سوره هود (11) آیه 78

قرآن، سوره هود (11) آیه 78

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 79
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 77

عربی

وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

بدون حرکات عربی

و جاءه قومه يهرعون إليه و من قبل كانوا يعملون السّيّئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم فاتّقوا اللّه و لا تخزون في ضيفي أ ليس منكم رجل رشيد

خوانش

Wajaahu qawmuhu yuhraAAoona ilayhi wamin qablu kanoo yaAAmaloona alssayyi-ati qala ya qawmi haola-i banatee hunna atharu lakum faittaqoo Allaha wala tukhzooni fee dayfee alaysa minkum rajulun rasheedun

آیتی

و قومش شتابان نزد او آمدند و آنان پيش از اين مرتکب کارهاي زشت مي شدند، لوط گفت : اي قوم من ، اينها دختران من هستند براي شما پاکيزه ترند از خدا بترسيد و مرا در برابر مهمانانم خجل مکنيد آيا مرد خردمندي در ميان شما نيست ؟

خرمشاهی

و قومش شتابان به سوى او هجوم آوردند و هم آنان بودند كه در گذشته مرتكب كارهاى ناشايست مى شدند. [لوط] گفت اى قوم من اينان دختران من هستند، آنان براى شما پاكيزه تر و رواترند; پس از خدا پروا كنيد و مرا در كار و بار مهمانانم خوار و رسوا مسازيد; آيا در ميان شما

کاویانپور

قوم لوط (وسيله همسر لوط از ورود آن جوانان آگاه شدند و) بقصد انجام اعمال شنيع و قبيح كه در آن سابقه طولانى داشتند، شتابان به سوى خانه وى براه افتادند. لوط گفت: اى جماعت، همين دختران من براى شما پاكيزه‏ترند (هر كدام آنها را مى‏خواهيد، برايتان عقد كنم) از خدا بترسيدى و مرا نزد مهمانانم شرمنده و خجل نكنيد. آيا در ميان شما مردى عاقل و صالحى نيست؟ (كه شما را از اين كار شنيع و قبيح منع كنند؟)

انصاریان

و قومش شتابان به سویش آمدند [تا به خیال خود به مهمانانش دست درازی کنند، آن قومی ] که پیش از آن کارهای زشت و ناپسند مرتکب می شدند، گفت: ای قوم من! اینان دختران من هستند، اینان [از نظر ازدواج] برای شما پاکیزه ترند، از خدا پروا کنید و مرا در میان مهمانانم رسوا نکنید؛ آیا از میان شما مردی راه یافته نیست؟

سراج

و آمدند به (سراى) قوم وى در حاليكه بشتاب دوانيده مى‏شدند بسوى او و پيش از اين بودند كه مى‏كردند كارهاى بد لوط گفت اى گروه من اينان دختران منند (بنكاح خود در آريد) ايشان پاكيزه ترند براى شما و بترسيد از (نافرمانى) خدا و رسوا مكنيد مرا در باره مهمانانم آيا نيست از شما مردى راه يافته (كه شما را پند دهد)

فولادوند

و قوم او شتابان به سويش آمدند، و پيش از آن كارهاى زشت مى‏كردند. [لوط] گفت: «اى قوم من، اينان دختران منند. آنان براى شما پاكيزه‏ترند. پس از خدا بترسيد و مرا در كار مهمانانم رسوا مكنيد. آيا در ميان شما آدمى عقل‏رس پيدا نمى‏شود؟»

پورجوادی

قوم لوط كه از پيش زشتكاره بودند شتابان به سراغش آمدند. گفت: «اى قوم من! اينها دختران من هستند و براى شما پاكيزه‏ترند، از خدا بترسيد و مرا نزد ميهمانانم رسوا نكنيد، آيا در ميان شما مرد عاقلى وجود ندارد.

حلبی

و قوم او به سوى او آمدند در حالى كه شتاب مى‏كردند و پيش از آن كارهاى زشت مى‏كردند. گفت: اى قوم من! اينها دختران منند و آنها براى شما پاكيزه‏ترند. پس از خدا بترسيد و مرا نزد مهمانانم رسوا مكنيد. آيا در شما مردى رشد يافته نيست؟

اشرفی

و آمدند او را قومش كه بشتاب رانده مى‏شدند بسوى او و از پيش بودند كه ميكردند بدى‏ها را گفت اى قوم من اين گروه دختران من ايشان پاكيزه ترند براى شما پس بترسيد از خدا و رسوايم نكنيد در پيش مهمانانم آيا نيست در شما مردى هدايت يافته

خوشابر مسعود انصاري

و قومش شتابان به سوى او آمدند. و پيش از اين كارهاى ناپسند مرتكب مى‏شدند. گفت: اى قوم من! اينان دختران من اند [اگر مى‏خواهيد با آنان ازدواج كنيد] آنان برايتان پاكيزه‏ترند، پس از خداوند پروا بداريد و در [باره‏] مهمانانم مرا رسوا مكنيد. آيا هيچ مرد شايسته‏اى در ميان شما نيست؟

مکارم

قوم او (بقصد مزاحمت میهمانان) بسرعت به سراغ او آمدند -و قبلاً کارهای بد انجام می‌دادند- گفت: «ای قوم من! اینها دختران منند؛ برای شما پاکیزه‌ترند! (با آنها ازدواج کنید؛ و از زشتکاری چشم بپوشید!) از خدا بترسید؛ و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید! آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟!»

