سوره الرعد (13) آیه 6

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 6

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 7
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 5

عربی

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ

بدون حرکات عربی

و يستعجلونك بالسّيّئة قبل الحسنة و قد خلت من قبلهم المثلات و إنّ ربّك لذو مغفرة للنّاس على ظلمهم و إنّ ربّك لشديد العقاب

خوانش

WayastaAAjiloonaka bialssayyi-ati qabla alhasanati waqad khalat min qablihimu almathulatu wa-inna rabbaka lathoo maghfiratin lilnnasi AAala thulmihim wa-inna rabbaka lashadeedu alAAiqabi

آیتی

به شتاب از تو پيش از خير و آمرزش ، عذاب مي طلبند پيش از آنها، عذابهايي بوده است و پروردگار تو مردم را با آنکه ستم کرده اند مي آمرزدو نيز پروردگار تو به سختي عقوبت مي کند

خرمشاهی

و از تو با [شدت و] شتاب بدى [عذاب] را پيش از نيكى [آمرزش] مى طلبند; و حال آنكه پيش از آنها [رسم] عقوبته[ى الهى] برقرار بوده است; و بيگمان پروردگارت بر مردمان با وجود ستمشان آمرزنده است; و بيگمان پروردگارت سخت كيفر است.

کاویانپور

كافر دلان بجاى توبه و آمرزش، با تمسخر از تو درخواست تعجيل در عذاب ميكنند. در صورتى كه مجازات سخت بر كافران پيشين آنها رسيده است و پروردگار تو بر جور و ستم مردم، همواره صاحب عفو و بخشش و مجازاتش نيز بسيار شديد است.

انصاریان

و از تو [بر پایه تمسخر، استهزا، جهل و نادانی] پیش از [درخواست] خیر و خوشی تقاضای شتاب در [فرود آمدن] عذاب می کنند، [اینان گمان می کنند که عذاب ها و می ازات های الهی دروغ است] با اینکه پیش از آنان عذاب ها و عقوبت های عبرت آموز [بر کافران و منکران] گذشته است و قطعاً پروردگارت نسبت به مردم با ظلم و ستمی که می کنند صاحب آمرزش است، و مسلماً پروردگارت سخت کیفر است.

سراج

مشركان (از روى تمسخر) بشتاب مى‏خواهند از تو بدى (عذاب) را پيش از خوبى (عافيت) و حال آنكه گذشته است پيش از ايشان عقوبتها و البته پروردگار تو داراى آمرزش است براى مردم حتى در حال ستمگريشان و بيگمان پروردگار تو سخت عقوبت كننده است

فولادوند

و پيش از رحمت، شتابزده از تو عذاب مى‏طلبند و حال آنكه پيش از آنان [بر كافران‏] عقوبتها رفته است، و به راستى پروردگار تو نسبت به مردم -با وجود ستمشان- بخشايشگر است، و به يقين پروردگار تو سخت‏كيفر است.

پورجوادی

آنها پيش از رحمت خواستار عذاب هستند با اين كه قبل از آنها بلاهاى عبرت انگيز نازل شد و پروردگارت مردم را با آن كه ستم كرده‏اند، مى‏آمرزد ولى عذابش نيز بسيار سخت است.

حلبی

و به شتاب از تو بدى را پيش از نيكى [عذاب را قبل از آمرزش‏] مى‏خواهند، و به تحقيق پيش از ايشان [بر امتان گذشته‏] عقوبتها رفت، و بى‏گمان پروردگار تو براى مردم با [وجود] ستمگرى ايشان، بخشاينده است و براستى پروردگارت، سخت عقوبت است.

اشرفی

و بشتاب ميخواهند از تو بدى را پيش از خوبى و بدرستيكه گذشت پيش از ايشان عقوبت‏ها و بدرستيكه پروردگار تو هر آينه خداوند آمرزش است مر مردمانرا بر ستمشان و بدرستيكه پروردگار تو هر آينه سخت عقوبت است

خوشابر مسعود انصاري

و پيش از آسايش عذاب را به شتاب از تو مى‏خواهند حال آنكه كيفرها پيش از آنان [بر امتهايى‏] گذشته است و پروردگارت براى مردمان با وجود ستمكار بودنشان آمرزنده است و پروردگارت سخت كيفر است

مکارم

آنها پیش از حسنه (و رحمت)، از تو تقاضای شتاب در سیّئه (و عذاب) می‌کنند؛ با اینکه پیش از آنها بلاهای عبرت انگیز نازل شده است! و پروردگار تو نسبت به مردم -با اینکه ظلم می‌کنند- دارای مغفرت است؛ و (در عین حال،) پروردگارت دارای عذاب شدید است!

