سوره التوبة (9) آیه 16

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 16

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 17
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 15

عربی

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

أم حسبتم أن تتركوا و لمّا يعلم اللّه الّذين جاهدوا منكم و لم يتّخذوا من دون اللّه و لا رسوله و لا المؤمنين وليجة و اللّه خبير بما تعملون

خوانش

Am hasibtum an tutrakoo walamma yaAAlami Allahu allatheena jahadoo minkum walam yattakhithoo min dooni Allahi wala rasoolihi wala almu/mineena waleejatan waAllahu khabeerun bima taAAmaloona

آیتی

آيا پنداشته ايد که شما را به حال خود واگذاشته اند بي آنکه خدا کساني ، از شما را که جهاد مي کنند و جز خدا و پيامبرش و مؤمنان را به همرازي نمي گزينند ، معلوم دارد ؟ هر چند به هر کاري که مي کنيد آگاه است

خرمشاهی

آيا گمان برده ايد كه به امان خود رها مى شويد و خداوند كسانى را از شما كه جهاد مى كنند و دوست همرازى به جاى خداوند و پيامبر او و مؤمنان، نگرفته اند، معلوم نمى دارد؟ و خداوند به كار و كردار شما آگاه است.

کاویانپور

آيا گمان برديد كه شما (بحال خود) رها ميشويد؟ در حالى كه هنوز كسانى از شما كه جهاد كردند و غير از خدا و رسول او و مؤمنين، دوست و محرم اسرارى براى خود اتخاذ ننمودند (از سايرين) معلوم و مشخص نشده‏اند و خدا از آنچه انجام مى‏دهيد، كاملا آگاه است.

انصاریان

آیا گمان کرده اید که شما را به خود واگذارند [و به بوته آزمایش نیازمایند] در حالی که هنوز کسانی از شما را که جهاد کردند و غیر خدا و پیامبرش و مؤمنان را محرم اسرار خود نگرفتند، از دیگران معلوم و مشخص نکرده است [یقیناً باید آزمایش شوید تا مؤمن از غیر مؤمن معلوم و مشخص شود]؛ و خدا به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

سراج

آيا مى‏پنداريد كه واگذارده مى‏شويد (بر اين حال كه هستيد) و حال آنكه هنوز معلوم نكرده است خدا آنانى را كه جهاد كردند از شما و نگرفتند بجز خدا و بغير فرستاده خدا و بدون مؤمنان دوست نهانى و خدا با خبر است به آنچه مى‏كنيد

فولادوند

آيا پنداشته‏ايد كه به خود واگذار مى‏شويد، و خداوند كسانى را كه از ميان شما جهاد كرده و غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان، محرم اسرارى نگرفته‏اند، معلوم نمى‏دارد؟ و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

پورجوادی

آيا گمان كرديد كه رها مى‏شويد در حالى كه هنوز آنان كه از شما جهاد كرده‏اند و غير از خدا و رسولش و مؤمنان را همراز نگرفته‏اند مشخص نشده‏اند، خداوند به كردارتان واقف است.

حلبی

آيا پنداشتيد كه [به خود] وا گذاشته شويد و خدا كسانى از شما را كه جهاد كردند و به جز خدا و به جز رسول او و به جز مؤمنان [دوستان‏] همرازى نگرفتند، نمى‏شناسد، در حالى كه خدا بدانچه مى‏كنيد با خبر است.

اشرفی

آيا مى‏پنداشتيد كه واگذاشته ميشويد و هنوز ندانسته خدا آنان را كه جهاد كردند از شما و نگرفتند از غير خدا و غير رسولش و غير مؤمنان دوستى همراز و خدا آگاه است بآنچه ميكنيد

خوشابر مسعود انصاري

آيا پنداشتيد كه رها كرده مى‏شويد حال آنكه خداوند هنوز كسانى از شما را كه جهاد كرده‏اند و به جاى خداوند و رسول او و مؤمنان دوست نهانى نگرفته‏اند، معلوم نداشته است؟ و خداوند به آنچه مى‏كنيد، آگاه است

مکارم

آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می‌شوید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند، (از دیگران) مشخصّ نشده‌اند؟! (باید آزمون شوید؛ و صفوف از هم جدا گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می‌کنید، آگاه است!

