سوره يوسف (12) آیه 24

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 24

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 25
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 23

عربی

وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ

بدون حرکات عربی

و لقد همّت به و همّ بها لو لا أن رأى برهان ربّه كذلك لنصرف عنه السّوء و الفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين

خوانش

Walaqad hammat bihi wahamma biha lawla an raa burhana rabbihi kathalika linasrifa AAanhu alssoo-a waalfahshaa innahu min AAibadina almukhlaseena

آیتی

آن زن آهنگ او کرد و اگر نه برهان پروردگارش را ديده بود ، او نيز آهنگ آن زن مي کرد چنين کرديم تا بدي و زشتکاري را از وي بازگردانيم زيرا او از بندگان پاکدل ما بود

خرمشاهی

و آن زن آهنگ او [يوسف] كرد و او نيز اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن مى كرد; اينگونه [كرديم] تا نابكارى و ناشايستى را از او بگردانيم، چرا كه از بندگان اخلاص يافته ماست.

کاویانپور

آن زن (زليخا) قصد يوسف كرد و اگر يوسف برهان پروردگارش را در نظر نمى‏گرفت، هر آينه او نيز قصد آن زن ميكرد و بدينسان ما او را از عمل قبيح منصرف ساختيم و او از بندگان مخلص ما بود.

انصاریان

بانوی کاخ [چون خود را در برابر یوسفِ پاکدامن، شکست خورده دید با حالتی خشم آلود] به یوسف حمله کرد و یوسف هم اگر برهان پروردگارش را [که جلوه ربوبیت و نور عصمت و بصیرت است] ندیده بود [به قصد دفاع از شرف و پاکی اش] به او حمله می کرد [و در آن حال زد و خورد سختی پیش می آمد و با می روح شدن بانوی کاخ، راه اتهام بر ضد یوسف باز می شد، ولی دیدن برهان پروردگارش او را از حمله بازداشت و راه هر گونه اتهام از سوی بانوی کاخ بر او بسته شد]. [ما] این گونه [یوسف را یاری دادیم] تا زد و خورد [ی که سبب اتهام می شد] و [نیز] عمل خلاف عفت آن بانو را از او بگردانیم؛ زیرا او از بندگان خالص شده ما [از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی] بود.

سراج

و بعزتم سوگند كه آن زن آهنگ مواقعه يوسف را كرد و يوسف آهنگ وى مى‏كرد اگر نمى‏ديد برهان پروردگارش را چنين كرديم تا بگردانيم از يوسف بدى و ناشايست را زيرا او از جمله بندگان ماست كه خالص شده (براى طاعت ما)

فولادوند

و در حقيقت [آن زن‏] آهنگ وى كرد، و [يوسف نيز] اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى‏كرد. چنين [كرديم‏] تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم، چرا كه او از بندگان مخلص ما بود.

پورجوادی

آن زن آهنگ او كرد، اگر يوسف برهان پروردگارش را نديده بود آهنگ وى مى‏كرد، اينچنين بدى و فحشا را از او دور كرديم زيرا او از بندگان مخلص ماست.

حلبی

و [زليخا] قصد او كرد و [يوسف نيز] آهنگ او [مى‏] كرد، اگر برهان روشن پروردگارش را نمى‏ديد. هم چنين [كرديم‏] تا بدى و فحشاء را از او باز گردانيم. بى‏گمان او از بندگان پاكيزه ماست.

اشرفی

و هر آينه آنزن آهنگ او كرد و او آهنگ آن زن كرد اگر نبود كه ديد حجت پروردگار خود را همچنين كرديم تا بگردانيم از او گناه و كار زشت بدرستيكه او از بندگان ما بود كه پاك كرده بود از شقاوت

خوشابر مسعود انصاري

و به راستى [آن زن‏] قصد يوسف كرد و [يوسف نيز به حكم طبيعت بشرى‏] آهنگ او نمود. اگر برهان پروردگارش را نديده بود [آهنگ او مى‏كرد]. چنين كرديم تا بدى و ناشايستى را از او بگردانيم. كه او از بندگان اخلاص يافته ماست

مکارم

آن زن قصد او کرد؛ و او نیز -اگر برهان پروردگار را نمی‌دید- قصد وی می‌نمود! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!

