سوره النحل (16) آیه 80

قرآن، سوره النحل (16) آیه 80

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 81
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 79

عربی

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَْنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ

بدون حرکات عربی

و اللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفّونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا و متاعا إلى حين

خوانش

WaAllahu jaAAala lakum min buyootikum sakanan wajaAAala lakum min juloodi al-anAAami buyootan tastakhiffoonaha yawma thaAAnikum wayawma iqamatikum wamin aswafiha waawbariha waashAAariha athathan wamataAAan ila heenin

آیتی

خدا خانه هايتان را جاي آرامشتان قرار داد و از پوست چهارپايان ، برايتان خيمه ها ساخت تا به هنگام سفر و به هنگام اقامت در رنج نيفتيد و ازپشم و کرک و مويشان ، تا روز قيامت برايتان اثاث خانه و اسباب زندگي ساخت

خرمشاهی

و خداوند از خانه هايتان براى شما مايه آرامش پديد آورد; و براى شما از پوستهاى چارپايان خيمه هايى پديد آورد كه در روز كوچيدنتان و روز اقامتتان آن را سبكبار مى يابيد; و از پشمها و كركها و موهاى آنها اثاثيه و مايه بهرهورى تا هنگامى معين [پديد آورد].

کاویانپور

خدا براى سكونت شما خانه‏هايى مقرر فرمود: و براى مسافرت شما خيمه‏هايى از پوست حيوانات قرار داد كه بهنگام حركت و هنگام اقامت سبك و قابل حمل باشند و از پشم و كرك چهارپايان براى شما لباس و اثاث منزل فراهم ساخت و تا مدتى معين از آن استفاده ميكنيد.

انصاریان

و خدا خانه هایتان را برای شما مایه آرامش و راحت قرار داد، و برای شما از پوست دام ها سر پناه [مانند قبّه و خیمه] مقرّر کرد، که آنها را روز کوچ کردنتان و هنگام اقامتتان [در جابجا کردن] سبک می یابید و [برای شما] از پشم ها و کرک ها و موهای آنها تا زمانی معین، وسایل زندگی و کالای تجارت پدید آورد.

سراج

و خدا قرار داد برايتان بعضى از خانه‏هاى شما را (كه از سنگ و خاك مى‏گيرند) آرامگاهى و قرار داد براى شما از پوست چهارپايان (پس از دباغى) خانه‏هائى (چون خيمه) كه سبك مى‏يابيد برداشتن آن را روز كوچ كردنتان و روز ماندنتان و نيز (قرار داد) از پشمهاى ميشها و از كرك شترها و از مويهاى بزها اثاثيه‏اى (از پوشيدنى و گستردنى) و برخوردارى تا به هنگامى

فولادوند

و خدا براى شما خانه‏هايتان را مايه آرامش قرار داد، و از پوست دامها براى شما خانه‏هايى نهاد كه آن‏[ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبك مى‏يابيد، و از پشمها و كُركها و موهاى آنها وسايل زندگى كه تا چندى مورد استفاده است [قرار داد].

پورجوادی

خداوند خانه‏هايتان را جاى آرامش شما قرار داد و از پوست چارپايان خيمه‏هايى براى شما مقرر كرد تا در موقع استقرار و كوچ سبك و قابل انتقال باشد و از پشم و كرك و موى آنها اثاث زندگى و مايه تجارت قرار داد تا در حيات دنيوى از آن استفاده كنيد.

حلبی

و خدا براى شما از خانه‏هايتان، اقامتگاهى قرار داد و [در سفرها] از پوستهاى چهارپايان براى شما خانه‏ها [چادرها و خيمه‏ها] ساخت، كه آن را روز سفر كردن و اقامت كردنتان، سبك مى‏يابيد. و از پشمهاى آنها و كركهاى آنها براى شما اثاث [قرار داد]، و برخوردارى براى روزگارى.

اشرفی

و خدا گردانيد شما را از خانه هان آرامگاه و قرارداد براى شما از پوستهاى شتر و گاو و گوسفند خانه‏ها كه سبك برميداريد آنها را روز كوچتان و روز ماندنتان و از پشم‏هاى آنها و كركهاشان و موهاشان پوشش و فرش و مايه تجارت تا هنگامى

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند از خانه‏هايتان براى شما آرامگاه قرار داد. و از پوست چهارپايان خيمه‏هايى [پديد آورد] كه آن را روز سفرتان و روز حضرتان سبك مى‏يابيد و از پشمهايش و كركهايش و موهايش اثاثيه و [مايه‏] بهره‏ورى تا مدتى معيّن [برايتان‏] مقرّر نمود

مکارم

و خدا برای شما از خانه‌هایتان محل سکونت (و آرامش) قرار داد؛ و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه‌هایی قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان، به آسانی می‌توانید آنها را جا به جا کنید؛ و از پشم و کرک و موی آنها، برای شما اثاث و متاع (و وسایل مختلف زندگی) تا زمان معیّنی قرار داد.

