سوره الفتح (48) آیه 27

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 27

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 28
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 26

عربی

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً

بدون حرکات عربی

لقد صدق اللّه رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا

خوانش

Laqad sadaqa Allahu rasoolahu alrru/ya bialhaqqi latadkhulunna almasjida alharama in shaa Allahu amineena muhalliqeena ruoosakum wamuqassireena la takhafoona faAAalima ma lam taAAlamoo fajaAAala min dooni thalika fathan qareeban

آیتی

خدا رؤياي پيامبرش را به صدق پيوست که گفته بود : اگر خدا بخواهد ،، ايمن ، گروهي سر تراشيده و گروهي موي کوتاه کرده ، بي هيچ بيمي به مسجدالحرام داخل مي شويد او چيزها مي دانست که شما نمي دانستيد و جز آن در همين نزديکي فتحي نصيب شما کرده بود

خرمشاهی

به راستى كه خداوند رؤياى پيامبرش را به حقيقت پيوست، كه شما ان شاء الله در امن و امان و حلق و تقصيركرده وارد مسجد الحرام خواهيد شد بى آنكه بيمى داشته باشيد; و او چيزى را كه شما نمى دانستيد مى دانست و جز اين نيز پيروزى اى نزديك نصيب شما گردانده است.

کاویانپور

البته خدا صدق رؤياى رسولش را محقق ساخت و بخواست خدا شما مؤمنين در كمال امن و امان بر مسجد الحرام وارد شديد. موى سرتان را بزنيد و اعمال تقصير احرام را بى‏ترس و هراس بجاى آوريد. آنچه را كه شما (از نتايج صلح حديبيه) نميدانستيد خدا ميدانست و از آن آگاه بود و قبل از فتح مكه فتحى نزديك (خيبر) را براى شما مقرر داشت.

انصاریان

بی تردید خدا رؤیای پیامبرش را به حق و درستی تحقق داد [که در رؤیا وعده داده بود] شما قطعاً در حال امن و امنیت در حالی که سرهایتان را تراشیده و موی [یا ناخن] کوتاه کرده اید و بیمی ندارید، وارد مسجدالحرام خواهید شد. خدا آنچه را که شما نمی دانستید [که وعده ورود به مسجدالحرام در سال آینده است] دانست و پیش از آن پیروزی نزدیکی [که صلح حدیبیه بود برای شما] قرارداد.

سراج

بعزتم سوگند كه البته راست كرد خدا براى فرستاده خود آن خواب را (كه ديده بود) در حاليكه توام با غرض صحيحى بود بيϙŘǙƠدرآييد به مسجد الحرام اگر خواهد خدا در حاليكه ايمن باشيد و تراشنده‏ايد سرهاى خود را و كوتاه كننده‏ايد (ناخن و موى را) نترسيد (از هيچ كس) خدا دانست آنچه را نمى‏دانستيد و قرار داد خدا پيش از دخول در مسجد الحرام فتحى نزديك (در حديبيه)

فولادوند

حقاً خدا رؤياى پيامبر خود را تحقّق بخشيد [كه ديده بود:] شما بدون شكّ، به خواست خدا در حالى كه سر تراشيده و موى [و ناخن‏] كوتاه كرده‏ايد، با خاطرى آسوده در مسجد الحرام درخواهيد آمد. خدا آنچه را كه نمى‏دانستيد دانست، و غير از اين، پيروزى نزديكى [براى شما] قرار داد.

پورجوادی

خدا رؤياى رسولش را به حق راست كرد تا بنا بر اراده خدا همه شما در نهايت امنيت سر تراشيده و تقصير كرده و بدون ترس به مسجد الحرام داخل شويد. او چيزهايى مى‏دانست كه شما نمى‏دانستيد و غير از آن پيروزى نزديكى نصيب شما كرده است.

حلبی

خدا البته تحقّق بخشد براى رسول خود رويايى كه ديده بود كه اگر او بخواهد هر آينه به مسجد الحرام در آييد در حال امن و سر تراشيده و موى كوتاه كرده، ترسى به شما نمى‏رسد. پس دانست آنچه را كه شما ندانسته‏ايد، [و] پيش از آن فتحى نزديك [فتح خيبر] را قرار داد.

