سوره الرعد (13) آیه 22

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 22

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 23
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 21

عربی

وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

بدون حرکات عربی

و الّذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم و أقاموا الصّلاة و أنفقوا ممّا رزقناهم سرّا و علانية و يدرؤن بالحسنة السّيّئة أولئك لهم عقبى الدّار

خوانش

Waallatheena sabaroo ibtighaa wajhi rabbihim waaqamoo alssalata waanfaqoo mimma razaqnahum sirran waAAalaniyatan wayadraoona bialhasanati alssayyi-ata ola-ika lahum AAuqba alddari

آیتی

آنان که به طلب ثواب پروردگار خويش صبر پيشه کردند ، و نماز گزاردندو، در نهان و آشکار از آنچه به آنها روزي داده ايم انفاق کردند و بدي را به نيکي دفع مي کنند سراي آخرت خاص آنان است

خرمشاهی

و كسانى كه براى نيل به خشنودى پروردگارشان شكيبايى پيشه كرده اند و نماز را برپا داشته اند و از هر آنچه روزيشان كرده ايم، پنهان و آشكارا مى بخشند و بدى را با نيكى دفع مى كنند، اينانند كه نيك سرانجامى دارند.

کاویانپور

و نيز كسانى كه در طلب رضاى پروردگارشان (در برابر سختيها و ناملايمات زندگى) صبر و استقامت در پيش ميگيرند و نماز بر پا مى‏دارند و از آنچه نصيبشان كرديم، در نهان و آشكار انفاق ميكنند و در عوض بديهاى مردم، نيكى ميكنند. همانها هستند كه سراى آخرت از آن آنهاست.

انصاریان

و برای به دست آوردن خشنودی پروردگارشان [در برابر گناهان و انجام وظایف و حوادث] شکیبایی ورزیدند، و نماز را بر پا داشتند، و بخشی از آنچه را روزی آنان کردیم در نهان و آشکار انفاق نمودند، و همواره با نیکیِ [عبادت] زشتی و پلیدی [گناه] را دفع می کنند [و با خوبی های خود نسبت به مردم، بدی های آنان را نسبت به خود برطرف می نمایند] ، اینانند که فرجام نیک آن سرای، ویژه آنان است.

سراج

و آنانكه شكيبائى كردند بطلب خوشنودɠپروردگارشان و بپاى داشتند نماز را و انفاق كردند پاره‏اى از آنچه روزى داده‏ايم بديشان پنهان و آشكارا و دفع مى‏كنند به نيكوئى بدى را (به انجام دادن طاعت گناه را) آن گروه براى ايشان سر انجام نيكوى اين سراى است (سر انجام نيك)

فولادوند

و كسانى كه براى طلب خشنودى پروردگارشان شكيبايى كردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم، نهان و آشكارا انفاق كردند، و بدى را با نيكى مى‏زدايند، ايشان راست فرجامِ خوشِ سراى باقى.

پورجوادی

و آنان كه به طلب خشنودى پروردگار صبر مى‏كنند و نماز برپا مى‏دارند و از آنچه نصيبشان كرديم در پنهان و آشكار انفاق مى‏كنند و با نيكيها بديها را از بين مى‏برند، عاقبت صاحب سراى ديگرند.

حلبی

و آن كسان كه به طلب خشنودى پروردگارشان شكيبايى كردند و نماز را بپاى داشتند و از آنچه ايشان را روزى كرديم، در نهان و آشكار انفاق كردند و با كار نيك، بدكارى را دفع كردند. آن گروهند كه ايشان را سراى آخرت است

اشرفی

و آنان كه صبر كردند براى طلب وجه پروردگارشان و برپاى داشتند نماز را و انفاق نمودند از آنچه روزى داديمشان نهان و آشكار و دفع ميكنند بخوبى بدى را آنها مر ايشانراست عاقبت آنسراى

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه در طلب خشنودى پروردگارشان بردبارى كردند و نماز را بر پاى داشتند و از آنچه روزيشان كرده‏ايم نهان و آشكارا انفاق كردند و بدى را با نيكى دفع مى‏كنند، اينانند كه پاداش نيك آن سراى همانان راست

مکارم

و آنها که بخاطر ذات (پاک) پروردگارشان شکیبایی می‌کنند؛ و نماز را برپا می‌دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می‌کنند؛ و با حسنات، سیئات را از میان می‌برند؛ پایان نیک سرای دیگر، از آن آنهاست…

مجتبوی

و آنان كه براى جستن خشنودى پروردگارشان شكيبايى نمودند و نماز را برپا داشتند و از آنچه روزيشان كرديم در نهان و آشكار انفاق كردند و بدى را با نيكى دور مى‏كنند آنان راست سرانجام [نيك‏] آن سراى،

مصباح زاده

و آنان كه صبر كردند براى طلب وجه پروردگارشان و بر پاى داشتند نماز را و انفاق نمودند از آنچه روزى داديمشان نهان و آشكار و دفع ميكنند بخوبى بدى را آنها مر ايشان را است عاقبت آنسراى

معزی

و آنان كه شكيبائى گزيدند براى روى پروردگار خود و بپا داشتند نماز را و دادند از آنچه روزيشان داديم نهان و آشكارا و دور كنند به خوبى بدى را آنان را است فرجام آن سراى

قمشه ای

و هم در طلب رضای خدا راه صبر پیش می‌گیرند و نماز به پا می‌دارند و از آنچه نصیبشان کردیم پنهان و آشکار انفاق می‌کنند و در عوض بدیهای مردم نیکی می‌کنند، اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو یابند.

