سوره فصلت (41) آیه 39

قرآن، سوره فصلت (41) آیه 39

آیه پسین: سوره فصلت (41) آیه 40
آیه پیشین: سوره فصلت (41) آیه 38

عربی

وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَْرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

بدون حرکات عربی

و من آياته أنّك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت إنّ الّذي أحياها لمحي الموتى إنّه على كلّ شي‏ء قدير

خوانش

Wamin ayatihi annaka tara al-arda khashiAAatan fa-itha anzalna AAalayha almaa ihtazzat warabat inna allathee ahyaha lamuhyee almawta innahu AAala kulli shay-in qadeerun

آیتی

و از آيات قدرت او آنکه تو زمين را خشک مي بيني چون آب بر آن بفرستيم ، به جنبش آيد و گياه بروياند آن کس که آن را زنده مي کند زنده کننده مردگان است ، که او بر هر چيزي تواناست

خرمشاهی

و از آيات او اين است كه تو زمين را پژمرده بينى، آنگاه چون بر آن، آب [باران] فرو فرستيم، جنبش بايد و رشد كند، بيگمان كسى كه آن را زنده گردانده است، زندگى بخش مردگان است; او بر هر كارى تواناست.

کاویانپور

و از آيات قدرت خدا اينست كه زمين موات را بنگرى كه چون بآن، باران فرود آوريم، سرسبز و نشاط آور گردد. خدايى كه زمين را بباران زنده ميكند، مردگان را نيز بيقين زنده خواهد كرد در حقيقت او بر (خلقت) هر چيزى تواناست.

انصاریان

و از [دیگر] نشانه های او این است که تو زمین را خشک و بی گیاه می بینی، پس هنگامی که باران بر آن نازل می کنیم، به شدت به جنبش درآید و برآید. بی تردید کسی که زمین مرده را زنده کرد، یقیناً مردگان را زنده می کند؛ زیرا او بر هر کاری تواناست.

سراج

و از نشانه‏هاى خدا آن است كه مى‏بينى زمين را خوار (فرسوده و خشگ) پس آنگه كه فرو فرستيم بر آن آب را بجنبش در آيد و بيفزايد (گياهش) بيگمان آن خدائى كه زنده كرد زمين را زنده كننده است مردگان را زيرا او بر همه چيز تواناست

فولادوند

و از [ديگر] نشانه‏هاى او اين است كه تو زمين را فسرده مى‏بينى و چون باران بر آن فروريزيم به جنبش درآيد و بردمد. آرى، همان كسى كه آن را زندگى بخشيد قطعاً زنده‏كننده مردگان است. در حقيقت، او بر هر چيزى تواناست.

پورجوادی

از نشانه‏هاى قدرت او اين است كه زمين را خشك و بى‏گياه بينى و چون آب را بر آن بفرستم به جنبش درآيد و بروياند، كسى كه آن را زنده مى‏كند مردگان را نيز زنده مى‏كند، زيرا كه او بر هر چيز قادر است.

حلبی

و از آيات او اين است كه زمين را پژمرده بينى، و چون آب بر آن فرو فرستيم، نشاط گيرد و بالا آيد، بيگمان كسى كه آن را زنده كرد، زنده كننده مردگان است زيرا او بر همه چيز تواناست.

اشرفی

و از آيات اوست كه مى‏بينى زمين را پژمرده پس چون فرو فرستيم بر آن آب را حركت كند و افزونى پذيرد بدرستيكه آنكه زنده كند آنرا هر آينه زنده كند مردگانرا بدرستيكه او بر هر چيزى توانا است

خوشابر مسعود انصاري

و [يكى‏] از نشانه‏هاى اوست كه تو زمين را خشكيده مى‏بينى. آن گاه چون بر آن آب [باران‏] فرو فرستيم به [خود] جنبد و ورآيد. [بدان‏] كسى كه آن را زنده ساخته است، به يقين مردگان را نيز زنده خواهد كرد. او بر هر كارى تواناست

مکارم

و از آیات او این است که زمین را خشک (و بی‌جان) می‌بینی، امّا هنگامی که آب (باران) بر آن می‌فرستیم به جنبش درمی‌آید و نموّ می‌کند؛ همان کسی که آن را زنده کرد، مردگان را نیز زنده می‌کند؛ او بر هر چیز تواناست!

