سوره النساء (4) آیه 176

قرآن، سوره النساء (4) آیه 176

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 1
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 175

عربی

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثّلثان ممّا ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين يبيّن اللّه لكم أن تضلّوا و اللّه بكلّ شي‏ء عليم

خوانش

Yastaftoonaka quli Allahu yufteekum fee alkalalati ini imruon halaka laysa lahu waladun walahu okhtun falaha nisfu ma taraka wahuwa yarithuha in lam yakun laha waladun fa-in kanata ithnatayni falahuma alththuluthani mimma taraka wa-in kanoo ikhwatan rijalan wanisaan falilththakari mithlu haththi alonthayayni yubayyinu Allahu lakum an tadilloo waAllahu bikulli shay-in AAaleemun

آیتی

از تو فتوي مي خواهند ، بگوي که خدا در باره کلاله برايتان فتوي مي دهد، : هر گاه مردي که فرزندي نداشته باشد بميرد و او را خواهري باشد ، به آن خواهر نصف ميراث او مي رسد اگر خواهر را نيز فرزندي نباشد ، برادر از او ارث مي برد اگر آن خواهران دو تن بودند ، دو ثلث دارايي را به ارث مي برند و اگر چند برادر و خواهر بودند ، هر مرد برابر دو زن مي برد خدا براي شما بيان مي کند تا گمراه نشويد ، و او از هر چيزي آگاه است

خرمشاهی

از تو نظرخواهى مى كنند بگو خداوند در باره كلاله به شما چنين فتوا مى دهد كه اگر مردى درگذرد و فرزندى نداشته باشد و خواهرى داشته باشد، نصف تركه از آن او [خواهر] است; و [اگر زنى درگذرد و برادرى داشته باشد] در صورتى كه فرزند نداشته باشد، آن مرد [همه تركه ر] ا

کاویانپور

از تو (درباره ارث خواهر و برادر) سؤال ميكنند. بگو، خدا حكم كلاله را براى شما بيان ميكند. اگر مردى از دنيا برود كه فرزندى نداشته باشد و براى او خواهرى باشد، نصف اموالى را كه بجا گذاشته از او ارث ميبرد و برادر تمام مال را از خواهر به ارث ميبرد در صورتى كه متوفى فرزندى نداشته باشد و اگر دو خواهر از متوفى باقى بمانند، دو سهم اموال را به ارث ميبرند. و اگر برادر و خواهر با هم باشند (از كليه اموال) براى هر ذكور دو برابر سهم اناث خواهد بود. خدا (احكام خود را) براى شما مردم بيان ميكند تا گمراه نشويد و خدا بر همه چيز دانا و آگاه است.

انصاریان

از تو درباره کلاله [یعنی میراث برادران و خواهران] فتوا می خواهند، بگو: خدا درباره کلاله به شما فتوا می دهد: اگر مردی که فرزند ندارد، از دنیا برود وبرای او خواهری باشد، نصف میراثی را که از او به جا مانده خواهر به ارث می برد، و اگر خواهری از دنیا برود و وارثش فقط یک برادر باشد، همه میراث به جا مانده خواهر را برادرش به ارث می برد، و اگر خواهران میّت دو نفر باشند، دو سوم میراث به جا مانده را ارث می برند، و اگر خواهران و برادران متعدد باشند، سهم ارث برای مرد مانند دو زن است. خدا [احکامش را] برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید؛ و خدا به همه چیز داناست.

سراج

(اى پيامبر در باره ارث برادران و خواهران) فتوى مى‏خواهند از تو بگو خدا دستور مى‏دهد به شما در ميراث كلاله اگر مردى بميرد كه نباشدش فرزندى و او را خواهرى است پس براى خواهر است نصف آنچه برادر (ميت او) بگذارد و برادر هم ارث مى‏برد از خواهر اگر نبود براى خواهرش فرزندى و اگر باشند خواهران آن مرد (ميت) دو تا پس از آن ايشان است دو سوم از آنچه آن مرد گذاشته و اگر باشند ورثه او برادران و خواهران پس براى مرد است مانند بهره دو آن بيان مى‏كند خدا (احكام ميراث را) براى شما تا گمراه نشويد و خدا به همه چيزها داناست.

