سوره النحل (16) آیه 91

قرآن، سوره النحل (16) آیه 91

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 92
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 90

عربی

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الأَْيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ

بدون حرکات عربی

و أوفوا بعهد اللّه إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم اللّه عليكم كفيلا إنّ اللّه يعلم ما تفعلون

خوانش

Waawfoo biAAahdi Allahi itha AAahadtum wala tanqudoo al-aymana baAAda tawkeediha waqad jaAAaltumu Allaha AAalaykum kafeelan inna Allaha yaAAlamu ma tafAAaloona

آیتی

چون با خدا پيمان بستيد بدان وفا کنيد و چون سوگند اکيد خورديد آن را مشکنيد ، که خدا را ضامن خويش کرده ايد و او مي داند که چه مي کنيد

خرمشاهی

و به عهد الهى چون پيمان بستيد وفا كنيد و سوگندهايتان را پس از مؤكد داشتن آنها، مشكنيد، حال آنكه خداوند را بر خود [در آن سوگنده] ضامن گرفته ايد، بيگمان خداوند از آنچه مى كنيد آگاه است.

کاویانپور

و چون با خدا (و با مردم بنام خدا) عهد بستيد، بعهد و پيمان خود وفادار باشيد و سوگندهاى خود را پس از تأكيد نشكنيد در حالى كه خدا را بر آن گواه گرفتيد، در حقيقت خدا به آنچه انجام ميدهيد دانا و آگاه است.

انصاریان

و به پیمان خدا چون پیمان بستید، وفا کنید و سوگند را پس از محکم کردنش [به وسیله عزم و قصد قطعی] در حالی که خدا را بر خود ضامن و کفیل قرار داده اید، نشکنید؛ یقیناً خدا آنچه را انجام می دهید، می داند.

سراج

و وفا كنيد به پيمان خدا آنگه كه پيمان بستيد و نشكنيد پيمانها را پس از استوارى آنها (با عزم و قصد) و حال آنكه قرار داديد شما خدا را بر (پيمان و عهد) خويش گواه بى‏شك خدا مى‏داند آنچه مى‏كنيد

فولادوند

و چون با خدا پيمان بستيد، به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاى [خود را] پس از استوار كردن آنها مشكنيد، با اينكه خدا را بر خود ضامن [و گواه‏] قرار داده‏ايد، زيرا خدا آنچه را انجام مى‏دهيد مى‏داند.

پورجوادی

چون با خدا پيمان بستيد به عهدتان وفا كنيد و سوگندهايى را كه در آنها خدا را ضامن خود قرار داده‏ايد نشكنيد زيرا خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

حلبی

و به پيمان خدا وفا كنيد چون پيمان كرديد. و سوگندها را، پس از استوار كردن آنها مشكنيد. در حالى كه شما خدا را بر خودتان نگاهبان قرار داده‏ايد بى‏گمان خدا مى‏داند آنچه را كه انجام مى‏دهيد.

اشرفی

و وفا كنيد بعهد خدا چون عهد كرديد و مشكنيد سوگندها را بعد از استوار كردنش و بحقيقت گردانيديد شما خدا را بر خودتان گواه بدرستيكه خدا ميداند آنچه ميكنيد

خوشابر مسعود انصاري

و به پيمان خدا- چون عهد بستيد- وفا كنيد و سوگندها را پس از استوار ساختنش مشكنيد و به راستى خداوند را بر خود نگهبان ساخته‏ايد. خداوند آنچه را كه مى‏كنيد، مى‏داند

مکارم

و هنگامی که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید! و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید، در حالی که خدا را کفیل و ضامن بر (سوگند) خود قرار داده‌اید، به یقین خداوند از آنچه انجام می‌دهید، آگاه است!

مجتبوی

و به پيمان خدا- هر كار نيكى كه با خدا عهد كرده باشيد مانند نذر و جز آن-، چون پيمان بستيد، وفا كنيد و سوگندها را، پس از استواركردن آنها، مشكنيد، كه خداى را بر خويشتن ضامن- يا گواه و نگهبان- كرده‏ايد همانا خدا مى‏داند كه چه مى‏كنيد.

مصباح زاده

و وفا كنيد بعهد خدا چون عهد كرديد و مشكنيد سوگندها را بعد از استوار كردنش و بحقيقت گردانيديد شما خدا را بر خودتان گواه بدرستى كه خدا ميداند آنچه ميكنيد

معزی

و وفا كنيد به عهد خدا گاهى كه عهد بنديد و نشكنيد سوگندها را بعد از استوار كردن آنها حالى كه قرار داديد خدا را بر خويش نگهبان همانا خدا مى داند آنچه را مى كنيد

قمشه ای

و چون با خدا (و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکّد و استوار کردید مشکنید، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته‌اید؛ همانا خدا به هر چه می‌کنید آگاه است.

