سوره ابراهيم (14) آیه 44

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 44

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 45
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 43

عربی

وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ

بدون حرکات عربی

و أنذر النّاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظلموا ربّنا أخّرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك و نتّبع الرّسل أ و لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

خوانش

Waanthiri alnnasa yawma ya/teehimu alAAathabu fayaqoolu allatheena thalamoo rabbana akhkhirna ila ajalin qareebin nujib daAAwataka wanattabiAAi alrrusula awa lam takoonoo aqsamtum min qablu ma lakum min zawalin

آیتی

مردم را از آن روز که عذاب فرا مي رسد بترسان ستمکاران مي گويند : بار خدايا ، ما را اندکي مهلت ده تا دعوت تو را اجابت کنيم و از پيامبران تو پيروي کنيم آيا شما پيش از اين سوگند نمي خورديد که هرگز زوال نمي يابيد ؟

خرمشاهی

و مردمان را از روزى بترسان كه عذاب آنان را فرو گيرد، آنگاه ستم پيشگان گويند پروردگارا ما را تا زمانى نزديك واپس بدار تا دعوت تو را اجابت و از پيامبران پيروى كنيم; آيا شما نبوديد كه پيشترها سوگند مى خورديد كه زوالى نداريد؟

کاویانپور

مردم را از روزى كه عذاب بر آنان فرا رسد، آگاه كن و بترسان. آن گاه ستمكاران خواهند گفت: پروردگارا، مدت كمى بر ما مهلت بده تا دعوت تو را اجابت كنيم و از فرستادگان تو پيروى نمائيم (عتاب ميشود) آيا پيش از اين شما نبوديد كه سوگند ياد ميكرديد: كه شما را هرگز زوال و انحطاطى نخواهد بود؟

انصاریان

و مردم را از روزی که عذاب به سویشان می آید، هشدار ده. پس کسانی که ستم ورزیده اند، می گویند: پروردگارا! ما را تا [سرآمدی نزدیک؟ و] مدتی کوتاه مهلت ده تا دعوتت را اجابت کنیم، و از پیامبرانت پیروی نماییم. [ولی به آنان گویند:] شما نبودید که پیش از این سوگند یاد می کردید که هرگز برای شما زوال و فنایی نیست؟!

سراج

و بترسان (اى پيامبر) مردم از روزى كه بيايد بديشان عذاب (مستاصل كننده در دنيا) پس بگويند آنانكه ستم كردند پروردگارا باز پس‏دار ما را تا مدتى نزديك (مدت كوتاهى به ما مهلت ده) تا اجابت كنيم (با كردار شايسته) دعوت ترا و پيروى كنيم پيمبران را (بديشان گويند) آيا شما نبوديد كه سوگند ياد كرديد پيش از اين (كه عذاب در اين جهان به شما برسد) كه نيست شما را هيچ زوالى

فولادوند

و مردم را از روزى كه عذاب بر آنان مى‏آيد بترسان. پس آنان كه ستم كرده‏اند مى‏گويند: «پروردگارا، ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوييم و از فرستادگان [تو] پيروى كنيم.» [به آنان گفته مى‏شود:] «مگر شما پيش از اين سوگند نمى‏خورديد كه شما را فنايى نيست؟

پورجوادی

مردم را از روزى بر حذر دار كه عذاب به سراغشان مى‏آيد، آن گاه ستمكاران مى‏گويند: «پروردگارا! مدت كمى ما را مهلت بده تا دعوتت را اجابت كنيم و پيرو پيامبران باشيم.» مگر شما نبوديد كه قبلا سوگند ياد كرديد كه زوالى برايتان نيست.

حلبی

و مردم را از روزى بيم ده كه عذاب بر ايشان بيايد، پس كسانى كه ستم كردند، گويند: پروردگار ما! ما را تا وقت نزديكى زمان ده، تا دعوت تو را اجابت كنيم و از فرستادگان پيروى كنيم. [ولى ايشان را گويند] آيا پيش از اين [شما] نبوديد كه سوگند مى‏خورديد: شما را زوالى نباشد.

اشرفی

و بترسان مردمان را از روز كه آيد ايشانرا عذاب پس گويند آنان كه ستم كردند پروردگارا باز پس دار ما را تا مدتى نزديك تا اجابت نمائيم دعوت ترا و پيروى كنيم رسولان را آيا و نبوديد كه سوگند ميخورديد از پيش كه نيست شما را هيچ زوالى

خوشابر مسعود انصاري

و مردم را از روزى بترسان كه عذاب به آنان رسد، آن گاه ستمكاران گويند: پروردگارا، ما را تا ميعادى نزديك باز پس دار تا دعوت تو را بپذيريم و از رسولان پيروى كنيم [به آنان گفته شود:] آيا پيش از اين سوگند نمى‏خورديد كه هيچ زوالى نداريد؟

مکارم

و مردم را از روزی که عذاب الهی به سراغشان می‌آید، بترسان! آن روز که ظالمان می‌گویند: «پروردگارا! مدّت کوتاهی ما را مهلت ده، تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبران پیروی کنیم!» (امّا پاسخ می‌شنوند که:) مگر قبلاً سوگند یاد نکرده بودید که زوال و فنایی برای شما نیست؟!

