سوره الأنعام (6) آیه 164

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 164

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 165
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 163

عربی

قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

بدون حرکات عربی

قل أ غير اللّه أبغي ربّا و هو ربّ كلّ شي‏ء و لا تكسب كلّ نفس إلاّ عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ثمّ إلى ربّكم مرجعكم فينبّئكم بما كنتم فيه تختلفون

خوانش

Qul aghayra Allahi abghee rabban wahuwa rabbu kulli shay-in wala taksibu kullu nafsin illa AAalayha wala taziru waziratun wizra okhra thumma ila rabbikum marjiAAukum fayunabbi-okum bima kuntum feehi takhtalifoona

آیتی

بگو : آيا جز الله ، پروردگاري جويم ؟ او پروردگار هر چيزي است و هر کس تنها کيفر کار خويش را مي بيند و کسي بار گناه ديگري را بر دوش نمي کشد سپس بازگشت همه شما به نزد پروردگارتان است و او شما را به آن چيزهايي که در آن اختلاف مي ورزيديد آگاه مي کند

خرمشاهی

بگو آيا جز خداوند پروردگارى جويم، و او پروردگار همه چيز است; و هيچ كس هيچ كارى نكند مگر آنكه سود و زيانش با خود اوست; و هيچ بردارنده اى بار گناه ديگرى را برندارد; سپس بازگشتتان به سوى پروردگارتان است، آنگاه شما را [از حقيقت ]آنچه در آن اختلاف مىورزيد آگاه

کاویانپور

بگو، آيا غير از خدا، پروردگارى بخواهم در حالى كه او پروردگار همه چيز است و هيچكس جز براى خودش (از نيك و بد) كارى انجام نمى‏دهد و هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را متحمل نخواهد شد. آن گاه بازگشت همه شما بسوى پروردگارتان است و او شما را در آنچه اختلاف مى‏كرديد، آگاه خواهد ساخت.

انصاریان

بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم در حالی که او پروردگار هر چیزی است؟! و هیچ کس جز به زیان خود [عمل زشتی] مرتکب نمی شود، و هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد؛ سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان خواهد بود، پس شما را به [حقّانیّت] آنچه درباره آن [با مردم مؤمن] اختلاف می کردید، آگاه می کند.

سراج

و نيز بگو آيا غير خدا پروردگارى را بجويم و حال آنكه خدا پروردگار هر چيزى است و بدست نمى‏آورد هيچ كسى (از بديها) مگر آنكه بزيان آن كس است و برنمى‏دارد هيچ بردارنده‏اى بار گناه ديگرى را سپس بسوى پروردگارتان بازگشت شماست و خبر خواهد داد شما را به آنچه پيوسته در آن اختلاف مى‏كرديد

فولادوند

بگو: «آيا جز خدا پروردگارى بجويم؟ با اينكه او پروردگار هر چيزى است، و هيچ كس جز بر زيان خود [گناهى‏] انجام نمى‏دهد، و هيچ باربردارى بار [گناه‏] ديگرى را برنمى‏دارد، آنگاه بازگشت شما به سوى پروردگارتان خواهد بود، پس ما را به آنچه در آن اختلاف مى‏كرديد آگاه خواهد كرد.

پورجوادی

بگو: «آيا پروردگارى غير از خدا بجويم؟ او پروردگار همه چيز است، هيچ كس جز براى خود كارى انجام نمى‏دهد و هيچ گناهكارى بار گناه ديگرى را به دوش نمى‏گيرد و سرانجام بازگشت شما به سوى پروردگارتان است و شما را از آنچه اختلاف داريد با خبر خواهد كرد.

حلبی

بگو: آيا جز خدا پروردگارى بجويم در حالى كه او پروردگار همه چيز است؟ و هيچ كس، چيزى نمى‏كند مگر بر خويشتن، و هيچ كس بار [گناه‏] ديگرى را بر دوش نگيرد، پس از آن، بازگشت شما به سوى پروردگار شماست، [او] شما را خبر كند بدانچه در آن اختلاف مى‏كرديد.

