سوره التوبة (9) آیه 100

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 100

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 101
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 99

عربی

وَ السَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الأَْنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

بدون حرکات عربی

و السّابقون الأوّلون من المهاجرين و الأنصار و الّذين اتّبعوهم بإحسان رضي اللّه عنهم و رضوا عنه و أعدّ لهم جنّات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم

خوانش

Waalssabiqoona al-awwaloona mina almuhajireena waal-ansari waallatheena ittabaAAoohum bi-ihsanin radiya Allahu AAanhum waradoo AAanhu waaAAadda lahum jannatin tajree tahtaha al-anharu khalideena feeha abadan thalika alfawzu alAAatheemu

آیتی

از آن گروه نخستين از مهاجرين و انصار که پيشقدم شدند و آنان که به ، نيکي از پي شان رفتند ، خدا خشنود است و ايشان نيز از خدا خشنودند برايشان بهشتهايي که در آنها نهرها جاري است و هميشه در آنجا خواهند بود ، آماده کرده است اين است کاميابي بزرگ

خرمشاهی

و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكوكارى از ايشان پيروى كرده اند [تابعان]، خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند و براى آنان بوستانهايى آماده كرده است كه جويباران از فرودست آن جارى است و -جاودانه- در آنند; اين رستگارى بزرگ اس

کاویانپور

كسانى از مهاجرين و انصار كه در صدر اسلام در ايمان پيشى گرفتند و كسانى كه در نيكوكارى، پيروى آنان كردند، خدا از آنها خشنود و آنها نيز از خدا راضى خواهند بود و بهشتهايى كه در آن نهرها جاريست براى آنان آماده كرده است و جاودانه در آن خواهند بود. سعادت و پيروزى بزرگ همين است.

انصاریان

پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی و درستی از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود است و آنان هم از خدا راضی هستند؛ برای ایشان بهشت هایی آماده کرده که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، در آنجا برای ابد جاودانه اند؛ این است کامیابی بزرگ.

سراج

و پيشى گيرندگان نخستين (آنانكه بر كافه مؤمنان در ايمان سبقت گرفتند) از مهاجران و انصار و آنانكه پيروى كردند آن پيشى گيرندگان را به نيكى (بايمان و طاعت) خوشنود است خدا از ايشان و ايشان خوشنودند از خدا و خدا آماده كرده است براى ايشان بوستانهائى كه مى‏رود از زير (قصرهاى) آن جويهاى آب در حاليكه جاويد باشند در آن هميشه اين رستگارى بزرگ است

فولادوند

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار، و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند، خدا از ايشان خشنود و آنان [نيز] از او خشنودند، و براى آنان باغهايى آماده كرده كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است. هميشه در آن جاودانه‏اند. اين است همان كاميابى بزرگ.

پورجوادی

خداوند از پيشگامان گروه اوّل مهاجران و انصار و كسانى كه به خوبى از آنها پيروى كردند راضى است و آنها نيز از خدا خشنودند و براى‏شان باغهايى آماده كرده است كه جويباران در آن جارى است و جاودانه در آن خواهند ماند- اين رستگارى عظيم است.

حلبی

و سبقت گيرندگان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه در نيكوكارى پيرو آنان شدند، خدا از ايشان راضى است و آنها از او راضى‏اند و براى ايشان بوستانهايى آماده كرده است كه [از] زير آن نهرها جاريست، در آن براى هميشه ماندگارند. اين كاميابى بزرگ است.

اشرفی

و سبقت داران نخست از مهاجران و انصار و آنان كه پيروى كردند ايشانرا به نيكوئى خوشنود شد خدا از ايشان و خوشنود شدند از آن و مهيا كرده براى ايشان بهشتهائى كه ميرود زيرشان نهرها جاودانيان در آن هميشه آنست كاميابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكوكارى از آنان پيروى كردند، خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نيز] از او خشنود شدند. و برايشان باغهايى كه فرودست آن جويباران روان است آماده ساخت كه در آنجا هميشه جاودانه‏اند. اين كاميابى بزرگ است

مکارم

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند؛ و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است پیروزی بزرگ!

مجتبوی

و آن پيشى‏گيرندگان نخستين از مهاجران و انصار- كه پيش از ديگران به اسلام گرويدند-، و كسانى كه با نيكوكارى آنان را پيروى كردند خداى از ايشان خشنود است و ايشان از خداى خشنودند، و براى آنان بوستانهايى آماده ساخته كه زير [درختان‏] آنها جويها روان است، هماره در آنها جاويدانند اين است رستگارى و كاميابى بزرگ.

