سوره البقرة (2) آیه 203

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 203

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 204
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 202

عربی

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

بدون حرکات عربی

و اذكروا اللّه في أيّام معدودات فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى و اتّقوا اللّه و اعلموا أنّكم إليه تحشرون

خوانش

Waothkuroo Allaha fee ayyamin maAAdoodatin faman taAAajjala fee yawmayni fala ithma AAalayhi waman taakhkhara fala ithma AAalayhi limani ittaqa waittaqoo Allaha waiAAlamoo annakum ilayhi tuhsharoona

آیتی

خداوند را در روزهايي چند ياد کنيد ، و هر کس که دو روز پيش افتد، مرتکب گناهي نشده است هر پرهيزگاري هم که تاخير کند گناهي نکرده است از خدا بترسيد و بدانيد که همگان به پيشگاه وي گرد مي آييد

خرمشاهی

و خداوند را در روزهاى برشمرده [تشريق] ياد كنيد، پس هر كس شتاب كند و در دو روز [اعمال را انجام دهد] بر او هم گناهى نيست چون تقوى ورزد; و از خداوند پروا كنيد و بدانيد كه به نزد او محشور خواهيد شد

کاویانپور

خدا را در روزهاى معينى (در مراسم حج) ياد كنيد و هر كس شتاب ورزد (و ذكر خدا را) در دو روز انجام دهد، بر او گناهى نيست و كسى هم كه تأخير كند (در سه روز انجام دهد) بر او هم گناهى نيست، البته در صورتى كه از پرهيزكاران باشد، از خدا بترسيد و بدانيد كه همه شما بسوى او محشور خواهيد شد.

انصاریان

و خدا را در روزهای معلوم و معینی [که یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذوالحجه ایام وقوف در منی است] یاد کنید. پس هر که در دو روز [واجبات منی را انجام دهد و به کوچ کردن از آن] شتاب ورزد، گناهی بر او نیست، و هر که [تا روز سوم] تأخیر کند، بر او هم گناهی نیست، [اختیار کردن وقوف در منی چه در دو روز، چه در سه روز] برای کسی است که [از محرمات احرام] پرهیز کرده است. و از خدا پروا کنید و بدانید که یقیناً همه شما به سوی او محشور خواهید شد.

سراج

و ياد كنيد خدا را در روزهاى شمرده شده (— ذيحجه) و هر كه شتاب كند در دو روز (روز دوازدهم از منا برود) هيچ گناهى بر او نيست و هر كه (رفتن از منا را) بتاخير اندازد هيچ گناهى بر او نيست (اين) براى كسى است كه بپرهيزد (از آن و شكار) بترسيد از خدا و بدانيد كه شما بسوى خدا محشور خواهيد شد

فولادوند

و خدا را در روزهايى معيّن ياد كنيد، پس هر كس شتاب كند [و اعمال را] در دو روز [انجام دهد]، گناهى بر او نيست، و هر كه تأخير كند [و اعمال را در سه روز انجام دهد] گناهى بر او نيست. [اين اختيار ]براى كسى است كه [از محرمات‏] پرهيز كرده باشد. و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما را به سوى او گرد خواهد آورد.

پورجوادی

خدا را در ايام معيّنى به ياد آوريد و كسانى كه در دو روز شتابان يا با درنگ اعمال را انجام دهند، چنانچه با تقوا باشند گناهى بر آنها نيست. از خدا بترسيد و بدانيد كه به پيشگاهش محشور خواهيد شد.

حلبی

و ياد كنيد خدا را در آن روزهاى شمرده شده [روزهاى تشريق كه سه روز است پس از عيد اضحى‏] پس هر كس در دو روز شتاب كند [و در روز سوم نماند] گناهى بر او نيست [و اگر] دير كند [و روز سوم‏] باز گردد نيز گناهى بر او نيست و اين [رخصت‏] براى كسى است كه [از شكستن احرام‏] پرهيز كرده باشد. و از خدا بترسيد و بدانيد كه به سوى او برانگيخته مى‏شويد.

اشرفی

و ياد كنيد خدا را در روزهاى معدود پس كسى كه بشتابد در دو روز پس گناهى نيست بر او و كسى كه بتأخير اندازد پس نيست گناهى بر او از براى كسيكه بپرهيزد و بترسيد از خدا و بدانيد بدرستيكه شما بسوى او گرد آورده شويد

خوشابر مسعود انصاري

خداوند را در روزهايى معين [و معلوم/ ايام التشريق‏] ياد كنيد، پس كسى كه شتاب كند در دو روز [از ايّام تشريق اعمال را انجام دهد] گناهى بر او نيست و كسى كه تأخير كند [و در سه روز انجام دهد] بر او [هم‏] گناهى نيست. [اين حكم‏] براى كسى است كه تقوى ورزد. و از خداوند پروا نداريد و بدانيد كه شما نزد او برانگيخته مى‏شويد

مکارم

و خدا را در روزهای معیّنی یاد کنید! (روزهای 11 و 12 و 13 ماه ذی حجه). و هر کس شتاب کند، (و ذکر خدا را) در دو روز انجام دهد، گناهی بر او نیست، و هر که تأخیر کند، (و سه روز انجام دهد نیز) گناهی بر او نیست؛ برای کسی که تقوا پیشه کند. و از خدا بپرهیزید! و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد!

