سوره الأنفال (8) آیه 54

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 54

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 55
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 53

عربی

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ كُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ

بدون حرکات عربی

كدأب آل فرعون و الّذين من قبلهم كذّبوا بآيات ربّهم فأهلكناهم بذنوبهم و أغرقنا آل فرعون و كلّ كانوا ظالمين

خوانش

Kada/bi ali firAAawna waallatheena min qablihim kaththaboo bi-ayati rabbihim faahlaknahum bithunoobihim waaghraqna ala firAAawna wakullun kanoo thalimeena

آیتی

و اين به شيوه خاندان فرعون بود و کساني که پيش از آنها بودند آنها آيات پروردگارشان را تکذيب کردند و ما به کيفر گناهانشان هلاکشان کرديم وخاندان فرعون را غرقه ساختيم ، زيرا همه ستمکار بودند

خرمشاهی

همانند شيوه فرعونيان و پيشينيان ايشان كه آيات پروردگارشان را دروغ انگاشتند، آنگاه ايشان را به خاطر گناهانشان نابود كرديم و فرعونيان را غرقه ساختيم و همگى ستمكار بودند.

کاویانپور

(روش آنان) همانند روش قوم فرعون و كسانى است كه پيش از آنان بودند كه آيات پروردگارشان را تكذيب كردند و بخاطر گناهانشان (و بكيفر كفرشان) آنها را هلاك كرديم و فرعونيان را غرق نموديم و همه اين گروه‏ها ستمكار و جفا پيشه بودند.

انصاریان

[عادت اینان] مانند عادت فرعونیان و پیشینیان آنان است که آیات پروردگارشان را تکذیب کردند، در نتیجه ایشان را به کیفر گناهانشان هلاک نمودیم، و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنان ستمکار بودند.

سراج

(عادت مشركان) همچون عادت فرعونيان و آنانكه پيش از ايشان بودند دروغ پنداشتند نشانه‏هاى پروردگار خود را و نابودشان كرديم بسزاى گناهانشان و غرق كرديم فرعونيان را و همه هلاك شدگان بودند ستمكار (به خويشتن)

فولادوند

[رفتارى‏] چون رفتار فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند، كه آيات پروردگارشان را تكذيب كردند؛ پس ما آنان را به [سزاى‏] گناهانشان هلاك، و فرعونيان را غرق كرديم و همه آنان ستمكار بودند.

پورجوادی

اينان به شيوه فرعونيان و اسلافشان آيات پروردگار را دروغ شمردند، ما هم به كيفر گناهانشان آنها را هلاك كرديم، فرعونيان را غرق كرديم زيرا آنها ستمكار بودند.

حلبی

مانند عادت قوم فرعون و آن كسان كه پيش از آنها بودند كه آيات پروردگارشان را تكذيب كردند. پس ما به سبب گناهانشان آنها را هلاك كرديم و فرعونيان را غرق كرديم و همه ستمكاران بودند.

اشرفی

چون شيوه فرعونيان و آنان كه بودند پيش از ايشان تكذيب كردند آيت‏هاى پروردگارشان را پس هلاك كرديمشان بگناهانشان و غرق كرديم فرعونيان را و همه بودند ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

مانند شيوه فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند. آيات پروردگارشان را دروغ انگاشتند، پس آنان را به [كيفر] گناهانشان هلاك ساختيم و فرعونيان را غرق كرديم و هر يك [از آنان‏] ستمكار بودند

مکارم

این، (درست) شبیه (حال) فرعونیان و کسانی است که پیش از آنها بودند؛ آیات پروردگارشان را تکذیب کردند؛ ما هم بخاطر گناهانشان، آنها را هلاک کردیم، و فرعونیان را غرق نمودیم؛ و همه آنها ظالم (و ستمگر) بودند!

مجتبوی

همانند عادت و روش فرعونيان و كسانى كه پيش از آنها بودند كه نشانه‏هاى پروردگارشان را دروغ شمردند پس آنان را به سزاى گناهانشان هلاك كرديم و فرعونيان را غرق كرديم و همگى- فرعونيان و كفار قريش- ستمكار بودند.

مصباح زاده

چون شيوه فرعونيان و آنان كه بودند پيش از ايشان تكذيب كردند آيت‏هاى پروردگارشان را پس هلاك كرديمشان بگناهانشان و غرق كرديم فرعونيان را و همه بودند ستمكاران

معزی

مانند شيوه خاندان فرعون و آنان كه پيش از ايشان بودند تكذيب كردند آيتهاى پروردگار خود را پس نابودشان كرديم به گناهانشان و غرق ساختيم خاندان فرعون را و هركدام بودند ستمگران

قمشه ای

همانطور که خوی فرعونیان و کافران پیش از آنان بر این بود که آیات خدای خود را تکذیب کردند ما هم آنها را به کیفر گناهانشان هلاک نمودیم و فرعونیان را غرق کردیم و همه آنان که هلاک نمودیم ظالم و ستمکار بودند.

رشاد خليفه

چنين بود وضعيت قوم فرعون و كساني كه پيش از آنها بودند. آنها ابتدا نشانه هاي پروردگارشان را تكذيب كردند. درنتيجه، ما آنها را به خاطر گناهانشان هلاك نموديم. ما فرعونيان را غرق كرديم؛ ستمكاران يكي پس از ديگري به كيفر رسيدند.

