سوره ابراهيم (14) آیه 18

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 18

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 19
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 17

عربی

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْ‏ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ

بدون حرکات عربی

مثل الّذين كفروا بربّهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شي‏ء ذلك هو الضّلال البعيد

خوانش

Mathalu allatheena kafaroo birabbihim aAAmaluhum karamadin ishtaddat bihi alrreehu fee yawmin AAasifin la yaqdiroona mimma kasaboo AAala shay-in thalika huwa alddalalu albaAAeedu

آیتی

مثل اعمال کساني که به خدا کافر شده اند چون خاکستري است که در روزي طوفاني بادي سخت بر آن بوزد توان نگه داشتن آنچه را که به دست آورده اند ندارند اين است گمراهي بي انتها

خرمشاهی

داستان اعمال كسانى كه به پروردگارشان كفر ورزيده اند، همچون خاكسترى است كه در روز طوفانى، باد بر آن بوزد; كه از آنچه به دست آورده اند، چيزى در دست ندارند; اين همان گمراهى دور و دراز است.

کاویانپور

مثل اعمال كسانى كه بر پروردگارشان كافر شدند، بخاكسترى مى‏ماند كه تندبادى در روز طوفانى بر آن بوزد و آنان از تلاش و كوشش خود نتيجه‏اى نگيرند. اين همان گمراهى دور است.

انصاریان

وصف حال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند [این گونه است] اعمالشان مانند خاکستری است که در یک روز توفانی، تند بادی بر آن بوزد [و آن را به صورتی که هرگز نتوان جمع کرد، پراکنده کند] آنان نمی توانند از اعمال خیری که انجام داده اند، چیزی [برای ارائه به بازار قیامت جهت کسب ثواب و پاداش] به دست آورند؛ این است آن گمراهی دور.

سراج

مثل آنانكه كافر شدند به پروردگارشان اعمالشان (كه در صورت ظاهر خوب مى‏نمايد) مانند (توده) خاكسترى است كه سخت بوزد به آن باد در روزى كه طوفانى است قادر نباشند از آنچه بدست آورده‏اند بر (تحصيل) هيچ چيزى (از پاداش) اين (پندار خوبى) آن گمراهى دور (از حق) است

فولادوند

مَثَل كسانى كه به پروردگار خود كافر شدند، كردارهايشان به خاكسترى مى‏ماند كه بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد: از آنچه به دست آورده‏اند هيچ [بهره‏اى‏] نمى‏توانند بُرد. اين است همان گمراهى دور و دراز.

پورجوادی

اعمال آنان كه به پروردگارشان كافر شدند مانند خاكسترى است كه در برابر تندباد يك روز طوفانى به باد فنا رود و از كشش و كوششها هيچ اثرى بر جاى نماند و اين گمراهى دور و درازى است.

حلبی

مثل كسانى كه به پروردگارشان كفر ورزيدند، اعمالشان چون خاكسترى است كه بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد و از [بر خوردارى‏] آنچه كسب كرده‏اند بر چيزى قادر نباشند، اين همان گمراهى دور است.

اشرفی

مثل آنان كه كافر شدند بپروردگارشان كردارشان چون خاكستريست كه سخت بوزد بر آن باد در روز كه باد سخت آيد قادر نباشند از آنچه كسب كرده باشند بر چيزى آنست آن گمراهى دور

خوشابر مسعود انصاري

وصف آنان كه به پروردگارشان كفر ورزيدند، [چنين است كه‏] اعمالشان چون خاكسترى است كه باد در يك روز طوفانى سخت بر آن وزيده باشد. از آنچه به دست آورده بودند هيچ بهره‏اى نمى‏توانند ببرند. اين همان گمراهى دور [و دراز] است

مکارم

اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی! آنها توانایی ندارند کمترین چیزی از آنچه را انجام داده‌اند، به دست آورند؛ و این همان گمراهی دور و دراز است!

مجتبوی

داستان آنان كه به پروردگارشان كافر شدند [اين است كه‏] كردارشان چون خاكسترى است كه بادى سخت در روزى تندباد بر آن بوزد، كه بر هيچ چيزى از آنچه كرده‏اند دست نتوانند يافت. اين است گمراهى دور.

مصباح زاده

مثل آنان كه كافر شدند بپروردگارشان كردارشان چون خاكستريست كه سخت بوزد بر آن باد در روزى كه باد سخت آيد قادر نباشند از آنچه كسب كرده باشند بر چيزى آنست آن گمراهى دور

معزی

مثَل آنان كه كفر ورزيدند به پروردگار خويش كردار ايشان مانند خاكسترى است كه بوزد بدان باد در روزى تند قادر نباشند از آنچه فراهم كردند بر چيزى اين است آن گمراهى دور

قمشه ای

مثل اعمال کسانی که به خدا کافر شدند به خاکستری می‌ماند که در روز تند باد شدید همه به باد فنا رود، که از همه کوشش خود هیچ نتیجه نبرند. این همان ضلالت (و حسرت) دور (از طریق نجات) است.

رشاد خليفه

مثال كساني كه به پروردگارشان ايمان ندارند: اعمالشان مانند خاكستري است در روزي توفاني در بادي شديد. آنها از آنچه كسب مي ‌كنند، چيزي به دست نمي ‌آورند؛ چنين است دور‌ترين گمراهي.

