سوره التوبة (9) آیه 31

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 31

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 32
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 30

عربی

اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

اتّخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون اللّه و المسيح ابن مريم و ما أمروا إلاّ ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون

خوانش

Ittakhathoo ahbarahum waruhbanahum arbaban min dooni Allahi waalmaseeha ibna maryama wama omiroo illa liyaAAbudoo ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu AAamma yushrikoona

آیتی

حبرها و راهبان خويش و مسيح پسر مريم را به جاي الله به خدايي گرفتند وحال آنکه مامور بودند که تنها يک خدا را بپرستند ، که هيچ خدايي جز اونيست منزه است از آنچه شريکش مي سازند

خرمشاهی

اينان احبار و راهبانشان و مسيح بن مريم را به جاى خداوند به خدايى گرفته اند، حال آنكه فرمانى جز اين به آنان داده نشده است كه خداى يگانه را بپرستند [همان خداوندى] كه خدايى جز او نيست، [و] منزه است از شريكى كه براى او قائل مى شوند.

کاویانپور

آنها علماء و راهبه‏ها (تارك دنيا) و نيز مسيح ابن مريم را معبودانى در برابر خدا قرار داده‏اند، در حالى كه جز به عبادت و پرستش خداى بى‏همتا كه هيچ معبودى بجز او نيست، امر نشده‏اند. منزه و مبراست خدا از آنچه شريك او قرار مى‏دهند.

انصاریان

آنان دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای خدا به خدایی گرفتند؛ در حالی که مأمور نبودند مگر اینکه معبود یگانه را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند؛ منزّه و پاک است از آنچه شریک او قرار می دهند.

سراج

و گرفتند يهودان و ترسايان دانشمندان و عابدان خود را بمعبودى بجز خدا و مسيح پسر مريم را نيز و حال آنكه آنان مأمور نشدند مگر آنكه بپرستند خداى يگانه را نيست معبود (بسزائى) جز او منزه است او از آنچه شريك مى‏گيرند

فولادوند

اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيّت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزه است او از آنچه [با وى‏] شريك مى‏گردانند.

پورجوادی

آنان احبار و راهبان و همچنين مسيح پسر مريم را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند در حالى كه جز به عبادت يك خدا كه معبودى جز او نيست دستور نداشتند- پاك و منزه است از آنچه شريك او قرار دهند.

حلبی

آنها دانشمندان خود و زاهدان خود را- به جز از خدا- و مسيح پسر مريم را پروردگاران [خويش‏] مى‏گيرند، در حالى كه فرمان داده نشده‏اند مگر اينكه خداى يگانه‏اى را بپرستند كه معبودى جز او نيست، او را پاكى است از آنچه شريك مى‏گيرند.

اشرفی

گرفتند دانايانشان را و زاهدانشان را صاحبان خود غير خدا را و مسيح پسر مريم و فرموده نشدند مگر آنكه پرستش كنند الهى يگانه را نيست خدائى مگر او منزه است از آنچه شرك مى‏آورند

خوشابر مسعود انصاري

احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى گرفته‏اند. و [نيز] مسيح بن مريم [را به خدايى گرفته‏اند] حال آنكه فرمان نيافته‏اند مگر آنكه معبود يگانه را بندگى كنند. معبود [راستينى‏] جز او نيست. او از آنچه شرك مى‏آورند، [بس‏] پاك [و منزّه‏] است

مکارم

(آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند، و (همچنین) مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتائی را که معبودی جز او نیست، بپرستند، او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می‌دهند!

مجتبوی

حبرها- دانشمندان يهود- و راهبان- صومعه‏داران ترسا- خويش و مسيح پسر مريم را به جاى خداى يكتا به خدايى گرفتند و حال آنكه جز اين فرمان نداشتند كه خداى يگانه را بپرستند كه جز او خدايى نيست، پاك و منزه است از آنچه با وى انباز مى‏آرند.

مصباح زاده

گرفتند دانايانشان را و زاهدانشان را صاحبان خود غير خدا را و مسيح پسر مريم و فرموده نشدند مگر آنكه پرستش كنند الهى يگانه را نيست خدائى مگر او منزه است از آنچه شرك مياورند

معزی

گرفتند كشيشان و ديرنشينان خود را خدايانى جز خدا و مسيح را فرزند مريم حالى كه فرمان نشدند جز آنكه پرستش كنند خدائى يگانه را نيست خدائى جز او منزّه است از آنچه شرك ورزند

قمشه ای

علماء و راهبان خود را (از نادانی) به مقام ربوبیت شناخته و خدا را نشناختند و نیز مسیح پسر مریم را (که متولد از مادر معین و حادث و مخلوق خداست) به الوهیت گرفتند در صورتی که مأمور نبودند جز آنکه خدای یکتایی را پرستش کنند که جز او خدایی نیست، که منزه و برتر از آن است که با او شریک قرار می‌دهند.

رشاد خليفه

آنها رهبران مذهبي و علماي خود را به جاي خدا ارباب قرار داده اند. عده اي ديگر براي مسيح، پسر مريم مقام ربوبيّت قائل شدند. به همه آنها امر شده بود که جز خداي واحد را عبادت نکنند. خدايي جز او نيست. شکوه و جلال او ستايش باد، بسي فراتر از آنکه شريکي داشته باشد.

Literal

They took their religious scholars and their monks (as) lords from other than God and the Messiah, Mary’s Son, and they were not ordered/commanded except to worship one God, no God except He, His praise/glory from what they share/make partners (with God).