فولادوند

از تو [در باره كلاله‏] فتوا مى‏طلبند؛ بگو: «خدا در باره كلاله فتوا مى‏دهد: اگر مردى بميرد و فرزندى نداشته باشد، و خواهرى داشته باشد، نصف ميراث از آن اوست. و آن [مرد نيز] از او ارث مى‏برد، اگر براى او [=خواهر] فرزندى نباشد. پس اگر [ورثه فقط] دو خواهر باشند، دو سوم ميراث براى آن دو است، و اگر [چند] خواهر و برادرند، پس نصيب مرد، مانند نصيب دو زن است. خدا براى شما توضيح مى‏دهد تا مبادا گمراه شويد، و خداوند به هر چيزى داناست.

پورجوادی

از تو فتوا مى‏خواهند، بگو: «خداوند درباره كلاله فتوا مى‏دهد: اگر مردى كه فرزندى ندارد بميرد و يك خواهر داشته باشد، نصف اموالى كه به جا گذاشته براى اوست و او نيز تمام مال خواهر را به ارث مى‏برد، در صورتى كه فرزند نداشته باشد و چنانچه دو خواهرش باقى بمانند دو سوم ما ترك را مى‏برند و اگر چند برادر و خواهر با هم باشند براى هر مرد دو برابر زن خواهد بود، خدا (احكام خويش را) براى شما بيان مى‏كند تا گمراه نشويد و او به هر چيز داناست.

حلبی

از تو فتوى مى‏خواهند. بگو خداوند درباره «كلاله» شما را فتوا مى‏دهد كه اگر مردى بميرد و او را فرزندى نباشد و او را خواهرى باشد، پس نصف ميراث به او مى‏رسد و آن مرد نيز از خواهرش ارث مى‏برد اگر خواهر را فرزندى نباشد. اگر دو خواهر باشند پس دو ثلث ميراث به آنها مى‏رسد و اگر برادران و خواهران با هم باشند، مرد را حصه دو زن است. خدا براى شما بيان مى‏كند كه گمراه نشويد و خدا به همه چيز داناست.

اشرفی

فتوى ميپرسند از تو بگو خدا فتوى ميدهد شما را در كلاله اگر مردى بميرد كه نباشد مر او را فرزندى و مر او را خواهرى باشد پس مر او راست نيمه آنچه گذاشته و او ميراث ميبرد از او اگر نباشد مر او را فرزندى پس اگر باشند دو تا پس مر آنها راست دو ثلث از آنچه گذاشته و اگر باشند برادران مردان و زنان پس مر مرد راست مانند بهره دو آن بيان ميكند خدا از براى شما مبادا كه گمراه شويد و خدا بهمه چيزى دانا است

خوشابر مسعود انصاري

از تو فتوى مى‏طلبند. بگو: خداوند در [باره‏] كلاله براى شما فتوى مى‏دهد. اگر مردى بميرد كه فرزندى ندارد. و خواهرى دارد، پس يك دوّم ميراث از آن اوست.- و [اگر آن خواهر بميرد] اگر فرزندى نداشته باشد او [برادرش به طور كامل‏] از او ارث مى‏برد- اما اگر [خواهران‏] دو نفر باشند، دو سوّم تركه از آن آنان است. و اگر مردان و زنانى برادر و خواهر باشند، آن گاه مرد همانند سهم دو زن را خواهد داشت. خداوند [احكام خود را] براى شما روشن مى‏سازد تا گمراه نشويد. و خداوند به همه چيز داناست .

مکارم

از تو (در باره ارث خواهران و برادران) سؤال می‌کنند، بگو: «خداوند، حکم کلاله (خواهر و برادر) را برای شما بیان می‌کند: اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته باشد، و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، از او (ارث) می‌برد؛ و (اگر خواهری از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد،) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می‌برد، در صورتی که (میّت) فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر (از او) باقی باشند دو سوم اموال را می‌برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم باشند، (تمام اموال را میان خود تقسیم می‌کنند؛ و) برای هر مذکّر، دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند (احکام خود را) برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید؛ و خداوند به همه چیز داناست.»