مجتبوی

و مردم را بيم كن از آن روز كه عذاب بديشان آيد، پس كسانى كه ستم كرده‏اند گويند: خداوندا، ما را تا مدتى نزديك- كوتاه- واپس دار تا دعوت تو را پاسخ دهيم و فرستادگان را پيروى كنيم. [به آنها گفته شود:] آيا شما نبوديد كه پيش از اين سوگند مى‏خورديد كه شما را هرگز زوالى نباشد؟!

مصباح زاده

و بترسان مردمان را از روزى كه آيد ايشان را عذاب پس گويند آنان كه ستم كردند پروردگارا باز پس دار ما را تا مدتى نزديك تا اجابت نمائيم دعوت ترا و پيروى كنيم رسولان را آيا و نبوديد كه سوگند ميخورديد از پيش كه نيست شما را هيچ زوالى

معزی

و بترسان مردم را روزى كه بيايدشان عذاب پس گويند آنان كه ستم كردند پروردگارا پس انداز ما را تا سرآمدى نزديك بپذيريم دعوتت را و پيروى كنيم پيمبران را آيا نبوديد شما سوگند ياد كرديد پيش از اين كه نيست شما را زوال (برافتادن)

قمشه ای

و (ای رسول ما) مردم را از روزی که هنگام عذاب (و کیفر اعمالشان) فرا می‌رسد بترسان (و آگاهشان ساز) که ستمکاران خلق (چون سختی عذاب را بنگرند از حسرت و پشیمانی) خواهند گفت: پروردگارا (عذاب) ما را اندک مدتی به تأخیر افکن تا دعوت تو را اجابت کنیم و پیرو رسولان (تو) شویم (و از هر کار بد بازگردیم. به آنها پاسخ آید که) آیا شما بارها پیش از این سوگند یاد نمی‌کردید که ما را ابدا زوال و هلاکی نخواهد بود؟

رشاد خليفه

مردم را از آن روزي كه عذاب براي آنها بيايد، هشدار بده. كساني كه ستم كردند، خواهند گفت: پروردگار ما، يك فرصت ديگر به ما بده. آنگاه ما به دعوت تو پاسخ خواهيم داد و از رسولان پيروي خواهيم كرد. آيا شما نبوديد كه پيش از اين سوگند خورديد كه هميشه باقي خواهيد ماند؟

Literal

And warn/give notice, on a day the torture comes to them, so those who were unjust/oppressive say: «Our Lord delay us to a near/close term/time, we answer/reply (to) your call/request , and we follow the messengers.» Did you not be sworn/made oath (swear/make oath) from before (that there is) none from vanishment/termination for you?

Al-Hilali Khan

And warn (O Muhammad SAW) mankind of the Day when the torment will come unto them; then the wrong-doers will say: «Our Lord! Respite us for a little while, we will answer Your Call and follow the Messengers!» (It will be said): «Had you not sworn aforetime that you would not leave (the world for the Hereafter).

Arthur John Arberry

And warn mankind of the day when the chastisement comes on them, And those who did evil shall say, ‹Our Lord, defer us to a near term, and we will answer Thy call, and follow the Messengers.› ‹Ah, but did you not swear aforetime there should be no removing for you?

Asad

Hence, warn men of the Day when this suffering may befall them, and when those who did wrong [in their lifetime] will exclaim: «O our Sustainer! Grant us respite for a short while, so that we might respond to Thy call and follow the apostles!» [But God will answer:] «Why – were you not aforetime wont to swear that no kind of resurrection and retribution awaited you?

Dr. Salomo Keyzer

Daarom dreig de menschen met den dag, waarop hun de straf zal worden opgelegd. Waarop zij, die onrechtvaardig hebben gehandeld, zullen zeggen: O Heer! geef ons uitstel tot een nabij gelegen tijdstip. En wij zullen uwe oproeping tot het geloof gehoorzamen en uwe gezanten volgen. Maar men zal hun antwoorden: Zwoert gij niet vroeger, dat gij nimmer zoudt veranderen?

Free Minds

And warn mankind of the Day when the retribution will come to them, and those who were wicked will Say: "Our Lord, delay this for us until a short time, and we will heed your call and follow the messengers!" Did you not swear before this that you would last forever?

Hamza Roberto Piccardo

Avverti le genti [a proposito] del Giorno in cui li colpirà il castigo. [Allora] coloro che saranno stati ingiusti diranno: &laqno; O Signor nostro, concedici una breve dilazione: risponderemo al Tuo appello e seguiremo i messaggeri». &laqno; Non giuravate dianzi, che per voi non ci sarebbe stato declino?

Hilali Khan

And warn (O Muhammad SAW) mankind of the Day when the torment will come unto them; then the wrong-doers will say: "Our Lord! Respite us for a little while, we will answer Your Call and follow the Messengers!" (It will be said): "Had you not sworn aforetime that you would not leave (the world for the Hereafter).