مجتبوی

خداى را در روزهايى چند- سه روز تشريق- ياد كنيد، پس هر كه در دو روز شتاب كند- يعنى اعمال را در دو روز انجام دهد و بازگشت از منى را به روز سوم نكشاند- گناهى بر وى نيست، و هر كه تاخير كند- تا آخر روزهاى تشريق- نيز گناهى بر او نيست، براى كسى كه [از محرمات احرام‏] بپرهيزد. و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه به سوى او برانگيخته و فراهم مى‏شويد.

مصباح زاده

و ياد كنيد خدا را در روزهاى معدود پس كسى كه بشتابد در دو روز پس گناهى نيست بر او و كسى كه بتاخير اندازد پس نيست گناهى بر او از براى كسى كه بپرهيزد و بترسيد از خدا و بدانيد بدرستى كه شما بسوى او گرد آورده شويد

معزی

و ياد كنيد خدا را روزهائى چند پس آن كس كه بشتابد در دو روز نيست بر او گناهى و آن كس كه دير كند نيست بر او گناهى براى آن كس كه پرهيز كرده است و بترسيد خدا را و بدانيد كه بسوى او گرد آورده شويد

قمشه ای

و خدا را یاد کنید (به ذکر تکبیر) در چند روزی معیّن (ایّام تشریق) پس هر که شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناه نکرده، و هر که تأخیر کند نیز گناه نکرده. این حکم برای کسی است که (از هر گناه یا از محرمات احرام) پرهیزکار بوده است، و از خدا بترسید و بدانید که به سوی خدا باز خواهید گشت.

رشاد خليفه

خدا را براي چند روزي (در منا) ياد كنيد؛ هر كس با عجله اين كار را در دو روز انجام دهد، گناهي مرتكب نمي شود و اگر كسي بيشتر بماند، تا زماني كه پرهيزكاري را ادامه دهد، گناهي نكرده است. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد كه نزد او جمع خواهيد شد.

Literal

And mention/remember God in counted/numbered days/times, so who hurried in two days, so no sin/crime on him, and who delayed , so no sin/crime on him, for who feared and obeyed God, and fear and obey God and know that you are to Him are being gathered.

Al-Hilali Khan

And remember Allah during the appointed Days. But whosoever hastens to leave in two days, there is no sin on him and whosoever stays on, there is no sin on him, if his aim is to do good and obey Allah (fear Him), and know that you will surely be gathered unto Him.

Arthur John Arberry

And remember God during certain days numbered. If any man hastens on in two days, that is no sin in him; and if any delays, it is not a sin in him, if he be godfearing. And fear you God, and know that unto Him you shall be mustered.

Asad

And bear God in mind during the appointed days; but he who hurries away within two days shall incur no sin, and he who tarries longer shall incur no sin, provided that he is conscious of God. Hence, remain conscious of God, and know that unto Him you shall be gathered.

Dr. Salomo Keyzer

Gedenkt God op de bepaalde dagen. Die het vertrek uit de vallei van Mina zal hebben verhaast, zal niet schuldig zijn. Ook hij niet die nog langer blijft, indien hij God slechts vreest. Vreest daarom God en weet dat gij eens tot hem verzameld wordt.

Free Minds

And remember God during a few number of days. Whoever hurries to two days, there is no sin upon him; and whoever delays, there is no sin upon him if he is being righteous. And be aware of God, and know that it is to Him that you will be gathered.

Hamza Roberto Piccardo

E ricordatevi di Allah nei giorni contati. Ma non ci sarà peccato per chi affretta il ritorno dopo due giorni, e neppure per chi si attarda se teme Allah. Temete Allah e sappiate che sarete tutti ricondotti a Lui.

Hilali Khan

And remember Allah during the appointed Days. But whosoever hastens to leave in two days, there is no sin on him and whosoever stays on, there is no sin on him, if his aim is to do good and obey Allah (fear Him), and know that you will surely be gathered unto Him.

Kuliev E.

Поминайте Аллаха в считанные дни (в течение трех дней в долине Мина). Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны.

