سوره التوبة (9) آیه 25

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 25

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 26
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 24

عربی

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَْرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

بدون حرکات عربی

لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثمّ ولّيتم مدبرين

خوانش

Laqad nasarakumu Allahu fee mawatina katheeratin wayawma hunaynin ith aAAjabatkum kathratukum falam tughni AAankum shay-an wadaqat AAalaykumu al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbireena

آیتی

خدا شما را در بسياري از جايها ياري کرد و نيز در روز حنين ، آنگاه ، که انبوهي لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولي براي شما سودي نداشت و زمين با همه فراخيش بر شما تنگ شد و بازگشتيد و به دشمن پشت کرديد

خرمشاهی

به راستى خداوند شما را در مواضع بسيار و نيز در جنگ حنين يارى كرده است; آنگاه كه فزونيتان شما را شاد و شگفت زده كرد، ولى هيچ سودى به حال شما نداشت; و زمين با همه گستردگى اش، بر شما تنگ آمد; آنگاه [از دشمن] پشت كنان روى بر تافتيد.

کاویانپور

خدا شما را در ميادين نبرد بسيارى يارى نمود و در روز حُنين هنگامى كه كثرت افرادتان شما را به تعجب و غرور آورده بود ولى (كثرت سپاهيان) هيچ مشكلى را براى شما نگشود و زمين با آن همه فراخى بر شما تنگ گرديد. سپس پشت به دشمن كرديد و فرار نموديد

انصاریان

بی تردید خدا شما را در جبهه های زیاد و عرصه های بسیار یاری کرد و [به ویژه] روز [نبرد] حنین، آن زمان که فزونی افرادتان شما را مغرور و شگفت زده کرد، ولی [فزونی عدد] چیزی از خطر را از شما برطرف نکرد، و زمین با همه وسعت و فراخی اش بر شما تنگ شد، سپس پشت به دشمن از عرصه نبرد گریختید.

سراج

قسم بعزتم كه يارى كرد شما را خدا در جايگاه‏هاى بسيار (در معركه كارزار) و (معركه نبرد) روز حنين آنگه كه بشگفت آورد شما را بسيارى لشكر شما پس دفع نكرد آن فزونى از شما چيزى (از صولت دشمن) را و تنگ شد بر شما آن زمين با فراخى كه داشت پس (بر دشمن) پشت كرديد در حالى كه هزيمت كننده بوديد

فولادوند

قطعاً خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى كرده است، و [نيز] در روز «حنين»؛ آن هنگام كه شمار زيادتان شما را به شگفت آورده بود، ولى به هيچ وجه از شما دفع [خطر] نكرد، و زمين با همه فراخى بر شما تنگ گرديد، سپس در حالى كه پشت [به دشمن‏] كرده بوديد برگشتيد.

پورجوادی

خداوند در مواضع بسيارى شما را يارى كرد همچنين در روز حنين كه به كثرت خود خشنود شديد ولى سودى به حالتان نداشت و زمين با همه فراخى بر شما تنگ آمد و پشت به ميدان، رو به هزيمت نهاديد

حلبی

به يقين خدا شما را در جاهاى بسيار يارى كرد، و [در] روز «حنين»، هنگامى كه بسيارى شما مغرورتان ساخت، پس شما را [در] چيزى بى‏نياز نكرد و زمين با فراخى آن بر شما تنگ آمد، سپس پشت‏كنان بازگشتيد!

اشرفی

بتحقيق يارى كرد شما را خدا در جاهاى بسيار و روز حنين هنگاميكه بشگفت درآورد شما را بسيارى شما پس كفايت نكرد از شما چيزى و تنگ شد بر شما زمين با فراخيش پس برگشتيد پشت گردانندگان

خوشابر مسعود انصاري

بى‏گمان خداوند شما را در ميدانهاى بسيارى پيروز گردانده است و [نيز در] جنگ حنين، آن گاه كه شمار بسيارتان شما را به شگفت آورد، پس آن [شمار بسيار] چيزى را از شما دفع نكرد. و زمين با [تمامى‏] فراخى‏اش بر شما تنگ شد، آن گاه پشت‏كنان روى برتافتيد

مکارم

خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید)؛ و در روز حنین (نیز یاری نمود)؛ در آن هنگام که فزونی جمعیّتتان شما را مغرور ساخت، ولی (این فزونی جمعیّت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت (به دشمن) کرده، فرار نمودید!

