سوره هود (11) آیه 63

قرآن، سوره هود (11) آیه 63

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 64
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 62

عربی

قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ

بدون حرکات عربی

قال يا قوم أ رأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي و آتاني منه رحمة فمن ينصرني من اللّه إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير

خوانش

Qala ya qawmi araaytum in kuntu AAala bayyinatin min rabbee waatanee minhu rahmatan faman yansurunee mina Allahi in AAasaytuhu fama tazeedoonanee ghayra takhseerin

آیتی

گفت : اي قوم من ، چه گوييد اگر از پروردگارم حجتي به همراه داشته ، باشم و او مرا رحمت خويش ارزاني کرده باشد ، چه کسي مرا ياري مي کند اگر ازفرمانش سرپيچي کنم ؟ اگر از شما فرمان برم جز به زيان من نخواهيد افزود

خرمشاهی

گفت اى قوم من، بينديشيد اگر من از سوى پروردگارم حجت آشكارى داشته باشم و بر من از سوى خويش رحمتى بخشيده باشد، اگر از خداوند نافرمانى كنم، چه كسى مى تواند در برابر خداوند به من يارى برساند؟ پس جز بر خسران من نمى افزاييد.

کاویانپور

صالح گفت: اى جماعت، شما چه فكر ميكنيد؟ وقتى كه من دليل روشن از پروردگارم دارم و از جانب خود فضل و رحمتى به من عنايت فرموده، اگر او را نافرمانى كنم، چه كسى مرا در برابر عذاب خدا، يارى خواهد كرد؟ و شما چيزى جز زيانكارى براى من نخواهيد افزود.

انصاریان

گفت: ای قوم من! مرا خبر دهید اگر من بر دلیلی روشن از سوی پروردگارم متکی باشم و از سوی خود رحمتی به من عطا کرده باشد، چنانچه [در ابلاغ پیامش] از او نافرمانی کنم، چه کسی مرا [از عذابش] نجات می دهد؟ پس شما [در صورتی که خواسته های بی جایتان را بپذیرم] چیزی جز خسارت بر من نمی افزایید.

سراج

صالح گفت اى گروه من خبر دهيد مرا اگر باشم بر حجتى روشن از پروردگار خود و داده باشد به من از نزد خود رحمتى (رسالت) پس كيست كه يارى كند مرا از (عذاب) خدا اگر نافرمانيش كنم پس نمى‏افزائيد براى من جز زيانكارى

فولادوند

گفت: «اى قوم من، چه بينيد، اگر [در اين دعوا] بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و از جانب خود رحمتى به من داده باشد، پس اگر او را نافرمانى كنم چه كسى در برابر خدا مرا يارى مى‏كند؟ در نتيجه، شما جز بر زيان من نمى‏افزاييد.»

پورجوادی

گفت: «اى قوم من! بگوييد اگر من دليل آشكارى از جانب پروردگارم داشته باشم كه او رحمت خود را به من ارزانى داشته است و اگر به فرمانش گردن نگذارم چه كسى قادر است مرا در برابر خدا يارى كند؟ بنا بر اين شما جز زيان بر من نخواهيد افزود.»

حلبی

گفت اى قوم من! چه بينيد اگر از پروردگارم بر حجتى باشم و از خود مرا رحمتى بدهد؟ پس چه كسى مرا از [خشم‏] خدا يارى مى‏كند، اگر او را نافرمانى كنم؟ و شما به من جز زيان كردن نمى‏افزاييد.

اشرفی

گفت اى قوم خبر دهيد مرا اگر باشم بر حجتى از پروردگارم و داده باشد مرا از خودش رحمتى پس كيست كه يارى كند مرا از خدا اگر نافرمانيش كنم پس نخواهيد افزود مرا جز نسبت زيانكارى

خوشابر مسعود انصاري

گفت: اى قوم من، چه مى‏انديشيد اگر از [سوى‏] پروردگارم بر خوردار از حجتى باشم و از [سوى‏] خود رحمتى به من ارزانى داشته باشد، اگر از او نافرمانى كنم، چه كسى در برابر [كيفر] خدا مرا يارى خواهد داد. پس بر من جز خسران نمى‏افزاييد

مکارم

گفت: «ای قوم! اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم، و رحمتی از جانب خود به من داده باشد (،می‌توانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی کنم)؟! اگر من نافرمانی او کنم، چه کسی می‌تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟! پس، (سخنان) شما، جز اطمینان به زیانکار بودنتان، چیزی بر من نمی‌افزاید!

