سوره النحل (16) آیه 75

قرآن، سوره النحل (16) آیه 75

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 76
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 74

عربی

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء و من رزقناه منّا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرّا و جهرا هل يستوون الحمد للّه بل أكثرهم لا يعلمون

خوانش

Daraba Allahu mathalan AAabdan mamlookan la yaqdiru AAala shay-in waman razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wajahran hal yastawoona alhamdu lillahi bal aktharuhum la yaAAlamoona

آیتی

خدا برده زر خريدي را مثل مي زند که هيچ قدرتي ندارد ، و کسي را که از، جانب خويش رزق نيکويش داده ايم و در نهان و آشکارا انفاق مي کند آيااين دو برابرند ؟ سپاس خاص خداست ، ولي بيشترشان نادانند

خرمشاهی

خداوند مثلى مى زند بين برده اى مملوك كه قدرت بر هيچ كارى ندارد و بين كسى كه از سوى خويش به او روزى نيكويى بخشيده ايم و او از همان پنهان و آشكار مى بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را; آرى بيشترينه شان درنمى يابند.

کاویانپور

خدا (در مورد بت پرستان) مثلى مى‏آورد: غلامى كه بر هيچ كارى توانايى ندارد و شخصى را كه براى او روزى نيكو و حلال داده‏ايم و او در نهان و آشكار از آن مال مى‏بخشد. آيا اين دو نفر در عمل با هم برابرند؟ ستايش مخصوص خداست ولى اكثر مردم آگاه (بر حقايق) نيستند.

انصاریان

خدا مثلی زده است: برده زر خریدی که بر هیچ کاری قدرت ندارد، و کسی که ما از سوی خود رزق نیکویی به او داده ایم، و او در پنهان و آشکار از آن انفاق می کند، آیا [این دو نفر] یکسانند؟ [این مَثَل، بیان کننده جایگاه و منزلت خدا و می موعه هستی است؛ خدا مالک و فرمانروا و رازق همه مخلوقات و تدبیر کننده امور آنهاست، و همه مخلوقات مملوک و محکوم قدرت اویند؛ پس چرا شما بدون اندیشه و تفکر و بی دلیل و برهان بت های ناتوان وعاجز را که مملوکی بی اراده اند، شریک ربوبیّت حق می دانید؟! آیا خدا وبت مساوی است؟!] همه ستایش ها ویژه خداست [که یگانه ویکتاست وهیچ شریکی ندارد]؛ ولی بیشتر آنان [این حقیقت را] نمی دانند.

سراج

بيان مى‏كند خدا مثلى بنده درم خريده‏اى (غير مكاتب و مأذون) كه توانائى ندارد (بر تصرف) چيزى و (انسان) آزادى كه روزى داديمش از نزد خود روزى نيكو و او خرج مى‏كند از آن نهان و آشكارا آيا (برده بى‏اختيار و خواجه توانا) برابرند همه ثناها از آن خداست بلكه بيشتر مشركان نمى‏دانند (كه نعمتها از آن خداست)

فولادوند

خدا مَثَلى مى‏زند: بنده‏اى است زرخريد كه هيچ كارى از او برنمى‏آيد. آيا [او] با كسى كه به وى از جانب خود روزى نيكو داده‏ايم، و او از آن در نهان و آشكار انفاق مى‏كند يكسان است؟ سپاس خداى راست. [نه،] بلكه بيشترشان نمى‏دانند.

پورجوادی

خداوند برده زرخريدى را كه از خود اراده‏اى ندارد به مثل در مقابل شخصى كه به نيكويى او را روزى داده‏ايم و در نهان و آشكار از روزى خود انفاق مى‏كند قرار مى‏دهد كه آيا اين دو با هم برابرند؟ سپاس خاص خداست ولى بيشترشان نمى‏دانند.

حلبی

خدا مثلى زد: بنده زر خريدى را كه بر چيزى قدرت ندارد، و كسى را كه از سوى خودمان رزقى نيكو روزيش كرديم و او پنهان و آشكار از آن انفاق مى‏كند، آيا [آنها] يكسانند؟ ستايش خداى راست، بلكه بيشترشان نمى‏دانند.

اشرفی

زد خدا مثلى بنده درم خريده كه قادر نيست بر چيزى و كسيكه روزى داديم او را از خود روزى خوبى پس او انفاق ميكند از آن نهان و آشكار آيا يكسان ميباشند ستايش خدا را بلكه بيشترين ايشان نميدانند

خوشابر مسعود انصاري

خداوند داستانى [درباره‏] بنده مملوكى بيان نمود كه بر هيچ چيز توانا نيست و [نيز] كسى را كه از [سوى‏] خويش رزقى نيك به او داده‏ايم. پس او پنهان و پيدا از آن مى‏بخشد. آيا [اين دو] برابرند؟ ستايش خداوند راست. آرى بيشترشان نمى‏دانند

مکارم

خداوند مثالی زده: برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست؛ و انسان (با ایمانی) را که از جانب خود، رزقی نیکو به او بخشیده‌ایم، و او پنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده، انفاق می‌کند؛ آیا این دو نفر یکسانند؟! شکر مخصوص خداست، ولی اکثر آنها نمی‌دانند!

