سوره الأنعام (6) آیه 139

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 139

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 140
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 138

عربی

وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الأَْنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا و محرّم على أزواجنا و إن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنّه حكيم عليم

خوانش

Waqaloo ma fee butooni hathihi al-anAAami khalisatun lithukoorina wamuharramun AAala azwajina wa-in yakun maytatan fahum feehi shurakao sayajzeehim wasfahum innahu hakeemun AAaleemun

آیتی

و گفتند : آنچه در شکم اين چارپايان است براي مردان ما حلال و براي ، زنانمان حرام است ، و اگر مردار باشد زن و مرد در آن شريکند خدا به سبب اين گفتار مجازاتشان خواهد کرد هر آينه او حکيم و داناست

خرمشاهی

و گفتند آنچه در شكم اين چارپايان است، خاص مردان ماست و بر زنان ما حرام است; اما اگر [آن] مرده باشد، همه در آن شريكند; [خداوند] به زودى جزاى اين [احكام ادعايى شان] را خواهد داد كه او فرزانه داناست.

کاویانپور

و نيز گفتند: آنچه در شكم اين حيوانات است، مخصوص مردان ما است (خادمين بتكده) و بر زنان ما حرام است. ولى اگر مرده باشد، همه در آن شريكند. خدا كيفر اين توصيف (غلط) آنها را خواهد داد. او حكيم داناست.

انصاریان

و گفتند: آنچه در شکم این چهارپایان است [در صورتی که زنده بیرون آید] ویژه مردان ماست، و بر همسرانمان حرام است، و اگر مرده باشد همگی در آن شریکند؛ به زودی خدا آنان را بر این توصیف بی پایه و باطلشان جزا خواهد داد، زیرا خدا حکیم و داناست.

سراج

بت پرستان گفتند آنچه در شكمهاى اين چهارپايان است حلال است براى مردان ما (اگر زنده متولد شوند) و حرام است بر آنان ما و اگر آنچه در شكمهاى اين چهارپايان است باشد مردار پس ايشان (مرد و آن) در خوردن آن شريك باشند بزودى خدا جزا خواهد داد بديشان وصف و بيان ايشان را زيرا خدا حكيم و داناست

فولادوند

و گفتند: «آنچه در شكم اين دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است، و اگر [آن جنين‏] مرده باشد، همه آنان [از زن و مرد ] در آن شريكند. به زودى [خدا] توصيف آنان را سزا خواهد داد، زيرا او حكيم داناست.

پورجوادی

گفتند: «آنچه در شكم اين چارپايان وجود دارد مخصوص مردان ماست و بر همسرانمان حرام خواهد بود.» اگر مرده باشد همگى در آن شريكند و به زودى خدا كيفر اين توصيف آنها را خواهد داد كه او فرزانه‏اى داناست.

حلبی

و گفتند: آنچه در شكمهاى اين چهارپايان است، خاص مردان ماست و بر همسران ما حرام است، و اگر مردارى باشد، پس آنها در آن شريكند، بزودى آنها را بر اين سخن [افترا آميز] كيفر دهد. براستى او استواركار داناست.

اشرفی

و گفتند آنچه در شكم اين شتر و گاو و گوسفند است خالص از براى مردان ما است و حرام است بر جفت‏هاى ما و اگر باشد مردار پس ايشان در آن انبازانند زود باشد كه جزا دهد ايشانرا وصفشان را بدرستيكه او حكيم داناست

خوشابر مسعود انصاري

و گفتند: آنچه در شكم اين چهارپايان است، براى مردان ما خاصّ [و حلال‏] است و بر زنانمان حرام است. و اگر مرده باشد، [همه‏] آنان در آن شريكند. [خداوند] در قبال [همين‏] بيانشان به آنان جزا خواهد داد. بى گمان او فرزانه داناست

مکارم

و گفتند: «آنچه (از بچّه) در شکم این حیوانات است، مخصوص مردان ماست؛ و بر همسران ما حرام است! امّا اگر مرده باشد [= مرده متولّد شود]، همگی در آن شریکند.» بزودی (خدا) کیفر این توصیف (و احکام دروغین) آنها را می‌دهد؛ او حکیم و داناست.

