سوره المائدة (5) آیه 11

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 11

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 12
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 10

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا اذكروا نعمت اللّه عليكم إذ همّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفّ أيديهم عنكم و اتّقوا اللّه و على اللّه فليتوكّل المؤمنون

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo othkuroo niAAmata Allahi AAalaykum ith hamma qawmun an yabsutoo ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum AAankum waittaqoo Allaha waAAala Allahi falyatawakkali almu/minoona

آیتی

اي ، کساني که ايمان آورده ايد ، از نعمتي که خدا به شما ارزاني داشته است ياد کنيد : آنگاه که گروهي قصد آن کردند تا بر شما دست يابند و خدا دست آنان را از شما کوتاه کرد از خدا بترسيد و مؤمنان بر خدا توکل مي کنند

خرمشاهی

اى مؤمنان نعمت الهى را بر خود به ياد آوريد كه چون قومى كوشيد كه بر شما دست دراز كند، دستشان را از شما باز داشت; و از خداوند پروا كنيد و مؤمنان بايد كه بر خدا توكل كنند.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نعمتى را كه خدا براى شما بخشيده است بياد آوريد. هنگامى كه گروهى قصد داشتند، دست (دشمنى) بسوى شما دراز كنند. اما خدا دست آنها را از شما باز داشت. از خدا بترسيد و مؤمنين تنها بايد بر خدا توكل كنند.

انصاریان

ای اهل ایمان! نعمت خدا را بر خود یاد کنید زمانی که گروهی قصد کردند که [برای نابودی تان] به شما شبیخون زنند، ولی خدا توطئه آنان را از شما بازداشت. و از خدا پروا کنید و مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند.

سراج

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد ياد كنيد نعمت خداى را كه ارزانى داشته است بر شما آن دم كه قصد كردند گروهى (از بنى النضير) آنكه بگشايند دستهاى خود را بسوى شما (تصميم بكشتار مسلمانان گرفتند) و خدا بازداشت دستهاى ايشان را از شما و بترسيد از خدا و تنها بر خدا بايد توكل كنند توكل كنندگان

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نعمت خدا را بر خود، ياد كنيد: آنگاه كه قومى آهنگ آن داشتند كه بر شما دست يازند، و [خدا] دستشان را از شما كوتاه داشت. و از خدا پروا داريد، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.

پورجوادی

اى مؤمنان نعمتى را كه خدا به شما ارزانى داشته است به ياد آوريد، آن گاه كه جمعى قصد كردند بر شما دست يابند و خدا دست آنها را كوتاه كرد. از خدا بترسيد و مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد نعمت خدا را بر خودتان بياد آوريد [كه‏] چون گروهى همت گماردند كه بر شما دست دراز كنند، او دستهايشان را از شما باز داشت. و از خدا بترسيد، و مؤمنان بايد بر خدا بترسيد، و مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند.

اشرفی

اى آنكسانيكه گرويديد ياد كنيد نعمت خدا را بر شما چون قصد كردند گروهى كه دراز كنند بسوى شما دستهاى خود را پس بازداشت دستهاشان را از شما و بترسيد از خدا و بر خدا پس بايد توكل كنند گروندگان

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آن گاه كه گروهى آهنگ آن كردند كه به سوى شما دست دراز كنند. و [خداوند] دستهاى آنان را از شما باز داشت. و از خداوند پروا بداريد و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكّل كنند

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نعمتی را که خدا به شما بخشید، به یاد آورید؛ آن زمان که جمعی (از دشمنان)، قصد داشتند دست به سوی شما دراز کنند (و شما را از میان بردارند)، اما خدا دست آنها را از شما باز داشت! از خدا بپرهیزید! و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به ياد آريد نعمت خداى را بر خويش آنگاه كه گروهى آهنگ كردند كه به سوى شما دست بگشايند و او دستهاى آنان را از شما بازداشت، و از خدا پروا كنيد و مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند و بس.

مصباح زاده

اى آنكسانيكه گرويديد ياد كنيد نعمت خدا را بر شما چون قصد كردند گروهى كه دراز كنند بسوى شما دستهاى خود را پس بازداشت دستهاشان را از شما و بترسيد از خدا و بر خدا پس بايد توكل كنند گروندگان

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد ياد آريد نعمت خدا را بر شما هنگامى كه آهنگ نمودند گروهى كه دست به سوى شما دراز كنند پس بازداشت دستهاى ايشان را از شما و بترسيد خدا را و بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان

قمشه ای

ای اهل ایمان، یاد آرید نعمت خدا را بر خود آن گاه که گروهی همّت گماشتند که بر شما دست یازند و خدا دست (ستم) آنها را از شما کوتاه نمود. و از خدا بترسید، و باید اهل ایمان تنها بر خدا توکل کنند.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورده ايد، نعمات خدا را بر خود به ياد آوريد؛ هنگامي که برخي از مردم دست تجاوز عليه شما دراز کردند، شما را حفظ کرد و دست آنها را کوتاه کرد. خدا را در نظر داشته باشيد؛ مؤمنان بايد به خدا توکّل کنند.