رشاد خليفه

آنان صبورانه در طلب پروردگار خويش استقامت مي ورزند، نمازها (ارتباط با خدا) را به جا مي آورند، از روزي ‌هاي ما كه به آنها داده‌ايم، در نهان و آشكار، انفاق مي ‌كنند و بدي را با خوبي پاسخ مي دهند. اينان سزاوار بهترين جايگاه شده‌اند.

Literal

And those who were patient desiring their Lord’s direction/face , and kept up the prayers, and they spent from what We provided for them secretly and openly/publicly , and they drive away/repel the sin/crime with the good/goodness, those, for them (are) the home’s/house’s end/turn (result).

Al-Hilali Khan

And those who remain patient, seeking their Lords Countenance, perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and spend out of that which We have bestowed on them, secretly and openly, and defend evil with good, for such there is a good end;

Arthur John Arberry

patient men, desirous of the Face of their Lord, who perform the prayer, and expend of that We have provided them, secretly and in public, and who avert evil with good — theirs shall be the Ultimate Abode,

Asad

and who are patient in adversity out of a longing for their Sustainer’s countenance, and are constant in prayer, and spend on others, secretly and openly, out of what We provide for them as sustenance, and [who] repel evil with good.› It is these that shall find their fulfilment in the hereafter:4s

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die door de begeerte om Gods aangezicht te zien, volhardend in tegenspoed zijn; die het geheel met nauwgezetheid volvoeren, die in het geheim of in het openbaar van de bezittingen geven, welke wij hun hebben toegekend, en die hunne zonden door hunne goede werken uitwisschen; hun zal het paradijs tot belooning strekken.

Free Minds

And those who are patient seeking their Lord’s direction; and they hold the contact-method, and they spend from what We bestowed upon them secretly and openly, and they counter sin with good; these will have an excellent abode.

Hamza Roberto Piccardo

coloro che perseverano nella ricerca del Volto del loro Signore, assolvono all’orazione, danno pubblicamente o in segreto di ciò di cui li abbiamo provvisti e respingono il male con il bene. Essi avranno per Dimora Ultima

Hilali Khan

And those who remain patient, seeking their Lords Countenance, perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and spend out of that which We have bestowed on them, secretly and openly, and defend evil with good, for such there is a good end;

Kuliev E.

которые проявляют терпение, стремясь к Лику своего Господа, совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем Мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована Последняя обитель –

M.-N.O. Osmanov

и те, которые носят [страдания], стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайно и явно из того, что Мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание

Mohammad Habib Shakir

And those who are constant, seeking the pleasure of their Lord, and keep up prayer and spend (benevolently) out of what We have given them secretly and openly and repel evil with good; as for those, they shall have the (happy) issue of the abode

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Such as persevere in seeking their Lord’s Countenance and are regular in prayer and spend of that which We bestow upon them secretly and openly, and overcome evil with good. Theirs will be the sequel of the (heavenly) Home,

Palmer

and those who are patient, craving their Lord’s face, and are steadfast in prayer, and expend in alms of what we have bestowed upon them secretly and openly, and ward off evil with good,- these shall have the recompense of the abode,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlar, Rablerinin yüzünü arzulayarak sabrederler, namazı/duayı yerine getirirler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık dağıtırlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. İşte bunlar içindir sürekli yurt.

Qaribullah

Patient men, desiring the Face of their Lord, establish their prayers, and spend of what We have given them in private and in public; and who wardoff evil with good. Theirs shall be the Ultimate Abode.

QXP

They persevere in the face of adversities on way to seeking the Approval of their Sustainer. They help establish and consolidate the Divine System, and the Permanent Values. Spend on others of the provision We have given them, in secret and in public. And they counter harshness with kind manners. It is these that will find fulfillment in the Eternal Home.

Reshad Khalifa

They steadfastly persevere in seeking their Lord, observe the Contact Prayers (Salat), spend from our provisions to them secretly and publicly, and counter evil with good. These have deserved the best abode.

Rodwell

And who, from desire to see the face of their Lord, are constant amid trials, and observe prayer and give alms, in secret and openly, out of what we have bestowed upon them, and turn aside evil by good: for these is the recompense of that abode,

Sale

and who persevere out of a sincere desire to please their Lord, and observe the stated times of prayer, and give alms out of what We have bestowed on them, in secret and openly, and who turn away evil with good: The reward of these shall be paradise,

Sher Ali

And those who persevere in seeking the favour of their Lord, and observe Prayer, and spend out of that with which WE have provided them, secretly and openly, and repel evil with good. It is these who shall have the best reward of the final abode –

Unknown German

Und die standhaft bleiben im Verlangen nach dem Wohlgefallen ihres Herrn und das Gebet verrichten und von dem was Wir ihnen gegeben haben, im verborgenen und öffentlich spenden und das Böse durch das Gute abwehren – diese sind es, denen der Lohn der Wohnstatt wird:

V. Porokhova

И те, кто терпеливо-стоек (в своей вере), ■ Стремясь Господень лик узреть, ■ Молитву совершают (по часам) ■ И раздают открыто или тайно ■ Из благ, что Мы послали им, – ■ Они добром рассеивают зло, ■ И воздаянье им – обитель вечная

Yakub Ibn Nugman

Янә ул гакыллы кешеләр Раббиларының ризалыгын өстәп дин юлындагы мәшәкатьләргә сабыр итәрләр, вә намазларын вакытында үтәрләр вә Без биргән малдан ислам файдасына яшереп тә, күрсәтеп тә бирерләр, вә бер кешедән явызлык күрсәләр, аңа каршы изгелек итәрләр, әнә шулай кешеләргә җәннәтләр булыр.

جالندہری

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے (مصائب پر) صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ اپنے رب کی رضاجوئی کے لئے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ (دونوں طرح) خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعہ برائی کو دور کرتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا (حسین) گھر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.