سوره التوبة (9) آیه 37

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 37

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 38
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 36

عربی

إِنَّمَا النَّسِي‏ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

إنّما النّسي‏ء زيادة في الكفر يضلّ به الّذين كفروا يحلّونه عاما و يحرّمونه عاما ليواطؤا عدّة ما حرّم اللّه فيحلّوا ما حرّم اللّه زيّن لهم سوء أعمالهم و اللّه لا يهدي القوم الكافرين

خوانش

Innama alnnasee-o ziyadatun fee alkufri yudallu bihi allatheena kafaroo yuhilloonahu AAaman wayuharrimoonahu AAaman liyuwati-oo AAiddata ma harrama Allahu fayuhilloo ma harrama Allahu zuyyina lahum soo-o aAAmalihim waAllahu la yahdee alqawma alkafireena

آیتی

به تاخير افکندن ماههاي حرام ، افزوني در کفر است و موجب گمراهي کافران ، آنان يک سال آن ماه را حلال مي شمردند و يک سال حرام ، تا با آن شمار که خدا حرام کرده است توافق يابند پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال مي شمارند کردار ناپسندشان در نظرشان آراسته گرديده و خدا کافران را هدايت نمي کند

خرمشاهی

همانا نسىء [و كبيسه كردن سال و تغيير دادن ماه حرام] افزايش در كفر است كه كافران به آن وسيله به گمراهى كشيده مى شوند، [زير] در سالى آن [ماه] را حلال مى شمارند و در سالى حرام تا [ظاهر] با شماره ماههايى كه خداوند حرام گردانده است برابر كنند، بالنتيجه حرام ال

کاویانپور

تغيير (ماههاى حرام براى مشركين) افزايش در كفر است و كافران بدانوسيله گمراهتر مى‏شوند. يك سال آن را حلال و سال ديگر آن را حرام مى‏شمارند تا با تعداد ماههايى كه خدا حرام كرده تطبيق دهند و بدينسان آنچه را خدا حرام كرده است، حلال ميشمارند. براى آنان اعمال قبيحشان زيبا جلوه داده شد و خدا جماعت كفر پيشه را هرگز هدايت نميكند.

انصاریان

بی تردید به تأخیر انداختن [حرمت ماهی به ماه دیگر] افزایشی در کفر است؛ [و این بدعتی است که سردمداران کفر] کافران را به سبب آن [نسبت به ماه های حرام واقعی] گمراه می کنند، یک سال ماه حرام را حلال می شمارند و در دیگر سال آن را حرام می دانند تا با شماره ماه هایی که خدا حرام کرده هماهنگ و مطابق سازند ولی [در نهایت] آنچه را خدا حرام کرده از پیش خود حلال می کنند؛ زشتی کارهایشان در نظرشان آراسته شده و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.

سراج

فقط تاخير حرمت ماهى به ماهى ديگر افزونى در كفر است گمراه مى‏شوند بدان عمل آنانكه كافر شدند حلال كنند ماه حرام را در سالى و حرامش كنند در سالى ديگر تا مطابق سازند شماره آنچه را حرام كرد خدا پس حلال كنند آنچه را حرام كرد خدا آراسته شد براى ايشان بدى كردارهاشان و خدا (بعنوان مجازات) راهنمائى نمى‏كند گروه كافران را

فولادوند

جز اين نيست كه جابجا كردن [ماههاى حرام‏]، فزونى در كفر است كه كافران به وسيله آن گمراه مى‏شوند؛ آن را يكسال حلال مى‏شمارند، و يكسال [ديگر]، آن را حرام مى‏دانند، تا با شماره ماههايى كه خدا حرام كرده است موافق سازند، و در نتيجه آنچه را خدا حرام كرده [بر خود] حلال گردانند. زشتى اعمالشان برايشان آراسته شده است، و خدا گروه كافران را هدايت نمى‏كند.

پورجوادی

تأخير و جابجايى ماههاى حرام در حكم افزودن بر كفر است كه كافران به آن گمراه مى‏شوند. كسانى كه يك سال آن را حلال و سال ديگر را حرام مى‏شمارند تا مطابق تعداد ماههايى شود كه خدا حرام كرده است، و از اين راه حرام خدا را حلال مى‏كنند. اعمال زشت آنها در نظرشان آراسته شده است- خداوند كافران را هدايت نمى‏كند.

حلبی

جز اين نيست كه تغيير [ماههاى حرام براى ادامه جنگ‏] افزودن در كفر است: گمراه مى‏شوند بدان، كسانى كه كافر شدند، يك سال آن را حلال مى‏شمارند و يك سال آن را حرام مى‏كنند، تا شماره [ماههايى‏] را كه خدا حرام كرده، موافق نمايند، پس حلال مى‏كنند آنچه را كه خدا حرام كرد. اعمال بدشان بر آنها آراسته شد و خدا گروه كافران را هدايت نمى‏كند.