مجتبوی

و گفتند: آنچه در شكمهاى اين چهارپايان است [اگر زنده به دنيا آمد] ويژه مردان ماست- براى مردان ما حلال است و بس- و بر آنان ما حرام است. و اگر مرده بود همه- مردان و زنان- در آن شريكند. [خداوند] بزودى آنان را به سزاى اين وصف‏كردنشان كيفر مى‏دهد، كه او با حكمت و داناست.

مصباح زاده

و گفتند آنچه در شكم اين شتر و گاو و گوسفند است خالص از براى مردان ما است و حرام است بر جفت‏هاى ما و اگر باشد مردار پس ايشان در آن انبازانند زود باشد كه جزا دهد ايشان را وصفشان را بدرستى كه او حكيم داناست

معزی

و گفتند آنچه در شكمهاى اين دامها است مختص مردان ما است و حرام است بر همسران ما و اگر مردارى باشد پس ايشانند در آن شريكان بزودى كيفرشان دهد ستودن ايشان را همانا او است حكيم دانا

قمشه ای

و گفتند: آنچه در شکم این چهارپایان است مخصوص مردان ماست و بر زنان ما حرام است، و اگر مرده باشد همه (مردان و زنان) در آن شریک باشند. خداوند آنها را به مجازات این گفتار به زودی می‌رساند و خدا درست کردار و داناست.

رشاد خليفه

و نيز گفتند: آنچه در شكم‌ اين چارپايان است به ما مردان اختصاص دارد و براي زنان ما حرام است، اما اگر مرده به دنيا مي آمد، به زنان خود اجازه مي دادند كه از آن سهمي داشته باشند. او مسلماً آنها را براي بدعت‌هايشان به كيفر خواهد رساند. اوست حكيم‌ ترين، داناي مطلق.

Literal

And they said: «What (is) in these camels’/livestock’s› bellies/insides (are) clearly/purely to our males and forbidden on our wives/spouses.» And if (it) was dead , so they are in it partners, he will reward/reimburse90them (equal to) their description/categorization, that He (is) wise/judicious, knowledgeable.

Al-Hilali Khan

And they say: «What is in the bellies of such and such cattle (milk or foetus) is for our males alone, and forbidden to our females (girls and women), but if it is born dead, then all have shares therein.» He will punish them for their attribution (of such false orders to Allah). Verily, He is AllWise, AllKnower. (Tafsir AtTabaree, Vol. , Page ).

Arthur John Arberry

And they say, ‹What is within the bellies of these cattle is reserved for our males and forbidden to our spouses; but if it be dead, then they all shall be partners in it.› He will assuredly recompense them for their describing; surely He is All-wise, All-knowing.

Asad

And they say, «All that is in the wombs of such-and-such cattle is reserved for our males and forbidden to our women; but if it be stillborn, then both may have their share thereof.» [God] will requite them for all that they [falsely] attribute [to Him]: behold, He is wise, all-knowing.

Dr. Salomo Keyzer

En zij zeggen: De jongen van deze dieren mogen onze mannen eten, maar onze vrouwen niet; doch indien de vrucht on voldragen is, mogen ze beiden haar eten. God zal hen beloonen voor hun onderscheid maken. Hij is verstandig en wijs.

Free Minds

And they said: "What is in the bellies of these livestock is purely for our males and forbidden for our wives, and if comes out dead, then they will be partners in it." God will recompense them for what they describe. He is Wise, Knowledgeable.

Hamza Roberto Piccardo

E dicono: «Quello che è contenuto nei ventri di queste bestie è per i nostri maschi ed è vietato alle nostre donne». E se nasce morto, lo dividono fra tutti. Presto [Allah] li compenserà dei loro distinguo. Egli è saggio, sapiente.

Hilali Khan

And they say: "What is in the bellies of such and such cattle (milk or foetus) is for our males alone, and forbidden to our females (girls and women), but if it is born dead, then all have shares therein." He will punish them for their attribution (of such false orders to Allah). Verily, He is AllWise, AllKnower. (Tafsir AtTabaree, Vol. 8, Page 49).

Kuliev E.

Они говорят: «То, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено нашим женам». Если же он рождается мертвым, то все они получают право на него. Он воздаст им за то, что они приписывали, ведь Он – Мудрый, Знающий.