مجتبوی

يا مگر پنداشته‏ايد كه شما را واگذارند [و كارزار با كافران نفرمايند]، و حال آنكه خداوند هنوز كسانى از شما را كه جهاد كردند و بجز خدا و پيامبرش و مؤمنان يار همرازى نگرفتند شناخته نكرده است، و خدا بدانچه مى‏كنيد آگاه است.

مصباح زاده

آيا مى‏پنداشتيد كه وا گذاشته ميشويد و هنوز ندانسته خدا آنان را كه جهاد كردند از شما و نگرفتند از غير خدا و غير رسولش و غير مؤمنان دوستى همراز و خدا آگاه است بانچه ميكنيد

معزی

يا پنداشتيد كه رها شويد حالى كه هنوز نمى داند خدا آنان را كه كوشيدند (جهاد كردند) از شما و نگرفتند جز خدا و پيمبرش و مؤمنان همرازى و خدا آگاه است بدانچه كنيد

قمشه ای

آیا چنین می‌پندارید که شما را (بدون آزمایش) به حال خود رها می‌کنند در صورتی که هنوز خدا معلوم نگردانیده که از شما چه کسانی اهل مجاهده‌اند و جز خدا و رسول و مؤمنان را هرگز دوست خود و همراز خویش نگزیده‌اند، و خدا از همه کردار شما آگاه است.

رشاد خليفه

آيا گمان كرديد كه به حال خود رها خواهيد شد، بدون آنكه خدا مشخص كند كساني را كه در ميان شما جهاد مي كنند و هرگز با دشمنان خدا، يا دشمنان رسول و يا دشمنان مؤمنان متحد نمي شوند؟ خدا از آنچه مي كنيد، كاملاً آگاه است.

Literal

Or (have) you thought/supposed that you be left, and God did not knowthose who struggled/exerted from you, and they did not take from other than God and nor His messenger and nor the believers a close and dependable friend/(for sharing) innermost thoughts or feelings, and God (is) expert/experienced with what you make/do .

Al-Hilali Khan

Do you think that you shall be left alone while Allah has not yet tested those among you who have striven hard and fought and have not taken Waleejah ((Batanah – helpers, advisors and consultants from disbelievers, pagans, etc.) giving openly to them their secrets) besides Allah and His Messenger, and the believers. Allah is Well-Acquainted with what you do.

Arthur John Arberry

Or did you suppose you would be left in peace, and God knows not as yet those of you who have struggled, and taken not — apart from God and His Messenger and the believers — any intimate? God is aware of what you do.

Asad

Do you [O believers] think that you will be spared» unless God takes cognizance of your having striven hard [in His cause]› without seeking help from any but God and His Apostle and those who believe in Him?’5 For, God is aware of all that you do.

Dr. Salomo Keyzer

Verbeelddet gij u, dat gij verlaten zoudt worden, alsof God hen nog niet kende, die voor zijnen godsdienst streden, en naast God en zijn apostel niemand, maar de geloovigen tot hunne vrienden kozen? God is wel bekend met hetgeen gij doet.

Free Minds

Or did you think that you would be left alone? God will come to know those of you who strived and did not take other than God and His messenger and the believers as helpers. God is Expert in what you do.

Hamza Roberto Piccardo

Credete di poter essere lasciati in pace prima che Allah non abbia riconosciuto coloro che lottano e che non cercano altri alleati oltre a Allah, al Suo Messaggero e ai credenti? Allah è ben informato di quello che fate.

Hilali Khan

Do you think that you shall be left alone while Allah has not yet tested those among you who have striven hard and fought and have not taken Waleejah ((Batanah – helpers, advisors and consultants from disbelievers, pagans, etc.) giving openly to them their secrets) besides Allah and His Messenger, and the believers. Allah is Well-Acquainted with what you do.

Kuliev E.