مجتبوی

خدا بنده زرخريدى را مَثَل مى‏زند كه بر هيچ چيز توانايى ندارد و آن [انسان آزادى‏] كه از جانب خويش او را روزى نيكو داده‏ايم و او نهان و آشكارا از آن انفاق مى‏كند. آيا هرگز برابرند؟- هنگامى كه توانا و ناتوان برابر نيستند، پس چگونه سنگ و خدايى كه بر هر چه بخواهد تواناست و همه آفريدگان را روزى مى‏دهد برابر باشند-؟! همه سپاس و ستايش خداى راست، بلكه بيشترشان نمى‏دانند.

مصباح زاده

زد خدا مثلى بنده درم خريده كه قادر نيست بر چيزى و كسى كه روزى داديم او را از خود روزى خوبى پس او انفاق ميكند از آن نهان و آشكار آيا يكسان ميباشند ستايش خدا را بلكه بيشترين ايشان نميدانند

معزی

زده است خدا مثَلى بنده اى مملوك كه توانائى ندارد بر چيزى و آنكه روزيش داديم از خود روزيى نكو پس او انفاق مى كند از آن نهان و آشكارا آيا يكسانند سپاس خداى را بلكه بيشترشان نمى دانند

قمشه ای

خدا مثلی زده (بشنوید): آیا بنده مملوکی که قادر بر هیچ چیز (حتی بر نفس خود) نیست با مردی آزاد که ما به او رزقی نیکو (و مال حلال بسیار) عطا کردیم که پنهان و آشکار هر چه خواهد از آن انفاق می‌کند، این دو یکسانند؟ (هرگز یکسان نیستند. مثل بت و خدا و بت‌پرست و خداپرست بدین مثال ماند) . ستایش مخصوص خداست و لیکن اکثر مردم آگاه نیستند.

رشاد خليفه

خدا برده‌اي را مثال مي ‌زند كه مالك دارد و هيچ قدرتي ندارد، در مقايسه با كسي كه ما روزي ‌هاي خوب به او عطا كرديم كه از آن در نهان و آشكار انفاق مي ‌كند. آيا آنها يكسان هستند؟ ستايش خدا را، اكثرشان نمي ‌دانند.

Literal

God gave an example , an owned slave/human , he is not capable/able on (of) a thing, and whom what We provided for him from Us a good/beautiful provision , so he spends from it secretly and publicly , do they become equal/alike? The praise/gratitude (is) to God, but most of them do not know.

Al-Hilali Khan

Allah puts forward the example (of two men a believer and a disbeliever); a slave (disbeliever) under the possession of another, he has no power of any sort, and (the other), a man (believer) on whom We have bestowed a good provision from Us, and He spends thereof secretly and openly. Can they be equal? (By no means, not). All the praises and thanks be to Allah. Nay! (But) most of them know not.

Arthur John Arberry

God has struck a similitude: a servant possessed by his master, having no power over anything, and one whom We have provided of Ourselves with a provision fair, and he expends of it secretly and openly. Are they equal? Praise belongs to God! Nay, most of them know not.

Asad

God propounds [to you] the parable of [two men-] a man enslaved, unable to do anything of his own accord, and a [free] man upon whom We have bestowed goodly sustenance [as a gift] from Ourselves, so that he can spend thereof [at will, both] secretly and openly. Can these [two] be deemed equal?» All praise is due to God [alone]: but most of them do not understand it.

Dr. Salomo Keyzer

God stelt u als eene vergelijking een slaaf voor, die over niets macht bezit en dengeen, wien wij een grooten voorraad hebben geschonken en die daarvan openlijk en heimelijk aalmoezen geeft; zullen deze beiden gelijk geschat worden? Goddank, neen! Maar het grootste deel der menschen weet het niet.

Free Minds

God puts forth the example of a slave who is owned and cannot achieve anything, against one whom We have provided a good provision which he spends of it secretly and openly. Are they the same? God be praised, but most of them do not know.

Hamza Roberto Piccardo

Allah vi propone la metafora di un servo, uno schiavo senza alcun potere, e di un uomo al quale abbiamo dato risorse notevoli e delle quali, in pubblico e in privato, fa elemosine. Sono forse uguali? Lode a Allah, ma la maggior parte di loro non lo sa.

Hilali Khan

Allah puts forward the example (of two men a believer and a disbeliever); a slave (disbeliever) under the possession of another, he has no power of any sort, and (the other), a man (believer) on whom We have bestowed a good provision from Us, and He spends thereof secretly and openly. Can they be equal? (By no means, not). All the praises and thanks be to Allah. Nay! (But) most of them know not.

