سوره الأنعام (6) آیه 68

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 68

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 69
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 67

عربی

وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

و إذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث غيره و إمّا ينسينّك الشّيطان فلا تقعد بعد الذّكرى مع القوم الظّالمين

خوانش

Wa-itha raayta allatheena yakhoodoona fee ayatina faaAArid AAanhum hatta yakhoodoo fee hadeethin ghayrihi wa-imma yunsiyannaka alshshaytanu fala taqAAud baAAda alththikra maAAa alqawmi alththalimeena

آیتی

و چون ببيني که در آيات ما از روي عناد گفت و گو مي کنند از آنها رويگردان شو تا به سخني جز آن پردازند و اگر شيطان تو را به فراموشي افکند، چون به يادت آمد با آن مردم ستمکاره منشين

خرمشاهی

و چون كسانى را كه در آيات ما كند و كاو مى كنند ديدى از آنان روى بگردان تا به سخنى ديگرى جز آن بپردازند و اگر شيطان تو را به فراموشى انداخت، بعد از آنكه به ياد آوردى با قوم ستمكار [مشرك] منشين.

کاویانپور

هر وقت كسانى را ديدى كه درباره آيات ما به بحث و انتقاد پرداخته‏اند از آنها روى بگردان تا به موضوع ديگرى بپردازند و اگر شيطان اين را از ياد تو برد، به محض متوجه شدن با گروه ستمكاران منشين (و از مجلس آنان خارج شو).

انصاریان

و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما [به قصد شبهه اندازی] به یاوه گویی و سخن بی منطق می پردازند از آنان روی گردان [و می لسشان را ترک کن] تا در سخنی دیگر در آیند. و اگر شیطان تو را [نسبت به ترک می لسشان] به فراموشی اندازد، پس از یاد آوردن [به سرعت بیرون برو و] با گروه ستمکاران منشین.

سراج

و هرگاه به بينى آنان را كه (به استهزاء) فرو مى‏روند در آيت‏هاى ما پس اعراض كن از ايشان تا آنگه كه فرو روند در سخنى ديگر غير از قرآن و اگر (اين پند را) از ياد تو ببرد شيطان پس منشين پس از آنكه يادت آمد (آن نهى را) با گروه ستمكاران

فولادوند

و چون ببينى كسانى [به قصد تخطئه‏] در آيات ما فرو مى‏روند از ايشان روى برتاب، تا در سخنى غير از آن درآيند؛ و اگر شيطان تو را [در اين باره‏] به فراموشى انداخت، پس از توجّه، [ديگر] با قوم ستمكار منشين.

پورجوادی

و چون كسانى را ديدى كه آيات ما را به مسخره مى‏گيرند، روى بگردان تا سخن ديگرى ساز كنند و اگر شيطان باعث شد فراموش كنى پس از يادآورى با گروه ستمگران منشين.

حلبی

و چون كسانى را ببينى كه درباره آيات ما سخن ناسزاوار گويند [بهتر است‏] از آنها روى بگردانى تا به سخن ديگرى بپردازند و اگر شيطان [اين معنى را] از ياد تو ببرد [و ترك اولى كنى‏] چون بياد آورى، با گروه ستمكاران منشين.

اشرفی

و چون بينى كسانى را كه كه گفتگو ميكنند در آيت‏هاى ما پس رو بگردان از ايشان تا در آيند در سختى جز آن و اگر فراموش تو گرداند شيطان پس منشين پس از ياد آمدن با گروه ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

و چون آنان را ببينى كه در آيات ما [به قصد طعن‏] به كندوكاو مى‏پردازند، از آنان روى بگردان تا آنكه در سخنى غير از آن [به كندوكاو] پردازند و اگر شيطان تو را به فراموشى اندازد، بعد از ياد آوردن با گروه ستمكاران منشين

مکارم

هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می‌کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند! و اگر شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یادآمدن با این جمعیّت ستمگر منشین!

مجتبوی

و چون كسانى را ببينى كه در باره آيات ما به ناسزاگويى و ياوه‏سرايى پردازند از آنها روى بگردان تا به سخنى ديگر پردازند و اگر شيطان از ياد تو ببرد، پس از ياد آورى، ديگر با گروه ستمكاران منشين.

مصباح زاده

و چون بينى كسانى را كه گفتگو مى‏كنند در آيت‏هاى ما پس رو بگردان از ايشان تا در آيند در سخنى جز آن و اگر فراموش تو گرداند شيطان پس منشين پس از ياد آمدن با گروه ستمكاران

معزی

و هرگاه بينى آنان را كه فروروند در آيتهاى ما پس روگردان از ايشان تا فرو روند در داستانى ديگر و اگر فراموشى آردت شيطان پس منشين پس از يادآوردن با گروه ستمگران

قمشه ای

و چون گروهی را دیدی که برای خرده گیری و طعن زدن در آیات ما گفتگو می‌کنند از آنان دوری گزین تا در سخنی دیگر وارد شوند، و چنانچه شیطان البته فراموشت ساخت بعد از آنکه متذکّر (کلام خدا) شدی دیگر با گروه ستمکاران مجالست مکن.

رشاد خليفه

اگر ديدي آيات ما را مسخره مي کنند، از آنها دوري کن تا به موضوعي ديگر بپردازند. اگر شيطان باعث شد فراموش کني، پس، همين که به ياد آوردي، ديگر با چنين مردم پليدي منشين.

