سوره الزمر (39) آیه 75

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 75

آیه پسین: سوره غافر (40) آیه 1
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 74

عربی

وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

بدون حرکات عربی

و ترى الملائكة حافّين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم و قضي بينهم بالحقّ و قيل الحمد للّه ربّ العالمين

خوانش

Watara almala-ikata haffeena min hawli alAAarshi yusabbihoona bihamdi rabbihim waqudiya baynahum bialhaqqi waqeela alhamdu lillahi rabbi alAAalameena

آیتی

و فرشتگان را مي بيني که گرد عرش خدا حلقه زده اند و به ستايش ، پروردگارشان تسبيح مي گويند ميان آنها نيز به حق داوري گردد و گفته شود که ستايش از آن خدايي است که پروردگار جهانيان است

خرمشاهی

و فرشتگان را بينى كه عرش را در ميان گرفته اند، سپاسگزارانه پروردگارشان را تسبيح مى گويند، و در ميان آنان به حق داورى شود، و گفته شود سپاس خداوند را كه پروردگار جهانيان است.

کاویانپور

(يا پيامبر) در آن روز خواهى ديد كه فرشتگان در اطراف عرش اعلى گرد آمده‏اند و همه به تسبيح و ستايش خدا مشغولند و ميان آنان بعدالت حكم ميشود و ميگويند: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانيان است.

انصاریان

و فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش حلقه زده اند، پروردگارشان را همراه ستایش تسبیح می گویند، و در میان اهل محشر به حق داوری شود، و [پس از پایان کار قیامت] گویند: همه ستایش ها ویژه خداست که پروردگار جهانیان است.

سراج

و مى‏بينى فرشتگان را كه احاطه كننده‏اند گرداگرد عرش را تسبيح مى‏كنند به ستايش پروردگار خويش و داورى مى‏شود ميان مردم بعدل و راستى و گفته شود (مؤمنان گويند) همه ستايش از آن خدائيست كه پروردگار جهانيان است

فولادوند

و فرشتگان را مى‏بينى كه پيرامون عرش به ستايش پروردگار خود تسبيح مى‏گويند و ميانشان به حق داورى مى‏گردد و گفته مى‏شود: «سپاس، ويژه پروردگار جهانيان است.»

پورجوادی

و فرشتگان را بينى كه بر گرد عرش حلقه زده‏اند و به ستايش خداى خود تسبيح مى‏گويند و در ميان آنها به حق داورى كنند و گفته شود: «سپاس خدايى را كه پروردگار جهانيان است.»

حلبی

و [تو اى محمّد] فرشتگان را بينى كه گرداگرد عرش در آمده‏اند [و] به ستايش پروردگارشان تسبيح گويند و ميان ايشان به حقّ حكم شود و گويند: ستايش خداى راست كه پروردگار جهانيان است.

اشرفی

و مى‏بينى فرشتگان را فرو گرفتگان از پيرامون عرش تسبيح كنند به ستايش پروردگارشان و حكم شود ميانشان بحق و گفته شود ستايش خدا را پروردگار جهانيان

خوشابر مسعود انصاري

و فرشتگان را بينى كه پيرامون عرش حلقه زده‏اند، همراه با ستايش پروردگارشان تسبيح مى‏گويند. و بين آنان به حقّ حكم شود و گفته شود: ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان

مکارم

(در آن روز) فرشتگان را می‌بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده‌اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند؛ و در میان بندگان بحق داوری می‌شود؛ و (سرانجام) گفته خواهد شد: «حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است!»

مجتبوی

و فرشتگان را بينى كه گرد عرش را فرا گرفته‏اند، پروردگارشان را همراه با سپاس و ستايش به پاكى ياد مى‏كنند، و ميانشان براستى و درستى داورى شود، و گفته شود: سپاس و ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان.

مصباح زاده

و مى‏بينى فرشتگانرا فرو گرفتگان از پيرامون عرش تسبيح كنند به ستايش پروردگارشان و حكم شود ميانشان بحق و گفته شود ستايش خدا را پروردگار جهانيان

معزی

و بينى فرشتگان را فراگيرندگان پيرامون عرش تسبيح كنند به سپاس پروردگار خويش و داورى شد ميان ايشان به حقّ و گفته شد سپاس خداى را پروردگار جهانيان

قمشه ای

و (در آن روز) فرشتگان (رحمت) را مشاهده کنی که گرداگرد عرش (با عظمت الهی) در آمده و به تسبیح و ستایش خدایشان مشغولند و میان اهل بهشت و دوزخ به حق حکم شود و (همه زبان به حمد خدا گشایند و) گویند: سپاس و ستایش خاصّ خدای یکتا پروردگار جهانیان است.

رشاد خليفه

فرشتگان را خواهي ديد كه در اطراف عرش شناورند و در حال تجليل و ستايش پروردگارشان هستند. پس از آنكه براي همه منصفانه حکم صادر شود، اعلام خواهد شد: ستايش خدا را، پروردگار جهان.

