سوره التوبة (9) آیه 101

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 101

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 102
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 100

عربی

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ

بدون حرکات عربی

و ممّن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النّفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذّبهم مرّتين ثمّ يردّون إلى عذاب عظيم

خوانش

Wamimman hawlakum mina al-aAArabi munafiqoona wamin ahli almadeenati maradoo AAala alnnifaqi la taAAlamuhum nahnu naAAlamuhum sanuAAaththibuhum marratayni thumma yuraddoona ila AAathabin AAatheemin

آیتی

گروهي از عربهاي باديه نشين که گرد شما را گرفته اند منافقند و گروهي ، ازشهر نشينان نيز در نفاق اصرار مي ورزند تو آنها را نمي شناسي ، ما مي شناسيمشان و دوبار عذابشان خواهيم کرد و به عذاب بزرگ گرفتار مي شوند

خرمشاهی

و از اعرابيان پيرامون شما و نيز از اهل مدينه منافقانى هستند كه به نفاق خوگر شده اند; [تو] آنان را نمى شناسى، ما ايشان را مى شناسيم، دو بار عذابشان خواهيم كرد، سپس دچار عذابى سهمگين شوند.

کاویانپور

و كسانى از اعراب كه در اطراف مدينه هستند، منافقند و نيز بعضى از اهل مدينه كه به نفاق و تفرقه افكنى عادت كرده‏اند. تو آنها را نمى‏شناسى و ما آنها را ميشناسيم (و از نيات پليد آنها آگاهى داريم) آنها را دو بار مجازات خواهيم كرد (قبل از مرگ و پس از مرگ) سرانجام بعذاب بزرگ باز ميگردند.

انصاریان

و گروهی از بادیه نشینانی که پیرامونتان هستند منافق اند؛ و نیز گروهی از اهل مدینه بر نفاق خو گرفته اند، تو آنان را نمی شناسی ما آنان را می شناسیم، به زودی آنان را دوبار عذاب می کنیم [عذابی در دنیا و عذابی در برزخ] سپس به سوی عذابی بزرگ بازگردانده می شوند.

سراج

و برخى از كسانى كه گرداگرد شهر شمايند از باديه نشينان منافقانند و برخى از اهل مدينه خو گرفته‏اند بر نفاق (كه تو با كمال فطانت كه دارى) نمى‏دانى آنها را ما مى‏دانيم آنها را بزودى خدا عذاب مى‏كند ايشان را دو نوبت (يكى باسارت و ديگر بعذاب قبر) سپس باز گردانيده خواهند شد بعذابى بزرگ

فولادوند

و برخى از باديه‏نشينانى كه پيرامون شما هستند منافقند، و از ساكنان مدينه [نيز عده‏اى‏] بر نفاق خو گرفته‏اند. تو آنان را نمى‏شناسى، ما آنان را مى‏شناسيم. به زودى آنان را دو بار عذاب مى‏كنيم؛ سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى‏شوند.

پورجوادی

برخى از باديه نشينانى كه پيرامون شما هستند منافقند و برخى از اهل مدينه نيز به سختى پاى‏بند نفاقند كه آنها را نمى‏شناسى ولى ما آنها را مى‏شناسيم و به زودى دوباره عذابشان خواهيم كرد و بعد به جانب عذاب بزرگى برده مى‏شوند.

حلبی

و از كسانى از عربان [باديه‏] كه در پيرامون شما هستند، منافقانى هستند و از اهل مدينه [نيز]، كه بر نفاق خو كرده‏اند. تو آنها را نمى‏شناسى، ما مى‏شناسيمشان! بزودى دو بار عذابشان كنيم. سپس به سوى عذاب بزرگ برگردانده مى‏شوند.

اشرفی

و از آنان كه پيرامون شمايند از باديه نشينان منافقانند و از اهل مدينه ايستادند بر نفاق نميدانى ايشانرا ما ميدانيمشان زود باشد عذابشان كنيم دو بار پس برگردانيده ميشوند بسوى عذابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

[برخى‏] از باديه‏نشينانى كه پيرامون شما هستند و برخى از اهل مدينه منافق‏اند كه بر نفاق خو گرفته‏اند. تو آنان را نمى‏شناسى. ما آنان را مى‏شناسيم. دو بار آنان را عذاب خواهيم كرد، آن گاه به عذابى بزرگ باز گردانده مى‏شوند

مکارم

و از (میان) اعراب بادیه‌نشین که اطراف شما هستند، جمعی منافقند؛ و از اهل مدینه (نیز)، گروهی سخت به نفاق پای بندند. تو آنها را نمی‌شناسی، ولی ما آنها را می شناسیم. بزودی آنها را دو بار مجازات می‌کنیم (:مجازاتی با رسوایی در دنیا، و مجازاتی به هنگام مرگ)؛ سپس بسوی مجازات بزرگی (در قیامت)فرستاده می‌شوند.

