سوره يوسف (12) آیه 68

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 68

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 69
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 67

عربی

وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

و لمّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من اللّه من شي‏ء إلاّ حاجة في نفس يعقوب قضاها و إنّه لذو علم لما علّمناه و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون

خوانش

Walamma dakhaloo min haythu amarahum aboohum ma kana yughnee AAanhum mina Allahi min shay-in illa hajatan fee nafsi yaAAqooba qadaha wa-innahu lathoo AAilmin lima AAallamnahu walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona

آیتی

چون از جايي که پدر فرمان داده بود داخل شدند ، اين کار در برابر، اراده خدا سودشان نبخشيد تنها نيازي در ضمير يعقوب بود که آن را آشکار ساخت ، زيرا او را علمي بود که خود به او آموخته بوديم ولي بيشتر مردم نمي دانند

خرمشاهی

و چون به همان گونه كه پدرشان به ايشان دستور داده بود، وارد [شهر] شدند، [اين شيوه ورود] ايشان را از قضاى الهى باز نداشت; ولى [هر چه بود] نياز روحى يعقوب بود كه بدينسان برآورده كرد; و او با آنچه به او آموخته بوديم، دانشور بود، ولى بيشترينه مردم نمى دانند.

کاویانپور

و چون بدانسان كه پدرشان گفته بود، وارد شهر شدند، هيچ چيز آنها را از خواست خدا باز نداشت مگر خواستى كه در دل يعقوب بود كه انجام يافت و او صاحب علم و دانش بود زيرا ما او را (به وحى) علم آموختيم ولى اكثر مردم نميدانند.

انصاریان

هنگامی که فرزندان یعقوب از آنجایی که پدرشان دستور داده بود، وارد شدند، تدبیر یعقوب نمی توانست هیچ حادثه ای را که از سوی خدا رقم خورده بود، از آنان برطرف کند جز خواسته ای که در دل یعقوب بود [که فرزندانش به سلامت و دور از چشم زخم وارد شوند] که خدا آن را به انجام رساند، یعقوب به سبب آنکه تعلیمش داده بودیم از دانشی [ویژه] برخوردار بود ولی بیشتر مردم [که فقط چشمی ظاهربین دارند، این حقایق را] نمی دانند.

سراج

و آن هنگام كه فرزندان يعقوب درآمدند از آنجا كه فرموده بود بديشان پدرشان نبود آن (اندرز يعقوب) كه باز دارد از ايشان از (قضاى) خدا هيچ چيزى را لكن خواسته‏اى بود در دل يعقوب كه خدا روا كرد آنرا (و فرزندش را بدو برگرداند) و البته يعقوب صاحب دانش بود به آن چيزى كه آموخته بوديم بدو و ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند (اين نكته را)

فولادوند

و چون همان گونه كه پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند، [اين كار] چيزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمى‏كرد جز اينكه يعقوب نيازى را كه در دلش بود، برآورد و بى‏گمان، او از [بركت‏] آنچه بدو آموخته بوديم داراى دانشى [فراوان‏] بود، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.

پورجوادی

چون به همان صورت كه پدرشان دستور داده بود داخل شدند، بر دور كردن حادثه مقدر شده از جانب خدا تأثير نداشت، اما اين حاجت درونى يعقوب بود كه آن را اجرا كردند، چون او علمى داشت كه ما به او آموخته بوديم ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.

حلبی

و چون داخل شدند از آنجا كه پدرشان به آنها فرموده بود، هيچ چيز آنها را از قضاى خدا بى‏نياز نكرد، مگر خواستى كه در نفس يعقوب بود [كه چشم بد به آنان نرسد]، كه آن را بر آورد. و بى‏گمان او خداوند دانش بود، بدانچه ما او را آموخته بوديم و ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند.

اشرفی

و چون داخل شدند از جائيكه فرمود ايشانرا پدرشان نشد كه كفايت كند از ايشان از خدا هيچ چيز جز حاجتى در نفس يعقوب كه قضا كرد و بجا آورد آنرا و بدرستيكه او هر آينه صاحب علم است مر آنچه را تعليم داديم او را و ليكن اكثر مردمان نميدانند

خوشابر مسعود انصاري

و چون از آنجا كه پدرشان به آنان دستور داده بود، وارد شدند- [چنين ورودى‏] نمى‏توانست از [قضاى‏] خداوند، چيزى را از آنان دفع كند- ولى آنچه را كه در دل يعقوب بود، برآورده كرد. و از آنچه به او آموخته بوديم، دانشى داشت. ولى بيشتر مردم نمى‏دانند

مکارم

و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی‌توانست از آنها دور سازد، جز حاجتی در دل یعقوب (که از این طریق) انجام شد (و خاطرش آرام گرفت)؛ و او به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم، علم فراوانی داشت؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند!

