سوره الأنعام (6) آیه 141

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 141

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 142
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 140

عربی

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي أنشأ جنّات معروشات و غير معروشات و النّخل و الزّرع مختلفا أكله و الزّيتون و الرّمّان متشابها و غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقّه يوم حصاده و لا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين

خوانش

Wahuwa allathee anshaa jannatin maAArooshatin waghayra maAArooshatin waalnnakhla waalzzarAAa mukhtalifan okuluhu waalzzaytoona waalrrummana mutashabihan waghayra mutashabihin kuloo min thamarihi itha athmara waatoo haqqahu yawma hasadihi wala tusrifoo innahu la yuhibbu almusrifeena

آیتی

و اوست که باغهايي آفريد نيازمند به داربست و بي نياز از داربست ،، ودرخت خرما و کشتزار ، با طعمهاي گوناگون ، و زيتون و انار ، همانند ، درعين حال ناهمانند چون ثمره آوردند از آنها بخوريد و در روز درو حق آن را نيز بپردازيد و اسراف مکنيد که خدا اسرافکاران را دوست ندارد

خرمشاهی

و او كسى است كه باغهاى [داراى درختان] داربست دار و بدون داربست پديد آورده است و نيز درخت خرما و زراعتى كه ميوه هاى آن گوناگون است، و درخت زيتون و انار كه همانند و ناهمانندند; از ميوه آن چون ميوه برآورد بخوريد و روز چيدنش حق [بينوايان از] آن را بپردازيد، و

کاویانپور

او خدايى است كه بوجود آورنده باغات درختى و غير درختى (كه روى زمين پخش ميشوند) و درختان خرما و كشتزار با انواع محصول و زيتون و (انواع) انار شبيه هم و غير متشابه است. هنگامى كه محصول مى‏دهند از محصول آن بخوريد و روز برداشت محصول حق آن را بدهيد (حق سائل و محروم از محصول باغ) و اسراف نكنيد كه خدا اسراف كنندگان را هرگز دوست نمى‏دارد.

انصاریان

و اوست که باغ هایی [که درختانش برافراشته] بر داربست و باغ هایی [که درختانش] بدون داربست [است] ، و درخت خرما، و کشتزار با محصولات گوناگون، و زیتون، و انار شبیه به هم و بی شباهت به هم را پدید آورد. از میوه های آنها هنگامی که میوه داد بخورید، و حقِّ [الهیِ] آن را روز دروکردنش [که به تهیدستان اختصاص داده شده] بپردازید، و از اسراف [در خوردن وخرج کردن] بپرهیزید، که قطعاً خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد.

سراج

و او آن توانائيست كه پديد آورد بوستانهائى داربست شده (چون درخت انگور) و غير داربست شده و نيز درخت خرما و كشتزار را كه گوناگون است ميوه آنها و درخت زيتون و انار را در حاليكه آنها از نظر طعم و شكل و رنگ همانند و مانند نيستند (در بعضى از جهات) و بخوريد از ميوه‏هاى هر يك آنگه كه ميوه دهد و بپردازيد حق آن ميوه را روز درو كردن غلات و چيدن ميوه‏ها و اسراف نكنيد كه خدا دوست ندارد اسراف كنندگان را

فولادوند

و اوست كسى كه باغهايى با داربست و بدون داربست، و خرمابن، و كشتزار با ميوه‏هاى گوناگون آن، و زيتون، و انار، شبيه به يكديگر و غير شبيه پديد آورد. از ميوه آن -چون ثمر داد- بخوريد، و حق [بينوايان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهيد، و[لى‏] زياده‏روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست ندارد.

پورجوادی

اوست خدايى كه باغهايى داربست‏دار و بى‏داربست، درختان خرما و كشتزار با ميوه‏هاى گوناگون، زيتون و انار شبيه و بى‏شباهت به وجود آورد و آن گاه كه ميوه‏اش رسيد از آن بخوريد و زكات آن را به هنگام برداشت بدهيد و اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست ندارد.

حلبی

و او كسى است كه پديد آورد بوستانهايى با داربست و بى‏داربست و خرما بن و كشتزار با ثمرهاى گوناگون، و زيتون و انار، ماننده و ناماننده را، بخوريد از ميوه آن، چون بار آورد و بدهيد «حق» آن را روز درو كردن آن، و باد دستى مكنيد كه براستى او باد دستان را دوست ندارد.