Literal

And if you saw those who plunge into/engage in conversation (interpreting beyond the actual Koranic text) in Our verses/evidences, so turn away from them until they plunge into/engage in conversation in an information/speech other than it, and if the devil makes you forget, so do not sit/remain after the remembrance/reminder with the nation, the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

And when you (Muhammad SAW) see those who engage in a false conversation about Our Verses (of the Quran) by mocking at them, stay away from them till they turn to another topic. And if Shaitan (Satan) causes you to forget, then after the remembrance sit not you in the company of those people who are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers, etc.).

Arthur John Arberry

When thou seest those who plunge into Our signs, turn away from them until they plunge into some other talk; or if Satan should make thee forget, do not sit, after the reminding, with the people of the evildoers.

Asad

NOW, whenever thou meet such as indulge in [blasphemous] talk about Our messages, turn thy back upon them until they begin to talk of other things;sa and if Satan should ever cause thee to forget [thyself], remain not, after recollection, in the company of such evildoing folk,

Dr. Salomo Keyzer

Als gij hoort, dat de ongeloovigen over onze teekens spreken, verwijder u dan, tot zij een ander onderwerp voor hunne gesprekken hebben gekozen; en indien satan u dit voorschrift doet vergeten, blijf dan niet langer bij de goddeloozen, zoodra gij het u weder herinnert.

Free Minds

And if you encounter those who make fun of Our revelations, then turn away from them until they move on to a different topic; and if the devil lets you forget, then do not sit after remembering with the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

Quando li vedi immersi in discussioni sui Nostri segni, allontanati finché non cambiano argomento. E se Satana fa sì che qualche volta dimentichi, appena ti sovvieni, non restare oltre in compagnia degli ingiusti.

Hilali Khan

And when you (Muhammad SAW) see those who engage in a false conversation about Our Verses (of the Quran) by mocking at them, stay away from them till they turn to another topic. And if Shaitan (Satan) causes you to forget, then after the remembrance sit not you in the company of those people who are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers, etc.).

Kuliev E.

Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же сатана заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь.

M.-N.O. Osmanov

Когда ты встретишь тех, кто суесловит о Наших знамениях, покинь их [и не возвращайся], пока они не заведут другой разговор. Если по наущению шайтана ты забудешь [об этом], то, после того как вспомнишь, не общайся с нечестивыми людьми.

Mohammad Habib Shakir

And when you see those who enter into false discourses about Our communications, withdraw from them until they enter into some other discourse, and if the Shaitan causes you to forget, then do not sit after recollection with the unjust people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when thou seest those who meddle with Our revelations, withdraw from them until they meddle with another topic. And if the devil cause thee to forget, sit not, after the remembrance, with the congregation of wrong-doers.

Palmer

When thou dost see those who plunge deeply into the discussion of our signs, turn from them until they plunge deeply into some other discourse; for it may be that Satan may make thee forget; but sit not, after thou hast remembered, with the unjust people.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ayetlerimiz hakkında lakırdıya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze dalıncaya değin onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra o zalimler topluluğu ile oturma.

Qaribullah

When you see those who plunge (scoffing) into Our verses, withdraw from them till they plunge into some other talk. If satan causes you to forget, leave the wrongdoing people as soon as you remember.

QXP

When you see men and women engaged in mocking Our Verses, ignore them until they turn to a different theme. If your mind gets engrossed in their discourse, then as soon as you recollect, no longer sit with them. Those who displace decent dialogue with mockery indeed wrong their own «Self».

Reshad Khalifa

If you see those who mock our revelations, you shall avoid them until they delve into another subject. If the devil causes you to forget, then, as soon as you remember, do not sit with such evil people.

Rodwell

And when thou seest those who busy themselves with cavilling at our signs, withdraw from them till they busy themselves in some other subject: and if Satan cause thee to forget this, sit not, after recollection, with the ungodly people:

Sale

When thou seest those who are ingaged in cavilling at, or ridiculing our signs; depart from them, until they be ingaged in some other discourse: And if Satan cause thee to forget this precept, do not sit with the ungodly people, after recollection.

Sher Ali

And when thou seest those who engage in vain discourse concerning OUR Signs, then turn thou away from them until they engage in a discourse other than that. And if Satan should cause thee to forget, then sit not, after recollection, with the unjust people.

Unknown German

Wenn du jene siehst, die über Unsere Zeichen töricht reden, dann wende dich ab von ihnen, bis sie ein anderes Gespräch führen. Und sollte dich Satan {dies) vergessen lassen, dann sitze nicht, nach dem Wiedererinnern, mit dem Volk der Ungerechten.

V. Porokhova

Когда ты видишь тех, ■ Кто словоблудит о знаменьях Наших, ■ Ты удались от них, ■ Пока они не обратятся к новой теме. ■ А если Сатана тебя заставит (сей наказ) забыть, ■ То все ж, придя в себя, ■ Ты не сиди в компании неверных.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр аятьләребезне яманлап сөйләүчеләрне күрсәң, хәтта башка сүзгә күчкәннәренә чаклы алар янында торма, кит! Вә әмма алардан киселү хакындагы Аллаһ хөкемен шайтан сиңа оныттырса, хәтереңә төшү белән кит, залим каумнәр янында тормагыл.

جالندہری

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہوجاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہوجائیں۔ اور اگر (یہ بات) شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو

طاہرالقادری

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں (کج بحثی اور استہزاء میں) مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہوجایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوجائیں، اور اگر شیطان تمہیں (یہ بات) بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم (کبھی بھی) ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.