مجتبوی

و از باديه‏نشينان پيرامونتان كسانى منافق‏اند و نيز برخى از مردم مدينه پيوسته بر نفاق خو كرده‏اند، تو آنها را نمى‏شناسى، ما آنها را مى‏شناسيم، زودا كه آنان را دو بار- يكى در دنيا و بار ديگر به هنگام مرگ و عالم برزخ- عذاب كنيم، سپس به عذابى بزرگ بازگردانده شوند.

مصباح زاده

و از آنان كه پيرامون شمايند از باديه نشينان منافقانند و از اهل مدينه ايستادند بر نفاق نميدانى ايشان را ما ميدانيمشان زود باشد عذابشان كنيم دو بار پس برگردانيده ميشوند بسوى عذابى بزرگ

معزی

و از آنان كه پيرامون شمايند از اعراب (دشت نشينان) دورويانند و از مردم مدينه ورزيدگان در دوروئى نشناسيشان ما شناسيمشان زود است عذابشان كنيم دوبار سپس برگردانيده شوند بسوى عذابى بزرگ

قمشه ای

و بعضی از اعراب بادیه‌نشین اطراف شما (اطراف مدینه) منافقند و بعضی اهل شهر مدینه هم منافق و بر نفاق ماهر و ثابتند که تو از آنها آگاه نیستی، ما از آنها آگاهیم، آنان را دو بار عذاب خواهیم کرد (در دنیا قبل از مرگ و در برزخ بعد از مرگ) و عاقبت هم به عذاب سخت ابدی دوزخ بازگردانیده می‌شوند.

رشاد خليفه

در ميان اعراب اطراف شما افرادي منافقان هستند. و نيز در ميان اهالي شهر، کساني هستند که به رياکاري عادت کرده اند. تو آنها را نمي شناسي، ولي ما آنها را مي شناسيم. ما مجازات را برايشان دو چندان خواهيم کرد، سپس آنها به عذابي هولناک دچار خواهند شد.

Literal

And from whom (is) around/surrounding you from the Arabs (are) hypocrites and from the city’s/town’s people they were accustomed to rebelling/mutiny on the hypocrisy, you do not know them, We know them, We will torture them twice, then they be returned to great torture.

Al-Hilali Khan

And among the bedouins round about you, some are hypocrites, and so are some among the people of Al-Madinah, they exaggerate and persist in hypocrisy, you (O Muhammad SAW) know them not, We know them. We shall punish them twice, and thereafter they shall be brought back to a great (horrible) torment.

Arthur John Arberry

And some of the Bedouins who dwell around you are hypocrites; and some of the people of the City are grown bold in hypocrisy. Thou knowest them not; but We know them, and We shall chastise them twice, then they will be returned to a mighty chastisement.

Asad

But among the bedouin who dwell around you there are hypocrites; and among the people of the [Prophet’s] City [too] there are such as have grown insolent in [their] hypocrisy. Thou dost not [always] know them, [O Muhammad – but] We know them. We shall cause them to suffer doubly [in this world]; and then they will be given over to awesome suffering [in the life to come].

Dr. Salomo Keyzer

Onder de Arabieren van de woestijn, die rondom u wonen, zijn huichelachtige personen, en onder de bewoners van Medina zijn sommigen die hardnekkig in huichelarij zijn. Gij kent hen niet, o profeet! maar wij kennen hen; wij zullen hen zekerlijk tweemaal straffen; daarna zullen zij tot eene pijnlijke kastijding verwezen worden.

Free Minds

And from the Nomads around you are hypocrites, as well as from the city people, they persist in hypocrisy. You do not know them, but We know them. We will punish them twice, then they will be returned to a great punishment.

Hamza Roberto Piccardo

Tra i beduini che vi stanno attorno ci sono degli ipocriti, come del resto tra gli abitanti di Medina. Essi perseverano nell’ipocrisia. Tu non li conosci, Noi li conosciamo. Due volte li castigheremo e poi saranno avviati verso un castigo terribile.

Hilali Khan

And among the bedouins round about you, some are hypocrites, and so are some among the people of Al-Madinah, they exaggerate and persist in hypocrisy, you (O Muhammad SAW) know them not, We know them. We shall punish them twice, and thereafter they shall be brought back to a great (horrible) torment.

Kuliev E.

Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды. А затем они будут возвращены в великие мучения.

M.-N.O. Osmanov

Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть мунафики, которые упорствуют в [своем] лицемерии. Ты [, Мухаммад], не распознаешь их, Мы же знаем их [хорошо] и накажем дважды . А затем они будут подвергнуты великому наказанию [в будущей жизни].

Mohammad Habib Shakir

And from among those who are round about you of the dwellers of the desert there are hypocrites, and from among the people of Medina (also); they are stubborn in hypocrisy; you do not know them; We know them; We will chastise them twice then shall they be turned back to a grievous chastisement

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And among those around you of the wandering Arabs there are hypocrites, and among the townspeople of Al-Madinah (there are some who) persist in hypocrisy whom thou (O Muhammad) knowest not. We, We know them, and We shall chastise them twice; then they will be relegated to a painful doom.

Palmer

And of those who are round about you of the Arabs of the desert, some are hypocrites, and of the people of Medinah, some are stubborn in hypocrisy; thou dost not know them – we know them; we will torment them twice over; then shall they be sent off into mighty woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Çevrenizdeki Bedevî Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Sen bilmezsin onları. Ama biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara, sonra da çok büyük bir azaba itilecekler.

Qaribullah

Some of the Bedouin Arabs around you are hypocrites, and so are some of the people of Madinah who are well versed in hypocrisy. You do not know them, but We do. Twice We will punish them then they shall return to a mighty punishment.

QXP

Some of the Bedouins who dwell around your town are hypocrites, and some of the people of Al-Madinah also persist in hypocrisy. You know them not, We know them. We will punish them twice (they will be humiliated in the battle and they will see their families and children embracing Belief). Then they will be relegated to a painful doom.

Reshad Khalifa

Among the Arabs around you, there are hypocrites. Also, among the city dwellers, there are those who are accustomed to hypocrisy. You do not know them, but we know them. We will double the retribution for them, then they end up committed to a terrible retribution.

Rodwell

And of the Arabs of the desert round about you, some are hypocrites: and of the people of Medina, some are stubborn in hypocrisy. Thou knowest them not, Muhammad: we know them: twice will we chastise them: then shall they be given over to a great chastisement.

Sale

And of the Arabs of the desert who dwell round about you, there are hypocritical persons: And of the inhabitants of Medina there are some who are obstinate in hypocrisy. Thou knowest them not, O prophet, but We know them: We will surely punish them twice; afterwards shall they be sent to a grievous torment.

Sher Ali

And of the desert Arabs around you some are hypocrites; and of the people of Medina also. They persist in hypocrisy. Thou knowest them not; WE know them. WE will punish them twice; then they shall be given over to a great punishment.

Unknown German

Unter den Wüstenarabern, die um euch wohnen, gibt es auch Heuchler, wie unter dem Volk von Medina.Sie sind verstockt in der Heuchelei. Du kennst sie nicht; Wir aber kennen sie. Wir werden sie zwiefach strafen; dann sollen sie einer schweren Pein überantwortet werden.

V. Porokhova

А среди прочих бедуинов, ■ Что окружают вас ■ Иль (поселились) среди жителей Медины, ■ Есть лицемеры, что упрямы в лицемерии своем. ■ Ты их не знаешь – Мы их знаем. ■ И Мы накажем дважды их. ■ Потом их тяжкой каре предадим.

Yakub Ibn Nugman

Сезнең тирәгездә булган бәдәвий ґәрәбләре арасында монафикълар бар, вә Мәдинә әһелесеннән дә бәгъзеләре икейөзлелеккә беркетелделәр. Сез аларның эшен белмисез. Аларның эшен Без беләбез. Без аларны дөньяда ике мәртәбә ґәзаб кылырбыз: яшерен булган бозык эшләрен ачып хурлыкка төшерербез, вә яман үлем белән үтерербез. Аннары ахирәттә олугъ ґәзабка кайтарылырлар.

جالندہری

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے

طاہرالقادری

اور (مسلمانو!) تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگانِ مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں (اب تک) نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں (بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی)۔ عنقریب ہم انہیں دو مرتبہ (دنیا ہی میں) عذاب دیں گے٭ پھر وہ (قیامت میں) بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے،٭ ایک بار جب ان کی پہچان کرا دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۂ جمعہ کے دوران ان منافقین کو نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا، یہ پہلا عذاب بصورتِ ذلت و رسوائی تھا؛ اور دوسرا عذاب بصورتِ ہلاکت و مُقاتلہ ہوا جس کا حکم بعد میں آیا۔

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.