سوره التوبة (9) آیه 102

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 102

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 103
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 101

عربی

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا عسى اللّه أن يتوب عليهم إنّ اللّه غفور رحيم

خوانش

Waakharoona iAAtarafoo bithunoobihim khalatoo AAamalan salihan waakhara sayyi-an AAasa Allahu an yatooba AAalayhim inna Allaha ghafoorun raheemun

آیتی

و گروهي ديگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نيکو را با کارهاي زشت آميخته اند شايد خدا توبه شان را بپذيرد ، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

و ديگرانى هستند كه به گناهان خويش اعتراف كرده اند و كار شايسته را با كار ديگر كه ناشايسته است آميخته اند، باشد كه خداوند از آنان درگذرد، چرا كه خداوند آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

و بعضى از آنها بگناهان خود اعتراف كردند (سه نفر از متخلفين كه خود را به ستون مسجد بستند و طلب آمرزش نمودند) كه اعمال نيك را با اعمال قبيح مخلوط كرده‏اند. شايد خدا توبه آنان را بپذيرد. البته خدا آمرزنده مهربانست.

انصاریان

و دیگرانی هستند که به گناهانشان اعتراف کردند، [و] اعمال شایسته را با اعمال بد درآمیختند، امید است خدا توبه آنان را بپذیرد زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

و ديگران كه (نفاق نورزيدند) اعتراف به گناهان خود كردند آميخته‏اند كردار شايسته را با كردار ديگرى ناشايسته اميد است خدا ببخشايش باز گردد برايشان زيرا خدا آمرزگار و مهربان است

فولادوند

و ديگرانى هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با [كارى‏] ديگر كه بد است درآميخته‏اند. اميد است خدا توبه آنان را بپذيرد، كه خدا آمرزنده مهربان است.

پورجوادی

عده ديگرى نيز هستند كه به گناه خود اعتراف كردند و كارهاى شايسته و ناشايسته را به هم در آميختند كه اميد است خدا توبه آنها را بپذيرد، زيرا كه او آمرزنده مهربان است.

حلبی

و ديگران كه به گناهان خويش اعتراف كردند، كار نيك را با [كار] بد ديگر در آميختند. شايد كه خدا توبه آنها را بپذيرد. بى‏گمان خدا آمرزگار مهربان است.

اشرفی

و ديگران اقرار كردند بگناهانشان آميختند كردارى نيكو و ديگرى بد شايد كه خدا توبه پذيرد از ايشان بدرستيكه خدا آمرزنده و مهربانست

خوشابر مسعود انصاري

و ديگرانى [هستند] كه به گناهانشان اعتراف كردند. عمل نيك را با [عملى‏] ديگر كه بد است به هم آميخته‏اند. نزديك است كه خداوند از آنان در گذرد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است

مکارم

و گروهی دیگر، به گناهان خود اعتراف کردند؛ و کار خوب و بد را به هم آمیختند؛ امید می‌رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد؛ به یقین، خداوند آمرزنده و مهربان است!

مجتبوی

و گروهى ديگر به گناهان خود اعتراف كرده و كارى نيك و شايسته را با كارى بد و ناشايست آميخته‏اند اميد است كه خداوند [به بخشايش خويش‏] بر آنان بازگردد و توبه آنان را بپذيرد، كه خدا آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

و ديگران اقرار كردند بگناهانشان آميختند كردارى نيكو و ديگرى بد شايد كه خدا توبه پذيرد از ايشان بدرستى كه خدا آمرزنده و مهربانست

معزی

و ديگران كه اقرار كردند به گناهان خويش بياميختند كردارى شايسته با ديگرى ناشايسته اميد است خدا بپذيرد توبه ايشان را همانا خداوند است آمرزنده مهربان

قمشه ای

و بعضی دیگر از آنها به گناهان خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح هر دو به جای آوردند، امید باشد که خداوند توبه آنان بپذیرد که البته خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

رشاد خليفه

کسان ديگري هستند که به گناهان خود اعتراف کرده اند؛ آنها اعمال خوب را با اعمال بد آميخته اند. خدا آنها را مي بخشد، زيرا خداست عفوکننده، مهربان ترين.

