سوره الأعراف (7) آیه 57

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 57

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 58
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 56

عربی

وَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي يرسل الرّياح بشرا بين يدي رحمته حتّى إذا أقلّت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الثّمرات كذلك نخرج الموتى لعلّكم تذكّرون

خوانش

Wahuwa allathee yursilu alrriyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta itha aqallat sahaban thiqalan suqnahu libaladin mayyitin faanzalna bihi almaa faakhrajna bihi min kulli alththamarati kathalika nukhriju almawta laAAallakum tathakkaroona

آیتی

و اوست که پيشاپيش رحمت خود بادها را به بشارت مي فرستد چون بادهاابرهاي گرانبار را بردارند ، ما آن را به سرزمينهاي مرده روان سازيم و از آن باران مي فرستيم و به باران هر گونه ثمره اي را مي رويانيم مردگان را نيز اينچنين زنده مي گردانيم شايد پند گيريد

خرمشاهی

و او كسى است كه بادها را پيشاپيش رحمتش [باران] مژده بخش مى فرستد; تا آنگاه كه ابرهاى گرانبار را [همراه] بردارد، آن را به سوى سرزمينى پژمرده برانيم و از آن آب [باران] فرو فرستيم و به آن هر ميوه اى برآوريم; مردگان را [نيز ]بدينسان برانگيزانيم، باشد كه پند گ

کاویانپور

او خدايى است كه بادها را پيشرو باران رحمتش بشارت دهنده ميفرستد، تا زمانى كه ابرهاى سنگين حامل باران را حمل كنند و آن را بسرزمين موات ميرسانيم و به آن آب ميفرستيم و بوسيله آن از هر گونه محصولات (از خاك تيره) بيرون ميآوريم، بدينسان (كه زمين موات را زنده كرديم، روز قيامت) مردگان را بيرون ميآوريم، باشد كه شما متذكر شويد و پند گيريد.

انصاریان

و اوست که بادها را پیشاپیشِ [بارانِ] رحمتش به عنوان مژده دهنده می فرستد تا هنگامی که ابرهای سنگین بار را بردارند، آن را به سوی سرزمینی مرده می رانیم، پس به وسیله آن باران نازل می کنیم و به وسیله باران از هر نوع میوه [از زمین] بیرون می آوریم [و] مردگان را نیز [در روز قیامت] این گونه [از لابلای گورها] بیرون می آوریم، [باد، ابر، باران، زمین، روییدن گیاهان و انواع میوه ها را مثل زدیم] تا متذکّر و یادآور [اراده و قدرت بی نهایت خدا] شوید.

سراج

اوست آنكه مى‏فرستد بادها را در حالى كه مژده دهنده‏اند پيش از رحمت خود (كه بارانست) تا آنگه كه بادها بردارند ابرهاى گران بار را برانيم ابر را براى (زنده كردن) زمين مرده و فرود آريم به آن ابر باران را پس بيرون آريم به آن باران از هر نوع ميوه‏ها بدينسان بيرون آريم مردگان را (از گورها) تا آنكه شما دريابيد (و به قيامت بگرويد)

فولادوند

و اوست كه بادها را پيشاپيش [باران‏] رحمتش مژده‏رسان مى‏فرستد، تا آن گاه كه ابرهاى گرانبار را بردارند، آن را به سوى سرزمينى مرده برانيم، و از آن، باران فرود آوريم؛ و از هر گونه ميوه‏اى [از خاك ]برآوريم. بدينسان مردگان را [نيز از قبرها] خارج مى‏سازيم، باشد كه شما متذكر شويد.

پورجوادی

اوست كه پيشاپيش بادها را به بشارت رحمتش مى‏فرستد تا ابرهاى گران بار را جابه‏جا كنند. ما آن را به سرزمينى موات مى‏فرستيم و از آن آب را فرود آوريم و با آن انواع ميوه‏ها را برويانيم، اينگونه مردگان را زنده مى‏كنيم تا شما پند گيريد.

حلبی

و اوست كه بادها را پيش از [باران‏] رحمت خود، مژده دهنده مى‏فرستد. تا آن هنگام كه [بادها] ابرهاى گران را بردارند و آن را به سرزمين مرده‏اى برانند. و آب آن را بر آن زمين فرو ريزيم و بدان همه گونه ميوه بيرون آوريم. اينچنين [كه زمين را زنده كرديم‏] مردگان را [نيز] بيرون مى‏آوريم، باشد كه شما پند گيريد.

