سوره الأنعام (6) آیه 138

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 138

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 139
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 137

عربی

وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ

بدون حرکات عربی

و قالوا هذه أنعام و حرث حجر لا يطعمها إلاّ من نشاء بزعمهم و أنعام حرّمت ظهورها و أنعام لا يذكرون اسم اللّه عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون

خوانش

Waqaloo hathihi anAAamun waharthun hijrun la yatAAamuha illa man nashao bizaAAmihim waanAAamun hurrimat thuhooruha waanAAamun la yathkuroona isma Allahi AAalayha iftiraan AAalayhi sayajzeehim bima kanoo yaftaroona

آیتی

از روي پندار گفتند : اينها چارپايان و کشتزاران ممنوع است هيچ کس جز، آنکه ما بخواهيم ، نبايد از آنها بخورد و اينها چارپاياني است که سوار شدنشان حرام است و اينها چارپاياني است که نام خدا را بر آنها ياد نکنند به خدا افترا مي بندند و به زودي به کيفر افترايي که مي بسته اندجزايشان را خواهد داد

خرمشاهی

و به پندار خويش گفتند اين چارپايان و زراعت حرام است، [و] جز كسى كه ما بخواهيم [هيچ كس] نبايد از آن بخورد، و چارپايانى است كه سوارى آنها حرام شده است، و چارپايانى است كه نام خدا را [هنگام ذبح] بر آنها نمى برند، [اين احكام ر] از روى افترا به خداوند [قائل شد

کاویانپور

و گفتند: اين قسمت از چهارپايان براى زراعت ممنوع است و جز كسانى كه ما بخواهيم، از (گوشت) آنها نبايد بخورند، بخيال واهى خودشان چهارپايانى كه سوار شدن بر آنها حرام بود و چهارپايانى كه نام خدا (هنگام ذبح) بر آنها نمى‏بردند و به خدا نسبت دروغ مى‏دادند و (ميگفتند: اين احكام از اوست) بخاطر افترايى كه مى‏زدند، بسختى كيفر خواهند ديد.

انصاریان

و به گمان بی اساس خود گفتند: این چهار پایان و زراعتی که [سهم خدا و بتان است، خوردنش] ممنوع است، فقط کسی که ما بخواهیم باید از آنها بخورد، و [اینها] چهارپایانی است که سوار شدن بر آنان حرام است، و [نیز آنان را] چهارپایانی [بود] که [هنگام ذبح] نام خدا را بر آنها نمی بردند، در حالی که [این سنت ها و قوانین را به دروغ] به خدا نسبت می دادند؛ به زودی خدا آنان را در برابر آنچه دروغ می بستند، می ازات خواهد کرد.

سراج

و بت پرستان گفتند اين چهارپايان و كشتزار (كه پيشكش خدايان خود كرديم) حرام است نخورد آنرا مگر كسى كه ما بخواهيم (از خدمتگذاران بتكده اين سخن را گفتند) بگمان خود و (سهم خدايان ما) چهارپايانى است كه حرام شده پشتهاى آنها (براى بار و سوارى) و نيز چهارپايانى است كه (بهنگام سر بريدن) ياد نمى‏كنند نام خدا را بر آنها بجهت افتراء بستن بر خدا بزودى خدا سزا خواهد داد بديشان بجرم آنكه پيوسته دروغ مى‏بندند

فولادوند

و به زعم خودشان گفتند: «اينها دامها و كشتزار[هاى‏] ممنوع است، كه جز كسى كه ما بخواهيم نبايد از آن بخورد، و دامهايى است كه [سوار شدن بر] پشت آنها حرام شده است. و دامهايى [داشتند] كه [هنگام ذبح‏] نام خدا را بر آن‏[ها] نمى‏بردند به صرف افترا بر [خدا] به زودى [خدا] آنان را به خاطر آنچه افترا مى‏بستند جزا مى‏دهد.

پورجوادی

طبق پندار خويش گفتند: «اين چارپايان و كشتزارها براى همه ممنوع است مگر كسانى كه ما بخواهيم.» سوارى بعضى از چارپايان بر آنها حرام بود و چارپايانى را بدون ذكر نام خدا ذبح مى‏كردند و چون به خدا دروغ مى‏بستند به زودى كيفر افتراهايشان را خواهد داد.