مجتبوی

و هر آينه آن زن آهنگ او كرد، و اگر نه آن بود كه او برهان پروردگار خويش بديد آهنگ وى كرده بود. اينچنين [برهان خويش به او نموديم‏] تا بدى و زشتكارى را از او بگردانيم، كه او از بندگان ويژه و برگزيده ما بود.

مصباح زاده

و هر آينه آنزن آهنگ او كرد و او آهنگ زدن آن زن كرد اگر نبود كه ديد حجت پروردگار خود را همچنين كرديم تا بگردانيم از او گناه و كار زشت بدرستى كه او از بندگان ما بود كه پاك كرده بود از شقاوت

معزی

و هر آينه آن زن آهنگ او كرد و او آهنگ آن زن كرد اگر نمى ديد دستاويز پروردگار خويش را چنين تا برگردانيم از او زشتى و ناشايست را كه او است از بندگان ما ناآلودگان

قمشه ای

آن زن باز در وصل او اصرار و اهتمام کرد و یوسف هم اگر لطف خاص خدا و برهان روشن حق را ندیده بود (به میل طبیعی) در وصل آن زن اهتمام کردی، ولی ما این چنین کردیم تا قصد بد و عمل زشت را از او بگردانیم که همانا او از بندگان برگزیده ما بود.

رشاد خليفه

آن زن تقريباً خود را در اختيار او قرار داد، اگر به دليل مدرکي كه (يوسف) از جانب پروردگارش ديد نبود، چيزي نمانده بود كه او نيز در اختيار وي قرار گيرد. ما اين چنين پليدي و گناه را از او دور كرديم، زيرا او يكي از بندگان مخلص ما بود.

Literal

And she had been intended/resolved with him, and he intended/resolved with her, where it not for that he saw/understood his Lord’s proof/evidence, and like that to send away/divert from him the bad/evil/harm and the enormous/atrocious deeds , that he truly is from Our worshippers/slaves, the faithful/loyal/devoted.

Al-Hilali Khan

And indeed she did desire him and he would have inclined to her desire, had he not seen the evidence of his Lord. Thus it was, that We might turn away from him evil and illegal sexual intercourse. Surely, he was one of Our chosen, guided slaves.

Arthur John Arberry

For she desired him; and he would have taken her, but that he saw the proof of his Lord. So was it, that We might turn away from him evil and abomination; he was one of Our devoted servants.

Asad

And, indeed, she desired him, and he desired her; [and he would have succumbed] had he not seen [in this temptation] an evidence of his Sustainer’s truth:› thus [We willed it to be] in order that We might avert from him all evil and all deeds of abomination -for, behold, he was truly one of Our servants.'»

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij hield bij hem aan, en hij had dezelfde bedoeling; doch hij ontving eene duidelijke waarschuwing van zijnen Heer. Zoo wendden wij het kwaad en de onreinheid van hem af, daar hij een onzer oprechte dienaren was.

Free Minds

And she desired him and he desired her, had it not been that he saw His Lord’s proof; it was thus that We turned evil and lewdness away from him; he is of Our loyal servants.

Hamza Roberto Piccardo

Certamente ella lo desiderava ed egli l’avrebbe respinta con violenza se non avesse visto un segno del suo Signore ; così allontanammo da lui il male e l’ignominia, perché era uno dei Nostri sinceri servitori.

Hilali Khan

And indeed she did desire him and he would have inclined to her desire, had he not seen the evidence of his Lord. Thus it was, that We might turn away from him evil and illegal sexual intercourse. Surely, he was one of Our chosen, guided slaves.

Kuliev E.

Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных (или искренних) рабов.

M.-N.O. Osmanov

Она возжелала его, и он возжелал бы ее тоже, если бы не увидел прежде знамения Господа своего. Так [повелели Мы], чтобы отвратить от него зло и прелюбодеяние, ибо он, воистину, из числа Наших верных рабов.

