سوره الأنعام (6) آیه 165

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 165

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 1
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 164

عربی

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَْرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي جعلكم خلائف الأرض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إنّ ربّك سريع العقاب و إنّه لغفور رحيم

خوانش

Wahuwa allathee jaAAalakum khala-ifa al-ardi warafaAAa baAAdakum fawqa baAAdin darajatin liyabluwakum fee ma atakum inna rabbaka sareeAAu alAAiqabi wa-innahu laghafoorun raheemun

آیتی

اوست خدايي که شما را خليفگان زمين کرد ، و بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي برتري داد ، تا شما را در چيزي که عطايتان کرده است بيازمايد هرآينه پروردگارت زود کيفر مي دهد و او آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

و او كسى است كه شما را جانشينان [الهى بر روى] زمين بر گماشت، و بعضى را بر بعضى ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما بخشيده است بيازمايد; بيگمان پروردگارت زودكيفر و همو آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

و او خدايى است كه شما را در زمين جانشين (يكديگر) قرار داد و بعضى را بر بعض ديگر درجاتى برتر داد تا شما را در مورد آنچه در اختيارتان قرار داده، بيازمايد. مسلما پروردگار تو بسيار سريع الحساب و نيز بسيار آمرزنده مهربان است.

انصاریان

اوست کسی که شما را در زمین، جانشینان [نسل های گذشته] قرار داد، و [پایه های مادی و معنوی] برخی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی بالا برد تا شما را در آنچه به شما عطا کرده، بیازماید؛ قطعاً پروردگارت زود کیفر است، و یقیناً بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

و او كسى است كه قرار داده شما را جانشين‏هاى يكديگر در زمين (و نسلى از شما پس از نسلى بوجود آورد) و برترى داد برخى از شما را بر پاره ديگر به پايه‏هائى تا بيازمايد شما را در باره آنچه داده است به شما (از مال و عزت) البته پروردگار تو زود عقوبت كننده است و براستى او بس آمرزنده و مهربان است

فولادوند

و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين [يكديگر] قرار داد، و بعضى از شما را بر برخى ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد. آرى، پروردگار تو زودكيفر است، و [هم‏] او بس آمرزنده مهربان است.

پورجوادی

اوست كه شما را در زمين جانشين قرار داد و بعضى را نسبت به ديگران مرتبه بالاتر بخشيد تا شما را به آنچه مقرر كرده است بيازمايد، مسلما پروردگار تو زود كيفر مى‏دهد و آمرزنده مهربان است.»

حلبی

و اوست كه شما را خليفگان زمين قرار داد و برخى از شما را به درجات، برتر از ديگرى كرد، تا در آنچه به شما داد، آزمايشتان كند، بى‏گمان پروردگار تو زود شكنجه است، و همو آمرزگار مهربان است.

اشرفی

و اوست كه گردانيد شما را خليفه‏ها در زمين و برترى داد بعضى از شما را بالاى بعضى بمراتب تا بيازمايد شما را در آنچه دادتان بدرستيكه پروردگار تو زود عقوبت است و بدرستيكه او هر آينه آمرزنده مهربان است

خوشابر مسعود انصاري

و او كسى است كه شما را فرمانروايان زمين گرداند. و برخى از شما را به مراتبى بر برخى ديگر برترى بخشيد تا در آنچه به شما داده است شما را بيازمايد. به راستى كه پروردگارت زود كيفر است و او آمرزنده مهربان است

مکارم

و او کسی است که شما را جانشینان (و نمایندگان) خود در زمین ساخت، و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد، تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید؛ به یقین پروردگار تو سریع العقاب و آمرزنده مهربان است. (کیفر کسانی را که از بوته امتحان نادرست درآیند، زود می‌دهد؛ و نسبت به حق پویان مهربان است.)

مجتبوی

و اوست كه شما را جانشينان [پيشينيان در] زمين كرد و برخى از شما را بر برخى ديگر به پايه‏ها بالا برد تا در آنچه به شما داد بيازمايدتان. همانا پروردگار تو زود كيفر است، و هر آينه او آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

و اوست كه گردانيد شما را خليفه‏ها در زمين و برترى داد بعضى از شما را بالاى بعضى بمراتب تا بيازمايد شما را در آنچه دادتان بدرستى كه پروردگار تو زود عقوبت است و بدرستى كه او هر آينه آمرزنده مهربان است.

معزی

و او است آنكه گردانيد شما را جانشينان زمين و برترى داد گروهى از شما را بر گروهى پايه هائى تا بيازمايدتان در آنچه به شما داده است همانا پروردگار تو است زودشكنجه (شتابنده در عقوبت) و همانا او است آمرزنده مهربان

قمشه ای

و او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت و رتبه بعضی را از بعضی بالاتر قرار داد تا شما را در آنچه به شما داده (در این تفاوت رتبه‌ها) بیازماید، که همانا خدا زود کیفر و بسیار بخشنده و مهربان است.

رشاد خليفه

اوست يكتايي كه شما را وارث زمين قرار داد و درجات برخي از شما را بر برخي ديگر برتري داد، تا شما را مطابق با آنچه به شما داده است، بيازمايد. مطمئناً، پروردگار تو در اجراي مجازات باكفايت است و اوست عفو‌كننده، مهربان‌ترين.