مجتبوی

از تو فتوا مى‏خواهند، بگو: خداوند شما را در باره [ميراث‏] «كلاله»- برادر و خواهر آن مرده‏اى كه پدر و مادر و فرزند ندارد- فتوا مى‏دهد: اگر مردى كه فرزندى [و پدر و مادر] ندارد بميرد و خواهرى دارد، خواهر نيمى از آنچه او به جا گذاشته مى‏برد، و او- آن برادر- از خواهر خود اگر فرزندى ندارد ارث مى‏برد. پس اگر دو خواهر باشند دو سوم ميراث از آنچه [برادر] باز گذاشته مى‏برند. و اگر برادران و خواهران باشند برادر را بهره دو خواهر خواهد بود. خدا براى شما [احكام را] روشن بيان مى‏كند تا مبادا گمراه شويد. و خداوند به همه چيز داناست.

مصباح زاده

فتوى ميپرسند از تو بگو خدا فتوى ميدهد شما را در كلاله اگر مردى بميرد كه نباشد مر او را فرزندى و مر او را خواهرى باشد پس مر او راست نيمه آنچه گذاشته و او ميراث ميبرد از او اگر نباشد مر او را فرزندى پس اگر باشند دو تا پس مر آنها راست دو ثلث از آنچه گذاشته و اگر باشند برادران مردان و زنان پس مر مرد راست مانند بهره دو زن بيان ميكند خدا از براى شما مبادا كه گمراه شويد و خدا بهمه چيزى دانا است

معزی

فتوى از تو خواهند بگو خدا فتوى دهد شما را در كلاله (خواهران و برادران) اگر مردى بميرد و نباشدش فرزندى و او را خواهرى باشد پس براى آن خواهر است نصف آنچه بجاى گذارده است و او ارث مى برد اگر نباشدش فرزندى و اگر دو خواهر باشند پس ايشان را است دو ثلث آنچه به جاى گذارده است اگر باشند برادرانى مردان و زنان پس براى مرد است مانند بهره دو زن بيان مى كند خدا براى شما نبادا گمراه شويد و خدا است به همه چيز دانا

قمشه ای

(ای پیغمبر) از تو درباره کلاله (یعنی برادر و خواهر پدری یا پدری و مادری) فتوا خواهند، بگو: خدا چنین فتوا می‌دهد که هر گاه کسی بمیرد در حالی که فرزند نداشته باشد و او را خواهری باشد، وی را نصف ترکه است و او نیز از خواهر ارث برد اگر خواهر را فرزند نباشد. و اگر میت را دو خواهر باشد آنها را دو ثلث ترکه است. و اگر میت را چندین برادر و خواهر است در این صورت ذکور دو برابر اِناث ارث برند. خدا (احکام خود را) برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید، و خدا به همه چیز دانا است.

رشاد خليفه

آنها با تو مشورت مي کنند؛ بگو: خدا درباره شخص مجرد به شما توصيه مي کند. اگر مردي بميرد و فرزندي باقي نگذارد و خواهري داشته باشد، نصف ميراث از آن اوست. اگر خواهر اول بميرد و فرزندي نداشته باشد، ارث او به برادرش مي رسد. اگر دو خواهر بودند، دو سوم ارثيه را مي برند. اگر چند برادر و خواهر باشند، مذکر دو برابر مؤنث سهم مي برد. اين چنين خدا براي شما روشن مي کند، تا مبادا گمراه شويد. خدا از همه چيز کاملاً آگاه است.

