سوره الأنعام (6) آیه 108

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 108

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 109
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 107

عربی

وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

و لا تسبّوا الّذين يدعون من دون اللّه فيسبّوا اللّه عدوا بغير علم كذلك زيّنّا لكلّ أمّة عملهم ثمّ إلى ربّهم مرجعهم فينبّئهم بما كانوا يعملون

خوانش

Wala tasubboo allatheena yadAAoona min dooni Allahi fayasubboo Allaha AAadwan bighayri AAilmin kathalika zayyanna likulli ommatin AAamalahum thumma ila rabbihim marjiAAuhum fayunabbi-ohum bima kanoo yaAAmaloona

آیتی

چيزهايي را که آنان به جاي الله مي خوانند ، دشنام مدهيد که آنان نيز، بي هيچ دانشي ، از روي کينه توزي به الله دشنام دهند اينچنين عمل هر قومي را در چشمشان آراسته ايم پس بازگشت همگان به پروردگارشان است و اوهمه را از کارهايي که کرده اند آگاه مي سازد

خرمشاهی

و كسانى را كه به جاى خداوند مى پرستند، دشنام ندهيد، كه از سر دشمنى و نادانى خداوند را دشنام مى دهند; بدينسان عمل هر امتى را در چشمشان آراستيم; سپس بازگشتشان به سوى پروردگارشان است و او ايشان را از [حقيقت] كار و كردارشان آگاه مى سازد.

کاویانپور

معبودان كسانى را كه غير خدا را ميخوانند، دشنام ندهيد، مبادا آنها نيز از روى عداوت و نادانى خدا را دشنام دهند. بدينسان براى هر امتى اعمالشان را جلوه‏گر ساختيم. سپس باز گشت همه آنها بسوى پروردگارشان است و آنها را از آنچه انجام مى‏دادند، آگاه خواهد ساخت.

انصاریان

و معبودانی را که کافران به جای خدا می پرستند، دشنام ندهید، که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی عملشان را آراستیم [تا به کیفر لجاجت و عنادشان گمان کنندکه آنچه انجام می دهند نیکوست،] سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را به اعمالی که همواره انجام می دادند، آگاه می کند.

سراج

دشنام مدهيد معبودانى را كه مشركان مى‏خوانند (و مى‏پرستند) بجز خدا تا آنكه ايشان نيز ناسزا گويند بخدا از روى دشمنى و بى‏دانشى بدينسان بياراسته‏ايم براى هر گروهى كردارشان را سپس بسوى پروردگارشان بازگشت ايشان خواهد بود و آگاهشان خواهد كرد به آن كارهائى كه پيوسته مى‏كردند

فولادوند

و آنهايى را كه جز خدا مى‏خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روى دشمنى [و] به نادانى، خدا را دشنام خواهند داد. اين گونه براى هر امتى كردارشان را آراستيم. آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، و ايشان را از آنچه انجام مى‏دادند آگاه خواهد ساخت.

پورجوادی

به آنها كه غير خدا را مى‏خوانند دشنام ندهيد مبادا آنها نيز از روى دشمنى و جهالت خدا را دشنام دهند، بدينگونه كردار هر گروه را بياراستيم، آن گاه بازگشت آنها به سوى پروردگارشان است و او آنها را از كردارشان با خبر مى‏كند.

حلبی

و دشنام مدهيد چيزهايى را كه [كفار] جز خدا مى‏خوانند، كه آنها [نيز]- بدشمنى و بدون دانش- خدا را دشنام مى‏دهند. اينچنين براى هر امتى عمل آنها را بياراستيم، پس از آن، بازگشتشان به سوى پروردگارشان است، و آگاهشان كند بدانچه مى‏كردند.

اشرفی

و دشنام ندهيد آنان را كه ميخوانند از غير خدا پس دشنام دهند خدا را از روى تعدى بدون دانشى همچنين آراستيم براى هر گروهى كردارشانرا پس بسوى پروردگارشانست بازگشت ايشان پس خبر دهد ايشان را بآنچه بودند كه ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى را كه به‏جاى خدا مى‏پرستند دشنام مدهيد [زيرا كه آنان نيز] از روى ستم ناآگاهانه خداوند را دشنام مى‏دهند. بدينسان براى هر امّتى عملكردشان را آراستيم، آن گاه بازگشتشان به سوى پروردگارشان است. پس به آنان از [حقيقت‏] آنچه مى‏كردند خبر مى‏دهد

مکارم

(به معبود) کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها (نیز) از روی (ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند! اینچنین برای هر امّتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است؛ و آنها را از آنچه عمل می‌کردند، آگاه می‌سازد (و پاداش و کیفر می‌دهد).