M.-N.O. Osmanov

При этом они говорят: «То, что содержится в утробах этих животных, разрешено нашим мужчинам и запрещено нашим женам». Если же [плод] будет мертвым, то и мужчины и женщины делят его. [ Аллах] воздаст им за то, что они возводят [на Него]. Воистину, Он – мудрый, всеведущий.

Mohammad Habib Shakir

And they say: What is in the wombs of these cattle is specially for our males, and forbidden to our wives, and if it be stillborn, then they are all partners in it; He will reward them for their attributing (falsehood to Allah); surely He is Wise, Knowing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they say: That which is in the bellies of such cattle is reserved for our males and is forbidden to our wives; but if it be born dead, then they (all) may be partakers thereof. He will reward them for their attribution (of such ordinances unto Him). Lo, He is Wise, Aware.

Palmer

And they say, ‹What is in the wombs of these cattle is unlawful for our wives, but if it be (born) dead, then are they partners therein.› He will reward them for their attribution; verily, He is wise and knowing.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şunu da söylediler: «Şu hayvanların karınlarındakiler erkeklerimize özgülenmiştir; kadınlarımıza haramdır. Yavru ölü doğarsa kadın-erkek hepsi onda hak sahibidir.» Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalarını verecektir. Hakîm’dir O, Alîm’dir.

Qaribullah

They also say: ‹What is in the bellies (wombs) of these cattle is reserved for our males but not for our wives. ‹ But if it is stillborn, they all partake of it. He will recompense them for their describing. He is Wise, Knowing.

QXP

(They display their bias toward women in weird ways.) They say, «What is in the bellies of these cattle is reserved for the males among us, and forbidden to our wives.» But if it is a stillbirth, they permit their wives to share it. He, the Wise, the Knower, will repay them for their innovations.

Reshad Khalifa

They also said, «What is in the bellies of these livestock is reserved exclusively for the males among us, and prohibited for our wives.» But if it was a still birth, they permitted their wives to share therein. He will certainly requite them for their innovations. He is Most Wise, Omniscient.

Rodwell

And they say, «That which is in the wombs of these cattle is allowed to our males, and forbidden to our wives;» but if it prove abortive, both partake of it. God shall reward them for their distinctions! Knowing, Wise is He.

Sale

And they say, that which is in the bellies of these cattle, is allowed our males to eat, and is forbidden to our wives: But if it prove abortive, then they are both partakers thereof. God shall give them the reward of their attributing these things to him: He is knowing and wise.

Sher Ali

And they say, `That which is in the wombs of such and such cattle is reserved for our males and is forbidden to our wives;› but if it be born dead, then they all partake thereof. HE will reward them for their assertion. Surely, HE is Wise, All-Knowing.

Unknown German

Und sie sagen: «Was im Schoße von diesen Tieren ist, das ist ausschließlich unseren Männern vorbehalten und unseren Frauen verboten»; wird es aber tot (geboren), dann haben sie (alle) Anteil daran. Er wird ihnen den Lohn geben für ihre Behauptung. Wahrlich, Er ist allweise, allwissend.

V. Porokhova

И говорят они: ■ «То, что в утробах этого скота ■ (И явится на свет живым), ■ Особо предназначено мужчинам нашим,

Yakub Ibn Nugman

Янә әйттеләр: «Бу хайваннарның карнындагы туачак балалары ирләребезгә генә хәләл булып, хатыннарыбызга хәрамдыр, әгәр үлсә, ул үлгән хайван иргә дә, хатынга да хәләл булыр», – дип, батыл хөкемнәрен дин хөкемнәре дип сыйфатлаганнары өчен тиздән җәза кылырбыз, бит Аллаһ хөкем итүче вә белүче.

جالندہری

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں کو (اس کا کھانا) حرام ہے اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں (یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں) عنقریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا بےشک وہ حکمت والا خبردار ہے

طاہرالقادری

اور (یہ بھی) کہتے ہیں کہ جو (بچہ) ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مَردوں کے لئے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ (بچہ) مرا ہوا (پیدا) ہو تو وہ (مرد اور عورتیں) سب اس میں شریک ہوتے ہیں، عنقریب وہ انہیں ان کی (من گھڑت) باتوں کی سزا دے گا، بیشک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.