سوره التوبة (9) آیه 12

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 12

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 13
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 11

عربی

وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

بدون حرکات عربی

و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون

خوانش

Wa-in nakathoo aymanahum min baAAdi AAahdihim wataAAanoo fee deenikum faqatiloo a-immata alkufri innahum la aymana lahum laAAallahum yantahoona

آیتی

اگر پس از بستن پيمان ، سوگند خود شکستند و در دين شما طعن زدند ، با، پيشوايان کفر قتال کنيد که ايشان را رسم سوگند نگه داشتن نيست ، باشد که از کردار خود باز ايستند

خرمشاهی

ولى اگر سوگندهايشان را پس از پيمان بستنشان شكستند و در دين شما طعنه زدند، با پيشوايان كفر كارزار كنيد; چرا كه آنان حرمت سوگند [و پيمان] را رعايت نمى كنند، باشد كه دست بردارند.

کاویانپور

و اگر عهد و پيمان خود را پس از عقد قرار داد بشكنند و آئين شما را مورد طعن و سرزنش قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد چرا كه پيمان آنها ارجى ندارد، شايد (پشيمان بشوند و از اعمال ناشايست خود) دست بر دارند.

انصاریان

و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و عیب جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [نسبت به پیمان هایشان] هیچ تعهدی نیست، باشد که [از طعنه زدن و پیمان شکنی] بازایستند.

سراج

و اگر مشركان بشكنند پيمانهاى خود را از پس عهد كردنشان و عيب جوئى كنند در دين شما پس بكشيد پيشوايان كفر را زيرا نيست پيمانى (درست) براى ايشان تا آنكه ايشان (از پيمان شكنى) باز ايستند

فولادوند

و اگر سوگندهاى خود را پس از پيمان خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند، پس با پيشوايانِ كفر بجنگيد، چرا كه آنان را هيچ پيمانى نيست، باشد كه [از پيمان‏شكنى‏] باز ايستند.

پورجوادی

و اگر بعد از پيمان سوگند خود را شكستند و آيين شما را مورد طعن قرار دادند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد زيرا آنها به عهدشان وفا نكردند- باشد كه از كردار خود دست بردارند.

حلبی

و اگر پس از پيمانشان، سوگندان خويش را بشكنند، و در دين شما طعنه زنند پس با پيشوايان كفر، كارزار كنيد. بى‏گمان آنان را سوگندى نيست، باشد كه [از تجاوز] باز ايستند.

اشرفی

و اگر شكستند سوگندهاشان را از بعد پيمانشان و طعن زدند در دينشان پس كارزار كنيد با پيشوايان كفر بدرستيكه ايشان نيست سوگند مر ايشانرا باشد كه آنها بازايستند

خوشابر مسعود انصاري

و اگر سوگندهايشان را پس از پيمانشان بشكنند و در دينتان طعنه زنند، پس با پيشوايان كفر كارزار كنيد، چرا كه آنان را سوگندى نيست. باشد كه بازايستند.

مکارم

و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خویش بشکنند، و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چرا که آنها پیمانی ندارند؛ شاید (با شدّت عمل) دست بردارند!

مجتبوی

و اگر سوگندهاى خويش پس از پيمان‏بستن بشكنند و در دين شما زبان به عيب‏گويى و نيش‏زدن بگشايند، پس با پيشوايان كفر كارزار كنيد زيرا كه آنها را [پايبندى به‏] سوگند [و پيمان‏] نيست باشد كه [از كفر و شرك و پيمان شكنى‏] بازايستند.

مصباح زاده

و اگر شكستند سوگندهاشان را از بعد پيمانشان و طعن زدند در دينشان پس كارزار كنيد با پيشوايان كفر بدرستى كه ايشان نيست سوگند مر ايشان را باشد كه آنها باز ايستند

معزی

و اگر شكستند سوگندهاى خويش را پس از پيمانشان و بد سگاليدند در دين شما پس بكشيد پيشوايان كفر را كه نيست سوگندهائى براى ايشان شايد دست بردارند

قمشه ای

و اگر آنها سوگند خود را بعد از عهدی که بسته‌اند بشکنند و در دین شما تمسخر و طعن زنند در این صورت با آن پیشوایان کفر و ضلالت کارزار کنید که آنها را عهد و سوگند استواری نیست، باشد که بس کنند.

رشاد خليفه

اگر پس از آنكه سوگند خوردند كه به عهد خود وفا كنند، سوگند خود را بشكنند و به دين شما حمله كنند، مي توانيد با رهبران كفر بجنگيد- ديگر لازم نيست به پيمان خود با آنها مقيد باشيد- باشد كه بازايستند.