Kuliev E.

Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут: «Господь наш! Дай нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». Им будет сказано: «Разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир?

M.-N.O. Osmanov

Увещевай людей тем днем, когда нагрянет наказание и нечестивцы взмолятся: «Господи наш! Дай нам хоть небольшую отсрочку, и мы ответим на твой призыв и последуем за посланниками». [Им будет сказано] : «Разве не клялись вы раньше, что [земной жизни] не будет заката?

Mohammad Habib Shakir

And warn people of the day when the chastisement shall come to them, then those who were unjust will say: O our Lord! respite us to a near term, (so) we shall respond to Thy call and follow the messengers. What! did you not swear before (that) there will be no passing away for you!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And warn mankind of a day when the doom will come upon them, and those who did wrong will say: Our Lord! Reprieve us for a little while. We will obey Thy call and will follow the messengers. (It will be answered): Did ye not swear before that there would be no end for you?

Palmer

and warn men of the day when the torment shall come! And those who have done wrong shall say, ‹O our Lord! respite us until an appointed time nigh at hand, and we will respond to Thy call, and follow the apostles!› – ‹What! did ye not swear before, ye should have no decline?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnsanları, azabın kendilerine ulaşacağı gün konusunda uyar. O gün, zalimler şöyle derler: «Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar geri bırak da çağrına cevap verip resullere uyalım.» Daha önce siz, kendiniz için çöküş ve bitiş yoktur diye yemin etmediniz mi?

Qaribullah

Warn mankind of the Day when the punishment will overtake them, when the evildoers will say: ‹Our Lord, grant us respite for awhile, we will answer Your call, and follow the Messengers. ‹ Did you not once swear that you would never cease?

QXP

Hence, warn mankind of the Day when this suffering may befall them, and every violator of the Divine Commands will long for a little more respite, saying, «Our Lord! Give us a little time. We will obey Your Message and follow the Messengers.» The answer will be given, «Did you not use to swear before that there shall be no decline of status for you?»

Reshad Khalifa

You shall warn the people of the day when the retribution comes to them. Those who transgressed will say, «Our Lord, give us one more respite. We will then respond to Your call and follow the messengers.» Did you not swear in the past that you will last forever?

Rodwell

And when the evil doers shall say, «O our Lord! respite us yet a little while: To thy call will we make answer; thine Apostles will we follow.» «Did ye not once swear that no change should befal you?

Sale

Wherefore do thou threaten men with the day, whereon their punishment shall be inflicted on them, and whereon those who have acted unjustly shall say, O Lord, give us respite unto a term near at hand; and we will obey thy call, and we will follow thy Apostles. But it shall be answered unto them, did ye not swear heretofore, that no reverse should befall you?

Sher Ali

And warn people of the day when the promised chastisement will come upon them, and the wrongdoers will say, Our Lord, grant us respite for a short term, we will respond to thy call and will follow the Messengers.› HE will say, `Did you not swear before this that you would never have a fall ?

Unknown German

Und warne die Menschen vor dem Tag, da die Strafe über sie kommen wird. Dann werden die Frevler sprechen: «Unser Herr, gib uns Aufschub auf eine kurze Frist. Wir wollen auf Deinen Ruf antworten und den Gesandten folgen.» «Habt ihr nicht zuvor geschworen, es würde euch kein Untergang treffen?

V. Porokhova

А потому, увещевая, ■ Людей предостеречь ты должен ■ О Дне, когда придет к ним кара. ■ Тогда возмолят нечестивые: ■ «Господь наш! Отсрочь нам хоть до близкого предела. ■ Мы Твоему призыву отзовемся ■ И будем следовать посланникам Твоим». ■ (Им прозвучит): ■ «Неужто прежде вы не клялись, ■ Что нет вам убыли и спада никогда?

Yakub Ibn Nugman

Дәхи адәмнәрне куркыт, аларга ґәзаб килә торган көн белән, ул көндә залимнәр әйтерләр: «Ий Раббыбыз, безне дөньяга кайтарып аз гына яшәт, Синең әмерләреңне кабул итеп рәсүлләреңә дә иярер идек!» Аллаһ җавап бирер: «Әйә сез ант итүчеләр түгел идегезме? Безнең малыбыз бетә торган түгел вә кыямәт тә булмый», – дип.

جالندہری

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کردو جب ان پر عذاب آجائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر۔ تاکہ تیری دعوت (توحید) قبول کریں اور (تیرے) پیغمبروں کے پیچھے چلیں (تو جواب ملے گا) کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو (اس حال سے جس میں تم ہو) زوال (اور قیامت کو حساب اعمال) نہیں ہوگا

طاہرالقادری

اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آپہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں تھوڑی دیر کے لئے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ (ان سے کہا جائے گا) کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کنترل هرزنامه از Akismet استفاده می‌کند. در مورد نحوهٔ پردازش اطلاعات دیدگاه‌های خود بیشتر بدانید.