مجتبوی

و از نشانه‏هاى [قدرت‏] او اين است كه زمين را پژمرده و فرسوده مى‏بينى، پس چون آب بر آن فرستيم بجنبد و بردمد، همانا آن [خداى‏] كه آن را زنده كرد زنده‏كننده مردگان است، كه او بر هر چيزى تواناست.

مصباح زاده

و از آيات اوست كه مى‏بينى زمين را پژمرده پس چون فرو فرستيم بر آن آب را حركت كند و افزونى پذيرد بدرستى كه آنكه زنده كند آنرا هر آينه زنده كند مردگان را بدرستى كه او بر هر چيزى توانا است

معزی

و از آيتهاى او است كه بينى زمين را پژمرده تا گاهى كه فرستيم بر آن آب را بجنبد و برآيد همانا آنكه زنده سازدش زنده كننده مُردگان است هر آينه او است بر همه چيز توانا

قمشه ای

و از جمله آیات قدرت الهی آنکه زمین را بنگری خشک و پژمرده که چون ما بر آن آب باران فرود آریم بردمد و گیاه برآورد و اهتزاز و نشاط و خرّمی یابد. باری، آن کس که زمین را زنده کند مردگان را هم زنده گرداند که او بر هر چیز قادر است.

رشاد خليفه

از مدرك هاي اوست كه زمين را راكد و آرميده مي بيني، سپس، همينكه آب را بر آن مي بارانيم، به جنبش درمي آيد و زنده مي شود. مسلماً يكتايي كه آن را زنده كرد، مي تواند مرده را دوباره زنده كند. اوست قادر مطلق.

Literal

And from His verses/evidences/signs, that you see the earth/Planet Earth humble/submissive , so if/when We descended on it the water, it shook/moved and it grew/increased, that truly who revived it (is) reviving (E) the deads, that He truly (is) on every thing capable/able.

Al-Hilali Khan

And among His Signs (in this), that you see the earth barren, but when We send down water (rain) to it, it is stirred to life and growth (of vegetations). Verily, He Who gives it life, surely, (He) is Able to give life to the dead (on the Day of Resurrection). Indeed! He is Able to do all things.

Arthur John Arberry

And of His signs is that thou seest the earth humble; then, when We send down water upon it, it quivers, and swells. Surely He who quickens it is He who quickens the dead; surely He is powerful over everything.

Asad

For among His signs is this: thou seest the earth lying desolate – and lo! when We send down water upon it, it stirs and swells [with life]! Verily, He who brings it to life can surely give life to the dead [of heart as well]: for, behold, He has the power to will anything. [Although the allusion to the reviving earth often occurs in the Quran as a parable of man’s ultimate resurrection, in the present context (and in tune with the entire passage comprising verses 33-39) it appears to be an illustration of God’s power to bestow spiritual life upon hearts that have hitherto remained closed to the truth of His existence and omnipotence. Hence, it implies a call to the believer never to abandon the hope that «those who deny the truth» may one day grasp the truth of the Quranic message.]

Dr. Salomo Keyzer

En onder zijne teekenen is een ander, dat gij het land woest ziet, maar als wij er regen op nederzenden, wordt het in beweging en gisting gebracht. En hij die de aarde verkwikt, zal zekerlijk ook de dooden bezielen; want hij is almachtig.

Free Minds

And from among His signs is that you see the land still, then, as soon as We send down the water upon it, it shakes and grows. Surely, the One who revived it can revive the dead. He is capable of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Fa parte dei Suoi segni la terra che vedi come affranta. Poi, quando facciamo scendere l’acqua, palpita e rigonfia. In verità Colui che le ridà la vita è Colui che ridarà la vita ai morti. In verità Egli è l’Onnipotente.

Hilali Khan

And among His Signs (in this), that you see the earth barren, but when We send down water (rain) to it, it is stirred to life an
d growth (of vegetations). Verily, He Who gives it life, surely, (He) is Able to give life to the dead (on the Day of Resurrection). Indeed! He is Able to do all things.