مجتبوی

و آنها- يعنى خدايان مشركان- را كه به جاى خداى يكتا مى‏خوانند دشنام مدهيد كه آنان نيز خداى را از روى ستم و دشمنى و بى‏دانشى دشنام گويند. اين گونه براى هر گروهى كردارشان را آراسته‏ايم. سپس بازگشتشان به سوى پروردگارشان است، پس آنان را بدانچه مى‏كردند آگاه مى‏سازد.

مصباح زاده

و دشنام ندهيد آنان را كه مى‏خوانند از غير خدا پس دشنام دهند خدا را از روى تعدى بدون دانشى همچنين آراستيم براى هر گروهى كردارشانرا پس بسوى پروردگارشانست بازگشت ايشان پس خبر دهد ايشان را بانچه بودند كه مى كردند

معزی

و دشنام ندهيد آنان را كه جز خدا مى خوانند تا دشنام دهند خدا را ستمگرانه به نادانى بدينگونه آراستيم براى هر گروهى كردار ايشان را سپس بسوى پروردگار ايشان است بازگشتشان تا آگهيشان دهد بدانچه بودند مى كردند

قمشه ای

و (شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می‌خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده‌ایم، سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه می‌گرداند.

رشاد خليفه

بت‌هايي را كه در كنار خدا قرار مي دهند، لعنت نكنيد، تا مبادا آنها از روي ناداني، كفر بگويند و خدا را لعنت كنند. ما عمل هر گروهي را در نظرشان زيبا جلوه داده‌ايم. سرانجام، آنها به سوي پروردگار خود بازمي ‌گردند. سپس او آنها را از آنچه كرده‌ بودند، آگاه مى كند.

Literal

And do not insult/abuse/defame those who call from other than God, so they insult/abuse/defame God, transgression/violation without knowledge, like that We decorated/beautified to every nation/generation their work , then to their Lord (is) their return, so He informs them with what they were making/doing .

Al-Hilali Khan

And insult not those whom they (disbelievers) worship besides Allah, lest they insult Allah wrongfully without knowledge. Thus We have made fairseeming to each people its own doings; then to their Lord is their return and He shall then inform them of all that they used to do.

Arthur John Arberry

Abuse not those to whom they pray, apart from God, or they will abuse God in revenge without knowledge. So We have decked out fair to every nation their deeds; then to their Lord they shall return, and He will tell them what they have been doing.

Asad

But do not revile those [beings] whom they invoke instead of God,92 lest they revile God out of spite, and in ignorance: for, goodly indeed have We made their own doings appear unto every community 9′ In time, [however,] unto their Sustainer they must return: and then He will make them [truly] understand all that they were doing.

Dr. Salomo Keyzer

Beschimp de godheden niet, die zij naast God aanroepen; zij konden op hunne beurt, in hunne buitensporigheid, God beleedigen. Zoo hebben wij ieder volk zijne daden aangewezen. Later zullen zij tot hunnen Heer terugkeeren, die hun zal herhalen wat zij hebben verricht.

Free Minds

And do not insult those who call on other than God, lest they insult God without knowledge. And We have similarly adorned for every nation their works; then to their Lord is their return and He will inform them of what they had done.

Hamza Roberto Piccardo

Non insultate coloro che essi invocano all’infuori di Allah, ché non insultino Allah per ostilità e ignoranza. Abbiamo reso belle, [agli occhi di ogni comunità], le loro proprie azioni. Ritorneranno poi verso il loro Signore ed Egli li renderà edotti sul loro comportamento.

Hilali Khan

And insult not those whom they (disbelievers) worship besides Allah, lest they insult Allah wrongfully without knowledge. Thus We have made fairseeming to each people its own doings; then to their Lord is their return and He shall then inform them of all that they used to do.

Kuliev E.

Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким образом Мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали.