M.-N.O. Osmanov

Поминайте Аллаха в установленные дни. А если кто торопится [и завершает обряд] в два дня, то нет греха на нем. А если кто задержится и [завершит обряд по истечении трех дней], то нет греха на нем. И все это для богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему призовут вас [и предстанете] вы пред Ним.

Mohammad Habib Shakir

And laud Allah during the numbered days; then whoever hastens off in two days, there is no blame on him, and whoever remains behind, there is no blame on him, (this is) for him who guards (against evil), and be careful (of your duty) to Allah, and know that you shall be gathered together to Him.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Remember Allah through the appointed days. Then whoso hasteneth (his departure) by two days, it is no sin for him, and whoso delayeth, it is no sin for him; that is for him who wardeth off (evil). Be careful of your duty to Allah, and know that unto Him ye will be gathered.

Palmer

Remember God for a certain number of days; but whoso hastens off in two days, it is no sin to him, and he who lingers on it is no sin to him,- for him who fears. So fear ye God and know that unto Him shall ye be gathered.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ı sayılı günlerde anın. Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir-ertelerse, sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah’tan sakının ve bilin ki, siz O’nun huzurunda haşredileceksiniz.

Qaribullah

Remember Allah during counted days. Whosoever hastens on in two days, no sin shall be on him. And if any delay, no sin shall be on him, for he who wardsoff (evil). And fear Allah, and know that you shall be assembled unto Him.

QXP

The appointed days of Pilgrimage and Umrah are meant to remind one another of Allah’s Commands. If a participant hastens his departure by a couple of days or delays it, there is no detriment in either case for those who walk aright. Walk aright and remember that all of you will be gathered before Him.

Reshad Khalifa

You shall commemorate GOD for a number of days (in Mena); whoever hastens to do this in two days commits no sin, and whoever stays longer commits no sin, so long as righteousness is maintained. You shall observe GOD, and know that before Him you will be gathered.

Rodwell

Bear God in mind during the stated days: but if any haste away in two days, it shall be no fault in him: And if any tarry longer, it shall be no fault in him, if he fear God. Fear God, then, and know that to Him shall ye be gathered.

Sale

Remember God the appointed number of days: But if any haste to depart from the valley of Mina in two days, it shall be no crime in him. And if any tarry longer, it shall be no crime in him, in him who feareth God. Therefore fear God, and know that unto him ye shall be gathered.

Sher Ali

And remember ALLAH during the appointed number of days, but whoso hastens to leave in two days, it shall be no sin for him; and whoso stays behind, it shall be no sin for him either. This direction is for him who fears ALLAH. So fear ALLAH and know that you shall all be brought together before HIM.

Unknown German

Und gedenket Allahs während der bestimmten Anzahl von Tagen; wer sich aber beeilt und in zwei Tagen (aufbricht), der begeht keine Sünde; und wer länger verweilt, der begeht auch keine Sünde. (Das gilt) für den Gottesfürchtigen. Und fürchtet Allah und wisset, daß ihr vor Ihm versammelt werdet.

V. Porokhova

Воздайте Господу хвалу во дни, ■ Определенные числом. ■ Кто ж поспешит в два дня отбыть, ■ На том греха не будет, ■ И кто задержится подольше, ■ Себе на душу тоже не положит грех, ■ Коль в этом благочестие он видит. ■ А потому страшитесь разгневить Аллаха ■ И знайте: вам предстоит собраться у Него.

Yakub Ibn Nugman

Билгеле олугъ көннәрдә ягъни хаҗ көннәрендә Аллаһуны күп зекер итегез! Берәү хаҗ кылганда Минәдән ашыгып, икенче көнне Мәккәгә кайтса аңа гөнаһ юк, берәү кичегеп, өченче көнгә калса, аңа да гөнаһ юктыр, гөнаһтан сакланучылар өчен. Шулай булгач, Аллаһудан куркыгыз! Гөнаһлардан сакланыгыз! Яхшы белегез, хөкемгә Аллаһуга кайтасыз.

جالندہری

اور (قیام منیٰ کے) دنوں میں (جو) گنتی کے (دن میں) خدا کو یاد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے (اور) دو ہی دن میں (چل دے) تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لئے ہیں جو (خدا سے) ڈرے اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔

طاہرالقادری

اور اﷲ کو (ان) گنتی کے چند دنوں میں (خوب) یاد کیا کرو، پھر جس کسی نے (منیٰ سے واپسی میں) دو ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے (اس میں) تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لئے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اﷲ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کنترل هرزنامه از Akismet استفاده می‌کند. در مورد نحوهٔ پردازش اطلاعات دیدگاه‌های خود بیشتر بدانید.