سوره البقرة (2) آیه 186

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 186

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 187
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 185

عربی

وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون

خوانش

Wa-itha saalaka AAibadee AAannee fa-innee qareebun ojeebu daAAwata alddaAAi itha daAAani falyastajeeboo lee walyu/minoo bee laAAallahum yarshudoona

آیتی

چون بندگان من در باره من از تو بپرسند ، بگو که من نزديکم و به نداي کسي که مرا بخواند پاسخ مي دهم پس به نداي من پاسخ دهند و به من ايمان آورند تا راه راست يابند

خرمشاهی

و چون بندگانم درباره من از تو پرسش كنند [بگو] من نزديكم و دعاى دعا كننده را وقتى كه مرا بخواند اجابت مى كنم، پس به فرمان من گردن نهند و به من ايمان آورند، باشد كه راه يابند.

کاویانپور

(يا پيامبر) هر گاه بندگانم درباره من از تو بپرسند، بگو كه من به ايشان نزديكترم و دعاى كسى كه مرا مى‏خواند، اجابت ميكنم. آنها نيز بايد از من طلب حاجت كنند و به من ايمان بياورند، باشد كه هدايت يابند.

انصاریان

هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، [بگو:] یقیناً من نزدیکم، دعای دعا کننده را زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان آورند، تا [به حقّ و حقیقت] راه یابند [و به مقصد اعلی برسند].

سراج

و چون پرسند ترا بندگانم از (اوصاف) من البته من نزديكم (به بندگانم و احاطه علمى دارم) پاسخ مى‏گويم خواندن خواننده را هر گه كه بخواند مرا پس بايد ايشان نيز اجابت كنند (دعوت) مرا و بايد ايمان بياورند بمن شايد ايشان (در خواندن من) بحق برسند

فولادوند

و هرگاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، [بگو] من نزديكم، و دعاى دعاكننده را -به هنگامى كه مرا بخواند- اجابت مى‏كنم، پس [آنان‏] بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند، باشد كه راه يابند.

پورجوادی

آن گاه كه بندگانم درباره من از تو بپرسند:- من نزديكم و هر كه مرا بخواند دعايش را اجابت مى‏كنم. آنها بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا راهشان را بيابند.

حلبی

و چون بندگان من درباره من از تو پرسش كنند [بگو]: من [به آنها] نزديكم، آن گاه كه مرا بخوانند پس آنها بايد [فرمان‏] مرا اجابت كنند و به من ايمان داشته باشند، باشد كه ايشان راه يابند.

اشرفی

و چون پرسند ترا بندگانم از من پس من نزديكم اجابت ميكنم خواندن خواننده را چون بخواند مرا پس بايد استجابت كنند مرا و بايد كه بگروند بمن باشد كه ايشان بصلاح گرايند

خوشابر مسعود انصاري

و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند، [بگو:] به راستى كه من نزديكم. دعاى دعا كننده را هنگامى كه مرا [به دعا] بخواند، روا مى‏دارم. پس بايد كه از من فرمان پذيرند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند

مکارم

و هنگامی که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می‌خواند، پاسخ می‌گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)!

مجتبوی

و چون بندگانم در باره من از تو پرسند، همانا من نزديكم خواندن خواننده را آنگاه كه مرا بخواند پاسخ مى‏دهم، پس بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان آورند، باشد كه ره يابند.

مصباح زاده

و چون پرسند ترا بندگانم از من پس من نزديكم اجابت ميكنم خواندن خواننده را چون بخواند مرا

معزی

و هرگاه پرسندت بندگان من از من همانا منم نزديك اجابت كنم دعاى آنكه مرا خواند پس بپذيرند از من و ايمان آورند به من شايد رهبرى شوند

قمشه ای

و چون بندگان من (از دوری و نزدیکی) من از تو پرسند، (بدانند که) من به آنها نزدیکم، هرگاه کسی مرا خواند دعای او را اجابت کنم. پس باید دعوت مرا (و پیغمبران مرا) بپذیرند و به من بگروند، باشد که (به سعادت) راه یابند.

رشاد خليفه

و چون بندگان من درباره من از تو بپرسند، من هميشه نزديکم. هرگاه مرا بخوانند من به دعاي آنان پاسخ مي دهم. مردم بايد به من پاسخ دهند و به من ايمان آورند، تا ارشاد شوند.

Literal

And if My worshippers/slaves asked/questioned you about Me, so I am near/close, I answer/reply the caller’s/requester’s call/request/prayer if (he) called/requested/prayed (to) Me , so they should answer/reply to Me and they should believe in Me (E), maybe they be correctly guided .

Al-Hilali Khan

And when My slaves ask you (O Muhammad SAW) concerning Me, then (answer them), I am indeed near (to them by My Knowledge). I respond to the invocations of the supplicant when he calls on Me (without any mediator or intercessor). So let them obey Me and believe in Me, so that they may be led aright.