Literal

You, you those who believed, remember/mention God’s blessing/goodness on you, when a nation started that they spread/extend their hands to you, so He prevented/stopped their hands from you, and fear and obey God, and on God so should the believers rely on/trust in.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Remember the Favour of Allah unto you when some people desired (made a plan) to stretch out their hands against you, but (Allah) withheld their hands from you. So fear Allah. And in Allah let believers put their trust.

Arthur John Arberry

O believers, remember God’s blessing upon you, when a certain people purposed to stretch against you their hands, and He restrained their hands from you; and fear God; and in God let the believers put all their trust.

Asad

O you who have attained to faith! Remember the blessings which God bestowed upon you when [hostile] people were about to lay hands on you›

Dr. Salomo Keyzer

O, ware geloovigen! herinnert u Gods gunst omtrent u, toen zekere mannen hunne handen naar u uitstrekten; maar hij stiet hunne handen terug die u wilden deren. Vreest dus God, en dat de geloovigen in hem vertrouwen.

Free Minds

O you who believe, recall God’s blessings upon you when a group desired to aggress against you, and God restrained their hands from you. And reverence God. And in God the believers should put their trust.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, ricordate i benefici che Allah vi ha concesso, il giorno che una fazione voleva alzare le mani contro di voi ed Egli arrestò le mani loro. Temete Allah. Confidino in Allah i credenti!

Hilali Khan

O you who believe! Remember the Favour of Allah unto you when some people desired (made a plan) to stretch out their hands against you, but (Allah) withheld their hands from you. So fear Allah. And in Allah let believers put their trust.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие!

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Помните оказанную вам Аллахом милость, когда враги простерли к вам длани [гибели], но Он отринул их длани от вас. Бойтесь же Аллаха, и на Аллаха пусть уповают верующие!

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! remember Allah’s favor on you when a people had determined to stretch forth their hands towards you, but He withheld their hands from you, and be careful of (your duty to) Allah; and on Allah let the believers rely.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Remember Allah’s favour unto you, how a people were minded to stretch out their hands against you but He withheld their hands from you; and keep your duty to Allah. In Allah let believers put their trust.

Palmer

O ye who believe! remember God’s favour towards you, when a people intended to stretch their hands against you, but He withheld their hands from you; and upon God let believers rely.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın! Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya niyet etmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan sakının! Müminler yalnız Allah’a tevekkül etsinler!

Qaribullah

Believers, remember the favor which Allah bestowed upon you when certain people were about to stretch their hands towards you, but He restrained them. Have fear of Allah. In Allah let the believers put their trust.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! Remember the Blessing of Allah. There were people who had aggressive designs against you but He withheld their hands from you. (Due preparation against danger is a strong deterrent (4:71), (8:60)). Remain mindful of Allah’s Laws. Then, in Allah let believers put their trust.

Reshad Khalifa

O you who believe, remember GOD’s blessings upon you; when some people extended their hands to aggress against you, He protected you and withheld their hands. You shall observe GOD; in GOD the believers shall trust.

Rodwell

O Believers! recollect God’s favour upon you, when certain folk were minded to stretch forth their hands against you, but He kept their hands from you. Fear God then: and on God let the faithful trust.

Sale

O true believers, remember God’s favour towards you, when certain men designed to stretch forth their hands against you, but he restrained their hands from hurting you; therefore fear God, and in God let the faithful trust.

Sher Ali

O ye who believe ! remember ALLAH’s favour upon you when a people intended to stretch out their hands against you, but HE with-held their hands from you; and fear ALLAH. And in ALLAH should the believers put their trust.

Unknown German

O die ihr glaubt! Gedenket der Gnade Allahs über euch, als ein Volk die Hände nach euch auszustrecken trachtete. Er aber hielt ihre Hände von euch zurück. Und fürchtet Allah; auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Вы призовите к памяти Господню милость вам, ■ Когда задумали иные из людей ■ Вас одолеть своими (нечестивыми) руками, ■ А Он от вас их руки удержал. ■ Так будьте же благочестивы – ■ Уверовав в Аллаха, ■ Лишь на Него надежды возлагайте!

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Аллаһуның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерләгез! Кәферләр сезне үтерергә кулларын сузган чакларында Аллаһ аларның кулларын сездән тыйды. Шулай булгач, Аллаһудан куркыгыз, аңа гөнаһлы булудан сакланыгыз! Мөэминнәр һәр эштә Аллаһуга гына тәвәккәл кылсыннар!

جالندہری

اے ایمان والو! خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیئے اور خدا سے ڈرتے رہوں اور مومنو کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیئے

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تم اﷲ کے (اُس) انعام کو یاد کرو (جو) تم پر ہوا جب قوم (کفّار) نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ (قتل و ہلاکت کے لئے) تمہاری طرف دراز کریں تو اﷲ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے، اور اﷲ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اﷲ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.