مجتبوی

و چون از همانجا كه پدرشان فرموده بود درون شدند، آنان را در برابر [قضا و قدر] خدا هيچ سودى نداشت مگر آرزو و نيازى كه در دل يعقوب بود و آن را آشكار كرد- بگفت و دل از آن بپرداخت- و همانا وى خداوند دانش بود- مى‏دانست كه گريز نتواند كسى را از قضا و قدر برهاند- از آن رو كه ما به او آموخته بوديم ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.

مصباح زاده

و چون داخل شدند از جائيكه فرمود ايشان را پدرشان نشد كه كفايت كند از ايشان از خدا هيچ چيز جز حاجتى در نفس يعقوب كه قضا كرد و بجا آورد آنرا و بدرستى كه او هر آينه صاحب علم است مر آنچه را تعليم داديم او را و ليكن اكثر مردمان نمى‏دانند

معزی

و هنگامى كه درآمدند بدانسان كه فرمود ايشان را پدرشان نبود كه بى نياز كند از ايشان از خدا چيزى مگر خواسته اى را در دل يعقوب كه برآوردش و همانا او است دانشمندى بدانچه بياموختيمش و ليكن بيشتر مردم نمى دانند

قمشه ای

چون آنها به ملک مصر به طریقی که پدر دستور داده بود وارد شدند البته این کار هیچ سودی برایشان در برابر (قضا و قدر) خدا نداشت جز آنکه در دل یعقوب غرضی بود که (از چشم بد گزندی نبینند) ادا نمود، و او بسیار دانشمند بود، زیرا ما او را (به وحی خود) علم آموختیم و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند.

رشاد خليفه

هنگامي كه (به سوي يوسف) رفتند، به همان شيوه‌اي كه پدرشان ياد داده بود، وارد شدند. اگرچه اين نمي توانست چيزي را كه خدا مقرر كرده بود، تغيير دهد. يعقوب براي اين درخواست دليل خاصي داشت، زيرا او از دانش خاصي كه ما به او آموختيم، برخوردار بود، ولي اكثر مردم نمي ‌دانند.

Literal

And when they entered from where their father ordered/commanded them, and (it) was not to suffice/enrich from them from God from a thing, except a need/necessity in Jacob’s self he accomplished it, and that truly he is (an owner) of knowledge to what We taught/instructed him , and but most of the people do not know.

Al-Hilali Khan

And when they entered according to their fathers advice, it did not avail them in the least against (the Will of) Allah, it was but a need of Yaqoobs (Jacob) inner-self which he discharged. And verily, he was endowed with knowledge because We had taught him, but most men know not.

Arthur John Arberry

And when they entered after the manner their father commanded them, it availed them nothing against God; but it was a need in Jacob’s soul that he so satisfied. Verily he was possessed of a knowledge for that We had taught him; but most men know not.

Asad

But although they entered [Joseph’s city] in the way their father had bidden them, this proved of no avail whatever to them against [the plan of] God6′ [His request] had served only to satisfy Jacob’s heartfelt desire [to protect them]:6 for, behold, YUSUF SORAH thanks to what We had imparted unto him, he was indeed endowed with the knowledge [that God’s will must always prevailbl; but most people know it not.

Dr. Salomo Keyzer

En toen zij de stad binnenkwamen, zooals hun vader hun had bevolen, was het hun niet van oordeel tegen Gods besluit, en het diende alleen om de begeerte van Jacobs ziel te bevredigen, die het hun had gelast; want hij was begiftigd met de kennis, waarin wij hem hadden onderwezen; maar het grootste deel der menschen begrijpt niet.

Free Minds

And when they entered from where their father had commanded them, it would not have availed them in the least against God, but it was out of a concern in Jacob’s soul that he brought out. And he is with knowledge for what We have taught him, but most men do not know.

Hamza Roberto Piccardo

Pur essendo entrati nel modo che loro padre aveva raccomandato, ciò non li avrebbe protetti da Allah. Non fu altro che uno scrupolo, nell’animo di Giacobbe, ed egli lo soddisfece. Invero egli era colmo della scienza che Noi gli avevamo insegnato, mentre la maggior parte degli uomini non sanno.

Hilali Khan

And when they entered according to their fathers advice, it did not avail them in the least against (the Will of) Allah, it was but a need of Yaqoobs (Jacob) inner-self which he discharged. And verily, he was endowed with knowledge because We had taught him, but most men know not.

Kuliev E.

Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле Аллаха, но таким было желание души Йакуба (Иакова), которое он удовлетворил. Воистину, он обладал знанием, поскольку Мы научили его, но большая часть людей не знает этого.