مصباح زاده

و سبقت داران نخست از مهاجران و انصار و آنان كه پيروى كردند ايشان را به نيكوئى خوشنود شد خدا از ايشان و خوشنود شدند از آن و مهيا كرده براى ايشان بهشتهائى كه ميرود زيرشان نهرها جاودانيان در آن هميشه آنست كاميابى بزرگ

معزی

و پيشينيان نخستين از مهاجرين (آوارگان) و انصار (پناه دهندگان) و آنان كه پيرويشان كردند به نكوكارى خوشنود است خدا از ايشان و خوشنودند از او و آماده كرده است براى ايشان باغهائى كه روان است زير آنها جويها جاودانند در آن هميشه اين است رستگارى بزرگ

قمشه ای

و آنان که سبقت به ایمان گرفتند از مهاجر و انصار (و در دین ثابت ماندند) و آنان که به نیکی پیروی آنان کردند، خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند، و خدا برای همه آنها بهشت‌هایی که از زیر درختان آنها نهرها جاری است مهیا ساخته که در آن بهشت تا ابد متنعّم باشند، این به حقیقت سعادت بزرگ است.

رشاد خليفه

و اما نخستين پيشگاماني که مهاجرت کردند (مهاجرين) و حامياني که به ايشان پناه دادند (انصار) و کساني که در پرهيزكاري از آنها پيروي کردند، خدا از آنان خوشنود است و آنان از او خوشنودند. او براي آنها باغ هايي با نهرهاي روان آماده کرده است، جايي كه در آن جاودان بمانند. اين بزرگ ترين پيروزي است.

Literal

And the racing/preceding the first/beginners from the emigrants and the victoriors/saviors , and those who followed them with goodness, God accepted/approved of them, and they accepted/approved of Him, and He prepared for them treed gardens/paradises the rivers flow/run below/beneath it, immortally/eternally for ever in it, that (is) the great winning/triumph .

Al-Hilali Khan

And the first to embrace Islam of the Muhajiroon (those who migrated from Makkah to Al-Madinah) and the Ansar (the citizens of Al-Madinah who helped and gave aid to the Muhajiroon) and also those who followed them exactly (in Faith). Allah is well-pleased with them as they are well-pleased with Him. He has prepared for them Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever. That is the supreme success.

Arthur John Arberry

And the Outstrippers, the first of the Emigrants and the Helpers, and those who followed them in good-doing — God will be well-pleased with them and they are well-pleased with Him; and He has prepared for them gardens underneath which rivers flow, therein to dwell forever and ever; that is the mighty triumph.

Asad

And as for the first and foremost of those who have forsaken the domain of evil and of those who have sheltered and succoured the Faith, as well as those who follow them in [the way of] righteousness – God is well-pleased with them, and well–pleased are they with Him. And for them has He readied gardens through which running waters flow, therein to abide beyond the count of time: this is the triumph supreme!

Dr. Salomo Keyzer

Wat de leiders en de hoofden der Mohajerin en de Ansars betreft, en degenen die hen in het uitoefenen van weldaden, hebben gevolgd, God is voldaan over hen, en zij zijn voldaan over hem, en hij heeft tuinen voor hen bereid met rivieren doorsneden. Eeuwig zullen zij daarin verblijven. Dit zal eene groote zaligheid zijn.

Free Minds

And those who came early and quickly from amongst the emigrants and the supporters, and those who followed them in kindness; God has accepted them, and they have accepted Him; and He prepared for them gardens with rivers flowing beneath in which they will abide eternally. Such is the great success.

Hamza Roberto Piccardo

Allah si è compiaciuto dell’avanguardia degli Emigrati e degli Ausiliari e di coloro che li hanno seguiti fedelmente, ed essi sono compiaciuti di Lui. Per loro ha preparato Giardini in cui scorrono i ruscelli dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso.

Hilali Khan

And the first to embrace Islam of the Muhajiroon (those who migrated from Makkah to Al-Madinah) and the Ansar (the citizens of Al-Madinah who helped and gave aid to the Muhajiroon) and also those who followed them exactly (in Faith). Allah is well-pleased with them as they are well-pleased with Him. He has prepared for them Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever. That is the supreme success.

Kuliev E.

Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние.

M.-N.O. Osmanov

Те из переселившихся [из Мекки в Медину] и из ансаров, которые опередили [других по времени принятия ислама и благочестию], и те, которые последовали за ними, благоденствуют, и Аллах доволен ими. А сами они довольны Аллахом, и Он уготовил им райские сады с текучими ручьями. Вечно они пребудут [в тех садах]. Это и есть великое преуспеяние!

