سوره هود (11) آیه 20

قرآن، سوره هود (11) آیه 20

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 21
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 19

عربی

أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَْرْضِ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ

بدون حرکات عربی

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض و ما كان لهم من دون اللّه من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمع و ما كانوا يبصرون

خوانش

Ola-ika lam yakoonoo muAAjizeena fee al-ardi wama kana lahum min dooni Allahi min awliyaa yudaAAafu lahumu alAAathabu ma kanoo yastateeAAoona alssamAAa wama kanoo yubsiroona

آیتی

اينان نمي توانند در روي زمين از خداي بگريزند و جز او هيچ ياوري ، ندارند، عذابشان مضاعف مي شود نه توان شنيدن داشته اند و نه توان ديدن

خرمشاهی

اينان در اين سرزمين گزير و گريزى ندارند، و ايشان در برابر خداوند [و به جاى او] سرورى ندارند; عذابشان دو چندان خواهد شد، [چر] كه گوش شنيدن [حق] و چشم ديدن [حق] را نداشتند.

کاویانپور

آنها قادر بجلوگيرى از عذاب خدا در روى زمين نيستند و براى آنها غير از خدا دوست و حمايت كننده‏اى نخواهد بود. عذاب آنان افزايش مى‏يابد (دو چندان ميشود) براى آنكه نمى‏خواهند بشنوند و نمى‏خواهند ببينند.

انصاریان

اینان در زمین، عاجزکننده [خدا] نیستند تا [بتوانند از دسترس قدرت او بیرون روند] ، و برای آنان سرپرستان و یاورانی جز خدا نیست، عذابشان [در روز قیامت] دو چندان خواهد شد؛ آنان [به سبب بسیاریِ گناه] تاب وتوانِ شنیدنِ [حق را] نداشتند و [با چشم بصیرت، حقیقت را] نمی دیدند.

سراج

آن گروه نبودند عاجز كنندگان (خداى را از عذاب خود) در زمين و نبود براى ايشان بجز خدا هيچ سرپرستى دو چندان شود براى ايشان عذاب كه نمى‏توانستند (سخن حق را) بشنوند و نمى‏ديدند (آيات الهى را چه خود را كر و كور ساخته بودند)

فولادوند

آنان در زمين درمانده‏كنندگان [خدا] نيستند، و جز خدا دوستانى براى آنان نيست. عذاب براى آنان دو چندان مى‏شود. آنان توان شنيدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمى‏ديدند.

پورجوادی

آنان از حكم خدا نتوانند گريخت، و جز خدا سرورى نيابند و عذابشان دو برابر خواهد شد زيرا نه گوش شنيدن حق را داشتند و نه چشم ديدن آن را.

حلبی

آن گروه در زمين عاجز كنندگان [خدا] نباشند و آنان را جز از خدا، [كه بر عذابشان خواهد افزود] ياورانى نباشد. عذاب براى آنها دو چندان مى‏شود. [آنها] شنيدن نمى‏توانستند و نمى‏ديدند [شنيدن و ديدن حق بر ايشان گران مى‏آمد].

اشرفی

آنها نباشند عاجز كنندگان در زمين و نباشد ايشانرا از غير خدا هيچ دوستان مضاعف كرده ميشود ايشانرا عذاب نيستند كه بتوانند شنيدن و نيستند كه ببينند

خوشابر مسعود انصاري

ايشان در زمين گريزى و در برابر خداوند دوستانى ندارند، عذاب براى آنان دو چندان خواهد شد. [از روى باطل جويى بر] شنيدن [حق‏] توان نداشتند و نمى‏ديدند

مکارم

آنها هیچ گاه توانایی فرار در زمین را ندارند؛ و جز خدا، پشتیبانهایی نمی‌یابند! عذاب خدا برای آنها مضاعف خواهد بود؛ (چرا که هم خودشان گمراه بودند، و هم دیگران را گمراه ساختند؛) آنها هرگز توانایی شنیدن (حق را) نداشتند؛ و (حقیقت را) نمی‌دیدند!

مجتبوی

اينان در زمين ناتوان‏كننده [خداى از عذاب خود] نيستند و آنان را بجز خدا دوستان و سرپرستانى نيست، عذابشان دو چندان شود، كه نه مى‏توانستند [حق را] بشنوند و نه مى‏ديدند.

مصباح زاده

آنها نباشند عاجز كنندگان در زمين و نباشد ايشان را از غير خدا هيچ دوستان مضاعف كرده ميشود ايشان را عذاب نيستند كه بتوانند شنيدن و نيستند كه ببينند

معزی

آنان نيستند به عجزآرندگان در زمين و نيستشان جز خدا دوستانى افزوده شود براى ايشان عذاب نبودند بتوانند شنيدن را و نبودند كه ببينند

قمشه ای

اینها هیچ قدرت و راه مفرّی در زمین (از قهر خدا) ندارند و جز خدا یار و مددکاری نخواهند یافت، عذابشان دو چندان شود، و هرگز گوششان هم در شنوایی (سخن راست) و چشمشان در بینایی (حق و حقیقت) به آنها مدد نتواند کرد.

رشاد خليفه

اينان هرگز نمي توانند بگريزند و در مقابل خدا هيچ مولا و سروري براي كمك نخواهند يافت. عذاب براي آنها دو برابر خواهد بود. آنها در شنيدن و ديدن كوتاهي كرده‌اند.

