سوره البقرة (2) آیه 19

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 19

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 20
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 18

عربی

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

أو كصيّب من السّماء فيه ظلمات و رعد و برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّواعق حذر الموت و اللّه محيط بالكافرين

خوانش

Aw kasayyibin mina alssama-i feehi thulumatun waraAAdun wabarqun yajAAaloona asabiAAahum fee athanihim mina alssawaAAiqi hathara almawti waAllahu muheetun bialkafireena

آیتی

يا چون باراني سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آيد ، تامباد که از بانگ صاعقه بميرند ، انگشتان خويش در گوشها کنند و خداست که بر کافران احاطه دارد

خرمشاهی

يا چون [گرفتاران در] بارانى سخت كه از آسمان مى بارد [و] همراه با تاريكى و رعد و برق است. از بيم مرگبارى صاعقه ها انگشتانشان را در گوشهايشان مى كنند، و خداوند بر كافران چيره است.

کاویانپور

يا (مثل آنان) همچون باران شديدى است كه از آسمان فرود آيد و با تاريكى و رعد و برق توأم باشد. آنها از ترس صاعقه و فرار از مرگ انگشتان خود را در گوششان قرار مى‏دهند در حالى كه خدا بر كافران احاطه كامل دارد.

انصاریان

یا [سرگذشت آنان] سرگذشتِ [دچار شدگان به] رگباری شدید از آسمان است که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است، [آنان] انگشتانشان را از [صدایِ هولناکِ] صاعقه ها به خاطر بیم مرگ در گوش هایشان می گذارند [در حالی که راه گریزی از مرگ برای آنان نیست] و خدا به کافرانْ احاطه [همه جانبه] دارد.

سراج

يا حال منافقان مانند باران بزرگ قطره است كه بزير آيد از آسمان كه در آن تاريكيها و آواز رئد و روشنى برق است مى‏نهند انگشتان خويش را در گوشهاى خود بر اثر آواز مهيب صاعقه‏ها از بيم مرگ و خداوند (بدانش) احاطه كننده بكافران است

فولادوند

يا چون [كسانى كه در معرض‏] رگبارى از آسمان -كه در آن تاريكيها و رعد و برقى است- [قرار گرفته‏اند]؛ از [نهيب‏] آذرخش [و] بيم مرگ، سر انگشتان خود را در گوشهايشان نهند، ولى خدا بر كافران احاطه دارد.

پورجوادی

يا چون گرفتاران در بارانى سخت كه در شب تاريك با رعد و برق از آسمان فرود آيد و آنها از ترس مرگ انگشت در گوش گذارند تا صداى صاعقه را نشنوند، خداوند به كافران احاطه دارد.

حلبی

يا مانند [كسانى، هستند كه دچار] باران سخت از آسمان شده‏اند، كه در آن، تاريكيها و رعد و برق است. [آنها] از بيم مرگ انگشتانشان را، از صاعقه‏ها در گوش خود مى‏گذارند و به جهت پرهيز از مرگ، و خدا بر كافران احاطه دارد.

اشرفی

يا همچون بارانى از آسمان كه در آن است تاريكى‏ها و رعد و برق كه ميگذارند انگشتان خود را در گوشهاشان از آوازهاى رعد از بيم مردن و خدا احاطه كننده است بكافران

خوشابر مسعود انصاري

يا [داستانشان‏] مانند [گرفتاران در] بارانى سخت [باريده‏] از آسمان است كه در آن تاريكيها و رعد و برق باشد. از [هول‏] صاعقه‏ها براى حذر از مرگ انگشتانشان را در گوشهايشان مى‏نهند. و خداوند به كافران احاطه دارد

مکارم

یا همچون بارانی از آسمان، که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهگذران) ببارد. آنها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهای خود می‌گذارند؛ تا صدای صاعقه را نشنوند. و خداوند به کافران احاطه دارد (و در قبضه قدرت او هستند).

مجتبوی

يا [داستان گرفتاران در] بارانى تند از آسمان را ماند كه در آن تاريكيهاست و رعد و برقى كه از بيم مرگ از صاعقه‏ها انگشتان خويش را در گوشهاشان كنند و خدا فراگيرنده كافران است

مصباح زاده

يا همچون بارانى از آسمان كه در آن است تاريكى‏ها و رعد و برق كه ميگذارند انگشتان خود را در گوشهاشان از آوازهاى رعد از بيم مردن و خدا احاطه كننده است بكافران

معزی

يا مانند بارانى از آسمان كه در آن است تاريكيهائى و رعد و برقى مى نهند انگشتان خويش را در گوشهاشان از صاعقه ها از ترس مرگ و خداوند فراگيرنده است به كافران

قمشه ای

یا مثل آنان چون کسانی است که در بیابان، بارانی تند که در آن تاریکی و رعد و برق است بر آنان ببارد، و آنان انگشتانشان را از ترس مرگ در گوش نهند مبادا از شدت صدای صاعقه بمیرند، و خدا بر کافران احاطه دارد.

رشاد خليفه

مثالي ديگر: رگباري است از آسمان که در آن تاريکي ها و رعد و برق است. آنها انگشتانشان را در گوش هايشان فرو برند، تا از چنگ مرگ بگريزند. خدا از حال کافران كاملاً آگاه است.

Literal

Or as a rain from the sky, in it (is) darknesses and thunder and lightning, they put their fingers intheir ears from the thunderous noise , fearing the death , and God (is) with the disbelievers surrounding/enveloping .