مجتبوی

و از تو پيش از نيكى- سلامت و رستگارى- بدى- عذاب و هلاكت- را به شتاب مى‏خواهند، و حال آنكه پيش از آنان عقوبتهاى عبرت‏آموز رفته است. و همانا پروردگار تو براى مردم بر ستمكاريشان خداوند آمرزش است و همانا پروردگار تو سخت كيفر است.

مصباح زاده

و بشتاب ميخواهند از تو بدى را پيش از خوبى و بدرستى كه گذشت پيش از ايشان عقوبت‏ها و بدرستى كه پروردگار تو هر آينه خداوند آمرزش است مر مردمان را بر ستمشان و بدرستى كه پروردگار تو هر آينه سخت عقوبت است

معزی

و شتاب خواهند از تو به بدى پيش از خوبى حالى كه گذشت است پيش از ايشان شكنجه ها و همانا پروردگار تو آمرزشگر است براى مردم بر ستمگريشان و همانا پروردگار تو است سخت شكنجه

قمشه ای

(ای رسول ما) کافران پیش از تقاضای آمرزش و احسان (به تمسخر) از تو تقاضای تعجیل در عذاب می‌کنند؟در صورتی که چه عقوبت‌های عبرت‌آموز بر امّتان کافر گذشته رسید!و خدا بر ظلم خلق هم بسیار صاحب عفو و مغفرت است و هم صاحب قهر و انتقام سخت است.

رشاد خليفه

به جاي آنکه پرهيزكار شوند، با اعتراض از تو مي ‌خواهند تا براي آنها عذاب بياوري! نمونه هاي کافي از گذشته براي آنها آورده شده است. مسلماً، پروردگار تو با وجود ستمگري هاي مردم، نسبت به آنها سرشار از بخشايش است و پروردگار تو در مجازات نيز سختگير است.

Literal

And they hurry/hasten you with the sin/crime (harm) before the good/goodness, and the punishments and tortures had passed from before them, and that your Lord (is owner) of mercy to the people, on (for) their injustice/oppression, and that your Lord (is) strong (E) (severe in) the punishment.

Al-Hilali Khan

They ask you to hasten the evil before the good, yet (many) exemplary punishments have indeed occurred before them. But verily, your Lord is full of Forgiveness for mankind inspite of their wrong-doing. And verily, your Lord is (also) Severe in punishment.

Arthur John Arberry

They would have thee hasten the evil ere the good; yet there have passed away before them examples. Thy Lord is forgiving to men, for all their evil-doing, and thy Lord is terrible in retribution.

Asad

And [since, O Prophet, they are bent on denying the truth,] they challenge thee to hasten the coming upon..them of evil instead of [hoping for] good'»although [they ought to know that] the exemplary punishments [which they now deride] have indeed come to pass before their time. Now, behold, thy Sustainer is full of forgiveness unto men despite all their evildoing:» but, behold, thy Sustainer is [also] truly severe in retribution!

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen u vragen veeleer het kwade dan het goede te verhaasten; hoewel zij reeds voorbeelden van de goddelijke wraak hebben gezien. Waarlijk, de Heer bezit inschikkelijkheid omtrent de menschen, niettegenstaande hunne boosheid; maar de Heer is ook streng in het straffen.

Free Minds

And they hasten towards you with sin before good, and the examples of those before them have already been given. Your Lord is with great forgiveness to mankind for their transgression, and your Lord is severe in retribution.

Hamza Roberto Piccardo

E ti chiedono di sollecitare il male prima del bene! Eppure prima di loro si produssero castighi esemplari. In verità il tuo Signore è disposto al perdono degli uomini, nonostante la loro iniquità. In verità il tuo Signore è severo nel castigo.

Hilali Khan

They ask you to hasten the evil before the good, yet (many) exemplary punishments have indeed occurred before them. But verily, your Lord is full of Forgiveness for mankind inspite of their wrong-doing. And verily, your Lord is (also) Severe in punishment.

Kuliev E.

Они торопят тебя со злом прежде добра, но ведь до них уже были примеры поучительного наказания. Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость. Воистину, твой Господь суров в наказании.

M.-N.O. Osmanov

Они требуют от тебя ускорить [исполнения обещанного] наказания [в этом мире], не дожидаясь [обещанной] милости [в том мире]. Но ведь задолго до них были наказаны [другие народы]. Воистину, твой Господь прощает людей, если даже они нечестивцы, и, воистину, Господь твой суров в наказании.