اشرفی

و اوست كه ميفرستد بادها را بشارت دهندگان ميان دو دست رحمتش تا چون بردارد ابر گرانبار را برانيم آنرا از براى بلدى مرده پس فرو فرستيم بآن آب را پس بيرون آوريم بآن از هر ثمرها همچنين بيرون مى‏آوريم مردگان را باشد كه شما پند گيريد

خوشابر مسعود انصاري

و اوست كسى كه بادها را پيش از رحمت خويش مژده آور مى‏فرستد. تا هنگامى كه ابرى گران بردارد، آن را به سوى شهرى مرده روان سازيم، آن گاه از آن آب را فرو فرستيم، آن گاه از آن [آب‏] از انواع ميوه‏ها بر آوريم. مردگان را بدينسان [از قبرها] بيرون خواهيم آورد، باشد كه پند پذيريد

مکارم

او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش (باران) رحمتش می‌فرستد؛ تا ابرهای سنگین‌بار را (بر دوش) کشند؛ (سپس) ما آنها را به سوی زمینهای مرده می‌فرستیم؛ و به وسیله آنها، آب (حیاتبخش) را نازل می‌کنیم؛ و با آن، از هرگونه میوه‌ای (از خاک تیره) بیرون می‌آوریم؛ این گونه (که زمینهای مرده را زنده کردیم،) مردگان را (نیز در قیامت) زنده می‌کنیم، شاید (با توجه به این مثال) متذکّر شوید!

مجتبوی

و اوست كه بادها را پيشاپيش بخشايش خود- يعنى باران- مژده‏دهنده مى‏فرستد، تا چون ابرهاى گرانبار را بردارند آن را به سرزمين مرده برانيم آنگاه آب را به آن سرزمين فروفرستيم، پس با آن آب از هر گونه ميوه‏اى بيرون آريم همچنين مردگان را بيرون آريم، شايد كه ياد كنيد و پند گيريد.

مصباح زاده

و اوست كه ميفرستد بادها را بشارت دهندگان ميان دو دست رحمتش تا چون بردارد ابر گرانبار را برانيم آنرا از براى بلدى مرده پس فرو فرستيم بان آب را پس بيرون آوريم بان از هر ثمرها همچنين بيرون مياوريم مردگان را باشد كه شما پند گيريد

معزی

و او است آنكه فرستد بادها را مژده اى پيش روى رحمتش تا گاهى كه بردارند ابرهائى سنگين برانيمش بسوى شهرى مُرده تا فرود آريم بدان آب را پس برون آوريم بدان از هر ميوه بدينسان برون آوريم مردگان را شايد يادآور شويد

قمشه ای

و او خدایی است که بادها را به بشارت باران رحمت خویش در پیش فرستد، تا چون بار ابرهای سنگین را بر دارند ما آنها را به شهر و دیاری که (از بی آبی) مرده است برانیم و بدان سبب باران فرو فرستیم و هرگونه ثمر و حاصل از آن بر آوریم، همین گونه مردگان را هم از خاک برانگیزیم، باشد که (بر اهوال قیامت خود) متذکر گردید.

رشاد خليفه

اوست که بادهاي نويد بخش را چون رحمتي از دست هايش مي فرستد. هنگامي که بادها ابرهاي گرانبار را جمع مي کنند، ما آنها را به سوي سرزمين هاي مرده مي رانيم و از آن آب فرو مي فرستيم، تا با آن انواع ميوه ها را به عمل آوريم. ما اين چنين مردگان را برمي انگيزيم، باشد که توجه كنند.

Literal

And He is who sends the winds/breezes a good news between His mercy’s hand, until when it carried/raised heavy loaded clouds, We drove it to a dead country/land , So We descended with it the water, so We brought out with it from every the fruits, as/like that We bring out/make (to) emerge the deads, maybe/perhaps you mention/remember/glorify .

Al-Hilali Khan

And it is He Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy (rain). Till when they have carried a heavyladen cloud, We drive it to a land that is dead, then We cause water (rain) to descend thereon. Then We produce every kind of fruit therewith. Similarly, We shall raise up the dead, so that you may remember or take heed.

Arthur John Arberry

It is He who looses the winds, bearing good tidings before His mercy, till, when they are charged with heavy clouds, We drive it to a dead land and therewith send down water, and bring forth, therewith all the fruits. Even so We shall bring forth the dead; haply you will remember.

Asad

And He it is who sends forth the winds as a glad tiding of,His coming grace-so that, when they have brought heavy clouds, We may drive them towards dead land and cause thereby water to descend; and by this means do We cause all manner of fruit to come forth. Even thus shall We cause the dead to come forth: [and this] you ought to keep in mind.»

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het die de winden zendt, welke voor zijne genade zijn uitgespreid, tot zij groote regenwolken aanbrengen, welke wij naar het doode land zenden; en wij doen daarna water nedervallen, waardoor wij allerlei vruchten doen voortspruiten. Zoo zullen wij de dooden uit hunne graven doen komen, misschien zult gij dat overwegen.

Free Minds

He is the One who sends the winds with good tidings between His hands of mercy; so when it carries a heavy cloud, We drive it to a dead town, and We send down the water with it and We bring forth fruits of all kind. It is thus that We will bring out the dead, perhaps you will remember.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che invia i venti, annunciatori e precursori della Sua misericordia. Quando poi recano una nuvola pesante, la dirigiamo verso una terra morta e ne facciamo discendere l’acqua con la quale suscitiamo ogni tipo di frutti. Così resusciteremo i morti. Forse rifletterete