Неужели вы полагали, что вы будете оставлены (не будете подвергнуты испытанию), пока Аллах не распознает тех из вас, которые сражались и не избирали себе помощников, кроме Аллаха, Его Посланника и верующих? Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете.

M.-N.O. Osmanov

Неужели вы полагали, что останетесь [без помощи Аллаха], пока Аллах не распознает тех, которые пеклись [о деле Аллаха] и не избирали себе иных друзей, кроме Аллаха, Его Посланника и верующих? Ведь Аллах ведает о том, что вы вершите.

Mohammad Habib Shakir

What! do you think that you will be left alone while Allah has not yet known those of you who have struggled hard and have not taken any one as an adherent besides Allah and His Messenger and the believers; and Allah is aware of what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or deemed ye that ye would be left (in peace) when Allah yet knoweth not those of you who strive, choosing for familiar none save Allah and His messenger and the believers? Allah is Informed of what ye do.

Palmer

Did ye reckon that ye would be left, when God knows not as yet those of you who fought strenuously, and who did not take other than God and His Apostle, and the believers for an intimate friend? for God is well aware of what ye do.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah; içinizden cihat edenleri, Allah’tan, resulünden ve müminlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri belirlemedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

Qaribullah

Did you suppose that you would be left before Allah has known those of you who fought and did not take a confidant other than Allah, His Messenger, and the believers? Allah is Aware of what you do.

QXP

Do you think that you will be left alone without Allah distinguishing those among you who strive in His cause, and take none for ally except Allah, His Messenger, and the believers? Allah is Informed of all your actions.

Reshad Khalifa

Did you think that you will be left alone without GOD distinguishing those among you who strive, and never ally themselves with GOD’s enemies, or the enemies of His messenger, or the enemies of the believers? GOD is fully Cognizant of everything you do.

Rodwell

Think ye that ye shall be forsaken as if God did not yet know those among you who do valiantly, and take none for their friends beside God, and His Apostle, and the faithful? God is well apprised of your doings.

Sale

Did ye imagine that ye should be abandoned, whereas God did not yet know those among you who fought for his religion, and took not any besides God, and his Apostle, and the faithful for their friends? God is well acquainted with that which ye do.

Sher Ali

Do you think that you would be left in peace, while ALLAH has not yet known those of you who strive in the cause of ALLAH and do not take anyone for an intimate friend besides ALLAH and HIS Messenger and the believers ? And ALLAH is well-Aware of what you do.

Unknown German

Wähnt ihr etwa, ihr würdet verlassen sein, während Allah noch nicht jene von euch bezeichnet hat, die (in Seiner Sache) streiten und sich keinen zum vertrauten Freund nehmen außer Allah und Seinem Gesandten und den Gläubigen? Und Allah ist recht wohl dessen kundig, was ihr tut.

V. Porokhova

Иль думаете вы, что вас Господь оставит, ■ Не распознав меж вами тех, ■ Которые усердствуют в сраженье ■ И покровителями не берут себе, ■ Помимо Бога и посланника Его, ■ И тех, что (всей душой) Ему предались? ■ Ведь ведает Господь о том, что вы творите.

Yakub Ibn Nugman

Сезләрдән Аллаһ юлында ислам файдасына тырышкан, көрәшкән, хәтта сугышкан кешеләрне Аллаһ белмидер дип уйлыйсызмы? Вә Аллаһудан, Аның рәсүленнән һәм хак мөэминнәрдән башканы дус тотмагыз, чын мөселманнарны Аллаһ белми дип уйлыйсызмы? Кәферләрне, динсезләрне дус тоткан мөселманнардан Аллаһ һич разый булмас, Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән хәбәрдар.

جالندہری

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ (بےآزمائش) چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کئے اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

طاہرالقادری

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم (مصائب و مشکلات سے گزرے بغیر یونہی) چھوڑ دیئے جاؤ گے حالانکہ (ابھی) اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیّز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور (جنہوں نے) اللہ کے سوا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سوا اور اہلِ ایمان کے سوا (کسی کو) محرمِ راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.