Literal

And others confessed/acknowledged because of their crimes, they mixed/mingled correct/righteous deeds work and other bad/evil, maybe/perhaps God that He forgives on them, that God (is) forgiving, merciful.

Al-Hilali Khan

And (there are) others who have acknowledged their sins, they have mixed a deed that was righteous with another that was evil. Perhaps Allah will turn unto them in forgiveness. Surely, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

And other have confessed their sins; they have mixed a righteous deed with another evil. It may be that God will turn towards them; God is All-forgiving, All-compassionate.

Asad

And [there are] others ’35 – [people who] have become conscious of their sinning after having done righteous deeds side by side with evil ones;` [and] it may well be that God will accept their repentance: for, verily, God is much-forgiving, a dispenser› of grace.

Dr. Salomo Keyzer

Anderen nebben hunne misdaden bekend; zij hebben eene goede daad met eene andere vermengd, die slecht is; misschien zal God zich tot hen wenden; want God is barmhartig en genadig.

Free Minds

And others who have acknowledged their sins, they have mixed good work with bad. Perhaps God will pardon them. God is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Altri riconoscono i loro peccati, mescolando opere buone e cattive. Forse Allah accoglierà il loro pentimento. Allah è perdonatore, misericordioso.

Hilali Khan

And (there are) others who have acknowledged their sins, they have mixed a deed that was righteous with another that was evil. Perhaps Allah will turn unto them in forgiveness. Surely, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяния. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Есть [в Медине и близлежащих степях] и другие люди, которые, совершив как праведные, так и недобрые дела, осознали свои грехи. Возможно, Аллах простит их, ибо Аллах – прощающий, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

And others have confessed their faults, they have mingled a good deed and an evil one; may be Allah will turn to them (mercifully); surely Allah is Forgiving, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (there are) others who have acknowledged their faults. They mixed a righteous action with another that was bad. It may be that Allah will relent toward them. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Palmer

And others have confessed their sins,- that they have mixed with a righteous action another evil action;- haply it may be God will turn again to them; verily, God is forgiving and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Diğer bazıları da günahlarını itiraf ettiler. Bunlar, iyi bir işle kötü olan diğer bir işi birbirine karıştırdılar. Belki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Qaribullah

There are others who have confessed their sins; they intermixed good deeds with another evil. It may be that Allah will turn towards them in mercy. Allah is Forgiving, Merciful.

QXP

There are others who acknowledge their faults. Since they have a mixed record of good and bad deeds, they may hope that Allah will relent towards them, for Allah is Forgiving, Merciful.

Reshad Khalifa

There are others who have confessed their sins; they have mixed good deeds with bad deeds. GOD will redeem them, for GOD is Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

Others have owned their faults, and with an action that is right they have mixed another that is wrong. God will haply be turned to them: for God is Forgiving, Merciful.

Sale

And others have acknowledged their crimes. They have mixed a good action with another which is bad: Peradventure God will be turned unto them; for God is gracious and merciful.

Sher Ali

And there are others who confessed their faults. They mixed good works with others that are evil. It may be that ALLAH will turn to them with compassion. Surely, ALLAH is Most Forgiving, Merciful.

Unknown German

Und es sind andere, die ihre Schuld bekannten. Sie vermischten eine gute Tat mit einer anderen, schlechten. Bald wird Allah Sich mit Erbarmen zu ihnen wenden; Allah ist Allverzeihend, barmherzig.

V. Porokhova

Другие же грехи свои признали: ■ Они мешали доброе деяние с другим – дурным. ■ Быть может, к ним Аллах благопреклонен будет, – ■ Ведь снисходителен Аллах и милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Вә алардан икенчеләре, гөнаһларын танып, тәүбә иттеләр һәм бозык эшләрен яхшы эшләр белән капладылар. Шаять Аллаһ аларга рәхмәт итеп тәүбәләрен кабул итәр, Аллаһ ярлыкаучы вә рәхимле.

جالندہری

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا (صاف) اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا۔ قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ بےشک خدا بخشنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

اور دوسرے وہ لو گ کہ (جنہوں نے) اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو (غلطی سے) ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اﷲ ان کی توبہ قبول فرمالے، بیشک اﷲ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.