مجتبوی

و خدا براى شما از خانه‏هايتان جاى سكونت و آرامش ساخت و براى شما از پوستهاى چارپايان خانه‏ها- خيمه‏ها و خرگاه‏ها- قرار داد تا روز سفرتان و روز ماندنتان سبكبار باشيد، و از پشمها و كركها و مويهاى آنها اثاث خانه و كالا پديد كرد تا هنگامى- هنگام از ميان رفتن آنها يا مرگ شما-.

مصباح زاده

و خدا گردانيد شما را از خانه‏هاتان آرامگاه و قرار داد براى شما از پوستهاى شتر و گاو و گوسفند خانه‏ها كه سبك بر ميداريد آنها را روز كوچتان و روز ماندنتان و از پشم‏هاى آنها و كركهاشان و موهاشان پوشش و فرش و مايه تجارت تا هنگامى

معزی

و خدا قرار داد براى شما از خانه هاى شما آرامشگاهى و قرار داد براى شما از پوست دامها خانه هائى كه آسان برگيريد آنها را روز كوچيدن شما و روز ماندن شما و از پشمهاى آنها و از كركهاى آنها و مويهاى آنها ابزار و كالائى (بهره اى) تا هنگامى

قمشه ای

و خدا برای سکونت (دائم) شما منزلهایتان را مقرر داشت و (برای سکونت موقت سفر) از پوست و موی چهارپایان خیمه‌ها را برای شما قرار داد تا وقت حرکت و سکون سبک وزن و قابل انتقال باشد، و از پشم و کرک و موی آنها اثاثیه منزل (مانند گلیم و نمد و قالی) و متاع و اسباب زندگانی (و لباسهای فاخر) برای شما خلق فرمود که تا هنگامی معین از آن استفاده کنید.

رشاد خليفه

و خدا براي شما خانه هايي ثابت فراهم كرد كه بتوانيد در آنجا زندگي كنيد. و از پوست چارپايان برايتان خانه هايي قابل انتقال فراهم نمود تا بتوانيد هنگام مسافرت و هنگام سكونت از آنها استفاده كنيد. و از پشم، پوست و موي آنها، براي مدتي اثاثيه و تجملات بسازيد.

Literal

And God made/created/put for you from your houses/homes tranquillity/security/residence, and He made/created/put for you from the camels’/livestock’s skins houses/homes you find it light (during the) day/time (of) your moving/departure/travel , and (the) day/time (of) your residency, and from its wool/animal hair , and its hair/wool (fur/down) , and its hair/fur home effects/woven wool and enjoyment/effects/goods to a time .

Al-Hilali Khan

And Allah has made for you in your homes an abode, and made for you out of the hides of the cattle (tents for) dwelling, which you find so light (and handy) when you travel and when you stay (in your travels), and of their wool, fur, and hair (sheep wool, camel fur, and goat hair), a furnishing and articles of convenience (e.g. carpets, blankets, etc.), a comfort for a while.

Arthur John Arberry

And it is God who has appointed a place of rest for you of your houses, and He has appointed for you of the skins of the cattle houses you find light on the day that you journey, and on the day you abide, and of their wool, and of their fur, and of their hair furnishing and an enjoyment for a while.

Asad

And God has given you [the ability to build] your houses as places of rest, and has endowed you with [the skill to make] dwellings out of the skins of animals – easy for you to handle when you travel and when you camp -and [to make] furnishings and goods for temporary use of their [rough] wool and their soft, furry wool and their hair.

Dr. Salomo Keyzer

God heeft u ook huizen gegeven, om tot woningen voor u te dienen en heeft ook uwe tenten van dierenhuiden voorzien, die licht zijn, om op den dag van uw vertrek naar andere plaatsen overgebracht te worden, en gemakkelijk te spannen op den dag, dat gij er in woont; hij heeft u voorzien van wol, bont en haar van uw vee; van kleederen en benoodigdheden voor tijdelijk gebruik.

Free Minds

And God has made your homes a habitat, and He made for you from the hides of the livestock shelter which you find light for travel and when you stay, and from its wool, fur, and hair you make furnishings and goods, for a while.

Hamza Roberto Piccardo

Allah vi ha concesso riparo nelle vostre case, come vi ha concesso dimore fatte con le pelli dei greggi, tende che vi sono leggere quando vi spostate e quando posate il campo. Con la loro lana, il loro crine e il loro pelo [fabbricate] suppellettili e oggetti di cui vi servite per un [certo] tempo.

Hilali Khan

And Allah has made for you in your homes an abode, and made for you out of the hides of the cattle (tents for) dwelling, which you find so light (and handy) when you travel and when you stay (in your travels), and of their wool, fur, and hair (sheep wool, camel fur, and goat hair), a furnishing and articles of convenience (e.g. carpets, blankets, etc.), a comfort for a while.

Kuliev E.

