سوره الإسراء (17) آیه 67

قرآن، سوره الإسراء (17) آیه 67

آیه پسین: سوره الإسراء (17) آیه 68
آیه پیشین: سوره الإسراء (17) آیه 66

عربی

وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ كانَ الإِْنْسانُ كَفُوراً

بدون حرکات عربی

و إذا مسّكم الضّرّ في البحر ضلّ من تدعون إلاّ إيّاه فلمّا نجّاكم إلى البرّ أعرضتم و كان الإنسان كفورا

خوانش

Wa-itha massakumu alddurru fee albahri dalla man tadAAoona illa iyyahu falamma najjakum ila albarri aAAradtum wakana al-insanu kafooran

آیتی

چون در دريا شما را گزند رسد ، همه آنهايي که مي پرستيد از نظرتان محو، شوند ، مگر او و چون شما را به ساحل نجات برساند از او رويگردان شويد ،زيرا آدمي ناسپاس است

خرمشاهی

و چون در دريا بلايى دامنگيرتان شود، جز او هر چه به دعايش مى خوانيد [و به ناحق مى پرستيد] ناپديد مى گردد. آنگاه چون شما را برهاند و به خشكى برساند [از او] روى برمى گردانيد و انسان ناسپاس است.

کاویانپور

و چون در دريا خطرى متوجه شما شود، بجز خدا همه را فراموش ميكنيد (و تنها بخدا پناه مى‏بريد) همين كه شما را از خطر رهايى بخشيد و بسلامتى وارد خشكى شديد، روى از خدا برميگردانيد. انسان همواره ناشكر و ناسپاس است.

انصاریان

و زمانی که در دریا سختی و آسیبی به شما رسد، هر که را جز او می خوانید ناپدید و گم می شود، و هنگامی که شما را [با سوق دادنتان] به سوی خشکی نجات دهد [از خدا] روی می گردانید. و انسان [با اینکه الطاف خدا را همواره در زندگی خود لمس می کند] بسیار ناسپاس است.

سراج

و چون برسد شما را دشوارى در (مسافرت) دريا گم شود (و از خاطر برود) هر كه را مى‏خوانيد جز خدا پس آنگه كه برهاند شما را و برساند بخشكى برمى‏گرديد از خدا و همواره آدمى بس ناسپاس است

فولادوند

و چون در دريا به شما صدمه‏اى برسد، هر كه را جز او مى‏خوانيد ناپديد [و فراموش‏] مى‏گردد، و چون [خدا] شما را به سوى خشكى رهانيد، رويگردان مى‏شويد، و انسان همواره ناسپاس است.

پورجوادی

هنگامى كه در دريا گرفتار خطرى شويد جز او همه را از ياد خواهيد برد و چون شما را به خشكى برساند از او روى مى‏گردانيد، زيرا انسان ناسپاس است.

حلبی

و چون شما را در دريا زيانى برسد، هر آن كس را كه جز او مى‏خوانيد، از شما گم شود. پس چون كه شما را به سوى خشكى نجات داد، روگردان شويد و انسان ناسپاس است.

اشرفی

و چون برسد شما را ضرر در دريا گم ميشود آنكه ميخوانيد جز او پس چون نجاتتان را بسوى بيابان روى گردان شديد و باشد انسان ناسپاس

خوشابر مسعود انصاري

و چون در دريا سختى به شما رسد، جز او (خداوند) هر كس را كه [به دعا] مى‏خوانيد ناپديد گردد. پس چون شما را برهاند و به خشكى رساند، رويگردان شويد. و انسان ناسپاس است

مکارم

و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد، جز او، تمام کسانی را که (برای حل مشکلات خود) می‌خوانید، فراموش می‌کنید؛ اما هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد، روی می‌گردانید؛ و انسان، بسیار ناسپاس است!

مجتبوی

و چون در دريا گزندى به شما رسد، همه آنهايى كه همى‏خوانيد گم شوند- از ياد و خاطر شما بروند- مگر او- خداى يكتا-، پس چون شما را برهاند و به خشكى رساند روى مى‏گردانيد و آدمى بسيار ناسپاس است.

مصباح زاده

و چون برسد شما را ضرر در دريا گم ميشود آنكه ميخوانيد جز او پس چون نجاتتان داد بسوى بيابان روى گردان شديد و باشد انسان ناسپاس

معزی

و هرگاه برسد شما را رنجى در دريا گم است آنكه بخوانيدش جز او تا گاهى كه رهائيتان داد بسوى دشت روى گردانيديد و بوده است انسان بسيار ناسپاس

قمشه ای

و چون در دریا به شما خوف و خطری رسد در آن حال به جز خدا همه آنهایی که به خدایی می‌خوانید از یاد شما بروند، و آن‌گاه که خدا شما را به ساحل سلامت رسانید باز از خدا روی می‌گردانید، و انسان بسیار کفر کیش و ناسپاس است.

رشاد خليفه

اگر شما در وسط دريا گرفتار شويد، معبودان خود را فراموش مي كنيد و مخلصانه فقط به او التماس مي كنيد. اما همين كه او شما را به ساحل نجات مي رساند، شما روي مي گردانيد. حقيقتاً كه انسان ناسپاس است.

Literal

And if the harm touched you in the sea/ocean , whom you call (was) lost, except (only) Him, so when He saved/rescued you to the shore/land, you objected/turned away; and the human/mankind was/is (an insistent) disbeliever.