Arthur John Arberry

And when My servants question thee concerning Me — I am near to answer the call of the caller, when he calls to Me; so let them respond to Me, and let them believe in Me; haply so they will go aright.

Asad

AND IF My servants ask thee about Me – behold, I am near; I respond to the call of him who calls, whenever he calls unto Me: let them, then, respond unto Me, and believe in Me, so that they might follow the right way.

Dr. Salomo Keyzer

Als mijne dienaren u omtrent mij ondervragen, zal ik nabij hem zijn; ik wil het gebed hooren van hen die mij gelooven; doch dat zij naar mij luisteren, en mij gelooven; opdat zij langs den rechten weg geleid mochten worden.

Free Minds

And if My servants ask you about Me, I am near answering the calls of those who call to Me. So let them respond to Me and believe in Me that they may be guided.

Hamza Roberto Piccardo

Quando i Miei servi ti chiedono di Me, ebbene Io sono vicino! Rispondo all’appello di chi Mi chiama quando Mi invoca. Procurino quindi di rispondere al Mio richiamo e credano in Me, sì che possano essere ben guidati.

Hilali Khan

And when My slaves ask you (O Muhammad SAW) concerning Me, then (answer them), I am indeed near (to them by My Knowledge). I respond to the invocations of the supplicant when he calls on Me (without any mediator or intercessor). So let them obey Me and believe in Me, so that they may be led aright.

Kuliev E.

Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем.

M.-N.O. Osmanov

Когда тебя [, о Мухаммад,] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне. Так пусть же они отвечают на Мой призыв к вере, верят в Меня. Быть может, они встанут на истинный путь.

Mohammad Habib Shakir

And when My servants ask you concerning Me, then surely I am very near; I answer the prayer of the suppliant when he calls on Me, so they should answer My call and believe in Me that they may walk in the right way.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when My servants question thee concerning Me, then surely I am nigh. I answer the prayer of the suppliant when he crieth unto Me. So let them hear My call and let them trust in Me, in order that they may be led aright.

Palmer

When my servants ask thee concerning me, then, verily, I am near; I answer the prayers prayer whenever he prays to me. So let them ask me for an answer, and let them believe in me; haply they may be directed aright.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kullarım sana benden sorarlarsa ben Karîb’im, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğru ve iyiyi bulabilsinler.

Qaribullah

When My worshipers ask you about Me, I am near. I answer the supplication of the suppliant when he calls to Me; therefore, let them respond to Me and let them believe in Me, in order that they will be righteous.

QXP

(This training program has nothing to do with asceticism or self-denial in any way. The mystics think that enduring hardships and denying themselves the basic needs will bring them close to God). And if My servants ask you concerning Me, behold, I am indeed near. I respond to the call of whoever calls, whenever he calls unto Me. So let them hear My Call and let them trust in Me, that they may be led aright.

Reshad Khalifa

When My servants ask you about Me, I am always near. I answer their prayers when they pray to Me. The people shall respond to Me and believe in Me, in order to be guided.

Rodwell

And when my servants ask thee concerning me, then will I be nigh unto them. I will answer the cry of him that crieth, when he crieth unto me: but let them hearken unto me, and believe in me, that they may proceed aright.

Sale

When my servants ask thee concerning me, verily I am near; I will hear the prayer of him that prayeth, when he prayeth unto me: But let them hearken unto me, and believe in me, that they may be rightly directed.

Sher Ali

And when MY servants ask thee about ME, say `I am near. I answer the prayer of the supplicant when he prays to ME. So they should hearken to ME and believe in ME that they may follow the right way.

Unknown German

Und wenn Meine Diener dich nach Mir fragen (sprich): «Ich bin nahe. Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu Mir betet. So sollten sie auf Mich hören und an Mich glauben, auf daß sie den rechten Weg wandeln mögen.»

V. Porokhova

Когда же вопрошают обо Мне тебя служители Мои, ■ Я рядом нахожусь ■ И внемлю каждому призыву, ■ Когда ко Мне в молитве он взывает. ■ Пусть и они призыву Моему послушны будут ■ И пусть уверуют в Меня, ■ Чтоб праведным путем могли идти.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр бер бәндәм Миннән сорар булса, Мин әлбәттә, аңа һәрвакыт якынмын, Миннән сораса, сораганын бирермен. Әммә сораучылар үземә һәм сүземә ныклап ышансыннар һәм Миңа буйсынып, Коръән белән гамәл кылсыннар! Әгәр Мин әйткәнчә эш кылсалар, шаять, туры юлны табарлар.

جالندہری

اور (اے پیغمبر) جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو (کہہ دو کہ) میں تو (تمہارے) پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیئے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں

طاہرالقادری

اور (اے حبیب!) جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو (بتا دیا کریں کہ) میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں چاہئے کہ میری فرمانبرداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہِ (مراد) پاجائیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.