حاج مشهدی محمدرضا شاه پهلوی

شاه چه از روی واقعیت چه از روی تظاهر فردی مذهبی جلوه میکرد. او در کتاب خاطرات خود از دیدار با حضرت عباس و امام زمان نیز سخن گفته.

shah01shah02shah03shah04shah05shah06shah07shah08shah09shah10shah11Shah of Iran Visiting Machad Mosqueshah13shah14

1 نظر برای “حاج مشهدی محمدرضا شاه پهلوی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.