اشرفی

بگو آيا جز خدا را بجوئيم پروردگار و اوست پروردگار همه چيز و كسب نمى‏كند هر نفسى مگر بر خودش و برنميدارد بردارنده بار گناه ديگرى را پس بسوى پروردگار شما است بازگشت شما پس خبر دهد شما را بآنچه بوديد كه در آن اختلاف ميكرديد

خوشابر مسعود انصاري

بگو: آيا جز خداوند را پروردگار بجويم حال آنكه او پروردگار همه چيز است. و كسى هيچ گناهى مرتكب نمى‏شود مگر آنكه به [زيان‏] خود اوست. و هيچ بر دارنده‏اى بار گناه ديگرى را بر ندارد. آن گاه بازگشتتان به سوى پروردگارتان است، پس شما را خبر خواهد داد به آنچه كه در آن اختلاف مى‏ورزيديد

مکارم

بگو: «آیا غیر خدا، پروردگاری را بطلبم، در حالی که او پروردگار همه چیز است؟! هیچ کس، عمل (بدی) جز به زیان خودش، انجام نمی‌دهد؛ و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمّل نمی‌شود؛ سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است؛ و شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید، خبر خواهد داد.

مجتبوی

بگو: آيا جز خداى يكتا پروردگارى بجويم و حال آنكه او خداوند همه چيز است؟ و هيچ كس كارى نكند مگر آنكه بر عهده خود اوست و هيچ كس بار گناه ديگرى را بر ندارد- كسى گناه ديگرى را از وى برندارد بلكه هر كس متحمل گناه خود است- سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان است و شما را بدانچه اختلاف مى‏كرديد آگاه مى‏كند.

مصباح زاده

بگو آيا جز خدا را بجويم پروردگار و اوست پروردگار همه چيز و كسب نمى‏كند هر نفسى مگر بر خودش و بر نمى‏دارد بردارنده بار گناه ديگرى را پس بسوى پروردگار شما است بازگشت شما پس خبر دهد شما را بانچه بوديد كه در آن اختلاف ميكرديد

معزی

بگو آيا جز خدا پروردگارى جويم و او است پروردگار همه چيز و نيندوزد هر كسى جز بر خويشتن و برندارد باربرى بار دگرى را پس بسوى پروردگار شما است بازگشت شما تا آگهيتان دهد بدانچه بوديد در آن اختلاف مى كرديد

قمشه ای

بگو: آیا غیر از خدا را به ربوبیّت گزینم در صورتی که خدا پرورنده همه موجودات است؟و هیچ کس چیزی نیندوخت مگر بر خود، و هیچ نفسی بار (گناه) دیگری را بر دوش نگیرد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و او شما را به آنچه خلاف در آن می‌کردید آگاه خواهد ساخت.

رشاد خليفه

بگو: آيا غير از خدا پروردگار ديگري بجويم، در حالي كه او پروردگار همه چيز است؟ هيچ نفسي غير از اعمال خود بهره‌اي نمي برد و هيچ كس بار ديگري را بر دوش نمي‌ كشد. شما سرانجام، به سوي پروردگارتان مراجعت مي‌ كنيد، سپس او شما را درباره تمام اختلاف هايي كه ايجاد كرديد، آگاه مي سازد.

Literal

Say: «Is other than God I desire (as) a Lord, and He is Lord (of) every thing, and every self does not earn/gather except on it, and no sinner/burdener carries/bears (the) load/weight (of) another, then to your Lord (is) your return, so He informs you with what you were in it differing/disagreeing .»

Al-Hilali Khan

Say: «Shall I seek a lord other than Allah, while He is the Lord of all things? No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another. Then unto your Lord is your return, so He will tell you that wherein you have been differing.»

Arthur John Arberry

Say: ‹Shall I seek after a Lord other than God, who is the Lord of all things?› Every soul earns only to its own account, no soul laden bears the load of another. Then to your Lord shall you return, and He will tell you of that whereon you were at variance.

Asad

Say: «Am I, then, to seek a sustainer other than God, when He is the SUStLiner of all things?» And whatever any human being commits rests upon himself alone; and no bearer of burdens shall be made to bear another’s burden. 16′ And, in time, unto your Sustainer you all must return: and then He will make you. [truly] understand all that on which you were wont to differ.’6″

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Zal ik een ander Heer begeeren naast God? Hij is toch de Heer van alle dingen. Alle zielen handelen slechts voor zichzelve en geene ziel zal de last van eene andere dragen. Tot uwen Heer zult gij terugkeeren, en hij zal u datgene verklaren waarover gij thans twist.

Free Minds

Say: "Shall I seek other than God as a Lord when He is the Lord of everything?" And every soul earns what is for it, and none will bear the burden of another. Then to your Lord is your return and He will inform you of what you disputed in.

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Dovrei cercare un altro signore all’infuori di Allah che è il Signore di tutte le cose? Ognuno pecca contro se stesso: nessuno porterà il fardello di un altro. Poi ritornerete al vostro Signore ed Egli vi informerà sulle vostre discordie».

Hilali Khan

Say: "Shall I seek a lord other than Allah, while He is the Lord of all things? No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another. Then unto your Lord is your return, so He will tell you that wherein you have been differing."

