سوره التوبة (9) آیه 38

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 38

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 39
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 37

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَْرْضِ أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الآْخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أ رضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلاّ قليل

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo ma lakum itha qeela lakumu infiroo fee sabeeli Allahi iththaqaltum ila al-ardi aradeetum bialhayati alddunya mina al-akhirati fama mataAAu alhayati alddunya fee al-akhirati illa qaleelun

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، چيست که چون به شما گويند که براي جنگ در، راه خدا بسيج شويد ، گويي به زمين مي چسبيد ؟ آيا به جاي زندگي اخروي به زندگي دنيا راضي شده ايد ؟ متاع اين دنيا در برابر متاع آن دنيا جز اندکي هيچ نيست

خرمشاهی

اى مؤمنان چرا هنگامى كه به شما گفته مى شود در راه خدا رهسپار [جهاد] شويد، گرانجانى مى كنيد؟ آيا زندگانى دنيا را به جاى آخرت پسنديده ايد؟ در حالى كه بهره [گذراى] زندگانى دنيا در جنب آخرت، بس اندك است.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چرا هنگامى كه بشما گفته ميشود: در راه خدا (براى جهاد) حركت كنيد، بر زمين سنگينى ميكنيد؟ آيا به زندگى دنيا در برابر آخرت راضى ميشويد؟ متاع دنيا در برابر آخرت بسيار ناچيز و بى‏مقدار است.

انصاریان

ای اهل ایمان! شما را چه عذر و بهانه ای است هنگامی که به شما گویند: برای نبرد در راه خدا باشتاب [از شهر و دیارتان] بیرون روید؛ به سستی و کاهلی می گرایید [و به دنیا و شهواتش میل می کنید؟!] آیا به زندگی دنیا به جای آخرت دل خوش شده اید؟ کالای زندگی دنیا در برابر آخرت جز کالایی اندک نیست.

سراج

اى كسانى كه گرويده‏ايد چه شده شما را آنگه كه گفته شد به شما بيرون رويد در راه خدا گران مى‏جنبيد در حاليكه مايليد بزمين آيا راضى شديد به زندگانى دنيا از زندگانى آخرت پس نيست برخوردارى از زندگانى دنيا در قبال آخرت مگر اندكى

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، شما را چه شده است كه چون به شما گفته مى‏شود: «در راه خدا بسيج شويد» كندى به خرج مى‏دهيد؟ آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل خوش كرده‏ايد؟ متاع زندگى دنيا در برابر آخرت، جز اندكى نيست.

پورجوادی

اى مؤمنان! چرا هنگامى كه به شما گفته شود به منظور جهاد در راه خدا كوچ كنيد سنگين مى‏شويد و بر زمين مى‏چسبيد، آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا راضى شده‏ايد. حال آن كه متاع زندگى دنيا در برابر آخرت بسيار ناچيز است.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! شما را چه مى‏شود آن گاه كه به شما گفته مى‏شود: در راه خدا بيرون آييد، شما بر زمين سنگين مى‏شويد؟ آيا راضى شديد به زندگانى دنيا از آخرت؟ و متاع زندگانى دنيا در [جنب‏] آخرت جز اندكى نيست.

اشرفی

اى آن كسانيكه گرويديد چيست مر شما را چون گفته شود مر شما را كه بيرون رويد در راه خدا سنگين ميشويد بزمين آيا راضى شديد بزندگانى دنيا از آخرت پس نيست مايه عيش زندگانى دنيا در آخرت مگر اندك

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، شما را چه شده است كه چون به شما گفته شود: در راه خدا [براى جهاد] رهسپار شويد، با گرايش به دنيا كند شديد؟ آيا به جاى آخرت به زندگانى دنيا خشنود گشته‏ايد؟ پس [بدانيد كه‏] متاع زندگى دنيا در [برابر] آخرت جز اندكى نيست

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: «به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید!» بر زمین سنگینی می‌کنید (و سستی به خرج می‌دهید)؟! آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده‌اید؟! با اینکه متاع زندگی دنیا، در برابر آخرت، جز اندکی نیست!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، شما را چه شده است كه چون گويندتان [براى جهاد] در راه خدا بيرون رويد گرانى مى‏كنيد و به زمين مى‏چسبيد؟! آيا به زندگانى اين جهان به جاى آن جهان خشنود و دلخوش شده‏ايد؟ پس [بدانيد كه‏] كالاى زندگانى اين جهان در برابر آن جهان جز اندكى نيست.