اشرفی

و اوست كه پديد آورد بستانها را برداربست انداختنى‏ها و غير بردار بست انداختنى‏ها و درخت خرما و كشت را مختلف ثمر خوردنى او و زيتون را و انار را شبيه بهم و ناشبيه بهم بخوريد از ثمرش چون ثمر دهد و بدهيد حقش را روز درويدنش و اسراف نكنيد بدرستيكه او دوست ندارد اسراف كنندگانرا

خوشابر مسعود انصاري

و اوست كسى كه [حاصل‏] باغهايى استوار بر پايه و غير استوار بر پايه و درختان خرما و زراعت را كه ميوه‏هاى هر يك گوناگونند و زيتون و انار را، همگون و ناهمگون پديد آورد. پس از ميوه‏هاى آن چون به بار نشاند، بخوريد و به روز درويدنش حق آن را بدهيد. و اسراف مكنيد. بى گمان او اسراف- كنندگان را دوست ندارد

مکارم

اوست که باغهای معروش [= باغهایی که درختانش روی داربست‌ها قرار دارد]، و باغهای غیرمعروش [= باغهایی که نیاز به داربست ندارد] را آفرید؛ همچنین نخل و انواع زراعت را، که از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند؛ و (نیز) درخت زیتون و انار را، که از جهتی با هم شبیه، و از جهتی تفاوت دارند؛ (برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است، در حالی که طعم میوه آنها متفاوت می‌باشد.) از میوه آن، به هنگامی که به ثمر می‌نشیند، بخورید! و حقّ آن را به هنگام درو، بپردازید! و اسراف نکنید، که خداوند مسرفان را دوست ندارد!

مجتبوی

و اوست كه بوستانهايى چفته بسته و چفته نابسته و خرمابن و كشت با خوردنى‏هاى گوناگون، و زيتون و انار، مانند و نامانند، بيافريد. از ميوه آن چون ميوه دهد بخوريد و حق آن را روز چيدن و دروكردنش بدهيد و گزافكارى مكنيد، كه او گزافكاران را دوست ندارد.

مصباح زاده

و اوست كه پديد آورد بستانها را بر داربست انداختنى‏ها و غير بر داربست انداختنى‏ها و درخت خرما و كشت را مختلف ثمر خوردنى او و زيتون را و انار را شبيه بهم و ناشبيه بهم بخوريد از ثمرش چون ثمر دهد و بدهيد حقش را روز درويدنش و اسراف نكنيد بدرستى كه او دوست ندارد اسراف كنندگان را

معزی

و او است آنكه پديد آورده است باغهاى افراشته و ناافراشته و خرمابن و كشت زار حالى كه گوناگون است ميوه (يا مزه) آن و زيتون و انار را همانند و ناهمانند بخوريد از ميوه آن هنگامى كه ميوه دهد و بپردازيد بهره آن را روز درويدنش و اسراف نكنيد كه او دوست ندارد اسراف كنندگان را

قمشه ای

و او آن خدایی است که برای شما بستانها از درختان داربستی و درختان آزاد و درختان خرما و زراعتها که میوه و دانه‌های گوناگون آرند و زیتون و انار و میوه‌های مشابه و نامشابه آفرید. شما هم از آن میوه‌ها هرگاه برسد تناول کنید و حق آن را (زکات فقیران را) در روز درو و جمع‌آوری آن بدهید و اسراف نکنید، که خدا مسرفان را دوست نمی‌دارد.

رشاد خليفه

اوست يكتايي که باغ هايي با داربست و بي داربست و درختان نخل و محصولاتي با طعم هاي گوناگون و زيتون و انار ايجاد کرد- ميوه هايي که مشابهند، ولي متفاوت هستند. از ميوه هاي آنها بخوريد و حق واجب را روز برداشت بدهيد و چيزي اسراف نکنيد. او اسراف کنندگان را دوست ندارد.

Literal

And He is who created trellised treed gardens/paradises and not trellised, and the palm trees, and the plants its food/fruits (are) different, and the olives, and the pomegranate, similar and not similar , eat from its fruit if it bore its fruit, and give its share (on the) day/time (of) its harvest/gathering, and do not spoil/waste , that He does not love/like the spoilers/wasters .

