سوره الكهف (18) آیه 17

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 17

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 18
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 16

عربی

وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً

بدون حرکات عربی

و ترى الشّمس إذا طلعت تتزاور عن كهفهم ذات اليمين و إذا غربت تقرضهم ذات الشّمال و هم في فجوة منه ذلك من آيات اللّه من يهد اللّه فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا

خوانش

Watara alshshamsa itha talaAAat tazawaru AAan kahfihim thata alyameeni wa-itha gharabat taqriduhum thata alshshimali wahum fee fajwatin minhu thalika min ayati Allahi man yahdi Allahu fahuwa almuhtadi waman yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan

آیتی

و خورشيد را مي بيني که چون بر مي آيد ، از غارشان به جانب راست ميل مي ، کند و چون غروب کند ايشان را واگذارد و به چپ گردد و آنان در صحنه غارند و اين از آيات خداست هر که را خدا هدايت کند هدايت يافته است و هر که را گمراه سازد هرگز کارسازي راهنما براي او نخواهي يافت

خرمشاهی

و خورشيد را چون طلوع مى كرد مى ديدى كه از غارشان به سوى دست راست مى گرايد و چون غروب مى كرد از دست چپ آنان برمى گذشت و آنان در گستره غار بودند; اين از آيات الهى است; هر كس كه خداوند هدايتش كند رهيافته است و هر كس را كه او در بيراهى واگذارد، هرگز برايش سرو

کاویانپور

(در آن غار) گردش آفتاب را چنان مشاهده ميكنى كه هنگام طلوع به سمت راست غار و هنگام غروب به سمت چپ غار مى‏تابد و آنها در وسط غار (رو بجنوب) قرار گرفته‏اند (و آسيبى از حرارت خورشيد به آنان نميرسد) اين امر از آيات و معجزات خدا است. خدا هر كه را هدايت كند، او هدايت يافته است و هر كه را در گمراهى رها سازد، براى او دوست ارشاد كننده‏اى نخواهى يافت.

انصاریان

و خورشید را می بینی که وقتی طلوع می کند، از سمت راست غارشان متمایل می شود، و وقتی غروب می کند، سمت چپشان را ترک می کند، و آنان در محل وسیعی از آن غارند [که نسیم مطبوعش آنان را فرا می گیرد]؛ این از نشانه هایِ [قدرتِ] خداست. خدا هر که را هدایت کند، راه یافته است و هر که را گمراه نماید، هرگز برای او یاور و دوست هدایت کننده ای نخواهی یافت.

سراج

و ببينى آفتاب را آنگه كه برآيد ميل كند از غارشان بطرف راست و آنگه كه آفتاب فرو شود بگذرد (و بگردد) از ايشان بطرف دست چپ در حاليكه ايشان در وسط غارند آن (چه گفتيم) از آيات خداست هر كه را راه نمايد خداى پس او راه يافته است و هر كه را (بعنوان مجازات) گمراه كند هرگز نيابى براى او دوستى راهنما

فولادوند

و آفتاب را مى‏بينى كه چون برمى‏آيد، از غارشان به سمت راست مايل است، و چون فرو مى‏شود از سمت چپ دامن برمى‏چيند، در حالى كه آنان در جايى فراخ از آن [غار قرار گرفته‏]اند. اين از نشانه‏هاى [قدرت‏] خداست. خدا هر كه را راهنمايى كند او راه‏يافته است، و هر كه را بى‏راه گذارد، هرگز براى او يارى راهبر نخواهى يافت.

پورجوادی

و خورشيد را به هنگام طلوع مى‏بينى كه از غار آنها به طرف راست مايل شود و چون غروب كند به جانب چپ آنها بگردد و آنها در محل وسيعى از غار قرار داشتند. اين از آيات خداست، هر كه را خدا راهنما شود هدايت يافته است و هر كه را گمراه كند هرگز ياور و راهنمايى برايش نخواهى يافت.

حلبی

و [اگر گردش‏] آفتاب را مى‏ديدى چون مى‏آمد، از غارشان به جانب دست راست متمايل مى‏گشت، و چون فرو مى‏شد مى‏گشت بر ايشان به جانب دست چپ. و ايشان در جاى وسيع آن غار بودند، اين از آيتهاى خداست. هر كس را خدا هدايت كرد، پس او هدايت يافته است. و هر كه را كه بيراه كرد، پس هرگز دوست ارشاد كننده‏اى برايش نيابى.