مجتبوی

گفت: اى قوم من، مرا گوييد كه اگر بر حجتى روشن از پروردگار خويش باشم و مرا از نزد خود رحمتى داده باشد، اكنون اگر او را نافرمانى كنم چه كسى مرا در برابر خدا يارى مى‏كند؟ پس شما مرا جز زيانكارى نمى‏افزاييد.

مصباح زاده

گفت اى قوم خبر دهيد مرا اگر باشم بر حجتى از پروردگارم و داده باشد مرا از خودش رحمتى پس كيست كه يارى كند مرا از خدا اگر نافرمانيش كنم پس نخواهيد افزود مرا جز نسبت زيانكارى

معزی

گفت اى قوم من آيا ديده ايد كه اگر بر رهبرئى از پروردگار خود باشم و آمده باشد مرا از او رحمتى پس كه مرا يارى دهد از خدا اگر نافرمانيش كنم پس نيفزائيد مرا جز زيانكارى

قمشه ای

صالح گفت: آیا رأی شما چیست اگر من بر دعوی خود معجز و دلیلی از طرف خدا در دست داشته باشم و او مرا از نزد خود رحمتی (مقام نبوت) داده باشد، اگر باز هم فرمان او نبرم در این صورت مرا در برابر (قهر) خدا که یاری تواند داد؟که شما بر من جز ضرر و زیان چیزی نخواهید افزود.

رشاد خليفه

او گفت: اي قوم من، اگر من از جانب پروردگارم مدرکي محكم داشته باشم و مورد رحمت او قرار گرفته باشم، چطور؟ اگر من از او سرپيچي مي ‌كردم، چه كسي در مقابل خدا از من پشتيباني مي ‌كرد؟ شما فقط مي ‌توانيد بر ضرر من بيفزاييد.

Literal

He said: «You (my) nation did you see/understand if I was on an evidence from my Lord, and He gave me from Him mercy, so who gives me victory/aid if I disobeyed Him, so you do not increase me except loss ?»

Al-Hilali Khan

He said: «O my people! Tell me, if I have a clear proof from my Lord, and there has come to me a Mercy (Prophethood, etc.) from Him, who then can help me against Allah, if I were to disobey Him? Then you increase me not but in loss.

Arthur John Arberry

He said, ‹O my people, what think you? If I stand upon a clear sign from my Lord, and He has given me mercy from Him, who shall help me against God if I rebel against Him? You would do nothing for me, except increase my loss.

Asad

He retorted: «O my people! What do you think? If [it be true that] I am taking my stand on a cleat evidence from my Sustainer, who has vouchsafed unto me grace from Himself -[if this be true,] who would shield me from God were I to rebel against Him? Hence, what you are offering me is no more than perdition!»

Dr. Salomo Keyzer

Saleh zeide: O mijn volk! zeg mij; indien ik eene duidelijke verklaring van mijn Heer heb ontvangen, en hij mij zijne genade heeft doen genieten, wie zal mij dan ondersteunen tegen Gods wraak, indien ik hem ongehoorzaam ben? Gij zoudt slechts mijn val vergrooten.

Free Minds

He said: "My people, what do you think if I was on clear evidence from my Lord, and He gave me from Him a mercy. Who would then support me against God if I disobey Him? You would only increase me in loss!"

Hamza Roberto Piccardo

Disse: «O popol mio, cosa pensate? Se mi baso su una prova evidente giuntami dal mio Signore, Che mi ha concesso la Sua misericordia, chi mai mi aiuterebbe contro Allah se Gli disobbedisco? Voi potreste solo accrescere la mia rovina.

Hilali Khan

He said: "O my people! Tell me, if I have a clear proof from my Lord, and there has come to me a Mercy (Prophethood, etc.) from Him, who then can help me against Allah, if I were to disobey Him? Then you increase me not but in loss.

Kuliev E.

Он сказал: «О мой народ! А что, если я опираюсь на доказательство от моего Господа, и Он даровал мне милость от Себя? Кто защитит меня от Аллаха, если я ослушаюсь Его? Вы не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка.