رشاد خليفه

هرگاه با خدا عهد مي بنديد، به عهد خود وفا کنيد. پيمان هاي خود را، پس از آنکه (به خدا) سوگند ياد کرديد که به آنها وفا مي کنيد نشکنيد، زيرا شما خدا را بر خود ضامن قرار داده ايد. خدا بر تمام اعمالتان آگاه است.

Literal

And fulfill/complete with God’s promise/contract if you promised/pledged , and do not break/destroy the faith/belief after its confirmation/assurance , and you had made/put God on you (as) a sponsor/supporter , that God knows what you make/do.

Al-Hilali Khan

And fulfill the Covenant of Allah (Baia: pledge for Islam) when you have covenanted, and break not the oaths after you have confirmed them, and indeed you have appointed Allah your surety. Verily! Allah knows what you do.

Arthur John Arberry

Fulfil God’s covenant, when you make covenant, and break not the oaths after they have been confirmed, and you have made God your surety; surely God knows the things you do.

Asad

And be true to your bond with God whenever you bind yourselves by a pledge, and do not break [your] oaths after having [freely] confirmed them and having called upon God to be witness to your good faith: «2 behold, God knows all that you do.

Dr. Salomo Keyzer

Vervul uw verbond met God, als gij een verbond met hem aangaat, en schend uwe eeden niet, nadat gij die plechtig hebt afgelegd. Gij hebt God tot getuige over u gesteld, en waarlijk God weet wat gij doet.

Free Minds

And fulfill your pledge to God when you pledge so, and do not break your oath after making it, for you have made God a sponsor over you. God is aware of what you do.

Hamza Roberto Piccardo

Obbedite al patto di Allah dopo che l’avete accettato e non mancate ai giuramenti solenni che avete prestato, chiamando Allah garante contro voi stessi. In verità Allah conosce il vostro agire.

Hilali Khan

And fulfill the Covenant of Allah (Baia: pledge for Islam) when you have covenanted, and break not the oaths after you have confirmed them, and indeed you have appointed Allah your surety. Verily! Allah knows what you do.

Kuliev E.

Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете.

M.-N.O. Osmanov

Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете.

Mohammad Habib Shakir

And fulfill the covenant of Allah when you have made a covenant, and do not break the oaths after making them fast, and you have indeed made Allah a surety for you; surely Allah I . knows what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Fulfil the covenant of Allah when ye have covenanted, and break not your oaths after the asseveration of them, and after ye have made Allah surety over you. Lo! Allah knoweth what ye do.

Palmer

Fulfill God’s covenant when ye have covenanted, and break not your oaths after asseverating them, for ye thereby make God your surety; verily, God knows what ye do.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Antlaşma yaptığınızda, Allah’a verdiğiniz söze vefa gösterin. Bağlayıp pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü, kendinize Allah’ı kefil yapmış durumdasınız. Allah, yaptıklarınızı biliyor.

Qaribullah

Fulfill the covenant of Allah, when you make a covenant and do not break your oaths after they have been confirmed (by swearing in His Name) for you make Allah your surety. Allah has knowledge of what you do.

QXP

Fulfill the Covenant with Allah when you have pledged to do so (1:4-5), (9:111). And do not break your oaths after you have confirmed them, for you have made Allah as the Guarantor over you. Verily, Allah knows all you do.

Reshad Khalifa

You shall fulfill your covenant with GOD when you make such a covenant. You shall not violate the oaths after swearing (by God) to carry them out, for you have made GOD a guarantor for you. GOD knows everything you do.

Rodwell

Be faithful in the covenant of God when ye have covenanted, and break not your oaths after ye have pledged them: for now have ye made God to stand surety for you. Verily, God hath knowledge of what ye do.

Sale

Perform your covenant with God, when ye enter into covenant with Him; and violate not your oaths, after the ratification thereof; since ye have made God a witness over you. Verily God knoweth that which ye do.

Sher Ali

And fulfill the covenant of ALLAH when you have made one, and break not your oaths after making them firm, while you have made ALLAH your surety. Certainly, ALLAH knows what you do.

Unknown German

Haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt; und brecht nicht die Eide, nach ihrer Bekräftigung, habt ihr doch Allah zum Bürgen für euch gemacht. Wahrlich, Allah weiß, was ihr tut.

V. Porokhova

Так соблюдайте ж Договор с Аллахом, ■ Когда в него уже вступили вы; ■ Не нарушайте ваших клятв, ■ Когда вы их уже скрепили: ■ Ведь вы назначили Аллаха поручителем за вас, – ■ Ему же, истинно известно ■ Все то, что делаете вы.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр Аллаһуга ґәһед яки вәгъдә бирсәгез, әлбәттә, аны үтәгез! Аллаһ исеме белән әйткән антларыгызны бозмагыз! Тәхкыйк сез Аллаһ исеме белән ант иткәндә Аллаһуны кәфил иткән буласыз. Әлбәттә, Аллаһ сезнең кылган эшләрегезне беләдер.

جالندہری

اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو اُن کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کرچکے ہو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے

طاہرالقادری

اور تم اللہ کا عہد پورا کر دیا کرو جب تم عہد کرو اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو، بیشک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.