سوره هود (11) آیه 5

قرآن، سوره هود (11) آیه 5

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 6
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 4

عربی

أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ

بدون حرکات عربی

ألا إنّهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون و ما يعلنون إنّه عليم بذات الصّدور

خوانش

Ala innahum yathnoona sudoorahum liyastakhfoo minhu ala heena yastaghshoona thiyabahum yaAAlamu ma yusirroona wama yuAAlinoona innahu AAaleemun bithati alssudoori

آیتی

آگاه باش که اينان صورت بر مي گردانند تا راز دل خويش پنهان دارند ،حال آنکه بدان هنگام که جامه هاي خود در سر مي کشند خدا آشکار و نهانشان را مي داند ، زيرا او به راز دلها آگاه است

خرمشاهی

آرى آنان دل مى گردانند تا از او رازشان را پنهان دارند; بدانيد آنگاه كه جامه هايشان را بر سر مى كشند، او هر آنچه پنهان مى دارند و هر آنچه آشكار مى دارند،مى داند; چرا كه او از راز دلها آگاه است.

کاویانپور

آگاه باش، آنان كه اسرار باطنى خود را فاش نميسازند و از خدا پنهان ميدارند و جامه‏هايشان را بر سر ميكشند (تا حقايق را نشنوند، بدانند) آنچه را كه در دل نهان و آشكار بعمل مى‏آورند، خدا همه را ميداند، او از اسرار دل مردم بخوبى آگاه است.

انصاریان

آگاه باشید که مشرکان سر در گریبان فرو می برند تا [خود را] از شنیدن قرآن [به هنگام تلاوتش به وسیله پیامبر و مؤمنان] پنهان بدارند؛ آگاه باشید! چون جامه هایشان را بر سر و روی خود می پوشانند [تا دیده نشوند، این پنهانکاری سودی به حال آنان ندارد] خدا آنچه را پنهان می کنند وآنچه را آشکار می نمایند، می داند؛ یقیناً او به آنچه در سینه هاست، داناست.

سراج

بدانيد كه كافران سينه‏هاى خود را به پشت و سر در پيش افكنند تا خود را پنهان دارند از شنيدن قرآن بدانيد آنگه كه بر سر كشند جامه‏هاى خود را خدا مى‏داند آنچه را كه ايشان نهان مى‏دارند و آنچه را آشكار مى‏سازند زيرا او داناست به اسرار دلها

فولادوند

آگاه باشيد كه آنان دل مى‏گردانند [و مى‏كوشند] تا [راز خود را] از او نهفته دارند. آگاه باشيد آنگاه كه آنان جامه‏هايشان را بر سر مى‏كشند [خدا] آنچه را نهفته و آنچه را آشكار مى‏دارند، مى‏داند، زيرا او به اسرار سينه‏ها داناست.

پورجوادی

آنان كه سينه خم مى‏كنند تا خود را از او پنهان دارند و در آن هنگام جامه‏هاى خويش به سر مى‏كشند آگاه باشيد خداوند آنچه را در دل پنهان يا آشكار دارند مى‏داند، زيرا او از راز دلها با خبر است.

حلبی

آگاه باشيد كه آنها آنچه [از كينه‏] در سينه‏ها دارند، پوشيده مى‏دارند تا از او پنهان نمايند، آگاه باشيد كه آن گاه كه جامه‏هايشان را بر سر مى‏كشند، آنچه را پنهان مى‏كنند و آنچه را كه آشكار مى‏دارند، مى‏داند. بى‏گمان او بدانچه در سينه‏هاست، داناست.

اشرفی

آگاه باشيد كه آنها شكن ميدهند سينه هاشانرا تا پوشيده دارند از او آگاه باشيد هنگاميكه بر سر مى‏كشند جامه‏هاى خود را ميداند آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشكار مى‏كنند بدرستيكه او دانا است بذات سينه‏ها

خوشابر مسعود انصاري

آرى آنان (كافران) دلشان را مى‏گردانند [و مى‏كوشند] تا از او (خداوند) پنهان شوند. بدانيد وقتى كه جامه‏هايشان را بر سر كشند، [خداوند] مى‏داند آنچه را نهان مى‏دارند و آنچه را آشكار مى‏سازند. او به راز دلها داناست.