Hilali Khan

And it is He Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy (rain). Till when they have carried a heavyladen cloud, We drive it to a land that is dead, then We cause water (rain) to descend thereon. Then We produce every kind of fruit therewith. Similarly, We shall raise up the dead, so that you may remember or take heed.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто направляет ветры добрыми вестниками Своей милости. Когда же они приносят тяжелые облака, Мы пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Таким же образом Мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы помяните назидание.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто направляет ветер добрым вестником Своей милости, так что, когда ветер движет дождевые тучи, это Мы гоним их на высохшую землю, низводим из них дождь и таким образом заставляем расти всякие плоды. Подобным же образом Мы оживляем мертвых: быть может, вы запомните это как назидание.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who sends forth the winds bearing good news before His mercy, until, when they bring up a laden cloud, We drive it to a dead land, then We send down water on it, then bring forth with it of fruits of all kinds; thus shall We bring forth the dead that you may be mindful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And He it is Who sendeth the winds as tidings heralding His mercy, till, when they bear a cloud heavy (with rain), We lead it to a dead land, and then cause water to descend thereon and thereby bring forth fruits of every kind. Thus bring We forth the dead. Haply ye may remember.

Palmer

He it is who sends forth the winds as heralds before His mercy; until when they lift the heavy cloud which we drive to a dead land, and send down thereon water, and bring forth therewith every kind of fruit; – thus do we brine, forth the dead; haply ye may remember.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rüzgârları, rahmetinin önünden müjdeci gönderen O’dur. Nihayet onlar, yüklerle ağırlaşmış bulutları yüklenince onu ölü bir beldeye göndeririz; onunla su indiririz de o suyla her türlü meyveyi çıkarırız. İşte biz, ölüleri de böyle çıkarırız. Düşünüp ibret almanız umuluyor.

Qaribullah

He sends forth the winds as carriers of the glad tidings between the hands of His Mercy, and when they have carried up a heavy cloud, We drive it on to some dead land and therewith send down water bringing forth all manner of fruit. As such We will raise the dead, in order that you remember.

QXP

He is the One who sends pleasant winds bearing good news of the forthcoming rain of His blessings. When the winds carry the heavy clouds, We drive them to a land that is dead. The water then causes all kinds of fruit and vegetation to sprout. This is how We can revive dead people and nations. Herein is a sign for those who pay heed.

Reshad Khalifa

He is the One who sends the wind with good omen, as a mercy from His hands. Once they gather heavy clouds, we drive them to dead lands, and send down water therefrom, to produce with it all kinds of fruits. We thus resurrect the dead, that you may take heed.

Rodwell

And He it is who sendeth forth the winds as the heralds of his compassion, until they bring up the laden clouds, which we drive along to some dead land and send down water thereon, by which we cause an upgrowth of all kinds of fruit. – Thus will we bring forth the dead. Haply ye will reflect.

Sale

It is He who sendeth the winds, spread abroad before his mercy, until they bring a cloud heavy with rain, which We drive unto a dead country; and We cause water to descend thereon, by which We cause all sorts of fruits to spring forth. Thus will We bring forth the dead from their graves; that peradventure ye may consider.

Sher Ali

And HE it is Who sends the winds as glad tidings before HIS mercy till, when they bear a heavy cloud, WE drive it to a dead land; then WE send down water therefrom and WE bring forth fruits of every kind. In like manner do WE bring forth the dead that you may remember.

Unknown German

Er ist es, Der Seiner Barmherzigkeit die Winde als frohe Botschaft voraussendet, bis daß, wenn sie eine schwere Wolke tragen, Wir sie zu einem toten Lande treiben; dann lassen Wir aus ihr Wasser niederregnen und bringen damit Früchte hervor von jeglicher Art. Also bringen Wir auch die Toten hervor, auf daß ihr dessen eingedenk sein möchtet.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто благовестниками ветры шлет ■ Пред тем, как вам явить Свое благоволенье. ■ Когда же (груз) тяжелых туч они поднимут, ■ Мы гоним их на землю, что мертва, ■ Над ней из них дожди низводим, ■ Чтоб ими всякие плоды взрастить. ■ Так Мы и мертвых изведем, ■ (Чтоб воскресить на Суд их); ■ Быть может, это вас уразумит.

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ, яңгырдан алда җил җибәрер, рәхмәте белән шатландырмак өчен, хәтта ки ул җил, яңгырлы авыр болытны алып килсә, сөрербез ул болытны үлгән-үләнсез шәһәр өстенә, ул шәһәргә яңгырны яудырырбыз вә ул яңгыр белән төрле җимешләрне чыгарырбыз, әнә шулай мәетләрне чыгарырбыз, шаять вәгазьләнерсез.

جالندہری

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت (یعنی مینھ) سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری (بنا کر) بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ پھر بادل سے مینھ برساتے ہیں۔ پھر مینھ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو (زمین سے) زندہ کرکے باہر نکال لیں گے۔ (یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں) تاکہ تم نصیحت پکڑو

طاہرالقادری

اور وہی ہے جو اپنی رحمت (یعنی بارش) سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ (ہوائیں) بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان (بادلوں) کو کسی مردہ (یعنی بے آب و گیاہ) شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس (بادل) سے پانی برساتے ہیں پھر ہم اس (پانی) کے ذریعے (زمین سے) ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم (روزِ قیامت) مُردوں کو (قبروں سے) نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.