مصباح زاده

اى آن كسانى كه گرويديد چيست مر شما را چون گفته شود مر شما را كه بيرون رويد در راه خدا سنگين ميشويد بزمين آيا راضى شديد بزندگانى دنيا از آخرت پس نيست مايه عيش زندگانى دنيا در آخرت مگر اندك

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد چيست شما را كه هرگاه گفته شود به شما بسيج كنيد در راه خدا سرگرانى كنيد بسوى زمين آيا خوشنود شديد به زندگانى دنيا به جاى آخرت همانا نيست بهره زندگانى دنيا در آخرت مگر اندك

قمشه ای

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، جهت چیست که چون به شما امر شود که برای جهاد در راه خدا بی‌درنگ خارج شوید (چون بار گران) به خاک زمین سخت دل بسته‌اید؟آیا راضی به زندگانی دنیا عوض آخرت شده‌اید؟در صورتی که متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندکی بیش نیست.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورده ايد، چرا وقتي به شما گفته مي شود: در راه خدا بسيج شويد، محکم به زمين مي چسبيد؟ آيا زندگي اين دنيا را به جاي آخرت برگزيده ايد؟ ماديات اين دنيا در مقايسه با آخرت هيچ است.

Literal

You, you those who believed, why (is it) to you, if (it) is said to you: «Rush/hasten in God’s sake ,» you become heavy/burdened in the earth/Planet Earth? Did you accept/become content with the life the present/worldly life, (other) than the end (other life)? So the present world’s/worldly life’s long life/enjoyment is not except little/small in the end (other life).

Al-Hilali Khan

O you who believe! What is the matter with you, that when you are asked to march forth in the Cause of Allah (i.e. Jihad) you cling heavily to the earth? Are you pleased with the life of this world rather than the Hereafter? But little is the enjoyment of the life of this world as compared with the Hereafter.

Arthur John Arberry

O believers, what is amiss with you, that when it is said to you, ‹Go forth in the way of God,› you sink down heavily to the ground? Are you so content with this present life, rather than the world to come? Yet the enjoyment of this present life, compared with the world to come, is a little thing.

Asad

O YOU who have attained to faith! What is amiss with you that, when you are called upon, «Go forth to war in God’s cause,» you cling heavily to the earth?59 Would you content yourselves with [the comforts of] this worldly life in preference to [the good of] the life to come? But the enjoyment of life in this world is but a paltry thing when compared with the life to come!

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! wat scheelde u, dat, toen men u zeide: vertrekt, om voor Gods eeredienst te strijden, gij u als bewaard ter aarde hebt gebogen? Verkiest gij het tegenwoordige leven boven het volgende? Maar de genietingen van dit leven zijn slechts onbeduidend in vergelijking met die van het volgende.

Free Minds

O you who believe, what is wrong with you when you are told: "March forth in the cause of God," you become heavy on Earth. Have you become content with this worldly life over the Hereafter? The enjoyment of this worldly life compared to the Hereafter is nothing.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete! Perché quando vi si dice: «Lanciatevi [in campo] per la causa di Allah», siete [come] inchiodati sulla terra? La vita terrena vi attira di più di quella ultima? Di fronte all’altra vita il godimento di quella terrena è ben poca cosa.

Hilali Khan

O you who believe! What is the matter with you, that when you are asked to march forth in the Cause of Allah (i.e. Jihad) you cling heavily to the earth? Are you pleased with the life of this world rather than the Hereafter? But little is the enjoyment of the life of this world as compared with the Hereafter.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жизнью? Но преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с Последней жизнью ничтожно.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Что с вами? Когда вас призывают: «Выступайте [на борьбу] за дело Аллаха», – вы словно прирастаете к земле. Неужели вы предпочитаете жизнь в этом мире жизни в мире будущем? Ведь наслаждение жизнью в этом мире по сравнению с будущим ничтожно.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! What (excuse) have you that when it is said to you: Go forth in Allah’s way, you should incline heavily to earth; are you contented with this world’s life instead of the hereafter? But the provision of this world’s life compared with the hereafter is but little.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! What aileth you that when it is said unto you: Go forth in the way of Allah, ye are bowed down to the ground with heaviness. Take ye pleasure in the life of the world rather than in the Hereafter? The comfort of the life of the world is but little in the Hereafter.