حلبی

و گفتند: اين است چهارپايان و كشتزارى كه حرام است. آن را نخورد، به گمان ايشان، مگر كسى كه ما بخواهيم، و چهارپايانى كه [سوارى بر] پشت آن حرام شده است، و چهار پايانى كه نام خدا را بر آنها ذكر نكنند، اينها افترايى بود [كه‏] بر خدا [مى‏بستند]. بزودى جز- ايشان مى‏دهد بدانچه افترا مى‏بستند.

اشرفی

و گفتند اين اشتر و گاو و گوسفند و كشتزاريست كه حرام است نمى‏خورند آنها را مگر كسى كه بخواهيم بگمان فاسدشان و شتر و گاو و گوسفند كه حرام گردانيده شده پشتهاشان و شتر و گاو و گوسفنديست كه ياد نمى‏كنند نام خدا را بر زن‏ها دروغ بستنى بر او زود باشد كه جزا دهد ايشانرا بسبب بودنشان كه افتراء ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و به گمان خويش گفتند: اين چهارپايان و زراعت ممنوع [از تصرف‏] هستند و جز كسى كه ما بخواهيم، نبايد آن را بخورد. و چهارپايانى ديگر است كه [سوار شدن بر] پشت آنها حرام است و چهارپايانى [ديگر] است كه [به وقت سر بريدنش‏] نام خدا را از روى افترا بر او، بر آن نمى‏برند. [خداوند] به [سزاى‏] افترايى كه بر مى‏بستند به آنان جزا خواهد داد.

مکارم

و گفتند: «این قسمت از چهارپایان و زراعت (که مخصوص بتهاست، برای همه) ممنوع است؛ و جز کسانی که ما بخواهیم -به گمان آنها- نباید از آن بخورند! و (اینها) چهارپایانی است که سوارشدن بر آنها (بر ما) حرام شده است!» و (نیز) چهارپایانی (بود) که (هنگام ذبح،) نام خدا را بر آن نمی‌بردند، و به خدا دروغ می‌بستند؛ (و می‌گفتند: «این احکام، همه از ناحیه اوست.») بزودی (خدا) کیفر افتراهای آنها را می‌دهد!

مجتبوی

و به پندار خويش گفتند: اينها چهارپايان و كشتزارى است ممنوع، كه آن را نخورد مگر كسى كه ما بخواهيم- مردان خدمتكار خدايان- و چهارپايانى كه [سوارشدن بر] پشت آنها حرام شده است و چهارپايانى كه [هنگام كشتن‏] نام خدا را بر آن ياد نمى‏كنند اينها همه دروغى است كه بر خدا بستند، [و خداوند] بزودى آنها را به سزاى اين دروغها كه مى‏بافتند كيفر مى‏دهد.

مصباح زاده

و گفتند اين اشتر و گاو و گوسفند و كشتزاريست كه حرام است نمى‏خورند آنها را مگر كسى كه بخواهيم بگمان فاسدشان و شتر و گاو و گوسفند كه حرام گردانيده شده پشتهاشان و شتر و گاو و گوسفنديست كه ياد نمى‏كنند نام خدا را بر زن‏ها دروغ بستنى بر او زود باشد كه جزا دهد ايشان را بسبب بودنشان كه افتراء ميكردند

معزی

و گفتند اين است دامها و كشتى بازداشت شده نچشدش جز آنكه خواهيم پندار ايشان و دامهائى كه حرام است پشتهاى آنها و دامهائى كه نبرند نام خدا را بر آنها به دروغ بستن بر او بزودى كيفرشان دهد بدانچه بودند دروغ مى بستند

قمشه ای

و به پندار (جاهلانه) خویش گفتند: اینها چهار پایان و زراعتهایی است که بر همه ممنوع (و مخصوص بتان) است، نباید از آن بخورد مگر آن کس که ما بخواهیم، و چهارپایانی است که سواری آنها حرام است، و چهارپایانی را نیز بدون ذکر نام خدا ذبح می‌کنند. چون در این احکام به خدا دروغ بستند خدا به زودی آنها را مجازات خواهد کرد.

رشاد خليفه

آنها گفتند: اينها چارپايان و محصولاتي هستند كه حرام شده‌اند؛ هيچ كس نبايد از آنها بخورد، مگر ما جايز بدانيم. آنها چنين ادعا كردند.آنها هم چنين سوارشدن بر بعضي از چارپايان را حرام كردند. حتي نام خدا را هنگام قرباني كردن چارپاياني كه مي خوردند، هرگز ذكر نمي كردند. چنين است بدعت‌هايي كه به او نسبت دادند. او مطمئناً آنها را براي نوآوري ‌هايشان به كيفر خواهد رساند.

