بایگانی دسته‌ها: صوتی

سخنرانی ها و فایلهای آوایی قابل شنیدن روی گوشی همراه و تبلت

12 سخنرانی از خامنه ای مربوط به سال 74 به قبل

بخشهایی از مجموعه جزیره العرب در مقابل فرهنگ ایران زمین