Kuliev E.

Аллах привел притчу о рабе, который принадлежит другому и совершенно не обладает властью, и человеке, которому Мы даровали прекрасный удел и который расходует его тайно и открыто. Равны ли они? Хвала Аллаху! Но большая часть людей не знает этого.

M.-N.O. Osmanov

Аллах привел притчу [о двух мужах]: рабе-невольнике, который не способен [что-либо] совершить, и том, кому Мы даровали прекрасный удел и который расходует его и явно и тайно. Равны ли они [по возможностям] ? Слава Аллаху, [нет], но большая часть людей не знает этого.

Mohammad Habib Shakir

Allah sets forth a parable: (consider) a slave, the property of another, (who) has no power over anything, and one whom We have granted from Ourselves a goodly sustenance so he spends from it secretly and openly; are the two alike? (All) praise is due to Allah! Nay, most of them do not know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah coineth a similitude: (on the one hand) a (mere) chattel slave, who hath control of nothing, and (on the other hand) one on whom we have bestowed a fair provision from Us, and he spendeth thereof secretly and openly. Are they equal? Praise be to Allah! But most of them know not.

Palmer

God has struck out a parable; an owned slave, able to do nothing; and one whom we have provided with a good provision, and who expends therefrom in alms secretly and openly:- shall they be held equal?- Praise be to God, most of them do not know!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah şöyle bir örnekleme yaptı: Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının eşyası durumunda bir kul/köle ile bizden bir güzel rızıkla rızıklandırdığımız ve ondan gizli-açık dağıtan bir kişi. Bunlar aynı olur mu?! Bütün övgüler Allah’adır ama onların çokları bilmiyorlar.

Qaribullah

Allah strikes a parable. A servant owned by his master, having no power over anything, and one to whom We have given from Us a fine provision who spends it secretly and openly, are they equal? Praise be to Allah! No, most of them do not know!

QXP

Allah gives you an example of two men; one of them is enslaved, unable to do anything of his own accord. And the other is a free man whom We have blessed with Our bounties, and he can spend of it on others secretly and openly. Can these two be deemed equal? Praise be to Allah! (So, praise Him by way of obedience). But the majority of humans do not understand that verbal thanks do not equal practical gratitude.

Reshad Khalifa

GOD cites the example of a slave who is owned, and is totally powerless, compared to one whom we blessed with good provisions, from which he gives to charity secretly and publicly. Are they equal? Praise be to GOD, most of them do not know.

Rodwell

God maketh comparison between a slave the property of his lord, who hath no power over anything, and a free man whom we have ourselves supplies, and who giveth alms therefrom both in secret and openly. Shall they be held equal? No: praise be to God! But most men know it not.

Sale

God propoundeth as a parable a possessed slave, who hath power over nothing, and him on whom we have bestowed a good provision from us, and who giveth alms thereout both secretly and openly: Shall these two be esteemed equal? God forbid! But the greater part of them know it not.

Sher Ali

ALLAH sets forth for you the parable of a slave who is owned, having no power over anything; and a free man whom WE have provided with a fair provision from US and he spends thereof secretly and openly. Are they equal ? Praise be to ALLAH. But most of them know not.

Unknown German

Allah gibt (euch) das Gleichnis an die Hand von einem Sklaven, einem Leibeigenen, dieweil er über nichts Gewalt hat; und von einem (Freien), den Wir Selbst reichlich versorgt haben, und er spendet davon im verborgenen und öffentlich. Sind diese gleich? Preis sei Allah! Doch die meisten von ihnen wissen es nicht.

V. Porokhova

Аллах приводит вам сравненье: ■ Невольник – раб, который не владеет, истинно, ничем, – ■ И тот, которого прекраснейшим уделом ■ Мы наделили от Себя, ■ И он расходует (на милость) из него ■ Открыто или тайно. ■ Сравни ль друг другу эти двое? ■ Хвала Аллаху, нет! ■ Но большинство из них (того) не понимает.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ мисал китерә: үзен дә тәэмин итә алмый, башка кешегә дә һичнәрсә бирә алмый загыйфь бер кол, дәхи Без берәүгә мал вә яхшы ризык бирдек, ул шул малдан күрсәтеп вә күрсәтмичә мохтаҗларга бирер, бу ике кеше бер тигез булырлармы? Хакыйкый мактау Аллаһуга хасдыр, бәлки күп кешеләр белмиләр.

جالندہری

خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے (بہت سا) مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے (رات دن) پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ (ہرگز نہیں) الحمدلله لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے

طاہرالقادری

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے (کہ) ایک غلام ہے (جو کسی کی) ملکیت میں ہے (خود) کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور (دوسرا) وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر (بنیادی حقیقت کو بھی) نہیں جانتے،

1 نظر برای “سوره النحل (16) آیه 75

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.