Al-Hilali Khan

And it is He Who produces gardens trellised and untrellised, and datepalms, and crops of different shape and taste (its fruits and its seeds) and olives, and pomegranates, similar (in kind) and different (in taste). Eat of their fruit when they ripen, but pay the due thereof (its Zakat, according to Allahs Orders /th or /th) on the day of its harvest, and waste not by extravagance. Verily, He likes not Al-Musrifoon (those who waste by extravagance),

Arthur John Arberry

It is He who produces gardens trellised, and untrellised, palm-trees, and crops diverse in produce, olives, pomegranates, like each to each, and each unlike to each. Eat of their fruits when they fructify, and pay the due thereof on the day of its harvest; and be not prodigal; God loves not the prodigal.

Asad

For it is He who has brought into being gardens-[both] the cultivated ones and those growing wild’Z› -and the date-palm, and fields bearing multiform produce, and the olive tree, and the pomegranate: [all] resembling one another and yet so different!› Eat of their fruit when it comes to fruition, and give [unto the poor] their due on harvest day. And do not waste [God’s bounties]: verily, He does not love the wasteful!

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het, die de wijngaarden heeft geschapen, zoowel die door houten latwerk zijn gestut, als zij die het niet zijn, en palmboomen en de granen verschillende soorten voedsel opleverende, en olijven en granaatappelen, die elkander gelijk en niet gelijk zijn. Eet van hunne vruchten als zij vruchten dragen, en betaal den prijs daarvoor op den dag van den oogst; doch verkwist niet; want God bemint den verkwister niet.

Free Minds

And He is the One Who initiated gardens; both trellised and untrellised; and palm trees, and plants, all with different taste; and olives and pomegranates, similar and not similar. Eat from its fruit when it blossoms and give its due on the day of harvest; and do not waste. He does not like the wasteful.

Hamza Roberto Piccardo

E› Lui che ha creato giardini [di vigne] con pergolati e senza pergolati, palme e piante dai diversi frutti, l’olivo e il melograno, simili ma dissimili; mangiatene i frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della raccolta, senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede ;

Hilali Khan

And it is He Who produces gardens trellised and untrellised, and datepalms, and crops of different shape and taste (its fruits and its seeds) and olives, and pomegranates, similar (in kind) and different (in taste). Eat of their fruit when they ripen, but pay the due thereof (its Zakat, according to Allahs Orders 1/10th or 1/20th) on the day of its harvest, and waste not by extravagance. Verily, He likes not Al-Musrifoon (those who waste by extravagance),

Kuliev E.

Он – Тот, Кто создал сады на трельяжах и без трельяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходства и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки, но не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто взрастил сады, в которых растения с подпорками [для них] и без подпорок, – [в них] финиковые пальмы, посевы с разнообразными злаками, оливы, гранатовые деревья, плоды их похожи [на вид] и не похожи [на вкус]. Вкушайте эти плоды, когда [сады] станут плодоносить, и давайте [нуждающимся] должное в день уборки, но не излишествуйте, ибо Он не любит излишествующих.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who produces gardens (of vine), trellised and untrellised, and palms and seed-produce of which the fruits are of various sorts, and olives and pomegranates, like and unlike; eat of its fruit when it bears fruit, and pay the due of it on the day of its reaping, and do not act extravagantly; surely He does not love the extravagant.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He it is Who produceth gardens trellised and untrellised, and the date-palm, and crops of divers flavour, and the olive and the pomegranate, like and unlike. Eat ye of the fruit thereof when it fruiteth, and pay the due thereof upon the harvest day, and be not prodigal. Lo! Allah loveth not the prodigals.

Palmer

He it is who brought forth gardens with trailed and untrailed vines, and the palms and corn land, with various food, and olives, and pomegranates, alike and unlike. Eat from the fruit thereof whene’er it fruits, and bring the dues thereof on the day of harvest, and be not extravagant; verily, He loves not the extravagant.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde oluşturan O’dur. Her birinin meyvesinden, olgunlaştığı zaman yiyin ve hasat gününde onun hakkını da verin. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez.