Literal

Those, were not (to) be disabling/frustrating in the earth/Planet Earth and (there) were not for them from other than God from guardians/allies , the torture (will) be doubled/multiplied for them, and they were not able (of) the hearing (to hear)/listening (to listen) , and they were not seeing/looking/understanding.

Al-Hilali Khan

By no means will they escape (from Allahs Torment) on earth, nor have they protectors besides Allah! Their torment will be doubled! They could not bear to hear (the preachers of the truth) and they used not to see (the truth because of their severe aversin, inspite of the fact that they had the sense of hearing and sight).

Arthur John Arberry

they are unable to frustrate Him on earth and they have no protectors, apart from God. For them the chastisement shall be doubled; they could not hear, neither did they see.

Asad

Never can they elude [their final reckoning, even if they remain unscathed] on earth :39 never will they find anyone who could protect them from God. [In the life to come] double suffering will be imposed on them

Dr. Salomo Keyzer

Zij waren niet in staat om op aarde Gods macht tegen te gaan, noch om zijne straf te ontduiken; nimmer hadden zij eenigen schuts buiten God: hunne straf zal verdubbeld worden. Zij kunnen hooren noch zien.

Free Minds

These are the ones who will not escape on Earth, nor do they have besides God any allies. The retribution will be doubled for them. They were not able to hear, nor could they see.

Hamza Roberto Piccardo

Non sono loro ad avere potere sulla terra e non avranno patrono alcuno all’infuori di Allah. Il loro castigo sarà raddoppiato. Non sapevano ascoltare e neppure vedere.

Hilali Khan

By no means will they escape (from Allahs Torment) on earth, nor have they protectors besides Allah! Their torment will be doubled! They could not bear to hear (the preachers of the truth) and they used not to see (the truth because of their severe aversin, inspite of the fact that they had the sense of hearing and sight).

Kuliev E.

Они не смогут спастись на земле, и не будет у них покровителей и помощников вместо Аллаха. Их мучения будут приумножены, ведь они не могли слышать и не видели.

M.-N.O. Osmanov

Они не смогут избежать [наказания Аллаха] на земле, и нет у них защитников от Аллаха. Воздается им наказание вдвойне – ведь они не сумели услышать [о пути Аллаха] и не замечали [его].

Mohammad Habib Shakir

These shall not escape in the earth, nor shall they have any guardians besides Allah; the punishment shall be doubled for them, they could not bear to hear and they did not see.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Such will not escape in the earth, nor have they any protecting friends beside Allah. For them the torment will be double. They could not bear to hear, and they used not to see.

Palmer

They cannot make Him helpless in the earth, nor have they other than God for patrons. Doubled for them is the torment. They could not hear, nor did they see!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bunlar yeryüzünde kimseyi âciz bırakamazlar. Allah’tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlara azap kat kat verilecektir. Hem işitmeye güçleri yetmiyordu hem de göremiyorlardı.

Qaribullah

They are unable to frustrate Him on the earth; there is none to protect them, except Allah. Those, their punishment shall be doubled; they could neither hear nor see.

QXP

They cannot escape Allah’s Law of Requital even if they run to and fro in the earth, unscathed. Never will they find anyone to protect them from Allah. Double suffering will be imposed on them since they could not bear to hear the Truth nor could see it.

Reshad Khalifa

These will never escape, nor will they find any lords or masters to help them against GOD. Retribution will be doubled for them. They have failed to hear, and they have failed to see.

Rodwell

God’s power on earth they shall not weaken; and beside God they have no protector! Doubled shall be their punishment! They were not able to hearken, and they could not see.

Sale

These were not able to prevail against God on earth, so as to escape punishment; neither had they any protectors besides God: Their punishment shall be doubled unto them. They could not hear, neither did they see.

Sher Ali

Such can never frustrate God’s plan in the land nor have they any friends besides ALLAH. Punishment will be doubled for them. They can neither hear, nor can they see.

Unknown German

Allein sie vermögen nimmermehr im Lande obzusiegen, noch haben sie irgend Freunde außer Allah. Verdoppelt soll ihnen die Strafe werden! Sie können weder hören, noch können sie sehen.

V. Porokhova

Им не ослабить (замыслов) Аллаха на земле. ■ Кроме Аллаха, покровителей им нет. ■ Двойную кару им нести! ■ Ведь были лишены они и зрения, и слуха.

Yakub Ibn Nugman

Ул залимнәр җирдә Аллаһуга каршы эш кылып, яки качып Аллаһуны гаҗиз кыла алмаслар, Аллаһудан башка аларга ярдәмче, дуслар булмас. Аларга ґәзаб ике өлеш бирелер, чөнки алар Аллаһ сүзләренә колак салмадылар һәм Аллаһ эшләренә һич карамадылар.

جالندہری

یہ لوگ زمین میں (کہیں بھاگ کر خدا کو) نہیں ہرا سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ (اے پیغمبر) ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ (شدت کفر سے تمہاری بات) نہیں سن سکتے تھے اور نہ (تم کو) دیکھ سکتے تھے

طاہرالقادری

یہ لوگ (اﷲ کو) زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں اور نہ ہی ان کے لئے اﷲ کے سوا کوئی مددگار ہیں۔ ان کے لئے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا (کیونکہ) نہ وہ (حق بات) سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ (حق کو) دیکھ ہی سکتے تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.