Kuliev E.

Среди Его знамений – то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь.

M.-N.O. Osmanov

К знамениям Его относится и то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее дождь, она вздымается и разбухает. Воистину, Тот, кто оживил ее, оживляет покойников. Воистину, Он над всем сущим властен.

Mohammad Habib Shakir

And among His signs is this, that you see the earth still, but when We send down on it the water, it stirs and swells: most surely He Who gives it life is the Giver of life to the dead; surely He has power over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And of His portents (is this): that thou seest the earth lowly, but when We send down water thereon it thrilleth and groweth. Lo! He Who quickeneth it is verily the Quickener of the Dead. Lo! He is Able to do all things.

Palmer

And of His signs (is this), that thou mayest see the earth drooping, and when we send down water upon it it stirs and swells; verily, He who quickens it will surely quicken the dead; verily, He is mighty over all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sen, toprağı huşû halinde boynu bükük görüyorsun ya, işte o da Allah’ın ayetlerindendir. Onun üzerine suyu indirdiğimizde, o titrer ve kabarır. Hiç kuşkusuz, onu dirilten Muhyi ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şey üzerinde güç sahibidir.

Qaribullah

And among His signs is that you see the earth humble; then when He sends down rain upon it, it quivers and swells. He who revives is He who revives the dead, surely, He is powerful over everything.

QXP

And among His Signs is this: That you see the earth humble (to Command). And behold! When We send down water thereon, it thrills and vibrates with life! Behold, He Who revives it, verily is the Reviver of the dead. For, behold, He has Power over all things. (His Laws can revive the dead of heart and the lowly nations as well).

Reshad Khalifa

Among His proofs is that you see the land still, then, as soon as we shower it with water, it vibrates with life. Surely, the One who revived it can revive the dead. He is Omnipotent.

Rodwell

And among His signs is this, that thou seest the earth drooping: but, when we send down the rain upon it, it is stirred and swelleth; verily He who giveth it life, will surely give life to the dead; for His might extendeth over all things.

Sale

And among his signs another is, that thou seest the land waste: But when we send down rain thereon, it is stirred and fermenteth. And he who quickeneth the earth, will surely quicken the dead; for he is almighty.

Sher Ali

And of HIS signs is that thou seest the earth lying withered, but when WE send down water on it, it stirs and swells with verdure. Surely, HE, Who quickened it, can quicken the dead also. Verily, HE has power over all things.

Unknown German

Und unter Seinen Zeichen ist dies: daß du die Erde leblos und verdorrt siehst, doch wenn Wir Wasser auf sie niedersenden, dann regt sie sich und schwillt. Er, Der sie belebte, wird auch die Toten sicherlich lebendig machen, denn Er vermag alles zu tun.

V. Porokhova

И из Его знамений – ■ Ты землю зришь бесплодной. ■ Но вот Мы на нее прольем (обильный) дождь, – ■ Она взволнуется, набухнет и воскреснет. ■ Поистине, ведь Тот, Кто землю к жизни воскрешает, ■ Способен оживить и мертвых, – ■ Ведь всемогущ Аллах над всем и вся!

Yakub Ibn Nugman

Әлбәттә күрәсең, корыган үләнсез җиргә күктән су иңдерсәк үлгән җир терелеп яшәрәдер, шул хәлдә үлгән җирне тергезүче Аллаһ, әлбәттә, үлгән кешеләрне тергезәчәктер, Аның һәрнәрсәгә көче җитәдер.

جالندہری

اور (اے بندے یہ) اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی (یعنی خشک) دیکھتا ہے۔ جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہوجاتی اور پھولنے لگتی ہے تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بےشک وہ ہر چیز پر قادر ہے

طاہرالقادری

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ (پہلے) زمین کو خشک (اور بے قدر) دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتی ہے، بے شک وہ ذات جس نے اس (مردہ زمین) کو زندہ کیا ہے یقیناً وہی (روزِ قیامت) مُردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.