Literal

And they said: «Those camels/livestock, and cultivation/plantation (are) prohibited, no (one) eats it except whom we will/want.» With their claims/pretensions , and camels/livestock its backs were forbidden ,and camels/livestock they do not mention/remember God’s name on it, fabrication on Him, He will reward/reimburse them because (of) what they were fabricating.

Al-Hilali Khan

And according to their pretending, they say that such and such cattle and crops are forbidden, and none should eat of them except those whom we allow. And (they say) there are cattle forbidden to be used for burden or any other work, and cattle on which (at slaughtering) the Name of Allah is not pronounced; lying against Him (Allah). He will recompense them for what they used to fabricate.

Arthur John Arberry

They say, ‹These are cattle and tillage sacrosanct; none shall eat them, but whom we will›– so they assert — ‹and cattle whose backs have been forbidden, and cattle over which they mention not the Name of God.› All that they say, forging against God; He will assuredly recompense them for what they were forging.

Asad

And they say, «Such-and-such cattle and fruits of the field are sacred; none may eat thereof save those whom we will [to do so]» -so they [falsely] claim;» and [they declare that] it is forbidden to burden the backs of certain kinds of cattle; and there are cattle over which they do not pronounce God’s name’2′ – falsely attributing [the origin of these customs] to Him. [But] He will requite them for all their false imagery.

Dr. Salomo Keyzer

Zij zeggen ook: Dit vee en deze aardvruchten zijn geheiligd, niemand zal daarvan eten dan die ons behaagt (gelijk zij zich verbeelden); deze dieren mogen niet tot lastdieren gebruikt worden; en over deze dieren wordt Gods naam niet uitgesproken, als zij die slachten; zoo denken zij een leugen tegen hem uit, maar God zal hen beloonen voor hetgeen zij valschelijk uitdenken.

Free Minds

And they said: "These are livestock and crops that are restricted, and none shall eat from them except as we please," by their claims; and livestock whose backs are forbidden, and livestock over which they do not mention God’s name as invention against Him. He will recompense them for what they invented.

Hamza Roberto Piccardo

E dicono: «Ecco i greggi e le messi consacrate: potranno cibarsene solo quelli che designeremo». Quali pretese! e [designano] animali il cui dorso è tabù e animali sui quali non invocano il Nome di Allah. Forgiano menzogne contro di Lui! Presto [Allah] li compenserà delle loro menzogne.

Hilali Khan

And according to their pretending, they say that such and such cattle and crops are forbidden, and none should eat of them except those whom we allow. And (they say) there are cattle forbidden to be used for burden or any other work, and cattle on which (at slaughtering) the Name of Allah is not pronounced; lying against Him (Allah). He will recompense them for what they used to fabricate.

Kuliev E.

На основании своих предположений они говорят: «Эта скотина и эти посевы запретны. Питаться ими может только тот, кому мы позволим». На одной скотине они запрещают ездить верхом и возить грузы, а над другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя на Него навет. Он воздаст им за то, что они измышляют!

M.-N.O. Osmanov

Многобожники говорят: «Вот эти посевы и скот запретны. С них может кормиться только тот, кому мы соизволим [разрешить это]». Так утверждают они [, заблуждаясь]. [Они запрещают также] ездить верхом и возить грузы на [некоторых видах] верблюдов и при этом не упоминают имени Аллаха при их заклании, измышляя против Него ложь. Воздаст Он им за то, что они измышляют!

Mohammad Habib Shakir

And they say: These are cattle and tilth prohibited, none shall eat them except such as We please– so they assert– and cattle whose backs are forbidden, and cattle on which they would not mention Allah’s name– forging a lie against Him; He shall requite them for what they forged.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they say: Such cattle and crops are forbidden. No-one is to eat of them save whom we will – in their make-believe – cattle whose backs are forbidden, cattle over which they mention not the name of Allah. (All that is) a lie against Him. He will repay them for that which they invent.

Palmer

And they say, ‹These cattle and tilth are inviolable; none shall taste thereof, save such as we please› – as they pretend – and there are cattle whose backs are prohibited, and cattle over whom God’s name is not pronounced,- forging a lie against Him! He shall reward them for what they have forged.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendi kuruntularına uygun olarak şöyle dediler: «Şunlar, dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bizim dilediğimizden başkası yiyemez bunları.» Hayvanlar var, sırtlarına binmek yasaklanmıştır; hayvanlar var, Allah’a iftira yüzünden üzerlerine Allah’ın adını anmıyorlar. Allah onları üretmekte oldukları iftiralar yüzünden cezalandıracaktır.

