سوره التوبة (9) آیه 24

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 24

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 25
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 23

عربی

قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ

بدون حرکات عربی

قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحبّ إليكم من اللّه و رسوله و جهاد في سبيله فتربّصوا حتّى يأتي اللّه بأمره و اللّه لا يهدي القوم الفاسقين

خوانش

Qul in kana abaokum waabnaokum wa-ikhwanukum waazwajukum waAAasheeratukum waamwalun iqtaraftumooha watijaratun takhshawna kasadaha wamasakinu tardawnaha ahabba ilaykum mina Allahi warasoolihi wajihadin fee sabeelihi fatarabbasoo hatta ya/tiya Allahu bi-amrihi waAllahu la yahdee alqawma alfasiqeena

آیتی

بگو : اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و، خويشاوندانتان و اموالي که اندوخته ايد و تجارتي که از کساد آن بيم داريد ، و خانه هايي که بدان دلخوش هستيد براي شما از خدا و پيامبرش و جهاد کردن در راه او دوست داشتني تر است ، منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش بياورد و خدا نافرمانان را دوست ندارد

خرمشاهی

بگو اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خاندانتان و اموالى كه به دست آورده ايد و تجارتى كه از كسادش مى ترسيد، و خانه هايى كه خوش داريد، در نزد شما از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش عزيزتر است، منتظر باشيد تا خداوند فرمانش را به ميان آورد;

کاویانپور

بگو، اگر نياكان شما و پسران شما و برادران شما و همسرانتان و بستگانتان و اموالى كه گرد آورده‏ايد و تجارتى كه از كسادى آن ترس داريد و خانه‏هاى مورد علاقه شما در نظرتان از خدا و پيامبرش و جهاد در راه خدا عزيزتر و محبوبتر است، در انتظار باشيد كه خدا عذابش را بر شما نازل كند و خدا جماعت مفسد را هرگز هدايت نميكند.

انصاریان

بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که فراهم آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادی اش می ترسید و خانه هایی که به آنها دل خوش کرده اید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند، پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند.

سراج

بگو (به آنانكه از هجرت بمدينه خوددارى كردند) اگر هست پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و خويشاوندانتان و مالهائى كه كسب كرده‏ايد آنرا و بازرگانى كه مى‏ترسيد از ناروائى آن و خانه‏هائى كه مى‏پسنديد آن را محبوبتر است نزد شما از خدا و فرستاده وى و از جهاد كردن در راه خدا پس انتظار بريد تا بياورد خدا فرمانش را (در باره شما) و خدا رهبرى نمى‏كند گروه فاسقان را

فولادوند

بگو: «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كه گرد آورده‏ايد و تجارتى كه از كسادش بيمناكيد و سراهايى را كه خوش مى‏داريد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وى دوست‏داشتنى‏تر است، پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را [به اجرا در]آورد.» و خداوند گروه فاسقان را راهنمايى نمى‏كند.

پورجوادی

بگو: «اگر پدر، فرزند، برادر، همسر، خويشان و اموالى كه به دست آورده‏ايد و تجارتى كه از كساديش مى‏ترسيد و خانه‏هاى دلخواه در نظر شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه او محبوبتر است، منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش نازل كند» و خداوند نافرمانان را هدايت نخواهد كرد.

حلبی

بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشاوندانتان و اموالى كه گرد آورده‏ايد و تجارتى كه از كساد آن بيم داريد و مسكن‏هايى كه به آن خشنود مى‏شويد، از خدا و رسولش و جهاد در راه او براى شما گرامى‏تر باشد، پس انتظار بريد تا خدا امر [عذاب‏] خويش بياورد و خدا گروه تبهكاران را ǘϘǙʘʠنمى‏كند.

اشرفی

بگو اگر باشند پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و جفت هاتان و خويشانتان و مالهائيكه اندوخته‏ايد و بازرگانى كه ميترسيد از كاسد شدنش و مسكنهانيكه خوشنوديد از آنها دوستتر بشما از خدا و رسولش و از جهاد كردن در راه او پس انتظار بريد تا بياورد خدا فرمانش را و خدا هدايت نمى‏كند گروه نافرمانبران را

خوشابر مسعود انصاري

بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشاوندانتان و مالهايى كه آن را به دست آورده‏ايد و تجارتى كه از كساديش مى‏ترسيد و خانه‏هايى كه آنها را مى‏پسنديد در نزد شما از خدا و رسولش و جهاد كردن در راه او محبوب‏ترند، پس در انتظار باشيد تا خداوند حكمش را در ميان آورد. و خداوند گروه نافرمانان را هدايت نمى‏كند

مکارم

بگو: «اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما، و اموالی که به دست آورده‌اید، و تجارتی که از کساد شدنش می‌ترسید، و خانه هائی که به آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند؛ و خداوند جمعیّت نافرمانبردار را هدایت نمی‌کند!