Literal

(The) example/proverb (of) those who disbelieved with their Lord, their deeds (are) like ashes, the wind strengthened in a stormy/violent day, they do (can) not be capable/able on a thing from what they gained/acquired , that (is) the misguidance , the distant/far.

Al-Hilali Khan

The parable of those who disbelieve in their Lord is that their works are as ashes, on which the wind blows furiously on a stormy day, they shall not be able to get aught of what they have earned. That is the straying, far away (from the Right Path).

Arthur John Arberry

The likeness of those who disbelieve in their Lord: their works are as ashes, whereon the wind blows strong upon a tempestuous day; they have no power over that they have earned – that is the far error!

Asad

[This, then, is] the parable of those who are bent on denying their Sustainer: all their works» are as ashes which the wind blows about fiercely on a stormy day: [in the life to come,] they cannot achieve any benefit whatever from all [the good] that they may have wrought: for this [denial of God] is indeed the farthest one can go astray.

Dr. Salomo Keyzer

Dit is de gelijkenis van hen die niet in hunnen Heer gelooven. Hunne werken zijn gelijk aan asch, die door den wind op een stormachtigen dag wordt voortgedreven; zij zullen niet in staat zijn, een blijvend voordeel te verkrijgen van hetgeen zij hebben bedreven. Dit is eene dwaling, die zeer ver van de waarheid is verwijderd.

Free Minds

The example of those who reject their Lord is that their works are like ashes, on which the wind blows strongly on a stormy day, they cannot get anything of what they earned. Such is the farthest misguidance.

Hamza Roberto Piccardo

Questa è la metafora di coloro che rinnegano il loro Signore: le loro azioni saranno come cenere sulla quale infuria il vento in un giorno di tempesta. Non avranno alcun pro di ciò che hanno fatto. Questa è la perdizione totale.

Hilali Khan

The parable of those who disbelieve in their Lord is that their works are as ashes, on which the wind blows furiously on a stormy day, they shall not be able to get aught of what they have earned. That is the straying, far away (from the Right Path).

Kuliev E.

Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в ветреный день. Они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение.

M.-N.O. Osmanov

Деяния тех, кто не уверовал в Господа своего, подобны пеплу, над которым пронесся ветер непогоды, и они нисколько не властны над тем, что нажили. Это [неверие] и есть глубокое заблуждение.

Mohammad Habib Shakir

The parable of those who disbelieve in their Lord: their actions are like ashes on which the wind blows hard on a stormy day; they shall not have power over any thing out of what they have earned; this is the great error.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

A similitude of those who disbelieve in their Lord: Their works are as ashes which the wind bloweth hard upon a stormy day. They have no control of aught that they have earned. That is the extreme failure.

Palmer

The likeness of those who disbelieve on their Lord,- their works are as ashes whereon the wind blows fiercely on a stormy day. They have no power at all over that which they have earned.› That is the remote error!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rablerine nankörlük edenlerin amelleri, fırtınalı bir günde rüzgârın tarumar ettiği küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu, dönüşü olmayan sapıklığın ta kendisidir.

Qaribullah

As for the likeness of those who disbelieve in their Lord, their works are like ashes which a strong wind scatters on a stormy day; they are powerless over that they have earned; that is the far error.

QXP

Here is a similitude. The works of those who live rejecting the Permanent Values of their Lord are like ashes that the wind blows away on a stormy day. They gain naught for their deeds (13:17). That is the outcome of following trails that lead nowhere (14:24-26).

Reshad Khalifa

The allegory of those who disbelieve in their Lord: their works are like ashes in a violent wind, on a stormy day. They gain nothing from whatever they earn; such is the farthest straying.

Rodwell

A likeness of those who believe not in their Lord. Their works are like ashes which the wind scattereth on a stormy day: no advantage shall they gain from their works. This is the far-gone wandering.

Sale

This is the likeness of those who believe not in their Lord. Their works are as ashes, which the wind violently scattereth in a stormy day: They shall not be able to obtain any solid advantage from that which they have wrought. This is an error most distant from truth.

Sher Ali

The case of those who disbelieve in their Lord is that their works are like ashes, on which wind blows violently on a stormy day. They shall have no power over what they earn. That, indeed, is utter ruin.

Unknown German

Das Gleichnis derer, die nicht an ihren Herrn g!auben, ist: Ihre Werke sind gleich Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie sollen keine Macht haben über das, was sie verdienen. Das ist fürwahr das äußerste Verderben.

V. Porokhova

Притча о тех, кто не уверовал (в Аллаха): ■ Деянья их подобны пеплу, над которым ■ Поднялся вихрь в бурный день. ■ Они не властны ни над чем, ■ Что (заблуждением) себе стяжали, – ■ А заблуждение (их) слишком глубоко.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга кәфер булган кешеләрнең мисалы: аларның гамәлләре бик каты искән җилле көндә көл очкан кеби очып бетәчәк, кәсеп иткән эшләре белән файда китерергә һич кадир булмаслар, аларның бидеґәтләрдән төзелгән батыл динне тотулары хаклыктан ерак адашудыр.

جالندہری

جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے (اور) اسے اڑا لے جائے (اس طرح) جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی۔ یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے

طاہرالقادری

جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال (اس) راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آگیا، وہ ان (اَعمال) میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پاسکیں گے۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.