اشرفی

بتحقيق راست نمود خدا رسولش را آن خواب بحق كه هر آينه داخل خواهيد شد البته بمسجد الحرام اگر خواسته باشد خدا ايمنان تراشندگان سرهاتان را و كوتاه كنندگان موى يا ناخن نترسيد پس دانسته بود آنچه كه ندانسته بوديد پس گردانيد از پيش آن پيروزى نزديك

خوشابر مسعود انصاري

بى گمان خداوند به حقّ رؤياى رسولش را راست گرداند: [با اين مضمون كه:] اگر خدا بخواهد ايمن [و] در حالى كه موى سرتان را تراشيده و كوتاه كرده‏ايد، بى آنكه بيمناك باشيد وارد مسجد الحرام خواهيد شد. و آنچه را كه نمى‏دانستيد مى‏دانست، كه پيش از اين فتحى نزديك را مقرّر داشت

مکارم

خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام می‌شوید در نهایت امنیّت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده‌اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید؛ ولی خداوند چیزهایی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید (و در این تأخیر حکمتی بود)؛ و قبل از آن، فتح نزدیکی (برای شما) قرار داده است.

مجتبوی

همانا خدا خواب پيامبرش را بحق راست آورد- تحقق بخشيد- كه اگر خداى خواهد هر آينه به مسجد الحرام درخواهيد آمد، در ايمنى و سر تراشيده و كوتاه موى، بى آنكه بيمى داشته باشيد. پس مى‏دانست آنچه شما نمى‏دانستيد- از صلاح كارتان در صلح حديبيه- و جز اين [براى شما] فتحى نزديك- فتح خيبر- قرار داد- تا دل مؤمنان به آن فتح شاد شد و اندوه تأخير عمره از ميان برفت-.

مصباح زاده

بتحقيق راست نمود خدا رسولش را آن خواب بحق كه هر آينه داخل خواهيد شد البته بمسجد الحرام اگر خواسته باشد خدا ايمنان تراشندگان سرهاتان را و كوتاه كنندگان موى يا ناخن نترسيد پس دانسته بود آنچه كه ندانسته بوديد پس گردانيد از پيش آن پيروزى نزديك

معزی

همانا راست آورد خدا به پيمبر خويش خواب را به درست (به حق)ّ كه درآئيد در مسجد حرام اگر خدا خواهد آسودگان (ايمنان) تراشندگان سرهاى خويش و كوتاه كنندگان (ناخن و موى) ناهراسندگان پس دانست آنچه را ندانستيد پس گذارد نزديك آن پيروزيى نزديك را

قمشه ای

البته خدا صدق و حقیقت خواب رسولش را آشکار و محقق ساخت که در عالم رؤیا دید شما مؤمنان به خواست خدا البته به مسجد الحرام با دل ایمن وارد شوید و سرها بتراشید و اعمال تقصیر بی ترس و هراس به جای آرید، و خدا آنچه را (از مصالح صلح حدیبیه) شما نمی‌دانستید می‌دانست و قبل از آن (که فتح مکه کنید) فتح نزدیک (حدیبیّه و خیبر) را مقرر داشت.

رشاد خليفه

خدا رؤياي حقيقي رسولش را تحقق بخشيد: شما به خواست خدا در امنيت كامل وارد مسجدالحرام خواهيد شد و در آنجا (براي انجام مراسم حج) موي سرتان را مي زنيد، يا كوتاه مي كنيد. شما هيچ ترسي نخواهيد داشت. از آنجا كه او چيزي مي دانست كه شما نمي دانستيد، او اين را با يک پيروزي فوري همراه كرد.

Literal

God had (E) confirmed the dream (of) His messenger, you will enter the Mosque the Forbidden/Sacred ,if God willed/wanted/intended, safe/secure, shaving/removing/pulling (hair) (E) (from) your heads, and doing the utmost/shortening, do not fear, so He knew when you did not know, so He made from other than that a near/close opening/victory.