M.-N.O. Osmanov

[Салих] сказал: «О мой народ, поразмысли! Ведь я уверовал в ясные знамения Господа моего, Он одарил меня милостью, – кто же отвратит от меня [наказание] Аллаха, если я не повинуюсь [Ему] ? Из-за вас я могу потерпеть большой урон.

Mohammad Habib Shakir

He said: O my people! tell me if I have clear proof from my Lord and He has granted to me mercy from Himself– who will then help me against Allah if I disobey Him? Therefore you do not add to me other than loss:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: O my people! Bethink you: if I am (acting) on clear proof from my Lord and there hath come unto me a mercy from Him, who will save me from Allah if I disobey Him? Ye would add to me naught save perdition.

Palmer

He said, ‹O my people! let us see; if I stand upon a manifest sign from my Lord, and there come from Him mercy, who will help me against God if I rebel against Him? Ye will add only to my loss.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dedi ki: «Ey kavmim! Hiç düşündünüz mü? Ya ben Rabbimden bir beyyine üzerindeysem, bana kendisinden bir rahmet sunmuşsa! Bu durumda ben O’na isyan edersem, bana Allah’a karşı kim yardım eder? Sizin bana, yıkım ve hüsranı artırmak dışında bir katkınız olamaz.»

Qaribullah

He said: ‹My nation, think! If I have a clear proof from my Lord and He has given me His Mercy, who would help me against Allah if I rebel against Him? Indeed, you would do nothing for me except increase my loss. ‹

QXP

He said, «O My people! Do you really think? If I have clear evidence of the Truth from my Lord, and there has come to me a mercy from Him, who can help me against Allah if I disobey Him? (If I get intimidated), you can only push me into ruin.

Reshad Khalifa

He said, «O my people, what if I have solid proof from my Lord, and mercy from Him? Who would support me against GOD, if I disobeyed Him? You can only augment my loss.

Rodwell

They said, «O Saleh! our hopes were fixed on thee till now: forbiddest thou us to worship what our fathers worshipped? Truly we misdoubt the faith to which thou callest us, as suspicious.»

Sale

Saleh said, O my people, tell me; if I have received an evident declaration from my Lord, and He hath bestowed on me mercy from Himself; who will protect me from the vengeance of God, if I be disobedient unto Him? For ye shall not add unto me, other than loss.

Sher Ali

He said, `O my people, tell me, If I base my claim on a clear proof from my Lord and HE has granted me a special mercy from Himself, who then will help me against ALLAH, if I disobey HIM ? So you will only add to my destruction;

Unknown German

Er sprach: «O mein Volk, saget an: wenn ich einen klaren Beweis von meinem Herrn habe, und Er hat mir Seine Barmherzigkeit erwiesen, wer wird mir dann helfen wider Allah, wenn ich Ihm ungehorsam bin? So würdet ihr nur mein Verderben herbeiführen.

V. Porokhova

И он сказал: ■ «О мой народ! Подумайте о том, ■ Что если я имею ясное свидетельство (от Бога) ■ И на меня сошло благоволение Его, ■ Кто будет мне защитой от Аллаха, ■ Коль я ослушаюсь Его? ■ Вы лишь добавите к погибели моей.

Yakub Ibn Nugman

Салих әйтте: «Уйлап карагыз, мин сезгә Раббым тарафыннан пәйгамбәрлегемә ачык дәлилләр белән килгән булсам вә Ул миңа рәхмәтен биргән булса, шуннан соң шикләнергә урын каламы? Инде мин үземә күп нигъмәт бирүче Раббыма гөнаһлы булсам, ягъни Ул әйткәнчә эш кылмыйча, сез әйткәнчә эш кылсам, ул вакытта мине Аның ґәзабыннан кем коткарыр? Әгәр сез әйткәнчә эш кылсам, әлбәттә, үземә һәлакәттән башка һичнәрсәне арттыра алмам!»

جالندہری

صالح نے کہا اے قوم! بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے (نبوت کی) نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو (کفر کی باتوں سے) میرا نقصان کرتے ہو

طاہرالقادری

صالح (علیہ السلام) نے کہا: اے میری قوم! ذرا سوچو تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر (قائم) ہوں اور مجھے اس کی جانب سے (خاص) رحمت نصیب ہوئی ہے، (اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر) اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اﷲ (کے عذاب) سے بچانے میں میری مدد کرسکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا (اور) کچھ نہیں بڑھا سکتے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.