مجتبوی

هر آينه خداوند شما را در جايهاى بسيار يارى كرد و در روز حُنين آنگاه كه فزونى [لشكرتان‏] شما را به شگفت [و خودبينى‏] آورد، اما شما را هيچ سودى نداشت و زمين با همه فراخى بر شما تنگ آمد، پس پشت كرده گريختيد.

مصباح زاده

بتحقيق يارى كرد شما را خدا در جاهاى بسيار و روز حنين هنگامى كه بشگفت در آورد شما را بسيارى شما پس كفايت نكرد از شما چيزى و تنگ شد بر شما زمين با فراخيش پس برگشتيد پشت گردانندگان

معزی

همانا ياريتان كرد خدا در جايهائى فراوان و روز حنين هنگامى كه به شگفت آورد شما را فزونيتان پس بى نياز نكرد شما را به چيزى و تنگ شد بر شما زمين با فراخيش سپس برگشتيد پشت كنندگان

قمشه ای

همانا خدا شما مسلمین را در مواقعی بسیار یاری کرد و نیز در جنگ حنین که فریفته و مغرور بسیاری لشکر اسلام شدید و آن لشکر زیاد اصلا به کار شما نیامد و زمین بدان فراخی بر شما تنگ شد تا آنکه همه رو به فرار نهادید.

رشاد خليفه

خدا در بسياري از مواقع به شما پيروزي عطا کرده است. ولي در روز حُنَين، شما به کثرت نفرات خود مغرور شديد. درنتيجه، آن هيچ گونه كمكي به شما نكرد و زمين با تمام وسعتش چنان بر شما تنگ شد، که شما پشت کرديد و گريختيد.

Literal

God had given you victory/aid in many homelands/battlefields and Hunain’s Day (the location of the famous battle between Arab tribes and Moslems), when your plentifulness pleased/marveled you, so (it) did not enrich/satisfy from you a thing, and the Earth/land narrowed/tightened on you with what (it) widened/broadened (its vastness/expanse), then you turned away giving (your) backs.

Al-Hilali Khan

Truly Allah has given you victory on many battle fields, and on the Day of Hunain (battle) when you rejoiced at your great number but it availed you naught and the earth, vast as it is, was straitened for you, then you turned back in flight.

Arthur John Arberry

God has already helped you on many fields, and on the day of Hunain, when your multitude was pleasing to you, but it availed you naught, and the land for all its breadth was strait for you, and you turned about, retreating.

Asad

Indeed, God has succoured you on many battlefields, [when you were few;] and [He did so, too,] on the Day of Hunayn, when you took pride in your great numbers and they proved of no avail whatever to you -for the earth, despite all its vastness, became [too] narrow for you and you turned back, retreating:»

Dr. Salomo Keyzer

God heeft u in verschillende gevechten bijgestaan, en hoofdzakelijk in den slag van Honein, waar gij u in uw groot aantal hebt verheugd; maar het was u niet voordeelig, en de aarde was u te eng, niettegenstaande zij ruim was; daarop zijt gij heengetrokken en hebt u afgewend.

Free Minds

God has granted you victory in many battles. And on the day of Hunayn when you were pleased with your great numbers but it did not help you at all, and the land became tight around you for what it held, then you turned to flee.

Hamza Roberto Piccardo

Certamente Allah vi ha soccorsi in molti luoghi, come nel giorno di Hunayn, quando eravate tronfi del vostro numero – ma non servì a nulla e la terra, per quanto vasta, vi sembrava angusta: volgeste le spalle e fuggiste.