Аллах сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас жилища из шкур домашнего скота, которые не обременяют вас, когда вы отправляетесь в путь или делаете привал. Он даровал вам утварь и всякие предметы из шерсти, пуха и волоса, чтобы вы пользовались ими до определенного времени.

M.-N.O. Osmanov

Аллах положил вам жить в домах, Он дал вам и жилища из кож домашнего скота, которые легко [переносить], когда вы отправляетесь в путь или делаете привал. [Он даровал вам также] подстилки и всякие предметы из шерсти, пуха и волоса [скота], чтобы вы пользовались ими до срока.

Mohammad Habib Shakir

And Allah has given you a place to abide in your houses, and He has given you tents of the skins of cattle which you find light to carry on the day of your march and on the day of your halting, and of their wool and their fur and their hair (He has given you) household stuff and a provision for a time.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah hath given you in your houses an abode, and hath given you (also), of the hides of cattle, houses which ye find light (to carry) on the day of migration and on the day of pitching camp; and of their wool and their fur and their hair, caparison and comfort for a while.

Palmer

God made for you in your houses a repose; and made for you, of the skins of cattle, houses, that ye may find them light, on the day ye move your quarters and the day when ye abide; and from their wool, and from their fur, and from their hair come furniture and chattels for a season.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah size, evlerinizden huzur ve sükûn yeri yaptı. Hayvan derilerinden size, gerek güç gününüzde gerek konduğunuz sırada rahatça taşıyacağınız evler yaptı. Ayrıca, hayvanların; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından belli bir süreye kadar kullanabileceğiniz giyimlikler, döşemelikler ve kullanım eşyası verdi.

Qaribullah

And it is Allah who has given you houses in which to rest, and from the hides of cattle homes so they are light for you on the day you travel and on the day of settling; while from their wool, fur, and hair (He has given you) furnishing and enjoyment for a while.

QXP

Allah has made your homes the place for your rest. And the tent-houses that you make from the skins of animals. You find them light when you travel and when you camp. And of their wool, and their fur, and their hair, you make furnishings and comforts that serve you for a while.

Reshad Khalifa

And GOD provided for you stationary homes where you can live. And He provided for you portable homes made of the hides of livestock, so you can use them when you travel, and when you settle down. And from their wools, furs, and hair, you make furnishings and luxuries for awhile.

Rodwell

And God hath given you tents to dwell in: and He hath given you the skins of beasts for tents, that ye may find them light when ye shift your quarters, or when ye halt; and from their wool and soft fur and hair, hath He supplied you with furniture and goods for temporary use.

Sale

God hath also provided you houses for habitations for you; and hath also provided you tents of the skins of cattle, which ye find light to be removed on the day of your departure to new quarters, and easy to be pitched on the day of your sitting down therein: And of their wool, and their fur, and their hair hath He supplied you with furniture and household-stuff for a season.

Sher Ali

And ALLAH has made for you, in your houses, a place of rest and has also made for you, of the skins of cattle, abodes which you find light at the time when you travel and useful at the time when you halt; and of their wool and their furs and their hair HE has supplied you with household goods and articles of use for a time.

Unknown German

Und Allah hat euch in euren Häusern einen Ruheplatz gemacht, und Er hat euch aus den Häuten der Tiere Wohnungen gemacht, die ihr leicht findet zur Zeit eurer Reise und zur Zeit eures Halts; und aus ihrer Wolle und ihrem Pelz und ihrem Haar Hausbedarf und Gerätschaft für eine Zeitlang.

V. Porokhova

Аллах вам дал очаг в ваших домах ■ И дал жилища вам из шкур скота, ■ Которые легки для переноса, ■ Когда вы отправляетесь (в поход) ■ Иль в переездах делаете остановку. ■ Из шерсти их, щетины иль волос – ■ Вам бытовая утварь на (походный) срок.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ өйләрегезне сезгә торырга урын кылды, дәхи сезгә хайван тиреләреннән өйләр кылды, ул өйләр күчеп йөрегән вакытыгызда һәм бер урында торганда да сезнең өчен җиңелдер, вә аларның йоннарыннан, ял койрык төкләреннән файдаланып үзегезгә кирәк нәрсәләрне ясыйсыз, һәм башка нәрсәләрдән әҗәлегез җиткәнче файдаланасыз.

جالندہری

اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اُسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے۔ جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور اُن کی اون، پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں (بناتے ہو جو) مدت تک (کام دیتی ہیں)

طاہرالقادری

اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو (مستقل) سکونت کی جگہ بنایا اور تمہارے لئے چوپایوں کی کھالوں سے (عارضی) گھر (یعنی خیمے) بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور (دورانِ سفر منزلوں پر) اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو اور (اسی اللہ نے تمہارے لئے) بھیڑوں اور دنبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور (معیشت و تجارت میں) فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے (جو) مقررہ مدت تک (ہیں)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.