Literal

And He is who made/created you the earth’s/Planet Earth’s successors and replacers/leaders , and He rose some of you above/over some (by) steps/stages/degrees, to test you in what He gave you, that your Lord (is) quick (in) the punishment, and that He (is) forgiving (E), merciful.93

Al-Hilali Khan

And it is He Who has made you generations coming after generations, replacing each other on the earth. And He has raised you in ranks, some above others that He may try you in that which He has bestowed on you. Surely your Lord is Swift in retribution, and certainly He is OftForgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

It is He who has appointed you viceroys in the earth, and has raised some of you in rank above others, that He may try you in what He has given you. Surely thy Lord is swift in retribution; and surely He is All-forgiving, All-compassionate.

Asad

For, He it is who has made you inherit the earth, ’65 and has raised some of you by degrees above others, so that He might try you by means of what He has bestowed upon you.’66 Verily, thy Sustainer is swift in retribution: yet, behold, He is indeed much-forgiving, a dispenser of grace.

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het, die u heeft aangewezen, uwe voorgangers op aarde op te volgen, en sommigen uwer boven anderen in verschillende graden heeft verheven, opdat hij u zou kunnen bewijzen, wat Hij voor u heeft verricht. Uw Heer is stipt in zijne straffen, maar hij is tevens genadig en barmhartig.

Free Minds

And He is the One who made you inheritors on Earth, and He raised some of you over others in grades, to test you with what He had given you. Your Lord is quick to punishment, and He is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che vi ha costituiti eredi della terra e vi ha elevato di livello, gli uni sugli altri, per provarvi in quel che vi ha dato. In verità il tuo Signore è rapido al castigo, in verità è perdonatore, misericordioso.

Hilali Khan

And it is He Who has made you generations coming after generations, replacing each other on the earth. And He has raised you in ranks, some above others that He may try you in that which He has bestowed on you. Surely your Lord is Swift in retribution, and certainly He is OftForgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Это Он сделал вас наследниками земли и возвысил по степеням одних над другими, чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам. Воистину, Он скор в наказании, и, воистину, Он – прощающий, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who has made you successors in the land and raised some of you above others by (various) grades, that He might try you by what He has given you; surely your Lord is quick to requite (evil), and He is most surely the Forgiving, the Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He it is Who hath placed you as viceroys of the earth and hath exalted some of you in rank above others, that He may try you by (the test of) that which He hath given you. Lo! Thy Lord is swift in prosecution, and Lo! He verily is Forgiving, Merciful.

Palmer

He it is who made you vicegerents, and raised some of you above others in degree, to try you by that which he has brought you;- verily, thy Lord is swift to punish, but, verily, He is forgiving and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sizi yeryüzünde öncekilere halefler yapan O’dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiştir. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok merhametlidir.

Qaribullah

It is He who has made you caliphs in the earth and raised some of you in rank above others, so that He might try you in what He has given you. Swift is your Lord in retribution; yet He is Forgiving, Merciful. In the Name of Allah, the Merciful, the Most Merciful.

QXP

He it is Who has made you inheritors of the earth after other nations. And your ranks are determined by your actions. People and nations must create in them the capacity to live with honor (10:14). The real test is what you do with that which He has given you. Your Lord is Swift in retribution. Yet He is Forgiving, Merciful.

Reshad Khalifa

He is the One who made you inheritors of the earth, and He raised some of you above others in rank, in order to test you in accordance with what He has given you. Surely, your Lord is efficient in enforcing retribution, and He is Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

And it is He who hath made you the successors of others on the earth, and hath raised some of you above others by various grades, that he may prove you by his gifts. Verily thy Lord is swift to punish. But He is also Gracious, Merciful!

Sale

It is He who hath appointed you to succeed your predecessors in the earth, and hath raised some of you above others by various degrees of worldly advantages, that He might prove you by that which He hath bestowed on you. Thy Lord is swift in punishing; and He is also gracious and merciful.

Sher Ali

And HE it is who made you successors of others on the earth and has exalted some of you over others in degrees of rank, that HE may try you by that which HE has given you. Surely, thy Lord is Quick in punishment; and surely, HE is Most Forgiving, Merciful.

Unknown German

Er ist es, Der euch zu Nachfolgern auf der Erde machte und die einen von euch über die anderen erhöhte um Rangstufen, damit Er euch prüfe durch das, was Er euch gegeben. Wahrlich, dein Herr ist schnell im Strafen; wahrlich, Er ist allverzeihend, barmherzig.

V. Porokhova

И это – Он, Кто сделал вас преемниками на земле, ■ И Он одних по степеням возвысил над другими, ■ Чтоб испытать вас тем, чем Он вас наделил. ■ Ведь твой Господь, поистине, не медлит с наказаньем. ■ И все ж прощающ Он и милосерд (к Своим твореньям)!

Yakub Ibn Nugman

Сезләрне Җиргә халифә итүче Аллаһ дәрәҗәләрдә бәгъзеләрегезне бәгъзеләрегездән югары күтәрде, сезгә биргән нигъмәтләре хакында барыгызны да сынамак өчен. Дөреслектә, Синең Раббың итагать итмәгәннәрдән ашыгып үч алучыдыр вә, әлбәттә, Ул итагать белән төзәлгәннәрне ярлыкаучы, рәхимле.

جالندہری

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے بےشک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بےشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے

طاہرالقادری

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان (چیزوں) میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں (امانتاً) عطا کر رکھی ہیں۔ بیشک آپ کا رب (عذاب کے حق داروں کو) جلد سزا دینے والا ہے اور بیشک وہ (مغفرت کے امیدواروں کو) بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.