سوره الأنفال (8) آیه 53

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 53

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 54
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 52

عربی

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

ذلك بأنّ اللّه لم يك مغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم و أنّ اللّه سميع عليم

خوانش

Thalika bi-anna Allaha lam yaku mughayyiran niAAmatan anAAamaha AAala qawmin hatta yughayyiroo ma bi-anfusihim waanna Allaha sameeAAun AAaleemun

آیتی

زيرا خدا نعمتي را که به قومي ارزاني داشته است ، دگرگون نسازد ، تا، آن قوم خود دگرگون شوند و خدا شنوا و داناست

خرمشاهی

اين از آن است كه خداوند دگرگون كننده نعمتى نيست كه بر قومى ارزانى داشته باشد، مگر آنكه آنچه در دلهايشان دارند بگردانند; و اينكه خداوند شنواى داناست.

کاویانپور

اين بخاطر آنست كه خدا هيچ نعمتى را كه به جماعتى داده تغيير نميدهد (از آنان نمى‏گيرد) تا هنگامى كه آنان (عقايد و خط مشى) خودشان را تغيير دهند. البته خدا شنواى داناست.

انصاریان

این [کیفر سخت] به سبب این است که خدا بر آن نیست که نعمتی را که به قومی عطا کرده [به عذاب و نقمت] تغییر دهد تا زمانی که آنان آنچه را در خود [از عقاید حقّه، حالات پاک و اخلاق حسنه ای که] دارند [به کفر، شرک، عصیان و گناه] تغییر دهند؛ و یقیناً خدا شنوا و داناست.

سراج

اين (گرفتن خدا پيشينيان را) بواسطه آن است كه خدا نبود تغيير دهنده نعمتى را كه ارزانى داشته بر قومى تا آنگه كه آن گروه تغيير دهند آنچه در نهاد ايشان است (از اخلاق نيكو) و البته خدا شنوا و داناست

فولادوند

اين [كيفر] بدان سبب است كه خداوند نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نمى‏دهد، مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دهند، و خدا شنواى داناست.

پورجوادی

زيرا خدا نعمتى را كه به قومى داده است تغيير نمى‏دهد مگر آنچه را در ضميرشان است تغيير دهند- مسلما خداوند شنواى داناست.

حلبی

اين بدان سبب است كه خدا دگرگون كننده نعمتى نيست كه آن را بر قومى داد، تا آن گاه كه تغيير دهند آنچه را كه در نفس‏هاى‏شان [از صفات پسنديده‏] هست، و [بدانيد] كه خدا شنواى داناست.

اشرفی

آن به اين است كه خدا نباشد تغيير دهنده نعمتى را كه احسان كرد آنرا بر جمعى تا آنكه تغيير دهند آنچه را باشد در نفسهاشان و بدرستيكه خدا شنواى دانا است

خوشابر مسعود انصاري

اين از آن است كه خداوند هرگز دگرگون سازنده نعمتى نيست كه آن را بر قومى ارزانى داشته باشد تا آنكه خود آنچه را كه در ذات خود دارند، دگرگون كنند و از آن است كه خداوند شنواى داناست

مکارم

این، بخاطر آن است که خداوند، هیچ نعمتی را که به گروهی داده، تغییر نمی‌دهد؛ جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند؛ و خداوند، شنوا و داناست!

مجتبوی

اين [كيفر] از آن روست كه خدا هرگز بر آن نبوده است كه نعمتى را كه بر مردمى ارزانى داشته دگرگون كند تا آنكه آنها آنچه را كه در خودشان است دگرگون سازند- حال خود را به كفر و ناسپاسى و ستمگرى بگردانند-، و خدا شنوا و داناست.

مصباح زاده

آن باينست كه خدا نباشد تغيير دهنده نعمتى را كه احسان كرد آنرا بر جمعى تا آنكه تغيير دهند آنچه را باشد در نفسهاشان و بدرستى كه خدا شنواى دانا است

معزی

اين بدان است كه نيست خدا تغييردهنده نعمتى كه به قومى ارزانى داشته است تا تغيير دهند آنچه را كه در خود ايشان است و آنكه خدا است شنونده دانا

قمشه ای

این (عذاب) از آن جهت است که خدا بر آن نیست که نعمتی را که به قومی عطا کرد تغییر دهد تا وقتی که آن قوم حال خود را تغییر دهند، و خدا شنوا و داناست.

رشاد خليفه

خدا نعمتي را كه به هر مردمي عطا كرده است، تغيير نمي دهد مگر آنكه خودشان تصميم بگيرند، عوض شوند. خداست شنوا، داناي مطلق.