Mohammad Habib Shakir

And (as for) the foremost, the first of the Muhajirs and the Ansars, and those who followed them in goodness, Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him, and He has prepared for them gardens beneath which rivers flOw, to abide in them for ever; that is the mighty achievement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the first to lead the way, of the Muhajirin and the Ansar, and those who followed them in goodness – Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him, and He hath made ready for them Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide for ever. That is the supreme triumph.

Palmer

As for the foremost in the race, the first of those who fled, and the helpers, and those who followed them in their kindness, God is well pleased with them, and they are well pleased with Him; He has prepared for them gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for aye; that is the mighty happiness.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Muhacirlerden ve Ensar’dan ilklerle, güzel düşünüp güzel davranmada onları izleyenler var ya, Allah onlardan razı olmuştur; onlar da O’ndan razıdırlar. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Sürekli orada kalacaklardır. Büyük kurtuluş işte budur!

Qaribullah

As for the first outstrippers among the migrants and supporters and those who followed them in doing good, Allah is pleased with them and they are pleased with Him. He has prepared for them gardens underneath which rivers flow, where they shall live for ever. That is the greatest winning.

QXP

And the first to lead the way are the emigrants (from Makkah), their hosts who sheltered them (in Madinah), and those who followed them in goodness, Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him. He has made ready for them Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. This is the Supreme Triumph.

Reshad Khalifa

As for the early vanguards who immigrated (Muhajerin), and the supporters who gave them refuge (Ansar) and those who followed them in righteousness, GOD is pleased with them, and they are pleased with Him. He has prepared for them gardens with flowing streams, wherein they abide forever. This is the greatest triumph.

Rodwell

As for those who led the way, the first of the Mohadjers, and the Ansars, and those who have followed their noble conduct, God is well pleased with them, and they with Him: He hath made ready for them gardens under whose trees the rivers flow: to abide therein for aye: this shall be the great bliss:

Sale

As for the leaders and the first of the Mohajerin, and the Ansars, and those who have followed them in well doing; God is well pleased with them, and they are well pleased in him: And He hath prepared for them gardens watered by rivers; they shall remain therein for ever. This shall be great felicity.

Sher Ali

And as for the foremost among the believers, the first of the Emigrants and the Helpers, and those who followed them in the best possible manner, ALLAH is well-pleased with them and they are well-pleased with HIM, and HE has prepared for them Gardens underneath which streams flow. They will abide therein for ever. That is the supreme triumph.

Unknown German

Die Vordersten, die ersten der Auswanderer (aus Mekka) und der Helfer (in Medina), und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind, mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit Ihm; und Er hat ihnen Gärten bereitet, durch welche Ströme fließen. Darin sollen sie weilen ewig und immerdar. Das ist die höchste Glückseligkeit.

V. Porokhova

Опередившими других (в принятии ислама) были те, ■ Кто первыми, (оставив свой очаг), ■ Переселились (в чуждые края), ■ И те, кто дал им (хлеб и крышу), ■ И те, кто следовал их праведным делам. ■ Они – к великому довольствию Аллаха, ■ И к их довольствию – Аллах. ■ Он уготовил им Сады, реками омовенны, ■ Где им навечно пребывать, – ■ И это есть великое свершенье!

Yakub Ibn Nugman

Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгәннәрдән ярышта әүвәл алга чыгучылар, ягъни Аллаһуга вә расүлгә итагать итүдә һәм ислам динен куәтләү юлында һәрвакыт алда йөргән Мөһаҗирләр, һәм яхшылыкта Мөһаҗирләргә иярүче төп Мәдинәле ансарлар – ярдәм итүчеләр, һәм аларга ияргән башка мөселманнар, алардан Аллаһ разый булды һәм алар Аллаһудан разый булдылар. Вә аларга асларыннан елгалар ага торган җәннәтләр хәзерләнде, алар анда мәңге калырлар. Җәннәтләргә кереп анда мәңге калу – зур уңышка: мәңгелек бәхеткә ирешүдер.

جالندہری

جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے

طاہرالقادری

اور مہاجرین اور ان کے مددگار (انصار) میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجۂ احسان کے ساتھ اُن کی پیروی کرنے والے، اللہ ان (سب) سے راضی ہوگیا اور وہ (سب) اس سے راضی ہوگئے اور اس نے ان کے لئے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.