اشرفی

جز اين نيست كه تغيير دادن ماه‏هاى حرام زيادتى است در كفر اضلال كرده ميشوند بآن آنان كه كافر شدند حلال ميگردانند آنرا سالى و حرام ميگردانندش سالى تا موافقت نمايند با شمار آنچه حرام گردانيد خدا پس حلال ميگردانند آنچه را حرام كرد خدا آراسته شد مر ايشانرا بدى كردارشان و خدا راه ننمايد گروه ناگروندگان را

خوشابر مسعود انصاري

جز اين نيست كه «نسى‏ء» فزونى‏اى در كفر است كه كافران با آن به گمراهى كشيده مى‏شوند و آن [ماه‏] را يك سال حلال مى‏شمرند و سالى [ديگر] آن را حرام مى‏دانند تا با شمار آنچه خداوند حرام نموده است هماهنگ شوند، پس آنچه را كه خداوند حرام نموده است، حلال مى‏شمارند. بدى كارهايشان براى آنان آراسته شده است و خداوند گروه كافران را هدايت نمى‏كند

مکارم

نسی‌ء [= جا به جا کردن و تأخیر ماه‌های حرام‌]، افزایشی در کفر (مشرکان)است؛ که با آن، کافران گمراه می‌شوند؛ یک سال، آن را حلال، و سال دیگر آن را حرام می کنند، تا به مقدار ماه‌هایی که خداوند تحریم کرده بشود (و عدد چهار ماه، به پندارشان تکمیل گردد)؛ و به این ترتیب، آنچه را خدا حرام کرده، حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده؛ و خداوند جمعیّت کافران را هدایت نمی‌کند!

مجتبوی

همانا تأخير [و تغيير] ماه حرام به ماهى ديگر- نسي‏ء- افزايش در كفر است كه كسانى كه كافر شده‏اند بدان گمراه مى‏شوند آن را سالى حلال مى‏شمارند و سالى ديگر حرام تا با شمار آنچه خداى حرام كرده است همسان و برابر سازند پس [بدان سبب‏] آنچه را خداى حرام كرده است حلال مى‏كنند. كارهاى بد و ناپسندشان در نظرشان آراسته شده، و خدا گروه كافران را راه ننمايد.

مصباح زاده

جز اين نيست كه تغيير دادن ماه‏هاى حرام زيادتى است در كفر اضلال كرده ميشوند بان آنان كه كافر شدند حلال ميگردانند آنرا سالى و حرام ميگردانندش سالى تا موافقت نمايند با شمار آنچه حرام گردانيد خدا پس حلال ميگردانند آنچه را حرام كرد خدا آراسته شد مر ايشان را بدى كردارشان و خدا راه ننمايد گروه ناگروندگان را

معزی

جز اين نيست كه نسىء (فراموشى) افزايش است در كفر گمراه شوند بدان آنان كه كفر ورزيدند حلالش شمرند سالى و حرام شمرندش سالى تا پايمال كنند شمار آنچه را حرام كرد خدا پس حلال كنند آنچه را حرام كرد خدا آراسته براى ايشان زشتى كردارشان و خدا هدايت نمى كند گروه كافران را

قمشه ای

نسی‌ء (یعنی ماهی را تغییر و تبدیل کردن به ماهی دیگر و حکم ماه حرامی را در هر سه سال، سالی ده روز به ماهی متأخر انداختن که بدعت زمان جاهلیت بود) افزایش در کفر است که کافران را بدان به جهل و گمراهی کشند، سالی ماه حرام را حلال می‌شمرند و سالی دیگر حرام تا بدین وسیله با عده ماههایی که خدا حرام کرده سازگاری و برابری داشته باشند و حرام خدا را حلال گردانند. اعمال زشت آنها در نظرشان زیبا نمود، و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد کرد.

رشاد خليفه

جا به جا کردن ماه هاي مقدس نشانه اي است از كفر بيش از حد؛ آن به گمراهي كساني كه كافر شده اند، مي افزايد. آنها ماه هاي مقدس را با ماه هاي معمولي عوض مي كنند، ولي تعداد ماه هايي را كه خدا مقدس كرده است، حفظ مي كنند. آنها اين چنين از آنچه خدا مقدس قرار داده است، سرپيچي مي كنند. اعمال پليدشان در نظرشان زيبا جلوه داده شده است. خدا مردم كافر را هدايت نمي كند.