Palmer

O ye who believe! what ailed you when ye were told to march forth in God’s way, that ye sank down heavily upon the earth? were ye content with the life of this world instead of the next? but the provision of this world’s life is but a little to the next.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman sahipleri! Size ne oldu ki, «Allah yolunda seferber olun» denilince yere çakılıp kaldınız. Âhiretten vazgeçip iğreti hayata mı razı oldunuz? O iğeti hayatın nimeti âhiret yanında pek azdır.

Qaribullah

Believers, why is it that when it is said to you: ‹March in the Way of Allah, ‹ you linger with heaviness in the land? Are you content with this life rather than the Everlasting Life? Yet the enjoyment of this life in (comparison to) the Everlasting Life is little.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! What is amiss with you that, when called upon, «Go forth in the Cause of Allah,» you cling heavily to the ground? Do you choose pleasure in the life of this world rather than in the life to come? The enjoyment of this life is but a paltry thing compared to the Hereafter.

Reshad Khalifa

O you who believe, when you are told, «Mobilize in the cause of GOD,» why do you become heavily attached to the ground? Have you chosen this worldly life in place of the Hereafter? The materials of this world, compared to the Hereafter, are nil.

Rodwell

O Believers! what possessed you, that when it was said to you, «March forth on the Way of God,» ye sank heavily earthwards? What! prefer ye the life of this world to the next? But the fruition of this mundane life, in respect of that which is to come, is but little.

Sale

O true believers, what ailed you, that, when it was said unto you, go forth to fight for the religion of God, ye inclined heavily towards the earth? Do ye prefer the present life to that which is to come? But the provision of this life, in respect of that which is to come, is but slender.

Sher Ali

O ye who believe; what is the matter with you that, when it is said to you, go forth in the way of ALLAH, you sink down heavily towards the earth ? Are you contented with the present life in the preference to the Hereafter ? But the enjoyment of the present life is but little compared to the Hereafter.

Unknown German

O die ihr glaubt, was ist mit euch, daß ihr euch schwer zur Erde sinken lasset, wenn euch gesagt wird: «Ziehet aus auf Allahs Weg»? Würdet ihr euch denn mit dem Leben hienieden, statt mit jenem des Jenseits, zufrieden geben? Doch der Genuß des irdischen Lebens ist gar klein, verglichen mit dem künftigen.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Что ж вы, когда вам говорят: ■ «За дело Господа в поход идите!», ■ К земле с тяжелым (сердцем) льнете? ■ Ужель утехам ближней жизни ■ Вы отдаете предпочтенье ■ Перед блаженной вечностью второго бытия! ■ Утехи ближней жизни так ничтожны ■ В сравнении с усладою второго бытия.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Сезгә ни булды? «Ислам динен куәтләр өчен Аллаһ юлына сугышка чыгыгыз?» дип әйтелгәч, авыраеп җиргә салынасыз, ягъни Тәбүк сугышына чыгарга әмер булганда, җәйнең бик эссе вакыты булганга күрә, Сәхабәләр сугышка чыгарга авырсындылар, юкса ахирәтне ташлап дөнья тереклегенә генә алданасызмы? Бит ахирәт нәрсәләрне янында дөнья нәрсәләре – бик аз нәрсәдер.

جالندہری

مومنو! تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں (جہاد کے لیے) نکلو تو تم (کاہلی کے سبب سے) زمین پر گرے جاتے ہو (یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے) کیا تم آخرت (کی نعمتوں) کو چھوڑ کر دینا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو۔ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے) نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین (کی مادی و سفلی دنیا) کی طرف جھک جاتے ہو، کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت (کے مقابلہ) میں دنیوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم (حیثیت رکھتا ہے)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.