Qaribullah

They say: ‹These cattle, and these crops are forbidden. None can eat of them except those whom we permit› so they claim ‹and cattle whose backs are forbidden, and others over which they do not pronounce the Name of Allah. ‹ As

QXP

And they say, «Such and such cattle and fruits of the field are sacred. No one will eat of them except whom we permit.» They also arbitrarily prohibit the riding of some animals (saying that it has been dedicated to some elite or saint. Aren’t such VIP favors very much alive in the modern day JAHILYAH?) And there are cattle over which they pronounce not the Name of Allah (but of someone else to please people). Such are their fabrications in His Name. Soon He will reward them for their false imagery.

Reshad Khalifa

They said, «These are livestock and crops that are prohibited; no one shall eat them except whomever we permit,» so they claimed. They also prohibited the riding of certain livestock. Even the livestock they ate, they never pronounced GOD’s name as they sacrificed them. Such are innovations attributed to Him. He will surely requite them for their innovations.

Rodwell

They also say, «These cattle and fruits are sacred: none may taste them but whom we please:» so deem they – «And there are cattle, whose backs should be exempt from labour.» And there are cattle over which they do not pronounce the name of God: inventing in all this a lie against Him. For their inventions shall He reward them.

Sale

They also say, these cattle and fruits of the earth are sacred; none shall eat thereof but who we please, — according to their imagination; — and there are cattle whose backs are forbidden to be rode on, or loaden with burdens; and there are cattle on which they commemorate not the name of God when they slay them, devising a lie against him: God shall reward them for that which they falsely devise.

Sher Ali

And they say, `Such and such cattle and crops are forbidden. None shall eat thereof save whom we please› – so they assert – and there are cattle whose backs are forbidden, and there are cattle over which they pronounce not the name of ALLAH, forging a lie against HIM. Soon will HE requite them for that which they have fabricated.

Unknown German

Sie sagen: «Dieses Vieh und diese Feldfrüchte sind verboten; niemand soll davon essen außer wem wir es erlauben» – so behaupten sie -, und es gibt Tiere, deren Rücken (zum Reiten) verboten ist, und Tiere, über die sie nicht den Namen Allahs aussprechen, Lüge wider Ihn erfindend. Bald wird Er ihnen vergelten, was sie erdichteten.

V. Porokhova

И говорят они: такой-то и такой-то скот, ■ Такое и такое жито – запретны вам, ■ И никому нельзя их брать для пищи, ■ И есть их могут только те, ■ Кому, по прихотливым их догадкам, ■ Дозволим это делать Мы. ■ (Запретен в пищу) также скот, ■ Спины которого запретны ■ (Для перевозок иль иных работ), ■ И скот, над коим не помянуто Аллаха имя – ■ По измышленьям об Аллахе. ■ Воздаст сполна Он им за то, ■ Что измышляют они именем Аллаха!

Yakub Ibn Nugman

Сынымнар өчен билгеләнгән иген вә хайваннар хәрам, ул нәрсәләрне һичкем ашамас мәгәр без теләгән кешеләр, ягъни сынымнарга хезмәт итүчеләр генә ашар, дип нәфес теләкләре белән батыл хөкемнәр чыгардылар вә бәгъзе хайваннарга утыру, аркасына әйберләр йөкләү хәрам булды, дип кырга чыгарып җибәрәләр, дәхи хайванны бугазлаганда Аллаһ исемен әйтмичә сынымнар исемен әйтеп бугазларлар һәм Аллаһ шулай кушты дип, Аллаһуга ялганны ифтира кылырлар, шуның өчен Аллаһ тиздән аларны каты ґәзаб белән җәза кылыр.

جالندہری

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور (بعض) چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر (ذبح کرتے وقت) خدا کا نام نہیں لیتے سب خدا پر جھوٹ ہے وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا

طاہرالقادری

اور اپنے خیالِ (باطل) سے (یہ بھی) کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں اور (یہ کہ بعض) چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ (پر سواری) کو حرام کیا گیا ہے اور (بعض) مویشی ایسے ہیں کہ جن پر (ذبح کے وقت) یہ لوگ اﷲ کا نام نہیں لیتے (یہ سب) اﷲ پر بہتان باندھنا ہے، عنقریب وہ انہیں (اس بات کی) سزا دے گا جو وہ بہتان باندھتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.