Literal

But the delayment/postponement (is) an increase in the disbelief, those who disbelieved become misguided with it, they permit/allow it (for) a year and they forbid/prohibit it (for) a year, to agree to (the) term (that) God forbid/prohibited, so they permit/allow what God forbade/prohibited, and (the) bad/evil (of) their deeds was decorated/beautified for them, and God does not guide the nation the disbelieving.

Al-Hilali Khan

The postponing (of a Sacred Month) is indeed an addition to disbelief: thereby the disbelievers are led astray, for they make it lawful one year and forbid it another year in order to adjust the number of months forbidden by Allah, and make such forbidden ones lawful. The evil of their deeds seems pleasing to them. And Allah guides not the people, who disbelieve.

Arthur John Arberry

The month postponed is an increase of unbelief whereby the unbelievers go astray; one year they make it profane, and hallow it another, to agree with the number that God has hallowed, and so profane what God has hallowed. Decked out fair to them are their evil deeds; and God guides not the people of the unbelievers.

Asad

The intercalation [of months] is but one more instance of [their] refusal to acknowledge the truth-6 [a means] by which those who are bent on denying the truth are led astray. They declare this [intercalation] to be permissible in one year and forbidden in [another] year,» in order to conform [outwardly] to the number of months which God has hallowed: and thus they make allowable what God has forbidden.» Goodly seems unto them the evil of their own doings, since God does not grace with His guidance people who refuse to acknowledge the truth.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, het overbrengen van een geheiligde maand op eene andere maand is eene overmaat van ongeloof. De ongeloovigen zijn daardoor in eene dwaling gebracht; zij staan toe, dat een maand in het ne jaar worde geschonden, en verklaren die in een ander jaar voor heilig, opdat zij het getal maanden zouden volmaken, die volgens Gods bevel heilig moeten gehouden worden; en zij veroorloven, wat God verboden heeft. Het slechte hunner daden is hun door den Satan bereid; want God leidt de ongeloovigen niet.

Free Minds

Know that accelerating the intercalary is an addition in rejection, to misguide those who have rejected by it. They make it lawful one calendar year, and they forbid it one calendar year, so as to circumvent the count that God has made restricted; thus they make lawful what God made forbidden! Their evil works have been adorned for them, and God does not guide the rejecting people.

Hamza Roberto Piccardo

In verità il mese intercalare non è altro che un sovrappiù di miscredenza, a causa del quale si traviano i miscredenti: un anno lo dichiarano profano e un altro lo sacralizzano per alterare il numero dei mesi resi sacri da Allah. Così facendo profanano quello che Allah ha reso sacro. Le peggiori azioni sono state rese belle ai loro occhi, ma Allah non guida il popolo dei miscredenti.

Hilali Khan

The postponing (of a Sacred Month) is indeed an addition to disbelief: thereby the disbelievers are led astray, for they make it lawful one year and forbid it another year in order to adjust the number of months forbidden by Allah, and make such forbidden ones lawful. The evil of their deeds seems pleasing to them. And Allah guides not the people, who disbelieve.

Kuliev E.

Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие. От этого неверующие впадают в заблуждение. В один год они объявляют его дозволенным, а в другой год объявляют его запретным, чтобы уравнять количество месяцев, которые Аллах сделал запретными. Они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах, и их злодеяния кажутся им прекрасными. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей.

M.-N.O. Osmanov

Добавление [месяца к запретным] только увеличивает неверие. От этого те, которые не веруют, сбиваются [с пути Аллаха]. Они в один год считают дозволенным прибавление месяца, в другой год объявляют запретным, чтобы уравнять количество [месяцев], которые Аллах сделал запретными. Таким образом, они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах. Их злые деяния кажутся им добрыми, но Аллах не ведет прямым путем неверных.

Mohammad Habib Shakir

Postponing (of the sacred month) is only an addition in unbelief, wherewith those who disbelieve are led astray, violating it one year and keeping it sacred another, that they may agree in the number (of months) that Allah has made sacred, and thus violate what Allah has made sacred; the evil of their doings is made fairseeming to them; and Allah does not guide the unbelieving people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Postponement (of a sacred month) is only an excess of disbelief whereby those who disbelieve are misled; they allow it one year and forbid it (another) year, that they may make up the number of the months which Allah hath hallowed, so that they allow that which Allah hath forbidden. The evil of their deeds is made fairseeming unto them. Allah guideth not the disbelieving folk.