Al-Hilali Khan

They (Jews and Christians) took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah (by obeying them in things which they made lawful or unlawful according to their own desires without being ordered by Allah), and (they also took as their Lord) Messiah, son of Maryam (Mary), while they (Jews and Christians) were commanded (in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) to worship none but One Ilah (God – Allah) La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). Praise and

Arthur John Arberry

They have taken their rabbis and their monks as lords apart from God, and the Messiah, Mary’s son — and they were commanded to serve but One God; there is no god but He; glory be to Him, above that they associate —

Asad

They have taken their rabbis and their monks-as well as the Christ, son of Mary-for their lords beside God,?› although they had been bidden to worship none but the One God, save whom there is no deity: the One who is utterly remote, in His limitless glory, from anything to which they may ascribe a share in His divinity!

Dr. Salomo Keyzer

Zij kiezen hunne priesters en hunne monniken tot hunne heeren naast God, benevens Christus, de zoon van Maria, hoewel het hun is geboden, slechts n God te aanbidden; en er is geen God buiten hem. Het zij verre van hem wat zij met hem vereenigen.

Free Minds

They took their Priests and Monks to be patrons besides God, and the Messiah son of Mary, while they were only commanded to serve One god, there is no god but He, be He glorified for what they set up.

Hamza Roberto Piccardo

Hanno preso i loro rabbini, i loro monaci e il Messia figlio di Maria, come signori all’infuori di Allah, quando non era stato loro ordinato se non di adorare un Dio unico. Non vi è dio all’infuori di Lui! Gloria a Lui ben oltre ciò che Gli associano!

Hilali Khan

They (Jews and Christians) took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah (by obeying them in things which they made lawful or unlawful according to their own desires without being ordered by Allah), and (they also took as their Lord) Messiah, son of Maryam (Mary), while they (Jews and Christians) were commanded (in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) to worship none but One Ilah (God – Allah) La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). Praise and glory be to Him, (far above is He) from having the partners they associate (with Him)."

Kuliev E.

Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!

M.-N.O. Osmanov

[Иудеи и христиане] признавали богами помимо Аллаха своих ученых и монахов, а также Мессию, сына Марйам. Однако им было велено поклоняться только единому Богу, кроме которого нет божества. Хвала Ему, [превыше Он] их многобожия!

Mohammad Habib Shakir

They have taken their doctors of law and their monks for lords besides Allah, and (also) the Messiah son of Marium and they were enjoined that they should serve one Allah only, there is no god but He; far from His glory be what they set up (with Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks and the Messiah son of Mary, when they were bidden to worship only One Allah. There is no Allah save Him. Be He Glorified from all that they ascribe as partner (unto Him)!

Palmer

They take their doctors and their monks for lords rather than God, and the Messiah the son of Mary; but they are bidden to worship but one God, there is no god but He; celebrated be His praise, from what they join with Him!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem’in oğlu Mesih’i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah’tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah’tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.

Qaribullah

They take their rabbis and monks as lords besides Allah, and the Messiah, son of Mary, though they were ordered to worship but one God, there is no god except He. Exalted is He above that they associate with Him!

QXP

They take their rabbis, priests and monks to be their Lords* besides Allah. And they take as their Lord, the Messiah son of Mary. Yet they were commanded to worship but One God. There is no god but He. Praise and Glory to Him, He is far too Glorious for what they ascribe to Him. (*Talmud shows the Jewish superstition of ascribing divinity to Ezra, rabbis, saints, doctors of law and learned men. And the doctrine of Papal infallibility, divinity of saints and praying to them are common in the Roman Catholic Church).

Reshad Khalifa

They have set up their religious leaders and scholars as lords, instead of GOD. Others deified the Messiah, son of Mary. They were all commanded to worship only one god. There is no god except He. Be He glorified, high above having any partners.

Rodwell

They take their teachers, and their monks, and the Messiah, son of Mary, for Lords beside God, though bidden to worship one God only. There is no God but He! Far from His glory be what they associate with Him!

Sale

They take their priests and their monks for their lords, besides God, and Christ the son of Mary; although they are commanded to worship one God only: There is no God but He; far be that from Him, which they associate with Him!

Sher Ali

They have taken their priest and their monks for lords besides ALLAH. And so have they taken the Messiah, son of Mary. And they were not commanded but to worship the One God. There is no God but HE. Holy is HE far above what they associate with Him !

Unknown German

Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen neben Allah und den Messias, den Sohn der Maria. Und doch war ihnen geboten, allein den Einigen Gott anzubeten. Es ist kein Gott außer Ihm. Allzu heilig ist Er für das, was sie (Ihm) zur Seite stellen!

V. Porokhova

Они себе, опричь Аллаха, ■ За Господов берут раввинов и монахов, ■ А также сына Марйам – Мессию, ■ Хотя повелено им было поклоняться ■ Богу, Единому (для всех), ■ Опричь Которого другого божества не существует. ■ СубхАнагу! (Хвала Ему!) ■ Превыше Он всех тех, ■ Которых в соучастники Ему ■ Они (своим невежеством упрямо) призывают!

Yakub Ibn Nugman

Алар Аллаһуны ташлап үзләренең галимнәрен яки Заһидләрен Раббылары итеп алдылар вә Мәрьям угълы Гыйсаны да илаһә тоттылар, хәлбуки үзләре дә, вә алар илаһә тоткан затлар да Аллаһуга гына гыйбадәт кылу белән боерылмыш иделәр, Аллаһудан башка һич Илаһә юк, мәгәр Ул гынадыр, Аллаһ мөшрикләр тиңләштергән мәхлукка тиң булу кимчелегеннән пакь, пакь дип беләмен.

جالندہری

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو الله کے سوا خدا بنا لیا حالانکہ اُن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے

طاہرالقادری

انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا اور مریم کے بیٹے مسیح (علیہ السلام) کو (بھی) حالانکہ انہیں بجز اس کے (کوئی) حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک (ہی) معبود کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.