Al-Hilali Khan

Indeed Allah shall fulfil the true vision which He showed to His Messenger (SAW) (i.e. the Prophet SAW saw a dream that he has entered Makkah along with his companions, having their (head) hair shaved and cut short) in very truth. Certainly, you shall enter AlMasjidalHaram; if Allah wills, secure, (some) having your heads shaved, and (some) having your head hair cut short, having no fear. He knew what you knew not, and He granted besides that a near victory.

Arthur John Arberry

God has indeed fulfilled the vision He vouchsafed to His Messenger truly: ‹You shall enter the Holy Mosque, if God wills, in security, your heads shaved, your hair cut short, not fearing.› He knew what you knew not, and appointed ere that a nigh victory.

Asad

Indeed, God has shown the truth in His Apostle’s true vision: [Shortly before the expedition which ended at Hudaybiyyah, the Prophet had a dream in which he saw himself and his followers entering Mecca as pilgrims. This dream-vision was destined to be fulfilled a year later, in 7 H., when the Muslims were able to perform their first peaceful pilgrimage to the Holy
City.] most certainly shall you enter the Inviolable House of Worship, if God so wills, in full security, with your heads shaved or your hair cut short, without any fear: [Male pilgrims usually shave or (which is the meaning of the conjunctive wa in this context) cut their hair short before assuming the pilgrim’s garb (ihram), for it is not permitted to do so while in the state of pilgrimage. A repetition of the same act marks the completion of the pilgrimage (cf. 2:196).] for He has [always] known that which you yourselves could not know. [Namely, the future.] And He has ordained [for you], besides this, a victory soon to come. [See the second note on verse 18 above.]

Dr. Salomo Keyzer

Thans heeft God het visioen van zijnen gezant in waarheid verwezenlijkt , zeggende: Gij zult zekerlijk, indien het Gode behaagt, den heiligen tempel van Mekka met volkomen zekerheid binnentreden; met geschoren hoofden en gesneden haren: gij zult niet vreezen; want God kent wat gij niet weet, en hij heeft u, buitendien, eene spoedige overwinning toegezegd.

Free Minds

God has fulfilled with truth His messenger’s vision: "You will enter the Restricted Temple, God willing, secure, with your heads shaven and shortened, having no fear." Thus, He knew what you did not know, and He has coupled with this a near victory.

Hamza Roberto Piccardo

Allah mostrerà la veridicità della visione

Hilali Khan

Indeed Allah shall fulfil the true vision which He showed to His Messenger (SAW) (i.e. the Prophet SAW saw a dream that he has entered Makkah along with his companions, having their (head) hair shaved and cut short) in very truth. Certainly, you shall enter AlMasjidalHaram; if Allah wills, secure, (some) having your heads shaved, and (some) having your head hair cut short, having no fear. He knew what you knew not, and He granted besides that a near victory.

Kuliev E.

Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый сон (или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел Его Посланник). Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близкую победу.

M.-N.O. Osmanov

Аллах претворил Своему Посланнику сновидение в явь [и сказал]: «Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если это будет угодно Аллаху, без опаски, с обритыми головами и коротко стриженными волосами, не страшась [никого]». [Аллах] знал то, чего вы не знали, и Он предопределил, минуя это, близкую победу.

Mohammad Habib Shakir

Certainly Allah had shown to His Messenger the vision with truth: you shall most certainly enter the Sacred Mosque, if Allah pleases, in security, (some) having their heads shaved and (others) having their hair cut, you shall not fear, but He knows what you do not know, so He brought about a near victory before that.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah hath fulfilled the vision for His messenger in very truth. Ye shall indeed enter the Inviolable Place of Worship, if Allah will, secure, (having your hair) shaven and cut, not fearing. But He knoweth that which ye know not, and hath given you a near victory beforehand.

Palmer

God truly verified for His Apostle the vision that ye shall verity enter the Sacred Mosque, if God please, in safety with shaven heads or cut hair, ye shall not fear; for He knows what ye know not, and He has set for you, beside that, a victory nigh at hand.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram’a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.

Qaribullah

Indeed, Allah, in truth, has realized His Messenger’s vision. You shall enter the Sacred Mosque in security if Allah wills, with hair shaven or cut short and without fear. He knew what you did not know, and granted you a near victory.

