بایگانی برچسب‌ها: کتاب-ایران

دو قرن سکوت

کتابیست بسیار شیرین و بیاد ماندنی از دکتر عبدالحسين زرين كوب

نسخه آوایی:

2_century_of_silence.pdf.01.png

نام این کتاب خود بسیار زیباست،‌ «دو قرن» به دو صده تاریخ ایران پس از تازش اعراب مسلمان اشاره دارد و سکوت به دشواریهایی که بر مردم ایرانزمین رفت، به قهرمانانی که پروریدند،‌ به ایستادگیهایشان و همچنین دژخویی تازیان اشاره دارد.

این کتاب در دوره نظام اسلامی پس از کمی دستکاری چاپ شده است، در اینجا میتوانید نسخه قدیمیتر که دست نخورده‌تر است را نیز پیدا کنید.