Literal

And if they broke/violated their oaths from after their promise and they defamed/stabbed in yourreligion so fight/kill (the) leaders/examples (of) the disbelief, that they truly (have) no oaths/swearings for them, maybe/perhaps they terminate/stop.

Al-Hilali Khan

But if they violate their oaths after their covenant, and attack your religion with disapproval and criticism then fight (you) the leaders of disbelief (chiefs of Quraish – pagans of Makkah) – for surely their oaths are nothing to them – so that they may stop (evil actions).

Arthur John Arberry

But if they break their oaths after their covenant and thrust at your religion, then fight the leaders of unbelief; they have no sacred oaths; haply they will give over.

Asad

But if they break their solemn pledges after having concluded a covenant,› and revile your religion, then fight against these archetypes of faithlessness’9 who, behold, have no [regard for their own] AT-TAWBAH SURAH pledges, so that they might desist [from aggression].

Dr. Salomo Keyzer

Maar indien zij hunne eeden na het aangaan van hun verbond schenden, en uwen godsdienst aantasten, tast dan de aanvoerders der ongeloovigen aan (want bij hen bestaat geene trouw), opdat zij hunne verraderijen staken.

Free Minds

And if they break their oaths after making them, and they denounce the authority of your system; then you may kill the chiefs of rejection. Their oaths are nothing to them, perhaps they will then cease.

Hamza Roberto Piccardo

E se dopo il patto mancano ai loro giuramenti e vi attaccano [a causa del]la vostra religione, combattete i capi della miscredenza. Non ci sono giuramenti

Hilali Khan

But if they violate their oaths after their covenant, and attack your religion with disapproval and criticism then fight (you) the leaders of disbelief (chiefs of Quraish – pagans of Makkah) – for surely their oaths are nothing to them – so that they may stop (evil actions).

Kuliev E.

Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят.

M.-N.O. Osmanov

Если же они после [заключения] договора нарушат свои клятвы и станут поносить нашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо они не признают клятв. Быть может, тогда они отступятся [от неверия].

Mohammad Habib Shakir

And if they break their oaths after their agreement and (openly) revile your religion, then fight the leaders of unbelief– surely their oaths are nothing– so that they may desist.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if they break their pledges after their treaty (hath been made with you) and assail your religion, then fight the heads of disbelief – Lo! they have no binding oaths – in order that they may desist.

Palmer

But if they break faith with you after their treaty, and taunt your religion, then fight the leaders of misbelief; verily, they have no faith, haply they may desist.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.

Qaribullah

But if, after coming to terms with you, they break their oaths and revile your belief, fight the leaders of the disbelief for they have no oaths in order that they will desist.

QXP

If they keep breaking their pledges after their treaty, and assail your System, then fight the chiefs of the disbelievers. They have no respect for their binding oaths. This action will help restrain them from aggression.

Reshad Khalifa

If they violate their oaths after pledging to keep their covenants, and attack your religion, you may fight the leaders of paganism – you are no longer bound by your covenant with them – that they may refrain.

Rodwell

But if, after alliance made, they break their oaths and revile your religion, then do battle with the ring-leaders of infidelity – for no oaths are binding with them that they may desist.

Sale

But if they violate their oaths, after their league, and revile your religion, oppose the leaders of infidelity, — for there is no trust in them, — that they may desist from their treachery.

Sher Ali

And if they break their oaths after their covenant, and attack your religion, then fight these leaders of disbelief –surely, they have no regard for their oaths, – that they may desist.

Unknown German

Wenn sie aber nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und euren Glauben angreifen, dann bekämpfet die Führer des Unglaubens – sie halten ja keine Eide -, auf daß sie ablassen.

V. Porokhova

А если, после заключенья договора, ■ Они нарушат свои клятвы ■ И станут возводить хулу на вашу веру, ■ Вы дайте бой вождям неверия и зла, – ■ Ведь клятв для них не существует, ■ А это может их сдержать.

Yakub Ibn Nugman

Ґәһед кылганнан соң антларын боздылар вә динегезне яманлап каршылык күрсәтсәләр, ул вакытта мөшрикләрнең башлыкларын үтерегез, әлбәттә, алар ґәһедләрен үтәмиләр, шаять үлемнән куркып, Аллаһуга каршылашудан туктарлар.

جالندہری

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو (یہ یہ بےایمان لوگ ہیں اور) ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ (اپنی حرکات سے) باز آجائیں

طاہرالقادری

اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قََسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم (ان) کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو بیشک ان کی قَسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ (اپنی فتنہ پروری سے) باز آجائیں،

1 نظر برای “سوره التوبة (9) آیه 12

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.