M.-N.O. Osmanov

Хотя [братья Йусуфа] вошли [в столицу] так, как им велел отец, это ничуть не помогло им уклониться от [предопределения] Аллаха, [это послужило] только исполнению желания души Йа’куба, которое он высказал. Он, воистину, обладал знанием, поскольку Мы научили его, но большая часть людей не ведает об этом.

Mohammad Habib Shakir

And when they had entered as their father had bidden them, it did not avail them aught against Allah, but (it was only) a desire in the soul of Yaqoub which he satisfied; and surely he was possessed of knowledge because We had given him knowledge, but most people do not know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when they entered in the manner which their father had enjoined, it would have naught availed them as against Allah; it was but a need of Jacob’s soul which he thus satisfied; and lo! he was a lord of knowledge because We had taught him; but most of mankind know not.

Palmer

And when they had entered as their father bade them, it availed them nothing against God, save for a want in Jacob’s soul which it fulfilled; for, verily, he was possessed of knowledge, for that we had taught him;- but most men do not know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Babalarının emrettiği yerlerden kente girdiklerinde, bu onlardan Allah’ın herhangi bir takdirini uzak tutmamıştı; sadece Yakub’un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Yakub, bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi sahibi idi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi.

Qaribullah

And when they entered from where their father had instructed them, nothing helped them against (the decree of) Allah. It was but a need in Jacob’s soul which he had fulfilled. He possessed knowledge because of what We had taught him, though most people do not know.

QXP

When they went, they entered the town as their father instructed. Jacob was quite right that even he (a Prophet of God) could not avail them against the Divine Laws. It was a duty that he did (giving the correct advice to his sons), although it could not prevent what was to happen (with Benjamin (12:75-81)). He was, by Our teaching, full of knowledge. And most people are devoid of that level of insight.

Reshad Khalifa

When they went (to Joseph), they entered in accordance with their father’s instructions. Although this could not change anything decreed by GOD, Jacob had a private reason for asking them to do this. For he possessed certain knowledge that we taught him, but most people do not know.

Rodwell

And when they entered as their father had bidden them, it did not avert from them anything decreed of God; but it only served to satisfy a desire in the soul of Jacob which he had charged them to perform; for he was possessed of knowledge which we had taught him; but most men have not that knowledge.

Sale

And when they entered the city, as their father had commanded them, it was of no advantage unto them against the decree of God; and the same served only to satisfy the desire of Jacob’s soul, which he had charged them to perform: For he was indued with knowledge of that which We had taught him; but the greater part of men do not understand.

Sher Ali

And when they entered in the manner their father had commanded them, Jacob’s purpose was fulfilled but it could not avail them anything against ALLAH, except that there was a desire in Jacob’s mind which he thus satisfied; and he was surely possessed of great knowledge WE had taught him, but most men know not.

Unknown German

Als sie auf die Art eingezogen waren, wie ihr Vater es ihnen geboten hatte, konnte er ihnen nichts nützen gegen Allah, außer daß ein Verlangen in Jakobs Seele war, das er (so) befriedigte; und er besaß gewiß großes Wissen, weil Wir ihn belehrt hatten, allein die meisten Menschen wissen es nicht.

V. Porokhova

Когда вошли они (в Египет) ■ И где, и как им повелел отец, ■ Их это не спасло ни от чего ■ Из (мудрых замыслов) Аллаха, ■ А только претворило в жизнь ■ (Отцовское) желание Йакуба ■ (Предостеречь их от беды), – ■ Ведь обладал он знанием того, ■ Чему его Мы научили. ■ Но большинство людей (того) не знает.

Yakub Ibn Nugman

Алар Мысырга җитеп, аталары әйткәнчә төрлесе төрле капкадан кергән заманда аталары Ягькубның сүзе аларга Аллаһудан килгән каза хакында һич файда бирмәде, мәгәр Ягъкубның күңелендәге теләге генә үтәлде, тәхкыйк ул Без өйрәткән нәрсәләрне белүче, шуның өчен балаларын шулай вәгазь кылды ләкин күп кешеләр белмиләр эшнең яшерен серләрен.

جالندہری

اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے (داخل ہونے کے لیے) باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی۔ اور بےشک وہ صاحبِ علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

طاہرالقادری

اور جب وہ (مصر میں) داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ (حکم) انہیں اﷲ (کی تقدیر) سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا مگر یہ یعقوب (علیہ السلام) کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور (اس خواہش و تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا، تمہیں کیا خبر!) بیشک یعقوب (علیہ السلام) صاحبِ علم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علمِ (خاص) سے نوازا تھا مگر اکثر لوگ (ان حقیقتوں کو) نہیں جانتے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.