Literal

And you see the angels gazing and surrounding/circling from around the throne , they praise/glorify with their Lord’s praise/glory, and was judged between them with the truth and was said: «The praise/gratitude (is) to God, the creations all together’s/(universes) Lord.»339

Al-Hilali Khan

And you will see the angels surrounding the Throne (of Allah) from all round, glorifying the praises of their Lord (Allah). And they (all the creatures) will be judged with truth, and it will be said. All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen (mankind, jinns and all that exists).»

Arthur John Arberry

And thou shalt see the angels encircling about the Throne proclaiming the praise of their Lord; and justly the issue shall be decided between them; and it shall be said, ‹Praise belongs to God, the Lord of all Being.›

Asad

And thou wilt see the angels surrounding the throne of [God’s] almightiness, extolling their Sus

Dr. Salomo Keyzer

En gij zult de engelen zien, gaande in optocht om den troon, den lof van hunnen Heer verkondigende, en er zal met waarheid tusschen hen worden geoordeeld, en zij zullen zeggen: Geloofd zij God, de Heer van alle schepselen!

Free Minds

And you will see the Angels surrounding the throne, glorifying the praise of their Lord. And it will be judged between them with truth, and it will be said: "Praise be to God, Lord of the worlds"

Hamza Roberto Piccardo

In quel Giorno] vedrai gli angeli circondare il Trono e rendere gloria e lode al loro Signore. Sarà giudicato tra loro con equità e sarà detto: «La lode appartiene a Allah, Signore dei mondi».

Hilali Khan

And you will see the angels surrounding the Throne (of Allah) from all round, glorifying the praises of their Lord (Allah). And they (all the creatures) will be judged with truth, and it will be said. All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen (mankind, jinns and all that exists)."

Kuliev E.

Ты увидишь ангелов, окружающих Трон и прославляющих хвалой своего Господа. Их рассудят истинно, и будет сказано: «Хвала Аллаху, Господу миров!»

M.-N.O. Osmanov

И увидишь ты ангелов, стоящих сонмами вокруг Трона и прославляющих хвалой Господа своего: [ведь] между [людьми все] было решено по справедливости. И скажут все: «Хвала Аллаху, Господу [обитателей] мир
в».

Mohammad Habib Shakir

And you shall see the angels going round about the throne glorifying the praise of their Lord; and judgment shall be given between them with justice, and it shall be said: All praise is due to Allah, the Lord of the worlds.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And thou (O Muhammad) seest the angels thronging round the Throne, hymning the praises of their Lord. And they are judged aright. And it is said: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds!

Palmer

And thou shalt see the angels circling round about the throne, celebrating the praise of their Lord; and it shall be decided between them in truth; and it shall be said, ‹Praise be to God, the Lord of the worlds!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerinin hamdiyle tespih eder halde görürsün. Aralarında hakla hüküm verilmiştir. Nihayet şöyle denir: «Hamt âlemlerin Rabbi’ne özgüdür!

Qaribullah

And you shall see the angels encircling the Throne exalting with the praise of their Lord. And the matter will be justly decided between them, and it shall be said: ‹Praise belongs to Allah, Lord of all the Worlds! ‹

QXP

And you will see the angels surrounding the Throne of the Almighty’s Supreme Control extolling their Lord’s Glory and Praise. And all will be judged aright. And they will say in concert, «All Praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.» (Allah’s physical Laws in the Universe will help the guided mankind establish the Divine Rule on earth, as it is in the Cosmos. And the Divine System in the lives of mankind will make them truly see that all Praise indeed belongs to the Giver of such Benevolent Guidance).

Reshad Khalifa

You will see the angels floating around the throne, glorifying and praising their Lord. After the equitable judgment is issued to all, it will be proclaimed: «Praise be to GOD, Lord of the universe.»

Rodwell

And thou shalt see the Angels circling around the Throne with praises of their Lord: and judgment shall be pronounced between them with equity: and it shall be said, «Glory be to God the Lord of the Worlds.»

Sale

And thou shalt see the angels going in procession round the throne, celebrating the praises of their Lord: And judgement shall be given between them with truth; and they shall say, praise be unto God, the Lord of all creatures!

Sher Ali

And thou wilt see the angels going round the Throne, glorifying their Lord with HIS praise, and judgment will be given between the people with justice. And it will be said, `All praise belongs to ALLAH, the Lord of the worlds.›

Unknown German

Und du wirst die Engel sich scharen sehen um den Thron, den Preis ihres Herrn verkündend. Und es wird zwischen ihnen gerichtet werden in Gerechtigkeit. Und es wird gesprochen werden: «Aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten.»

V. Porokhova

И ты увидишь ангелов вкруг Трона, ■ Хвалу и славу воздающих Богу, ■ И решено по Истине меж ними, ■ И звучит: «Хвала Аллаху, Господу миров!»

Yakub Ibn Nugman

Күрерсең фәрештәләрне Ґәрешне чолгап алып тирәсендә таваф итәрләр, дәхи Раббыларын мактап тәсбихләр әйтерләр, Кешеләргә Аллаһуның хөкеме гаделлек белән тәмам булды. Соңра: «Әлхәмдү Лилләһи раббилгаләмин» – диелер.

جالندہری

تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں (اور) اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے

طاہرالقادری

اور (اے حبیب!) آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور (سب) لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کُل حمد اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.