Literal

They ask your opinion/clarification , say: «God decrees/decides in the man or woman without a son/father , if (a) man/human died, not for him (without) a child, and for him (is) a sister, so for her half (of) what he left, and he inherits her if (there) was not for her a child, and if they (B) were two (F), so to them (B/F) the two thirds from what he left, and if they were brothers (siblings) men and women, so to the male equal/alike (the) share (of) the two females, God clarifies for you that (E) you (not) be misguided, and God is with every thing knowledgeable.65

Al-Hilali Khan

They ask you for a legal verdict. Say: «Allah directs (thus) about AlKalalah (those who leave neither descendants nor ascendants as heirs). If it is a man that dies, leaving a sister, but no child, she shall have half the inheritance. If (such a deceased was) a woman, who left no child, her brother takes her inheritance. If there are two sisters, they shall have two-thirds of the inheritance; if there are brothers and sisters, the male will have twice the share of the female. (Thus) does Allah m

Arthur John Arberry

They will ask thee for a pronouncement. Say: ‹God pronounces to you concerning the indirect heirs. If a man perishes having no children, but he has a sister, she shall receive a half of what he leaves, and he is her heir if she has no children. If there be two sisters, they shall receive two-thirds of what he leaves; if there be brothers and sisters, the male shall receive the portion of two females. God makes clear to you, lest you go astray; God has knowledge of everything.

Asad

THEY WILL ASK thee to enlighten them. Say: «God enlightens you [thus] about the laws concerning [inheritance from] those who leave no heir in the direct line: If a man dies childless and has a sister, she shall inherit one-half of what he has left, just as he shall inherit from her if she dies childless. But if there are two sisters, both [together] shall have two-thirds of what he has left; and if there are brothers and sisters, then the male shall have the equal of two females› share.» God makes [all this] clear unto you, lest you go astray; and God knows everything.

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen u ondervragen. Zeg hun, God geeft u deze bepalingen nopens de meer verwijderde graden van bloedverwantschap. Indien een man zonder kroost sterft en hij eene zuster heeft, dan zal zij de helft hebben van hetgeen hij zal nalaten, en hij zal van haar erven, bijaldien zij geen kroost heeft. Maar indien er twee zusters zijn, zullen zij twee derden hebben van hetgeen hij zal hebben nagelaten, en indien er broeders en zusters zijn, zal de man zooveel hebben als het deel van twee vrouwen, God verklaart u dit, opdat gij niet zoudt dwalen; en God is alwetend.

Free Minds

They seek a ruling from you, Say: "God gives you the ruling for those who have no descendants. If a person passes away and has no children but has a sister, then she shall receive half of what he leaves behind. And he will inherit her fully if she has no child. However, if he has two sisters, then they will receive two thirds of what he left behind; and if he has siblings, male and female, then the male shall receive twice what the female receives." God makes clear to you that you do not stray; God is aware of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Ti chiederanno un parere. Di›: «A proposito del defunto che non lascia eredi, [né ascendenti né discendenti] Allah vi dice: Se qualcuno muore senza lasciare figli ma ha una sorella, ad essa toccherà la metà dell’eredità, mentre egli erediterebbe da lei tutto quanto se ella non avesse figli – se ci sono due sorelle, avranno i due terzi di quello che lascia; se ci sono due fratelli – maschi o femmine – al maschio la parte di due femmine «. Allah vi illumina affinché non erriate. Allah è l’Onnisciente.

Hilali Khan

. They ask you for a legal verdict. Say: "Allah directs (thus) about AlKalalah (those who leave neither descendants nor ascendants as heirs). If it is a man that dies, leaving a sister, but no child, she shall have half the inheritance. If (such a deceased was) a woman, who left no child, her brother takes her inheritance. If there are two sisters, they shall have two-thirds of the inheritance; if there are brothers and sisters, the male will have twice the share of the female. (Thus) does Allah makes clear to you (His Law) lest you go astray. And Allah is the All-Knower of everything."

Kuliev E.

Они просят тебя вынести решение. Скажи: «Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает обо всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

У тебя просят вынести предписания. Отвечай: «Аллах даст вам предписания относительно [наследования] по боковой линии. Если погибнет какой-нибудь муж и у него нет ребенка, но есть сестра, то ей причитается половина того, что он оставил. [Соответственно] он наследует ей, если у нее нет ребенка. А если сестер две, то им причитается две трети того, что оставил [брат]. Если же [оставшиеся] родичи – и братья и сестры, то для мужчины – доля двух женщин». Аллах разъясняет вам [предписания], чтобы вы не сбились с пути истины. И Аллах ведает обо всем сущем.