Literal

That (is) with that God is/was not changing a blessing/goodness He blessed/comforted and eased it on a nation, until they change what (is) with themselves, and that God (is) hearing/listening, knowledgeable.

Al-Hilali Khan

That is so because Allah will never change a grace which He has bestowed on a people until they change what is in their ownselves. And verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

Arthur John Arberry

That is because God would never change His favour that He conferred on a people until they changed what was within themselves; and that God is All-hearing, All-knowing.

Asad

This, because God would never change 16 the blessings with which He has graced a people unless they change their inner selves :5′ and [know] that God is all-hearing, all-seeing.

Dr. Salomo Keyzer

Dit is geschied, omdat God de weldaden niet verandert, waarmede hij de menschen overlaadt, zoolang zij niet veranderen wat in hunne zielen is, en hetwelk God alles hoort en ziet.

Free Minds

That is because God was not to change anything He bestowed to a people, unless they change what is in themselves. God is Hearer, Knowledgeable.

Hamza Roberto Piccardo

Allah non cambia la grazia che ha concesso ad un popolo fin tanto che questo non cambia quello che è nel suo cuore. Allah è audiente, sapiente.

Hilali Khan

That is so because Allah will never change a grace which He has bestowed on a people until they change what is in their ownselves. And verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

Kuliev E.

Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий.

M.-N.O. Osmanov

Это [случилось] потому, что Аллах не отменяет Своих благодеяний, оказанных людям, если сами они не изменили своих душевных побуждений, а также потому, что Аллах все слышит и видит.

Mohammad Habib Shakir

This is because Allah has never changed a favor which He has conferred upon a people until they change their own condition; and because Allah is Hearing, Knowing;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

That is because Allah never changeth the grace He hath bestowed on any people until they first change that which is in their hearts, and (that is) because Allah is Hearer, Knower.

Palmer

That is because God is not one to change a favour He has favoured a people with, until they change what they have in themselves, and for that God both hears and knows.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bu böyledir. Çünkü Allah bir topluma lütfettiği nimeti, o toplum birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe, değiştirmemiştir. Ve Allah, iyice işiten, gereğince bilendir.

Qaribullah

This is because Allah would never change His favor that He bestowed upon a nation until they change what is in their hearts. Allah is Hearing, Knowing.

QXP

Allah never changes a Blessing He has bestowed upon a nation until they first change themselves (13:11). The Hearer, the Knower, announces this Law to you.

Reshad Khalifa

GOD does not change a blessing He has bestowed upon any people unless they themselves decide to change. GOD is Hearer, Omniscient.

Rodwell

This, because God changeth not the favour with which he favoureth a people, so long as they change not what is in their hearts; and for that God Heareth, Knoweth.

Sale

This hath come to pass because God changeth not his grace, wherewith He hath favoured any people, until they change that which is in their souls; and for that God both heareth and seeth.

Sher Ali

That is because ALLAH would never change a favour that HE has conferred upon a people until they change their own condition, and know that ALLAH is All-Hearing, All-Knowing.

Unknown German

Dies, weil Allah niemals eine Gnade ändern würde, die Er einem Volke gewährt hat, es sei denn, daß es seinen eignen Seelenzustand ändere, und weil Allah allhörend, allwissend ist.

V. Porokhova

И это – потому, что не таков Аллах, ■ Чтоб изменить ту милость, ■ Которой Он людей уж одарил, ■ Пока они того, что есть в их душах, не изменят, – ■ Аллах, поистине, все слышит и все знает.

Yakub Ibn Nugman

Аларга бу ґәзаб шул сәбәпледер: Аллаһ бер каумгә биргән нигъмәтен үзгәртми, ул каум үзләрен үзгәрткәнгә чаклы. Ягъни бер каум начарлыкны ташлап яхшылыкка үзе теләп чыкмаса, Аллаһ әлбәттә, көчләп чыгармый, вә бер каум яхшылыкны ташлап яманлыкка чыкмаса, әлбәттә, Аллаһ көчләп чыгармый. (Вә шуңа бинән татарлар, динне ташлап, аздылар, әгәр үзләре теләп дингә кермәсәләр, Аллаһ көчләп кертәчәк түгел. Әлбәттә, Аллаһ ишетүче вә белүче).

جالندہری

یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا۔ اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے

طاہرالقادری

یہ (عذاب) اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر اَرزانی فرمائی ہو یہاں تک کہ وہ لوگ اَز خود اپنی حالتِ نعمت کو بدل دیں (یعنی کفرانِ نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہوں اور پھر ان میں احساسِ زیاں بھی باقی نہ رہے تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی زد میں آجاتی ہے)، بیشک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.