M.-N.O. Osmanov

Не поносите тех, к кому взывают [многобожники] помимо Аллаха, а не то они (т. е. многобожники) станут поносить Аллаха из вражды и по невежеству. Так Мы явственно представили [людям] каждой общины их деяния. Ведь в конце концов они возвратятся к Господу своему, и Он возвестит им о том, что они творили.

Mohammad Habib Shakir

And do not abuse those whom they call upon besides Allah, lest exceeding the limits they should abuse Allah out of ignorance. Thus have We made fair seeming to every people their deeds; then to their Lord shall be their return, so He will inform them of what they did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Revile not those unto whom they pray beside Allah lest they wrongfully revile Allah through ignorance. Thus unto every nation have We made their deed seem fair. Then unto their Lord is their return, and He will tell them what they used to do.

Palmer

Do not abuse those who call on other than God, for then they may abuse God openly in their ignorance. So do we make seemly to every nation their work, then unto their Lord is their return, and He will inform them of what they have done.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ın berisinden birilerine niyazda bulunanlara/Allah dışında birileri için çağrı yapanlara/onların,Allah dışında yakardıklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah’a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüşü Rablerinedir. O, onlara, yapmakta olduklarını haber verecektir.

Qaribullah

Do not say crude words to those who call upon other than Allah, lest they use crude words about Allah in revenge without knowledge. As such we have made the actions of each nation seem pleasing. To their Lord they shall return, and He will inform them of that they were doing.

QXP

O Believers! Insult not the idols they set up besides Allah. They might insult Allah in their ignorance and hurt themselves. To every community Our Law has made their deeds seem fair. Then unto their Lord is their return and He will inform them what they accomplished and He will make them understand what they really used to do in life.

Reshad Khalifa

Do not curse the idols they set up beside GOD, lest they blaspheme and curse GOD, out of ignorance. We have adorned the works of every group in their eyes. Ultimately, they return to their Lord, then He informs them of everything they had done.

Rodwell

Revile not those whom they call on beside God, lest they, in their ignorance, despitefully revile Him. Thus have we planned out their actions for every people; then shall they return to their Lord, and He will declare to them what those actions have been.

Sale

Revile not the idols which they invoke besides God, lest they maliciously revile God, without knowledge. Thus have We prepared for every nation their works: Hereafter unto God shall they return, and He shall declare unto them that which they have done.

Sher Ali

And abuse not those whom they call upon besides ALLAH, lest they, out of spite, abuse ALLAH in their ignorance. Thus unto every people have WE caused their doings to seem fair. Then unto their Lord is their return; And HE will inform them of what they used to do.

Unknown German

Und schmähet nicht die, welche sie statt Allah anrufen, sonst würden sie aus Groll Allah schmähen ohne Wissen. Also ließen Wir jedem Volke sein Tun als wohlgefällig erscheinen. Dann aber ist zu ihrem Herrn ihre Heimkehr; und Er wird ihnen verkünden, was sie getan.

V. Porokhova

И не хули те божества, ■ Которых они чтят, помимо Бога, ■ Чтобы в (ответной) злобе на тебя, ■ В невежестве своем (глубоком) ■ Не стали они Господа хулить. ■ Так увлекли Мы всякий люд ■ (В земной соблазн) их деяний. ■ Ведь (все равно) в конце пути ■ Они вернутся к своему Владыке. ■ Тогда Мы ясно им укажем ■ Все, чем грешили (на земле) они.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһудан башка мөшрикләр табына торган сынымнарны сүкмәгез, наданлыклары белән сезгә ачу итеп Аллаһуны сүгә башларлар. Мөшрикләргә сынымнар гыйбадәтене зиннәтле иткәнебез кеби һәр өммәткә үзләренең кылган гамәлләрен зиннәтле итеп күрсәттек, соңра аларны кайтачак урыны Аллаһугадыр, Аллаһ кылган эшләреннән хәбәр бирер.

جالندہری

اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بےادبی سے بے سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر ان کو اپنے پروردگار ک طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے

طاہرالقادری

اور (اے مسلمانو!) تم ان (جھوٹے معبودوں) کو گالی مت دو جنہیں یہ (مشرک لوگ) اللہ کے سوا پوجتے ہیں پھر وہ لوگ (بھی جواباً) جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام طرازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ (و جماعت) کے لئے ان کا عمل (ان کی آنکھوں میں) مرغوب کر رکھا ہے (اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں)، پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.