QXP

Indeed, Allah has vindicated His Messenger’s vision of Solidarity. You shall indeed enter the Sacred Masjid, Allah willing, perfectly secure, having unburdened your heads of all fear. And He knows what you know not, and He has granted you a quick Victory.

Reshad Khalifa

GOD has fulfilled His messenger’s truthful vision: «You will enter the Sacred Masjid, GOD willing, perfectly secure, and you will cut your hair or shorten it (as you fulfill the pilgrimage rituals) there. You will not have any fear. Since He knew what you did not know, He has coupled this with an immediate victory.»

Rodwell

Now hath God in truth made good to His Apostle the dream in which he said, «Ye shall surely enter the sacred Mosque, if God will, in full security, having your heads shaved and your hair cut: ye shall not fear; for He knoweth what ye know not; and He hath ordained you, beside this, a speedy victory.»

Sale

Now hath God in truth verified unto his Apostle the vision, wherein He said; ye shall surely enter the holy temple of Mecca, if God please, in full security; having your heads shaved, and your hair cut: Ye shall not fear: For God knoweth that which ye know not; and He hath appointed you, besides this, a speedy victory.

Sher Ali

ALLAH, indeed, fulfilled for HIS Messenger the Vision: You shall certainly enter the Sacred Mosque, if ALLAH will, in security, some of you having their heads shaven and others having their hair cut short, you will have no fear. But HE knew what you knew not. HE has, in fact, ordained for you, besides that, a victory near at hand.

Unknown German

Wahrlich, Allah hat Seinem Gesandten das Traumgesicht erfüllt: Ihr würdet gewißlich, so Allah will, in die Heilige Moschee eintreten in Sicherheit, mit geschorenem Haupt oder mit kurzgeschnittenem Haar; ihr würdet keine Furcht haben. Doch Er wußte, was ihr nicht wußtet; und Er hat (euch), außer diesem, einen Sieg bestimmt, der nahe zur Hand ist.

V. Porokhova

И оправдал Аллах по Истине Своей ■ Видение посланника (в Медине): ■ «Вы непременно вступите в Запретную Мечеть, ■ Если Аллаху так будет угодно, ■ В спокойствии (души) и безопасности (извне), ■ С обритой головой или подстриженными волосами ■ И не испытывая страха», – ■ Ведь знал Он то, чего не знали вы. ■ И, кроме этого, Он (вам) назначил близкую победу.

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк Аллаһ расүленең күргән төшен хаклык белән дөрес кылды. (Мухәммәд г-м Хөдәйбиягә чыкмас борын тешендә сахабәләрнең Мәккәгә кереп чәчләрен алганнарын, кайберләренең кыскартканын күрде. Сахабәләргә сөйләгәч, алар бик шатландылар, ләкин Хөдәйбиядә солых ясалгач, бик авырсындылар. Шул вакыт сахабәләрне юату өчен бу аять иңеп), Мухәммәд г-мнең төше, әлбәттә, вакыйга булачагын белдерде». Аллаһ теләсә дошманнарыгыздан имин булганыгыз хәлдә, әлбәттә, мәсҗид Хәрамга керерсез, чәчләрегезне китәреп, бәгъзеләрегез кыскартып, һичкемнән курыкмаганыгыз хәлдә! Аллаһ сез белмәгән нәрсәләрне белде, Мәккәгә керүдән элек сезгә якын фәтехны кылды, ягъни Хөйбәрне алдыгыз.

جالندہری

بےشک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا (اور) صحیح خواب دکھایا۔ کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن وامان سے داخل ہوگے۔ اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرادی

طاہرالقادری

بیشک اﷲ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ، اگر اﷲ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجدِ حرام میں داخل ہو گے امن و امان کے ساتھ، (کچھ) اپنے سر منڈوائے ہوئے اور (کچھ) بال کتروائے ہوئے (اس حال میں کہ) تم خوفزدہ نہیں ہو گے، پس وہ (صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمہ کے طور پر) جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے سو اس نے اس (فتحِ مکہ) سے بھی پہلے ایک فوری فتح (حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتحِ خیبر) عطا کر دی (اور اس سے اگلے سال فتحِ مکہ اور داخلۂ حرم عطا فرما دیا)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.