مکارم

آگاه باشید، آنها (سرها را به هم نزدیک ساخته، و) سینه‌هاشان را در کنار هم قرارمی‌دهند، تا خود (و سخنان خویش) را از او [= پیامبر] پنهان دارند! آگاه باشید، آنگاه که آنها لباسهایشان را به خود می‌پیچند و خویش را در آن پنهان می‌کنند، (خداوند) می‌داند آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را آشکار می‌سازند؛ چرا که او، از اسرار درون سینه‌ها، آگاه است!

مجتبوی

آگاه باشيد كه آنان (منافقان) خود را خم كرده [سرها به زير مى‏اندازند] تا از آن- شنيدن قرآن- پنهان شوند- كنايه از اينكه خود را از پيامبر (ص) هنگام تلاوت قرآن پنهان مى‏دارند تا حضور خود را انكار كنند-. بدانيد كه آنگاه كه جامه‏هاى خود را بر سر مى‏كشند [تا خود را پنهان دارند]، [خداوند] آنچه را پنهان مى‏دارند و آنچه را آشكار مى‏كنند مى‏داند، كه او به اندرون سينه‏ها- نيّتها- داناست.

مصباح زاده

آگاه باشيد كه آنها شكن ميدهند سينه‏هاشان را تا پوشيده دارند از او آگاه باشيد هنگامى كه بر سر مى‏كشند جامه‏هاى خود را ميداند آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشكار مى‏كنند بدرستى كه او دانا است بذات سينه‏ها

معزی

همانا ايشان برمى تابند سينه هاى خود را تا پوشيده دارند از او همانا گاهى كه مى پوشند جامه هاى خود را مى داند آنچه را نهان كنند و آنچه را آشكار سازند كه او دانا است بدانچه در سينه ها است

قمشه ای

آگه باشید که آنان (یعنی منافقان امت) روی دلها از خدا می‌گردانند (و از حضور رسول و استماع کلام خدا دوری جسته و احتراز می‌کنند) تا خود را از او پنهان دارند، آگه باش که هر گه سر در جامه خود بپیچند (که از حق پنهان شوند) خدا هر چه پنهان یا آشکار کنند همه را می‌داند، که او بر درون دلها محققا آگاه است.

رشاد خليفه

درواقع، آنها دروني ترين افكار خود را پنهان مي ‌كنند، گويي او را از دانستن آن بازمي دارند. درواقع، همان طور كه خود را با لباس هايشان مي ‌پوشانند، او از نهان و آشكارشان آگاه است. او دروني ‌ترين افكار را مي ‌داند.

Literal

Is it not that they truly fold/bend/double/twist (hide) their chests (innermosts) to hide from Him? Is it not that when they cover/darken themselves (with) their clothes/garments/dresses, He knows what they keep secret and what they declare/publicize/announce? That He is knowledgeable of the chests (innermosts).

Al-Hilali Khan

No doubt! They did fold up their breasts, that they may hide from Him. Surely, even when they cover themselves with their garments, He knows what they conceal and what they reveal. Verily, He is the All-Knower of the (innermost secrets) of the breasts.

Arthur John Arberry

Behold, they fold their breasts, to hide them from Him; behold, when they wrap themselves in their garments He knows what they secrete and what they publish; surely He knows all the thoughts within the breasts.

Asad

Oh, verily, they [who are bent on denying the truth of this divine writ] are enshrouding their hearts in order to hide from Him.› Oh, verily, [even] when they cover themselves with their garments [in order not to see or hear],› He knows all that they keep secret as well as all that they bring into the open – for, behold, He has full knowledge of what is in the hearts [of men].

Dr. Salomo Keyzer

Leggen zij geene plooien in hunne harten, ten einde hunne voornemens voor hem te verbergen. Als zij zich zelven met hunne kleederen bedekken, kent hij dan niet wat zij verbergen en wat zij laten zien? Want hij kent de binnenste deelen van de harten der menschen.

Free Minds

Alas, they folded their chests to hide from it. Even when they hide themselves under their outer garments, He knows what they keep secret and what they declare. He is the knower of all that is in the chests.

Hamza Roberto Piccardo

E› per nascondersi a Lui che si ripiegano su sé stessi? Anche se cercano di nascondersi sotto i loro vestiti, Egli conosce quello che celano e quello che fanno apertamente! In verità [Egli] conosce il profondo dei cuori.

Hilali Khan

No doubt! They did fold up their breasts, that they may hide from Him. Surely, even when they cover themselves with their garments, He knows what they conceal and what they reveal. Verily, He is the All-Knower of the (innermost secrets) of the breasts.