Mohammad Habib Shakir

They ask you for a decision of the law. Say: Allah gives you a decision concerning the person who has neither parents nor offspring; if a man dies (and) he has no son and he has a sister, she shall have half of what he leaves, and he shall be her heir she has no son; but if there be two (sisters), they shall have two-thirds of what he leaves; and if there are brethren, men and women, then the male shall have the like of the portion of two females; Allah makes clear to you, lest you err; and Allah knows all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They ask thee for a pronouncement. Say: Allah hath pronounced for you concerning distant kindred. If a man die childless and he have a sister, hers is half the heritage, and he would have inherited from her had she died childless. And if there be two sisters, then theirs are two-thirds of the heritage, and if they be brethren, men and women, unto the male is the equivalent of the share of two females. Allah expoundeth unto you, so that ye err not. Allah is Knower of all things.

Palmer

They will ask thee for a decision; say, ‹God will give you a decision concerning remote kinship.› If a man perish and have no child, but have a sister, let her have half of what he leaves; and he shall be her heir, if she have no son. But if there be two sisters, let them both have two thirds of what he leaves; and if there be brethren, both men and women, let the male have like the portion of two females. God makes this manifest to you lest ye err; for God all things doth know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Fetva istiyorlar senden. De ki: «Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: ‹Çocuğu olmayan, bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kız kardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kız kardeşin payı kadar verilir.› Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.

Qaribullah

They will ask you for a verdict. Say: ‹Allah rules for you concerning the indirect heir (alkalalah which is), if a person dies, having no children, but he has a sister, she shall receive half of what he leaves, and he is her heir if she has no children. If there are two sisters, they shall receive twothirds of what he leaves, if there are siblings, men and women, for a male like the share of two females. Allah clarifies to you, lest you go astray, Allah is Knowledgeable of everything.

QXP

They ask you about the inheritance of a person who is survived by neither ascendants nor descendants. If one dies and leaves no children, and he had a sister, she gets half the inheritance. If she dies first, he inherits from her if she left no children. If there were two sisters they get two-thirds of the inheritance, if there are sisters and brothers, the brother would get twice the share of the sister for reasons already explained (2:80), (4:11). Allah clarifies the Laws so that you might not go astray. Allah is the Knower of all things.

Reshad Khalifa

They consult you; say, «GOD advises you concerning the single person. If one dies and leaves no children, and he had a sister, she gets half the inheritance. If she dies first, he inherits from her, if she left no children. If there were two sisters, they get two-thirds of the inheritance. If the siblings are men and women, the male gets twice the share of the female.» GOD thus clarifies for you, lest you go astray. GOD is fully aware of all things.

Rodwell

They will consult thee. SAY: God instructeth you as to distant kindred. If a man die childless, but have a sister, half what he shall have shall be her’s; and if she die childless he shall be her heir. But if there be two sisters, two-third parts of what he shall have shall be theirs; and if there be both brothers and sisters, the male shall have the portion of two females. God teacheth you plainly, that ye err not! God knoweth all things.

Sale

They will consult thee for thy decision in certain cases; say unto them, God giveth you these determinations, concerning the more remote degrees of kindred. If a man die without issue, and have a sister; she shall have the half of what he shall leave: And he shall be heir to her, in case she have no issue. But if there be two sisters, they shall have between them two third parts of what he shall leave; and of there be several, both brothers and sisters, a male shall have as much as the portion o

Sher Ali

They ask thee for a decision. Say, `ALLAH gives HIS decision concerning `Kalل¬،h. If a man dies leaving no child and he has a sister, then she shall have half of what he leaves; and he shall inherit her if she has no child. But if there be two sisters, then they shall have two-thirds of what he leaves. And if the heirs be brethren – both men and women – then the male shall have as much as the portion of two females. ALLAH explains this to you lest you go astray and ALLAH knows all things well.›