Mohammad Habib Shakir

And certainly she made for him, and he would have made for her, were it not that he had seen the manifest evidence of his Lord; thus (it was) that We might turn away from him evil and indecency, surely he was one of Our sincere servants.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

She verily desired him, and he would have desired her if it had not been that he saw the argument of his Lord. Thus it was, that We might ward off from him evil and lewdness. Lo! he was of Our chosen slaves.

Palmer

And she was anxious for him, and he would have been anxious for her, had it not been that he saw the demonstration of his Lord; thus did we turn evil and fornication from him; verily, he was of our sincere servants.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi, o da onu arzulamıştı. Biz böylece ondan, kötülüğü ve fuhşu uzak tutuyorduk. Çünkü o, bizim samimi/seçkin kullarımızdandı.

Qaribullah

She desired him, had he not been shown the proof of his Lord he would have taken her. But We turned him away from evil and abomination, for he was one of Our sincere worshipers.

QXP

She desired him, and he would have desired her if he had not seen the Argument of his Lord, («Go not close to adultery» (17:32)). Obeying Our Command saved him from evil and lewdness. He was among Our sincere servants.

Reshad Khalifa

She almost succumbed to him, and he almost succumbed to her, if it were not that he saw a proof from his Lord. We thus diverted evil and sin away from him, for he was one of our devoted servants.

Rodwell

But she longed for him; and he had longed for her had he not seen a token from his lord. Thus we averted evil and defilement from him, for he was one of our sincere servants.

Sale

But she resolved within her self to enjoy him, and he would have resolved to enjoy her, had he not seen the evident demonstration of his Lord. So We turned away evil and filthiness from him, because he was one of our sincere servants.

Sher Ali

And she made up her mind with regard to him, to seduce him, and he made up his mind with regard to her, to resist her. If he had not seen manifest Sign of his Lord, he could not have shown such determination. Thus did it come about that WE might turn away from him all evil and indecency. Surely, he was one of Our chosen servants.

Unknown German

Und sicher begehrte sie ihn, auch er hätte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hätte. Das geschah, auf daß Wir Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abwendeten. Fürwahr, er war einer Unserer auserwählten Diener.

V. Porokhova

И так она его желала, ■ И он (в ответ) бы и желал ее, ■ Если б свидетельства Владыки своего ■ Он не увидел, – ■ Так (Мы веление Свое ему послали), ■ Чтоб зло и мерзость от него отвлечь. ■ Он – истинно, из искренних служителей (Аллаха)!

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк Йусуфны үзенә якынлык кылдырырга теләде Зөләйхә, вә Йусуф та Зөләйхәгә касд кылган булыр иде, әгәр Раббысының галәмәтләрен күрмәгән булса, ягъни шул вакытта Аллаһ аңа атасын күз алдына китерде, әнә шулай галәмәт күрсәттек Йусуфтан яман вә фәхеш эшне җибәрмәк өчен, чөнки ул Безнең ихлас колларыбыздан.

جالندہری

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے (تو جو ہوتا ہوتا) یوں اس لیے (کیا گیا) کہ ہم ان سے برائی اور بےحیائی کو روک دیں۔ بےشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے

طاہرالقادری

(یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا) اور بیشک اس (زلیخا) نے (تو) ان کا ارادہ کر (ہی) لیا تھا، (شاید) وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔٭ اس طرح (اس لئے کیا گیا) کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی (دونوں) کو دور رکھیں، بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے (برگزیدہ) بندوں میں سے تھے،٭ (یا انہوں نے بھی اس کو طاقت سے دور کرنے کا قصد کر لیا تھا۔ اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو اپنے دفاع میں سختی کر گزرتے اور ممکن ہے اس دوران ان کا قمیض آگے سے پھٹ جاتا جو بعد ازاں ان کے خلاف شہادت اور وجہ تکلیف بنتا، سو اﷲ کی نشانی نے انہیں سختی کرنے سے روک دیا۔)

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.