مجتبوی

بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشاوندانتان و مالهايى كه به دست آورده‏ايد و بازرگانيى كه از ناروايى و بى‏رونقى آن مى‏ترسيد و خانه‏هايى كه به آنها دلخوشيد، به نزد شما از خدا و پيامبر او و جهاد در راه او دوست‏داشتنى‏ترند، پس منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش- عذاب يا نصرت دين خود- بيارد و خدا مردم نافرمان را راه ننمايد.

مصباح زاده

بگو اگر باشند پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و جفت هاتان و خويشانتان و مالهائى كه اندوخته‏ايد و بازرگانى كه ميترسيد از كساد شدنش و مسكنهائى كه خوشنوديد از آنها دوستتر بشما از خدا و رسولش و از جهاد كردن در راه او پس انتظار بريد تا بياورد خدا فرمانش را و خدا هدايت نمى‏كند گروه نافرمانبران را

معزی

بگو اگر هستند پدران شما و فرزندان شما و برادران شما و همسران شما و بستگان شما و مالهائى كه اندوخته ايد و سوداگريى كه از كسادش ترسيد و خانه هائى كه خوش داريد دوست تر بسوى شما از خدا و پيمبرش و جهادى در راهش پس منتظر باشيد تا بيارد خدا امر خويش را و هدايت نكند خدا قوم نافرمانان را

قمشه ای

(ای رسول ما امت را) بگو که اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود و اموالی که جمع آورده‌اید و مال‌التجاره‌ای که از کسادی آن بیمناکید و منازلی را که به آن دل خوش داشته‌اید بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست می‌دارید منتظر باشید تا خدا امر خود را جاری سازد (و اسلام را بر کفر غالب و فاتح گرداند و شما دنیاطلبان بدکار از فعل خود پشیمان و زیانکار شوید) و خدا فسّاق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد.

رشاد خليفه

اعلام کن: اگر والدين شما، فرزندان شما، خواهران و برادران شما، همسران شما، خانواده شما، پولي که كسب كرده ايد، کسب و کاري که نگران آن هستيد و خانه هايي که به آنها دل بسته ايد، برايتان از خدا و رسول او و كوشش در راه او عزيزتر است، پس فقط منتظر باشيد تا خدا حكمش را صادر كند. خدا مردم پليد را هدايت نمي کند.

Literal

Say: «If your fathers, and your sons, and your brothers, and your spouses and your father’s near relations/tribe, and properties/wealths you committed/perpetrated it, and commercial trade you fear its slump/depression , and residence you accept/approve it, (are) more lovable/likable to you than God and His messenger and struggling/defending for the faith in His way/path , so wait/remain until God comes with His123order/command, and God does not guide the nation the debauchers .

Al-Hilali Khan

Say: If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you delight ? are dearer to you than Allah and His Messenger, and striving hard and fighting in His Cause, then wait until Allah brings about His Decision (torment). And Allah guides not the people who are Al-Fasiqoon (the rebellious, disobedient to Allah).

Arthur John Arberry

Say: ‹If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your clan, your possessions that you have gained, commerce you fear may slacken, dwellings you love — if these are dearer to you than God and His Messenger, and to struggle in His way, then wait till God brings His command; God guides not the people of the ungodly.›

Asad

Say: «If your fathers and your sons and your brothers and your spouses and your clan, and the worldly goods which you have acquired, and the commerce whereof you fear a decline, and the dwellings in which you take pleasure – [if all these] are dearer to you than God and His Apostle and the struggle in His cause, then wait until God makes manifest His wil1;32 and [know that] God does not grace iniquitous folk with His guidance.»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Indien uwe vaderen en uwe zonen, en uwe broeders en uwe vrouwen, en uwe bloedverwanten en het vermogen dat gij hebt verworven en uw handel, welks verval gij vreest, en de woningen waarin gij u beweegt, u dierbaarder zijn dan God en zijn apostel, en de vooruitgang van zijnen godsdienst, wacht dan tot God zijn bevel zendt; want God leidt de goddeloozen niet.

Free Minds

Say: "If your fathers, and your sons, and your brothers, and your wives, and your clan, and money which you have gathered, and a trade which you would fear if it declines, and homes which you find pleasing; if these are dearer to you than God and His messenger and striving in the cause of God, then wait until God brings His decision. God does not guide the wicked people."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Se i vostri padri, i vostri figli, i vostri fratelli, le vostre mogli, la vostra tribù, i beni che vi procurate, il commercio di cui temete la rovina e le case che amate vi sono più cari di Allah e del Suo Messaggero e della lotta per la causa di Allah, aspettate allora che Allah renda noto il Suo decreto! Allah non guida il popolo degli empi».

Hilali Khan

Say: If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindred, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you delight are dearer to you than Allah and His Messenger, and striving hard and fighting in His Cause, then wait until Allah brings about His Decision (torment). And Allah guides not the people who are Al-Fasiqoon (the rebellious, disobedient to Allah).

Kuliev E.

Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей».

M.-N.O. Osmanov

Скажи [, Мухаммад]: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, [если все это] милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, пока не исполнится воля Аллаха. Ведь Аллах не наставляет на прямой путь грешных людей».