Hilali Khan

Truly Allah has given you victory on many battle fields, and on the Day of Hunain (battle) when you rejoiced at your great number but it availed you naught and the earth, vast as it is, was straitened for you, then you turned back in flight.

Kuliev E.

Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять.

M.-N.O. Osmanov

Аллах поддержал вас [, верующие,] во многих местах, [в том числе] и в день Хунайна, когда вы были обольщены своим численным превосходством, которая нисколько вам не помогла, так что земля стала тесной для вас, хоть она и обширна, и вы повернули вспять.

Mohammad Habib Shakir

Certainly Allah helped you in many battlefields and on the day of Hunain, when your great numbers made you vain, but they availed you nothing and the earth became strait to you notwithstanding its spaciousness, then you turned back retreating.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah hath given you victory on many fields and on the day of Huneyn, when ye exulted in your multitude but it availed you naught, and the earth, vast as it is, was straitened for you; then ye turned back in flight;

Palmer

God has helped you in many a place, and on the day of ‹Honein when ye were so pleased with your numbers; but it did not serve you at all, and the road grew too strait for you, where it had been broad; and then ye turned your backs retreating;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun ki, Allah size birçok yerde yardım etti. Huneyn gününde de. Hani, çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bu hiçbir işinize yaramamıştı. Tüm genişliğine rağmen, yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da sırtınızı dönüp kaçmıştınız.

Qaribullah

Allah has helped you on many a battlefield. In the Battle of Hunain, when your numbers were pleasing you they availed you nothing; the earth, for all its vastness, seemed to close in upon you and you turned your backs and fled.

QXP

Allah has given you victory on many fields. But in the Battle of Hunain, you took pride in your numbers but it did not avail you. And the vast earth was made narrow for you, then, you began turning away in flight.

Reshad Khalifa

GOD has granted you victory in many situations. But on the day of Hunayn, you became too proud of your great number. Consequently, it did not help you at all, and the spacious earth became so straitened around you, that you turned around and fled.

Rodwell

Now hath God helped you in many battlefields, and, on the day of Honein, when ye prided yourselves on your numbers; but it availed you nothing; and the earth, with all its breadth, became too straight for you: then turned ye your backs in flight:

Sale

Now hath God assisted you in many engagements, and particularly at the battle of Honein; when ye pleased your selves in your multitude, but it was no manner of advantage unto you, and the earth became too strait for you, notwithstanding it was spacious; then did ye retreat and turn your backs.

Sher Ali

Surely, ALLAH has helped you on many a battle field and on the day of Hunain, when your great numbers made you proud, but they availed you naught; and the earth, with all its vastness, became straitened for you, and then you turned back retreating.

Unknown German

Wahrlich, Allah half euch schon auf so manchem Schlachtfeld, und am Tage von Hunän, als eure große Zahl euch stolz machte – allein sie frommte euch nichts, und die Erde, in ihrer Weite, wurde euch eng; da wandtet ihr euch zur Flucht.

V. Porokhova

Аллах, поистине, уже во многих битвах вам помог, ■ Помог Он вам и в день Хунейны, ■ Когда, (гордынею превозносясь), ■ Вы восхищались множеством своим и силой. ■ Но ваше множество и сила ■ Ничем не послужили вам, ■ И тесною вам сделалась земля ■ Там, где была она просторна. ■ Тогда вы повернули тыл и обратились в бегство.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ, сезгә күп урында вә хөнәен көнендә ярдәм бирде, ул хөнәен көнендә сезне үзегезнең күплегегез ґәҗәбләндерде, ягъни без мөшрикләргә караганда бик күпбез, җиңелмәбез дидегез, хәлбуки күплегегез сезгә һич файда бирмәде, киң җир сезгә тар булды, соңра артка таба качтыгыз.

جالندہری

خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور (جنگ) حنین کے دن۔ جب تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر غرّہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر تنگ ہوگئی پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے

طاہرالقادری

بیشک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور (خصوصاً) حنین کے دن جب تمہاری (افرادی قوت کی) کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا پھر وہ (کثرت) تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی، تم پر تنگ ہو گئی چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.