Palmer

Verily, putting off is but an increase in misbelief to lead astray therewith those who misbelieve. They make it lawful one year, but they make it unlawful another year, that they may come to an understanding as to the number which God has made sacred, and make lawful what God has prohibited. Seemly to them are their evil works, but God guides not a misbelieving people.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Haram ayları ertelemek, küfürde bir artırmadır ki, onunla inkâr edenler saptırılır. Onu bir yıl helal sayarlar, bir yıl haramlaştırırlar ki, Allah’ın yasakladığının sayısını denkleştirip Allah’ın haram kıldığını helalleştirsinler. Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterilmiştir. Allah, küfre batan bir topluluğu iyiye ve güzele kılavuzlamaz.

Qaribullah

The postponement of sacred months is an increase in disbelief in which the unbelievers are misguided. They allow it one year and forbid it another year, so that they can make up for the months that Allah has sanctified so making lawful what Allah has forbidden. Their foul acts seem fair to them Allah does not guide the unbelievers.

QXP

Altering the Sacred Months is only an addition to disbelief. It increases the straying of the disbelievers. They keep the total count of the Sacred Months as four, but keep shifting them within the same year or from year to year. Thus they allow what Allah has forbidden. Their evil actions seem pleasing to them. Allah does not intervene to guide those who have decided to live in darkness.

Reshad Khalifa

Altering the Sacred Months is a sign of excessive disbelief; it augments the straying of those who have disbelieved. They alternate the Sacred Months and the regular months, while preserving the number of months consecrated by GOD. They thus violate what GOD has consecrated. Their evil works are adorned in their eyes. GOD does not guide the disbelieving people.

Rodwell

To carry over a sacred month to another, is only a growth of infidelity. The Infidels are led into error by it. They allow it one year, and forbid it another, that they may make good the number of months which God hath hallowed, and they allow that which God hath prohibited. The evil of their deeds hath been prepared for them by Satan: for God guideth not the people who do not believe.

Sale

Verily the transferring of a sacred month to another month, is an additional infidelity. The unbelievers are led into an error thereby: They allow a month to be violated one year, and declare it sacred another year, that they may agree in the number of months which God hath commanded to be kept sacred; and they allow that which God hath forbidden. The evil of their actions hath been prepared for them: For God directeth not the unbelieving people.

Sher Ali

Surely the postponement of the Sacred Month is an addition to disbelief. Those who disbelieve are led astray thereby. They allow it one year and forbid it another year, that they may agree in the number of the months which ALLAH has made sacred, and thus make lawful what ALLAH has forbidden. The evil of their deeds is made to seem fair to them. And ALLAH guides not the disbelieving people.

Unknown German

Das Verschieben (eines Heiligen Monats) ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Die Ungläubigen werden dadurch irregeführt. Sie erlauben es im einen Jahr und verbieten es in einem andern Jahr, damit sie in der Anzahl (der Monate), die Allah heilig gemacht hat, übereinstimmen und so erlaubt machen, was Allah verwehrt hat. Das Böse ihrer Taten wird ihnen schön gemacht. Doch Allah weist dem ungläubigen Volk nicht den Weg.

V. Porokhova

Перенести Священный месяц (Рамадан) на срок другой – ■ Поистине, увеличение неверия, и только; ■ Им вводят в заблуждение неверных. ■ Они считают (этот месяц) ■ Дозволенным в одном году, ■ В другом же – делают его запретным, ■ Чтоб привести его в согласие с тем сроком, ■ Который повелел Аллах считать запретным, ■ И этим сделать разрешенным (этот месяц). ■ Их злодеянья (взор) их обольщают. ■ Но праведным путем Аллах неверных не направит.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр сугыш хәрам айга туры килсә, ул айның хәрамлыгын икенче хәләл айга күчерү – фәкать ышанмауны арттырудыр, ягъни мөшрикләрнең сугышулары хәрам булган айга туры килсә, ул айның хәрамлыгын икенче айга күчереп, сугышуларын дәвам итәрләр иде, хәрам айны үзгәртү – кәферләрнең азгынлыгын арттырыр, хәрам айны күчерүне бер елга хәтле хәләл санарлар вә икенче елда хәрам булган айны хәрам санарлар, Аллаһу тәгалә хәрам кылганча булсын өчен, Аллаһ хәрам кылган айларны хәләлгә санадылар. Аларның бу явыз эшләре үзләренә яхшы эш булып күренде, кәферләрне Аллаһ һидәяткә салмас.

جالندہری

امن کے کس مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام۔ تاکہ ادب کے مہینوں کو جو خدا نے مقرر کئے ہیں گنتی پوری کر لیں۔ اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے بھلے دکھائی دیتے ہیں۔ اور خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

طاہرالقادری

(حرمت والے مہینوں کو) آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ ان (مہینوں) کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے اور اس (مہینے) کو حلال (بھی) کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لئے ان کے برے اعمال خوش نما بنا دیئے گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.