Qaribullah

He brings forth gardens, trellised and untrellised, palmtrees and crops, different to eat, and the olive and pomegranates alike and unlike. When it bears fruit eat of it and pay what is due (the zakat) of it upon the harvest day. But do not be wasteful; He does not love the wasteful.

QXP

He it is Who creates Bounties for you, such as gardens that are cultivated, greens that are wild, palm trees of various kinds, crops in diversity, olives and pomegranates, fruits that are similar and diverse. Enjoy them, but give Him His Right. Render the poor what is their Divine Right, on the day of the harvest. This is how you shall give Allah His Right. Do not waste the Bounty of Allah. He does not love the wasteful.

Reshad Khalifa

He is the One who established gardens, trellised and untrellised, and palm trees, and crops with different tastes, and olives, and pomegranate – fruits that are similar, yet dissimilar. Eat from their fruits, and give the due alms on the day of harvest, and do not waste anything. He does not love the wasters.

Rodwell

He it is who produceth gardens of the vine trellised and untrellised, and the palm trees, and the corn of various food, and olives, and pomegranates, like and unlike. Eat of their fruit when they bear fruit, and pay the due thereof on the day of its ingathering: and be not prodigal, for God loveth not the prodigal.

Sale

He it is who produceth gardens of vines, both those which are supported on trails of wood, and those which are not supported, and palm-trees, and the corn affording various food, and olives, and pomegranates, alike and unlike unto one another. Eat of their fruit, when they bear fruit, and pay the due thereof on the day whereon ye shall gather it; but be not profuse, for God loveth not those who are too profuse.

Sher Ali

And HE it is Who produces gardens, trellised and untrellised, and the date-palm and the corn-fields whose fruits vary in taste, and the olive and the pomegranate, similar and dissimilar. Eat of the fruit thereof when they bear fruit, and pay HIS due on the day of the harvest and exceed not the bounds. Surely, ALLAH loves not those who exceed the bounds.

Unknown German

Er ist es, Der Gärten wachsen läßt, mit Rebspalieren und ohne Rebspalieren, und die Dattelpalme und Getreidefelder, deren Früchte von verschiedener Art sind, und die Olive und den Granatapfel, einander ähnlich und unähnlich. Esset von ihren Früchten, wenn sie Frucht tragen, doch gebet Ihm die Gebühr davon am Tage der Ernte und überschreitet die Grenzen nicht. Wahrlich, Er liebt die Maßlosen nicht.

V. Porokhova

И это – Он, Кто (вам) взрастил сады (из виноградных лоз), ■ Что на подпорках (вытянулись к небу) ■ Иль без подпорок (стелются обильно по земле), ■ И финики, и разноплодные посевы, ■ Оливы и гранаты, которые (во многом) так похожи – ■ И (все же столь) различны меж собой. ■ Вкушайте их плоды, когда им подойдет пора, ■ И отдавайте должное во время сбора, ■ Но расточительны не будьте, – ■ Господь, поистине, не любит тех, ■ Кто (по ненадобности) расточает.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһу тәгалә, бөек вә түбән агачлы җимеш бакчаларын вә хөрмә агачларын һәм игеннәрне төсләрен, тәмнәрен төрлечә итеп дәхи зәйтүн, гранат агачларын бер-берсенә охшаган вә охшамаган хәлләрендә халык кылды, өлгергәч һәрберсенең җимешләрен ашагыз һәм уңышларын алганда тиешле өлешен садака итеп бирегез! Аллаһ биргән ризыкларны бернинди юл белән әрәм-шәрәм итмәгез! Бит Аллаһ әрәм итүчеләрне һич сөйми.

جالندہری

اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں میں) ایک دوسرے سے ملتے ہیں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کاٹو تو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا

طاہرالقادری

اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ (یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے) باغات پیدا فرمائے اور کھجور (کے درخت) اور زراعت جس کے پھل گوناگوں ہیں اور زیتون اور انار (جو شکل میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (ذائقہ میں) جداگانہ ہیں (بھی پیدا کئے)۔ جب (یہ درخت) پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا (بھی) کرو اور اس (کھیتی اور پھل) کے کٹنے کے دن اس کا (اﷲ کی طرف سے مقرر کردہ) حق (بھی) ادا کر دیا کرو اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بیشک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.