Unknown German

Sie fragen dich um Belehrung. Sprich: «Allah belehrt euch über Kalála: Wenn ein Mann stirbt und kein Kind hinterläßt, aber eine Schwester hat, dann soll sie die Hälfte von seiner Erbschaft haben; und er soll sie beerben, wenn sie kein Kind hat. Sind aber zwei Schwestern da, dann sollen sie zwei Drittel von seiner Erbschaft haben. Und wenn sie Brüder und Schwestern sind, dann sollen die männlichen (Erben) den Anteil von zwei weiblichen erhalten. Allah macht euch das klar, damit ihr nicht irrt; un

V. Porokhova

Они ждут указаний от тебя. ■ Скажи: «Аллах дает вам указание Свое ■ О тех, (которые наследуют усопшим) ■ По боковой, (отцовской), линии родства: ■ Если умрет мужчина, не имеющий ребенка, ■ И у него есть (сводная) сестра, ■ Ей – половина из того, что он оставил; ■ А он – ее наследство получает, ■ Если она умрет бездетной. ■ А если у него есть две сестры, ■ То им – две трети из того, что он оставил. ■ А если у него и братья есть, и сестры, ■ То каждому мужчине ■ Доля двух женщин надлежит. ■ Так разъясняет вам Аллах, ■ Чтоб вы могли не ошибиться, – ■ Аллах о всякой вещи знающ!»

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, мирас малы хакында синнән фәтва сорыйлар. Син аларга әйт: «Кәләләнең мирасы хакында Аллаһ үзе фәтва бирер», – дип. (Кәләлә дип кемнең ата-анасы үлгән, балалары да юк, шул кешегә әйтелә.) Әгәр бер ир үлсә, аның ата-анасы һәм баласы булмаса, бер туган кыз кардәше калса, бу кыз кардәшенә үлгән кәләлә малының яртысы тияр, әгәр кәләлә ир исән калып, әлеге кыз кардәше үлсә, ул кыз кардәшенең баласы калмаса, ул чагында калган малга кәләлә варис булыр. Әгәр кәләлә ир үлеп аның ике бертуган кыз кардәшләре калса, аларга кәләләдән калган малның өчтән ике өлеше тияр, әгәр кәләлә ирнең калган бер туган кардәшләре ирләр һәм хатыннар булса, иргә ике хатынның өлеше тияр. Болар кәләләдән калган малның өчтән ике өлешен бүләрләр. Аллаһ сезгә ачык бәян кылыр мирас хөкемнәрен, мал бүлүдә адашмавыгыз өчен. Аллаһ һәрнәрсәне белүче.

جالندہری

(اے پیغمبر) لوگ تم سے (کلالہ کے بارے میں) حکم (خدا) دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا کلالہ بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مرجائے جس کے اولاد نہ ہو (اور نہ ماں باپ) اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن مرجائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا اور اگر (مرنے والے بھائی کی) دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی۔ اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ (یہ احکام) خدا تم سے اس لئے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو۔ اور خدا ہر چیز سے واقف ہے

طاہرالقادری

لوگ آپ سے فتویٰ (یعنی شرعی حکم) دریافت کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اﷲ تمہیں (بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے) کلالہ (کی وراثت) کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لئے اس (مال) کا آدھا (حصہ) ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور (اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا) بھائی اس (بہن) کا وارث (کامل) ہوگا اگر اس (بہن) کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر (کلالہ بھائی کی موت پر) دو (بہنیں وارث) ہوں تو ان کے لئے اس (مال) کا دو تہائی (حصہ) ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر (بصورتِ کلالہ مرحوم کے) چند بھائی بہن مرد (بھی) اور عورتیں (بھی وارث) ہوں تو پھر (ہر) ایک مرد کا (حصہ) دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہوگا۔ (یہ احکام) اﷲ تمہارے لئے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اﷲ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے،

1 نظر برای “سوره النساء (4) آیه 176

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.