Kuliev E.

Воистину, неверующие сжимают свои сердца, чтобы спрятаться от Него. Воистину, даже когда они закутываются в одежду, Он знает то, что они утаивают, и то, что они обнародуют. Он ведает о том, что в сердцах.

M.-N.O. Osmanov

О да! Воистину, неверные [стараются] сжать свои сердца, чтобы утаить от Него [то, что кроется в них]. О да! Когда они закутываются в покровы, Он знает то, что они утаивают и что обнаруживают. Воистину, ведомо Ему сокровенное в сердцах.

Mohammad Habib Shakir

Now surely they fold up their breasts that they may conceal (their enmity) from Him; now surely, when they use their garments as a covering, He knows what they conceal and what they make public; surely He knows what is in the breasts.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! now they fold up their breasts that they may hide (their thoughts) from Him. At the very moment when they cover themselves with their clothing, Allah knoweth that which they keep hidden and that which they proclaim. Lo! He is Aware of what is in the breasts (of men).

Palmer

Do they not, verily, fold up their breasts, that they may hide from Him? But when they cover themselves with their garments, does He not know what they conceal and what they display? verily, He knows the nature of men’s breasts!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dikkatle bakın! Onlar O’ndan gizlenmek için göğüslerini bükerler. Dikkat edin! Onlar giysileriyle sarılıp sarmaladıkları zaman da O, onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. Çünkü O, göğüslerin içini çok iyi bilendir.

Qaribullah

See, they cover their chests to conceal from Him. But when they wrap themselves in their clothes He knows what they hide and what they reveal. Indeed, He knows every thought within the chest.

QXP

Oh, verily, see how they enshroud their hearts hiding their innermost thoughts, as if to keep Him from knowing them! (Are they trying to live a dual personality? (71:7)) Ah! When they cover themselves with garments of vanity, He knows what they conceal and what they reveal. For, He is Knower of the innermost thoughts of the hearts.

Reshad Khalifa

Indeed, they hide their innermost thoughts, as if to keep Him from knowing them. In fact, as they cover themselves with their clothes, He knows all their secrets and declarations. He knows the innermost thoughts.

Rodwell

Do they not doubly fold up their breasts, that they may hide themselves from Him? But when they enshroud themselves in their garments, doth He not know alike what they conceal and what they shew? For He knoweth the very inmost of their breast.

Sale

Do they not double the folds of their breasts, that they may conceal their designs from him? When they cover themselves with their garments, doth not He know that which they conceal, and that which they discover? For He knoweth the innermost parts of the breasts of men.

Sher Ali

Now surely, they fold up their breast that they may hide their evil thoughts from HIM. Aye, even when they cover themselves up with their garments, HE knows what they hide and what they reveal. Surely, HE knows full well what is in their breast.

Unknown German

Gewiß nun, sie verschließen ihre Brust, damit sie sich vor Ihm verbergen möchten. Doch siehe, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern bedecken, Er weiß, was sie verhehlen und was sie offenbaren. Wahrlich, Er weiß wohl, was in den Herzen ist.

V. Porokhova

Гляди, они закутывают грудь, ■ Чтоб утаить там от Него (свои секреты). ■ Но в тот же миг, когда они пытаются облечься в одеянья, ■ Он знает, что они таят, ■ Что напоказ являют, – ■ Поистине, Он знает, что (у них) в груди таится.

Yakub Ibn Nugman

Әгаһ бул, мөшрикләр Аллаһудан яшерер өчен сиңа булган дошманлыкларын күңелләрендә яшерәләр. Әгаһ бул, алар төнлә киемнәренә төренеп яткан вакытларыңда яшергән вә ачык кылган эшләрен Аллаһ белер. Тәхкыйк Аллаһ күңелләрдәге нәрсәне белүче.

جالندہری

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوھرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں۔ سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں (تب بھی) وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے

طاہرالقادری

جان لو! بیشک وہ (کفار) اپنے سینوں کو دُہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس (خدا) سے (اپنے دلوں کا حال) چھپا سکیں، خبردار! جس وقت وہ اپنے کپڑے (جسموں پر) اوڑھ لیتے ہیں (تو اس وقت بھی) وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں، بیشک وہ سینوں کی (پوشیدہ) باتوں کو خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.