بایگانی دسته‌ها: صوتی

سخنرانی ها و فایلهای آوایی قابل شنیدن روی گوشی همراه و تبلت

چهل سخنرانی از آیت الله خمینی، پیش و پس از به قدرت رسیدن


دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

همایش کوثر، جلسه وزارت اطلاعات در مورد 18 تیر