Kuliev E.

Скажи: «Неужели я стану искать другого господа помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи?» Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях.

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Неужели я стану признавать Господом кого-либо кроме Аллаха? Ведь Он – Господь всего сущего». И какое бы [зло] ни совершил человек, только он в ответе за [свое деяние]. И никто не понесет ноши [грехов] другого. А затем к Господу своему вы будете возвращены, и Он разъяснит вам то, в чем вы не соглашались друг с другом.

Mohammad Habib Shakir

Say: What! shall I seek a Lord other than Allah? And He is the Lord of all things; and no soul earns (evil) but against itself, and no bearer of burden shall bear the burden of another; then to your Lord is your return, so He will inform you of that in which you differed.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Shall I seek another than Allah for Lord, when He is Lord of all things? Each soul earneth only on its own account, nor doth any laden bear another’s load. Then unto your Lord is your return and He will tell you that wherein ye differed.

Palmer

Say, ‹Other than God shall I crave for a Lord when He is Lord of all?› but no soul shall earn aught save against itself; nor shall one bearing a burden bear the burden of another; and then unto your Lord is your return, and He will inform you concerning that whereon ye do dispute.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şunu da söyle: «Allah herşeyin Rabbi iken O’ndan başka rab mı arayayım? Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır. Hiçbir günahkâra bir başka günahkârın yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz Rabbinizedir. Tartışmaya girdiğiniz şeyleri O size haber verecektir.»

Qaribullah

Say: ‹Should I seek a lord other than Allah, who is the Lord of all things? Every soul earns only to its account no soul shall bear another’s burden. Then to your Lord you shall be returned, and He will inform you about that in which you differed. ‹

QXP

Say, «Shall I seek anyone other than Allah as a lord when He is the Sustainer of all things? No «Self» benefits but from its own works, and none bears the load of another. Then unto your Lord is your return and He will make you understand wherein you differed.

Reshad Khalifa

Say, «Shall I seek other than GOD as a lord, when He is the Lord of all things? No soul benefits except from its own works, and none bears the burden of another. Ultimately, you return to your Lord, then He informs you regarding all your disputes.»

Rodwell

SAY: Shall I seek any other Lord than God, when He is Lord of all things? No soul shall labour but for itself; and no burdened one shall bear another’s burden. At last ye shall return to your Lord, and he will declare that to you about which you differ.

Sale

Say, shall I desire any other Lord besides God? Since He is the Lord of all things; and no soul shall acquire any merits or demerits but for itself; and no burdened soul shall bear the burden of another. Moreover unto your Lord shall ye return; and He shall declare unto you that concerning which ye now dispute.

Sher Ali

Say, `Shall I seek a Lord, other than ALLAH while HE is the Lord of all things ?› And no soul earns evil but only against itself; nor does any bearer of burden bear the burden of another. Then to your Lord will be your return, and HE will inform you of that wherein you used to differ.

Unknown German

Sprich: «Sollte ich einen anderen Herrn suchen denn Allah, da Er aller Dinge Herr ist?» Und keine Seele wirkt, es sei denn gegen sich selbst, und keine Lasttragende trägt die Last einer anderen. Zu eurem Herrn dann ist eure Heimkehr, und Er wird euch über das belehren, worüber ihr uneins wart.

V. Porokhova

Скажи: «Ужель искать мне Господа иного, чем Аллах, ■ Тогда как Он – Господь всего, что суще? ■ И всякая душа стяжает должное своим деяньям ■ И, свое бремя (к Господу на Суд) неся, ■ Не понесет (греховный) груз другой». ■ Потом вы все к Владыке своему вернетесь, ■ И возвестит Он вам (суть) ваших разногласий.

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Аллаһудан башка бер мәхлукны үземне тәрбия итүче итеп алыйммы? Бөтен вөҗүднең, бөтен мәхлукның тәрбиячесе Аллаһ үзе генә була торып, һәрбер кеше ни кылса да үзе өчен генә кыладыр һәм гөнаһ йөген йөкләүче кеше башка һичбер кешенең гөнаһ йөген йөкләп алмас, соңра кайтачак урыныгыз Аллаһ хозурында, Аллаһ динендә ихтилаф кылышканыгыз белән үзегезгә хәбәр бирер.

جالندہری

کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی (برا) کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کا جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا

طاہرالقادری

فرما دیجئے: کیا میں اﷲ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے، اور ہر شخص جو بھی (گناہ) کرتا ہے (اس کا وبال) اسی پر ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں ان (باتوں کی حقیقت) سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.