زنده سوزاندن همجنسگرایان در عراق، مجازات شرعی لواط

هشدار، این ویدیو صحنه هایی خشن از جنایات اسلامگرایان را نشان میدهد.

Warning, this video depicts violent atrocities committed by Islamists

دریافت

بیشتر بدانید