Mohammad Habib Shakir

Say: If your fathers and your sons and your brethren and your mates and your kinsfolk and property which you have acquired, and the slackness of trade which you fear and dwellings which you like, are dearer to you than Allah and His Messenger and striving in His way, then wait till Allah brings about His command: and Allah does not guide the transgressing people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: If your fathers, and your sons, and your brethren, and your wives, and your tribe, and the wealth ye have acquired, and merchandise for which ye fear that there will no sale, and dwellings ye desire are dearer to you than Allah and His messenger and striving in His way: then wait till Allah bringeth His command to pass. Allah guideth not wrongdoing folk.

Palmer

Say, ‹If your fathers, and your sons, and your brethren, and your wives, and your clansmen, and the wealth which ye have gained, and the merchandise which ye fear may be slack, and the dwellings which ye love are dearer to you than God and His Apostle, and than fighting strenuously in His way,- then wait awhile, until God brings His bidding, for God guides not a people who work abomination!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz/menfaat çevreniz, elde ettiğiniz mallar, kesadından korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden konutlar sizin için Allah’tan, resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, yoldan ayrılmış bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.»

Qaribullah

Say: ‹If your fathers, your sons, your brothers, your wives, your tribes, the property you have acquired, the merchandise you fear will not be sold, and the homes you love, are dearer to you than Allah, His Messenger and the struggling for His Way, then wait until Allah shall bring His command. Allah does not guide the evildoers. ‹

QXP

Say, «If your parents, your children, and your siblings, and your spouses, and your tribe, and the wealth you have acquired, and the business in which you fear a decline, and the houses you love, are dearer to you than Allah and His Messenger and striving in His Cause, then wait till Allah brings His Command to pass.» (Systems based on other than the Supreme Divine Ideology are destined to collapse). Allah does not intervene to guide those who drift away from Divine Laws.

Reshad Khalifa

Proclaim: «If your parents, your children, your siblings, your spouses, your family, the money you have earned, a business you worry about, and the homes you cherish are more beloved to you than GOD and His messenger, and the striving in His cause, then just wait until GOD brings His judgment.» GOD does not guide the wicked people.

Rodwell

SAY: If your fathers, and your sons, and your brethren, and your wives, and your kindred, and the wealth which ye have gained, and merchandise which ye fear may be unsold, and dwellings wherein ye delight, be dearer to you than God and His Apostle and efforts on his Path, then wait until God shall Himself enter on His work: and God guideth not the impious.

Sale

Say, if your fathers, and your sons, and your brethren, and your wives, and your relations, and your substance which ye have acquired, and your merchandize which ye apprehend may not be sold off, and your dwellings wherein ye delight, be more dear unto you than God, and his Apostle, and the advancement of his religion; wait, until God shall send his command: For God directeth not the ungodly people.

Sher Ali

Say, if your fathers and sons and your brethren and your wives and your kinsfolk and the wealth you have acquired and the trade whose dullness you fear and the dwellings which you love are dearer to you than ALLAH and HIS Messenger and striving in HIS cause, then wait until ALLAH brings about HIS judgment; and ALLAH guides not the disobedient people.

Unknown German

Sprich: «Wenn eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Verwandten und das Vermögen, das ihr euch erworben, und der Handel dessen Niedergang ihr fürchtet, und die Wohnstätten, die ihr liebt, euch teurer sind als Allah und Sein Gesandter und das Streiten für Seine Sache, dann wartet, bis Allah mit Seinem Urteil kommt; und Allah weist dem ungehorsamen Volk nicht den Weg.»

V. Porokhova

Скажи: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, ■ И ваши братья, и супруги ваши, ■ И родственники, и добро, что вы приобрели, ■ Торговые дела, застой в которых вас пугает, ■ И ваш очаг, что радует ваш глаз, – ■ Коль все это – милее вам Аллаха и посланника Его, ■ Милей борьбы на промысле Господнем, ■ То ждите до тех пор, ■ Пока Свой приговор Аллах вам не объявит». ■ Он праведным путем не поведет народ распутный.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м әйт: «Ий мөэминнәр! Әгәр сезнең аталарыгыз, кардәшләрегез, хатын кабиләләрегез, кәсеп иткән малларыгыз, арзан булудан курыккан сәүдәләрегез вә разый булып торган йортларыгыз Аллаһудан вә Аның рәсүленнән һәм Аллаһ юлында сугышудан сөеклерәк булса, Аллаһудан ґәзаб килгәнне көтегез! Аллаһ, Аның хөкемнәренә хыйлафлык кылучы фәсыйкларны, әлбәттә, туры юлга салмас.

جالندہری

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم (یعنی عذاب) بھیجے۔ اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

طاہرالقادری

(اے نبی مکرم!) آپ فرما دیں: اگر تمہارے باپ (دادا) اور تمہارے بیٹے (بیٹیاں) اور تمہارے بھائی (بہنیں) اور تمہاری بیویاں اور تمہارے (دیگر) رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے (محنت سے) کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکمِ (عذاب) لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.