مجتبوی

و قومش شتابان به سوى او آمدند، و پيش از آن كارهاى بد و زشت مى‏كردند. گفت: اى قوم من، اين دختران من- كه مى‏توانيد با آنها ازدواج كنيد- آنها براى شما پاكيزه‏ترند پس، از خدا بترسيد و مرا در [روى‏] مهمانانم رسوا و شرمسار مكنيد آيا در ميان شما مردى خردمند و راه‏يافته نيست؟

مصباح زاده

و آمدند او را قومش كه بشتاب رانده مى‏شدند بسوى او و از پيش بودند كه ميكردند بدى‏ها را گفت اى قوم من اين گروه دختران من ايشان پاكيزه‏ترند براى شما پس بترسيد از خدا و رسوايم نكنيد در پيش مهمانانم آيا نيست در شما مردى هدايت يافته

معزی

و بيامدندش قومش مى شتافتند بسوى او و از پيش بودند مى كردند بديها را گفت اى قوم اينك دخترانم پاكيزه ترند براى شما پس بترسيد خدا را و خوارم نسازيد در ميهمانانم آيا نيست در شما مردى خردمند

قمشه ای

و (چون فرشتگان به صورت جوانان زیبا به خانه لوط درآمدند) قوم لوط به قصد عمل زشتی که در آن سابقه داشتند به سرعت به درگاه او وارد شدند، لوط به آنها گفت: این دختران من (جنس زنان امتم که به منزله دختران منند) برای شما پاکیزه و نیکوترند، از خدا بترسید و مرا نزد مهمانانم خوار و سرشکسته مکنید، آیا در میان شما یک مرد رشید نیست؟

رشاد خليفه

قوم او شتابان آمدند؛ آنان به رفتار گناه آلود خود عادت کرده بودند. او گفت: اي قوم من، براي شما پاکيزه تر است که درعوض دختران مرا بگيريد. از خدا پروا کنيد و مرا نزد ميهمانانم شرمنده نکنيد. آيا در ميان شما هيچ مرد عاقلي وجود ندارد؟

Literal

And his nation came to him rushing disturbedly/hysterically/madly to him, and from before they were making/doing the sins/crimes, he said: «You (my) nation those are my daughters, they are (F) purer for you, so fear and obey God and do not shame/scandalize/disgrace me in (front of) my guests, is (there) not from you a correctly/rightly guided man?»

Al-Hilali Khan

And his people came rushing towards him, and since aforetime they used to commit crimes (sodomy, etc.), he said: «O my people! Here are my daughters (i.e. the daughters of my nation), they are purer for you (if you marry them lawfully). So fear Allah and degrade me not as regards my guests! Is there not among you a single right-minded man?»

Arthur John Arberry

And his people came to him, running towards him; and erstwhile they had been doing evil deeds. He said, ‹O my people, these are my daughters; they are cleaner for you. So fear God, and do not degrade me in my guests. What, is there not one man among you of a right mind?›

Asad

And his people came running to him, impelled towards his house [by their desire]:›

Dr. Salomo Keyzer

En zijn volk kwam tot hem; zij vielen op hem aan, en zij waren reeds vroeger schuldig door zonde. Lot zeide tot hen: O mijn volk! deze mijne dochters mocht gij veeleer misbruiken. Vreest dus God, en beschaamt mij niet, door mijne gasten te verongelijken. Is er geen rechtschapen man onder u?

Free Minds

And his people came rushing towards him, and before it they were committing sin, he said: "My people, these are my daughters, they are purer for you, so be aware of God and do not disgrace me regarding my guests. Is there no sane man among you?"

Hamza Roberto Piccardo

La gente del suo popolo andò da lui tutta eccitata. Già avevano commesso azioni empie. Disse [loro]: «O popol mio, ecco le mie figlie sono più pure per voi. Temete Allah e non svergognatemi davanti ai miei ospiti. Non c’è fra voi un uomo di coscienza?».

Hilali Khan

And his people came rushing towards him, and since aforetime they used to commit crimes (sodomy, etc.), he said: "O my people! Here are my daughters (i.e. the daughters of my nation), they are purer for you (if you marry them lawfully). So fear Allah and degrade me not as regards my guests! Is there not among you a single right-minded man?"

Kuliev E.

К нему сбежались его соплеменники, которые уже давно совершали преступления. Он сказал: «О мой народ! Вот мои дочери. Они для вас чище. Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?»

M.-N.O. Osmanov

К Луту прибежали люди его племени, которые уже давно творили непотребные дела. Лут сказал: «О мой народ! Берите моих дочерей: они для вас чище [, чем мужчины]. Бойтесь же Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужа?»