Literal

As Pharaoh’s family’s affairs/habits and those from before them, they denied/falsified with God’s verses/evidences , so We made them die/destroyed them because of their crimes, and We drowned/sunk Pharaoh’s family, and all/each were unjust/oppressors.

Al-Hilali Khan

Similar to the behaviour of the people of Firaun (Pharaoh), and those before them. They belied the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), of their Lord, so We destroyed them for their sins, and We drowned the people of Firaun (Pharaoh) for they were all Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.).

Arthur John Arberry

Like Pharaoh’s folk, and the people before him, who cried lies to the signs of their Lord, so We destroyed them because of their sins, and We drowned the folk of Pharaoh; and all were evildoers.

Asad

[To those sinners shall happen] the like of what happened to Pharaoh’s people and those who lived before them: they gave the lie to their Sustainer’s messages – and so We destroyed them in return for their sins, and caused Pharaoh’s people to drown: for they were evildoers all.

Dr. Salomo Keyzer

Zij hebben gehandeld evenals het volk van Pharao en evenals zij die het vooraf gingen; die de teekens van hunnen Heer loochenden. Daarom verdelgden wij hen in hunne zonden en wij overstroomden het volk van Pharao; want zij waren allen zondaren.

Free Minds

Like the behaviour of Pharaoh’s people and those before them. They denied the signs of their Lord, so We destroyed them by their sins, and We drowned the people of Pharaoh; all of them were wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Così [avvenne] per la gente di Faraone e per quelli che già in precedenza smentirono i segni del loro Signore. Li facemmo perire per i loro peccati. Facemmo annegare quelli di Faraone perché erano oppressori.

Hilali Khan

Similar to the behaviour of the people of Firaun (Pharaoh), and those before them. They belied the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), of their Lord, so We destroyed them for their sins, and We drowned the people of Firaun (Pharaoh) for they were all Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.).

Kuliev E.

Таким же образом поступали род Фараона и те, которые жили до них. Они отвергли знамения своего Господа, и Мы погубили их за грехи и потопили род Фараона. Все они были беззаконниками.

M.-N.O. Osmanov

[Их наказание] подобно наказанию, которому подвергся род Фир’ауна и те, что жили до них. Они отринули знамения своего Господа, и Мы погубили их за грехи и потопили род Фир’ауна. И все они были нечестивцами.

Mohammad Habib Shakir

In the manner of the people of Firon and those before them; they rejected the communications of their Lord, therefore We destroyed them on account of their faults and We drowned Firon’s people, and they were all unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(Their way is) as the way of Pharaoh’s folk and those before them; they denied the revelations of their Lord, so We destroyed them in their sins. And We drowned the folk of Pharaoh. All were evil-doers.

Palmer

As was the wont of Pharaoh’s people and those before them! they said our signs were lies, and we destroyed them in their sins, and drowned Pharaoh’s people; and all of them were evildoers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin tavırları gibi. Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahları yüzünden mahvettik. Firavun hanedanını da boğmuştuk. Bunların tümü zulme sapanlardı.

Qaribullah

Like Pharaoh’s family and those who have gone before them, they belied the signs of their Lord, and so We destroyed them for their sins and drowned Pharaoh’s family. They were all harmdoers.

QXP

Pharaoh’s people and those before them are examples. They denied the Messages of their Lord. They trailed behind in humanity and Our Law of Requital annihilated them. Pharaoh’s people were drowned. All these nations had displaced justice with injustice and used to violate human rights.

Reshad Khalifa

Such was the case with the people of Pharaoh and others before them. They first rejected the signs of their Lord. Consequently, we annihilated them for their sins. We drowned Pharaoh’s people; the wicked were consistently punished.

Rodwell

Their state is like that of the people of Pharaoh, and of those before them who treated their Lord’s signs as lies. We therefore destroyed them in their sins, and we drowned the people of Pharaoh; for they were all doers of wrong.

Sale

According to the wont of the people of Pharaoh, and of those before them, who charged the signs of their Lord with imposture, have they acted: Wherefore We destroyed them in their sins, and We drowned the people of Pharaoh; for they were all unjust persons.

Sher Ali

O disbelievers ! your condition will also be like that of the people of Pharaoh and those before them; they rejected the Signs of their Lord, so WE destroyed them for their sins. And WE drowned the people of Pharaoh, for they were all wrongdoers.

Unknown German

Wie die Leute Pharaos und die vor ihnen waren: Sie verwarfen die Zeichen ihres Herrn, darum tilgten Wir sie aus um ihrer Sünden willen, und Wir ertränkten die Leute Pharaos; sie waren alle Frevler.

V. Porokhova

Такой же стала (участь) Фараона и его людей ■ И тех, которые до них (грешили), – ■ Они сочли за ложь знамения Господни. ■ И Мы за их грехи их погубили ■ И потопили Фараона и его людей, – ■ Ведь были все они несправедливы и беззаконие творили.

Yakub Ibn Nugman

Кәферләрнең һәлакәте: Фиргаун кауменең һәлакәте вә аларның элгәрге каумнәрнең һәлакәте кеби. Алар Раббиларының аятьләрен ялган диделәр, Без аларны гөнаһлары өчен һәлак кылдык, вә Фиргаун каумен суга батырдык, чөнки алар барчасы залим иделәр.

جالندہری

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا) انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ اور وہ سب ظالم تھے

طاہرالقادری

یہ (عذاب بھی) قومِ فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے، انہوں نے (بھی) اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے فرعون والوں کو (دریا میں) غرق کر دیا اور وہ سب کے سب ظالم تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.