Al-Hilali Khan

Or like a rainstorm from the sky, wherein is darkness, thunder, and lightning. They thrust their fingers in their ears to keep out the stunning thunderclap for fear of death. But Allah ever encompasses the disbelievers (i.e. Allah will gather them all together).

Arthur John Arberry

or as a cloudburst out of heaven in which is darkness, and thunder, and lightning — they put their fingers in their ears against the thunderclaps, fearful of death; and God encompasses the unbelievers;

Asad

Or [the parable] of a violent cloudburst in the sky, with utter darkness, thunder and lightning: they put their fingers into their ears to keep out the peals of thunder, in terror of death; but God encompasses [with His might] all who deny the truth.

Dr. Salomo Keyzer

Of zij zijn gelijk aan hen, die, wanneer een van regen zwangere wolk met donder en werlicht van den hemel nederdaalt, voor het gerol van den donder en omdat zij den dood vreezen, hunne ooren met hunne vingers dichtstoppen, terwijl God de ongeloovigen aan alle zijden aangrijpt.

Free Minds

Or like a cloud from the sky, in it is darkness and thunder and lightning. They place their fingers in their ears from the lightning strikes out of fear of death; and God is aware of the rejecters.

Hamza Roberto Piccardo

[O come] una nuvola di pioggia nel cielo, gonfia di tenebre, di tuoni e di fulmini: mettono le loro dita nelle orecchie temendo la morte a causa dei fulmini. E Allah accerchia i miscredenti.

Hilali Khan

Or like a rainstorm from the sky, wherein is darkness, thunder, and lightning. They thrust their fingers in their ears to keep out the stunning thunderclap for fear of death. But Allah ever encompasses the disbelievers (i.e. Allah will gather them all together).

Kuliev E.

Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих.

M.-N.O. Osmanov

Или же подобны они [оказавшимся под] дождевой тучей, что в небе. Несет она мрак, гром и молнию, они же в смертельном страхе, дабы не слышать грома, затыкают пальцами уши. Но Аллах объемлет [Своим могуществом] неверующих.

Mohammad Habib Shakir

Or like abundant rain from the cloud in which is utter darkness and thunder and lightning; they put their fingers into their ears because of the thunder peal, for fear of death, and Allah encompasses the unbelievers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or like a rainstorm from the sky, wherein is darkness, thunder and the flash of lightning. They thrust their fingers in their ears by reason of the thunder-claps, for fear of death, Allah encompasseth the disbelievers (in His guidance, His omniscience and His omnipotence).

Palmer

Or like a storm-cloud from the sky, wherein is darkness and thunder and lightning; they put their fingers in their ears at the thunder-clap, for fear of death, for God encompasses the misbelievers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yahut gökten boşalan bir yağmur haline benzer ki onda karanlıklar var, bir gök gürlemesi var, bir şimşek var. Yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah Muhît’tir, küfre sapanları çepeçevre kuşatmıştır.

Qaribullah

Or, like (those who, under) a cloudburst from the sky with darkness, thunder and lightning, they thrust their fingers in their ears at the sound of every thunderclap for fear of death, and Allah encompasses the unbelievers.

QXP

Or ponder a rainstorm from the sky in all darkness with thunder and lightning. They plug their ears with their fingers for fear of death. (But this will not make the storm disappear since denial is never a solution to any problems). And Allah encompasses the deniers of His Laws (Rejection cannot counter the Universal Laws. ((7:183), (29:54), (79:36), (82:16)).

Reshad Khalifa

Another example: a rainstorm from the sky in which there is darkness, thunder, and lightning. They put their fingers in their ears, to evade death. GOD is fully aware of the disbelievers.

Rodwell

Or like those who, when there cometh a storm-cloud out of the Heaven, big with darkness thunder and lightning, thrust their fingers into their ears because of the thunder-clap, for fear of death! God is round about the infidels.

Sale

Or like a stormy cloud from heaven, fraught with darkness, thunder, and lightning, they put their fingers in their ears, because of the noise of the thunder, for fear of death; God encompasseth the infidels:

Sher Ali

Or, it is like a heavy rain from the clouds, wherein is thick darkness and thunder and lightning; they put their fingers into their ears because of the thunder claps for fear of death, and ALLAH encompasses the disbelievers.

Unknown German

Oder: wie schwerer Wolkenregen, worin Finsternisse und Donner und Blitz; sie stecken ihre Finger in die Ohren, in Todesfurcht vor den Donnerschlägen, während Allah die Ungläubigen umringt.

V. Porokhova

Иль – (вот еще одно сравненье) – ■ Как дождевая туча в небе: ■ В ней мрак, и гром, и молния сверкает, – ■ Они перстами затыкают уши, ■ Страшася смерти от удара молний, – ■ Аллах же не упустит ни единого из них.

Yakub Ibn Nugman

Яки алар кат-кат караңгыланган төнне күк күкрәүле, яшенле каты яңгыр астында калган кешеләр кеби. Күк күкрәүнең вә яшеннең катылыгында бармакларын колакларына тыгалар, үлемнән куркып. Аллаһ имансызларның бетен эшләрен чолгап алучы.

جالندہری

یا ان کی مثال مینہ کی سی ہے کہ آسمان سے (برس رہا ہو اور) اس میں اندھیرے پر اندھیرا (چھا رہا) ہو اور (بادل) گرج (رہا) ہو اور بجلی (کوند رہی) ہو تو یہ کڑک سے (ڈر کر) موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور الله کافروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے

طاہرالقادری

یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک (بھی) ہے تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.