Mohammad Habib Shakir

And his people came to him, (as if) rushed on towards him, and already they did evil deeds. He said: O my people! these are my daughters– they are purer for you, so guard against (the punishment of) Allah and do not disgrace me with regard to my guests; is there not among you one right-minded man?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And his people came unto him, running towards him – and before then they used to commit abominations – He said: O my people! Here are my daughters! They are purer for you. Beware of Allah, and degrade me not in (the person of) my guests. Is there not among you any upright man?

Palmer

And his people came to him, rushing at him, for before that they used to work evil. He said, ‹O my people! here are my daughters, they are purer for you; then, fear God, and do not disgrace me through my guests;- is there not among you one right-thinking man?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Lût’un kavmi koşarak onun yanına geldi. Bunlar daha önce de kötülükler yapmışlardı. Lût dedi ki: «Ey toplumum! İşte şunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temiz. Allah’tan korkun da misafirlerim önünde beni rezil etmeyin. İçinizde olgun bir adam yok mu?»

Qaribullah

His nation came running towards him; whilst they were doing evil deeds. ‹My nation, ‹ he said: ‹here are my daughters (take them in marriage), they are cleaner for you. Fear Allah and do not humiliate me by my guests. Is there not one man amongst you of right mind? ‹

QXP

And the most iniquitous among his people came rushing to Lot. (They wished the visiting Messengers to approve their behavior). Lot said, «O My people! Your wives, who are like my daughters, are permitted for you. Be mindful of Allah’s Laws, and do not humiliate me in the presence of my guests. Is there not a single upright man among you?» (Genesis 19:14 states that Lot offered them his own married daughters. Two daughters and the whole crowd! Nay, a Prophet is the spiritual father of his nation).

Reshad Khalifa

His people came rushing; they had grown accustomed to their sinful acts. He said, «O my people, it would be purer for you, if you take my daughters instead. You shall reverence GOD; do not embarrass me with my guests. Have you not one reasonable man among you?»

Rodwell

And his people came rushing on towards him, for aforetime had they wrought this wickedness. He said, «O my people! these my daughters will be purer for you: fear God, and put me not to shame in my guests. Is there no rightminded man among you?»

Sale

And his people came unto him, rushing upon him: And they had formerly been guilty of wickedness. Lot said unto them, O my people, these my daughters are more lawful for you: Therefore fear God, and put me not to shame by wronging my guests. Is there not a man of prudence among you?

Sher Ali

And his people came to him, running towards him, trembling with rage, and before this too they used to do evils. He said, `O my people, these are my daughters; they are purer for you. So fear ALLAH and do not disgrace me in the presence of my guest. Is there not among you one right-minded man ?

Unknown German

Und sein Volk kam zornbebend zu ihm gelaufen; und schon zuvor hatten sie Böses verübt Er sprach: «O mein Volk, dies hier sind meine Töchter; sie sind reiner für euch. So fürchtet Allah und bringt nicht Schande über mich in Gegenwart meiner Gäste. Ist denn kein vernünftiger Mann unter euch?»

V. Porokhova

И спешно бросился к нему его народ, – ■ Ведь и до этого они такие мерзости творили, – ■ И он сказал: ■ «О мой народ! Вот – мои дочери, ■ Они для вас (пристойнее и) чище. ■ Побойтесь же Аллаха вы! ■ (И оскорблением пришельцев в моем доме) ■ Меня пред ними не позорьте. ■ Неужто нет ни одного разумного средь вас?»

Yakub Ibn Nugman

Әлеге азган халык Лут өенә йөгерешеп килделәр, моннан элек тә алар яман эшләрне кылдылар. Аларның яман эшләре шул: яшь егетләрне кызлар итеп кулланырлар иде. Лутның кунаклары янына йөгерешеп килүләре дә шуның өчен иде. Лут аларга әйтте: «Ий каумем, менә минем сезгә кызларым, никахлап алыгыз да, якынлык кылыгыз, алар сезне гөнаһтан пакьләрдер. Аллаһудан куркыгыз, хәләл бар чагында хәрамнан сакланыгыз, мине кунакларым хакында рисвай кылмагыз! Әйә сезнең арагызда бу яман эшнең кабахәтлеген белүче бер ир юкмы? Әгәр арагызда гакыллы ир булса, сезне бу эштән тыяр иде.

جالندہری

اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بےتحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم! یہ (جو) میری (قوم کی) لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے (جائز اور) پاک ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے (بارے) میں میری آبرو نہ کھوؤ۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں

طاہرالقادری

(سو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا) اور لوط (علیہ السلام) کی قوم (مہمانوں کی خبر سنتے ہی) ان کے پاس دوڑتی ہوئی آگئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط (علیہ السلام) نے کہا: اے میری (نافرمان) قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے (بطریقِ نکاح) پاکیزہ و حلال ہیں سو تم اﷲ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں (اپنی بے حیائی کے باعث) مجھے رسوا نہ کرو! کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.