Al-Hilali Khan

And when harm touches you upon the sea, those that you call upon besides Him vanish from you except Him (Allah Alone). But when He brings you safely to land, you turn away (from Him). And man is ever ungrateful.

Arthur John Arberry

And when affliction visits you upon the sea, then there go astray those on whom you call except Him; and when He delivers you to land, you turn away; man is ever unthankful.

Asad

And whenever danger befalls you at sea, all those [powers] that you are wont to invoke forsake you, [and nothing remains for you] save Him: but as soon as He has brought you safe ashore, you turn aside [and forget Him]-for, indeed, bereft of all gratitude is man!

Dr. Salomo Keyzer

Als u een ongeval op zee overkomt, worden de valsche godheden, welke gij aanroept, door u vergeten, behalve hij zelf, maar wanneer hij u redt en op het droge brengt, wendt gij u van hem af, en keert tot uwe afgoden terug; want de mensch is ondankbaar.

Free Minds

And if harm should afflict you at sea, then all those whom you called on besides Him suddenly vanish from you except for Him. So when He saves you to dry land, you turn away. Mankind is ever ungrateful.

Hamza Roberto Piccardo

Quando siete in pericolo sul mare, coloro che invocate svaniscono. Lui no! Quando poi vi riconduce a terra salvi, vi allontanate da Lui. L’uomo è ingrato.

Hilali Khan

And when harm touches you upon the sea, those that you call upon besides Him vanish from you except Him (Allah Alone). But when He brings you safely to land, you turn away (from Him). And man is ever ungrateful.

Kuliev E.

Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен.

M.-N.O. Osmanov

Если же вас постигнет в море беда, то те, к кому вы обычно взываете о помощи, сгинут из вашей памяти, за исключением Его. Когда же Он спасет вас [и выведет] на сушу, вы забываете [Его], ибо человек [по природе] неблагодарен.

Mohammad Habib Shakir

And when distress afflicts you in the sea, away go those whom you call on except He; but when He brings you safe to the land, you turn aside; and man is ever ungrateful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when harm toucheth you upon the sea, all unto whom ye cry (for succour) fail save Him (alone), but when He bringeth you safe to land, ye turn away, for man was ever thankless.

Palmer

And when distress touches you in the sea, those whom ye call on, except Him, stray away from you; but when He has brought you safe to shore, ye turn away; for man is ever ungrateful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Denizde size bir zorluk dokunduğunda, O’nun dışındaki tüm yalvardıklarınız ortadan kaybolur. Fakat O, sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür.

Qaribullah

When misfortune befalls you at sea, all except He of those to whom you supplicate forsake you; yet when He delivers you safely to the land, you turn away. The human is unthankful.

QXP

(You hardly think that His Laws are changeless and, therefore, trustworthy.) When harm touches you on the sea, those you call upon besides Him, leave you in the lurch! (You try to save the ship according to Our Laws and forget superstitions). But when He brings you safely ashore, you turn aside and forget Him. The fact is, that the unguided human is ever ungrateful.

Reshad Khalifa

If you are afflicted in the middle of the sea, you forget your idols and sincerely implore Him alone. But as soon as He saves you to the shore, you revert. Indeed, the human being is unappreciative.

Rodwell

When a misfortune befalleth you out at sea, they whom ye invoke are not to be found: God alone is there: yet when he bringeth you safe to dry land, ye place yourselves at a distance from Him. Ungrateful is man.

Sale

When a misfortune befalleth you at sea, the false deities whom ye invoke are forgotten by you, except Him alone: Yet when He bringeth you safe to dry land, ye retire afar off from Him, and return to your idols; for man is ungrateful.

Sher Ali

And when harm touches you on the sea, all of those whom you call upon, except HIM, are lost to you. But when HE brings you safe to land, you turn aside; and man is very ungrateful.

Unknown German

Und wenn euch auf dem Meere ein Unheil trifft: verloren sind jene, die ihr anruft statt Ihn. Hat Er euch aber ans Land gerettet, dann kehrt ihr euch ab, denn der Mensch ist undankbar.

V. Porokhova

Когда постигнет вас беда на море, ■ То тех, к кому взывали вы, кроме ■ Него, нет рядом. ■ Когда ж спасенными (от бед) ■ Мы вас на сушу возвращаем, ■ Вы отвращаетесь от Нас, – ■ Как человек, поистине, неблагодарен!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр сез диңгезләрдә йөргәндә бер куркыныч ирешсә, сынымнарыгызны ташлап, бер Аллаһуга ялварасыз, әгәр сезне ул куркынычтан коткарып корыга чыгарса, янә Аллаһудан башкага табына башлыйсыз, яки башка бозык эшләрне эшли башлыйсыз! Кеше Аллаһу тәгаләнең нигъмәтләренә көфран нигъмәт кыйла торган булды.

جالندہری

اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے (یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس (پروردگار) کے سوا گم ہوجاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو (ڈوبنے سے) بچا کر خشکی پر لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا

طاہرالقادری

اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ (سب بت تمہارے ذہنوں سے) گم ہو جاتے ہیں جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو سوائے اسی (اﷲ) کے (جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو)، پھر جب وہ (اﷲ) تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے (تو پھر اس سے) رُوگردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.