Mohammad Habib Shakir

And they ask you to hasten on the evil before the good, and indeed there have been exemplary punishments before them; and most surely your Lord is the Lord of forgiveness to people, notwithstanding their injustice; and most surely your Lord is severe in requiting (evil).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they bid thee hasten on the evil rather than the good, when exemplary punishments have indeed occurred before them. But lo! thy Lord is rich in pardon for mankind despite their wrong, and lo! thy Lord is strong in punishment.

Palmer

They will wish thee to hasten on the evil rather than the good; examples have passed away before them: but thy Lord is possessor of forgiveness unto men, notwithstanding their injustice; but, verily, thy Lord is keen to punish.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Senden, güzellikten önce kötülük istemede acele ediyorlar. Halbuki önlerinden pek çok örnek gelip geçti. Şu da bir gerçek ki, Rabbin insanlara karşı, zulümlerine rağmen af sahibidir. Ve Rabbinin azabı elbette çok şiddetlidir.

Qaribullah

They bid you to hasten the evil before the good, yet examples have passed away before them. Your Lord is Forgiving to people despite their evildoing; yet your Lord is Stern in retribution.

QXP

(Instead of helping you establish and consolidate the Divine System on earth), they challenge you (O Prophet) to hasten the disaster that strikes nations when they ignore the Divine Values. Sufficient precedents have been set for them in the form of exemplary punishments to generations before them. Now, behold, your Lord is Full of forgiveness for people despite their wrongdoing. But, behold, your Lord is also Strict in retribution! (He has decreed the Law of Respite during which period people can safely mend their ways).

Reshad Khalifa

They challenge you to bring doom upon them, rather than turning righteous! Sufficient precedents have been set for them in the past. Indeed, your Lord is full of forgiveness towards the people, in spite of their transgressions, and your Lord is also strict in enforcing retribution.

Rodwell

To hasten evil rather than good will they challenge thee: but, before their time have been like examples. Full, truly, of mercy is thy Lord unto men, despite their sins; but verily, thy Lord is right vehement to punish.

Sale

They will ask of thee to hasten evil rather than good: Although there have already been examples of the divine vengeance before them. Thy Lord is surely indued with indulgence towards men, notwithstanding their iniquity; but thy Lord is also severe in punishing.

Sher Ali

And they ask thee to hasten on the evil rather than the good, whereas exemplary punishment have already come to pass before them. And, verily, thy Lord is full of forgiveness for mankind despite their wrongdoing, and verily, thy Lord is also Severe in retribution.

Unknown German

Sie werden dich eher die Strafe als die Wohltat beschleunigen heißen, obwohl (schon) vor ihnen beispielgebende Bestrafungen erfolgt sind. Wahrlich, dein Herr ist voll Verzeihung für die Menschheit, trotz ihres Missetuns, und siehe, dein Herr ist streng im angemessenen Bestrafen.

V. Porokhova

Они тебя торопят с (исполнением) дурного, ■ Прежде чем доброе (случится), ■ Но проходили наказания (народов) и до них, ■ Как назидание и как пример (для их потомков), – ■ Ведь вопреки нечестию людскому ■ Господь твой – истинно, Хранитель (все)прощенья ■ (Для тех, кто лик свой обратил к Нему), ■ И, истинно, Господь твой столь же строг ■ В суровом наказании (неверных).

Yakub Ibn Nugman

Ул ахмаклар яхшылыктан элек явызлыкны ашыктыралар, ягъни тәүбә истигъфарга ашыгыр урынына вәгъдә кылган ґәзабыңны тизрәк китер, дип, үзләренә ґәзабны ашыктыралар, тәхкыйк болар кеби кәферләргә Безнең ґәзабларыбыз булып үтте, гыйбрәтләнеп тәүбә итүләре кирәк иде, тәхкыйк синең Раббың золым вә гөнаһ бәрабәренә камил ярлыкаучы булдыгыннан тәүбә итеп, төзәтүчеләрне гафу ит, вә шуның белән бергә синең Раббың, әлбәттә, кәферләрдән каты ґәзаб белән үч алучы.

جالندہری

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی (طالب عذاب) ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب (واقع) ہوچکے ہیں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بےانصافیوں کے معاف کرنے والا ہے۔ اور بےشک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے

طاہرالقادری

اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں، اور (اے حبیب!) بیشک آپ کا رب لوگوں کے لئے ان کے ظلم کے باوجود بخشش والا ہے اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا (بھی) ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.