اشرفی

و مى‏بينى آفتاب را چون برآيد منحرف شود از غارشان بجانب راست و چون فرو شود قطع كند ايشانرا بجانب چپ و ايشان بودند در فراخنائى از آن آن از آيت‏هاى خداست كسيكه راه نمايد خدا پس او راه يافته است و كسيرا كه اضلال كند پس هرگز نيابى او را ياورى ارشاد دهنده

خوشابر مسعود انصاري

و خورشيد را مى‏ديدى كه چون بر مى‏آمد از غارشان به جانب راست گرايش مى‏يابد و چون غروب مى‏كرد، از آنان به جانب چپ در مى‏گذشت و آنان در [جايى‏] فراخ از آن بودند. اين از آيات خداوند است. هر كس كه خداوند [او را] هدايت كند، او راه يافته است و كسى كه [خداوند او را] بيراه گذارد براى او دوست راهنمايى نمى‏يابى

مکارم

و (اگر در آنجا بودی) خورشید را می‌دیدی که به هنگام طلوع، به سمت راست غارشان متمایل می‌گردد؛ و به هنگام غروب، به سمت چپ؛ و آنها در محل وسیعی از آن (غار) قرار داشتند؛ این از آیات خداست! هر کس را خدا هدایت کند، هدایت یافته واقعی اوست؛ و هر کس را گمراه نماید، هرگز ولیّ و راهنمایی برای او نخواهی یافت!

مجتبوی

و آفتاب را بينى كه چون برآيد، از غارشان به سوى راست ميل كند، و چون فروشود آنان را از سوى چپ واگذارد، و ايشان در فراخناى غارند- در گشادگى غار از گرماى آفتاب و تعفن ايمنند-. اين از نشانه‏هاى خداست. هر كه را خداى راه نمايد پس او راه يافته است، و هر كه را گمراه كند هرگز براى او دوست و كارسازى راهنما نيابى.

مصباح زاده

و مى‏بينى آفتاب را چون بر آيد منحرف شود از غارشان بجانب راست و چون فرو شود قطع كند ايشان را بجانب چپ و ايشان بودند در فراخنائى از آن آن از آيت‏هاى خداست كسى كه راه نمايد خدا پس او راه يافته است و كسى را كه اضلال كند پس هرگز نيابى او را ياورى ارشاد دهنده

معزی

و بينى خورشيد را گاهى كه برايد كج شود از غار ايشان بسوى راست و گاهى كه فرورود مى برّدشان بسوى چپ و ايشانند در پهناورى از آن اين از آيتهاى خدا است آن را كه رهبرى كند خدا او است هدايت شده و آن را كه گمراه كند نيابى برايش دوستى راهنما

قمشه ای

و گردش آفتاب را چنان مشاهده می‌کنی که هنگام طلوع از سمت راست غار آنها برکنار و هنگام غروب نیز از جانب چپ ایشان به دور می‌گردد و آنها در فضای گسترده غار قرار دارند (و کاملا از حرارت خورشید در آسایشند) . این حکایت جوانمردان کهف یکی از آیات الهی است؛ هر کس را خدا راهنمایی کند او به حقیقت هدایت یافته و هر که را در گمراهی واگذارد دیگر هرگز برای چنین کس هیچ یار راهنمایی نخواهی یافت.

رشاد خليفه

مي توانستي خورشيد را ببيني که هنگام طلوع از سمت راست غارشان بالا مي آمد و هنگام غروب از سمت چپ آنان مي تابيد، در حالي که آنان در فرورفتگي غار به خواب رفته بودند. اين يكي از نشانه هاي مهم خداست. هر كه را خدا هدايت كند، حقيقتاً هدايت يافته است و هر كه را او به گمراهي فرستد، تو هرگز معلمي هدايت كننده براي او نخواهي يافت.

Literal

And you see the sun when it rose/ascended/appeared, it bends and curves/visits on their cave that of the right, and when it departed/declined/set, it parallels/crosses/passes them that of the left, and they are in an opening from it; that (is) from God’s verses/signs/evidences; whom God guides so he is the guided, and whom He misguides/who misguides (others) so you will never/not find for him a guardian/ally a correct/right guide.

Al-Hilali Khan

And you might have seen the sun, when it rose, declining to the right from their Cave, and when it set, turning away from them to the left, while they lay in the midst of the Cave. That is (one) of the Ayat (proofs, evidences, signs) of Allah. He whom Allah guides, is rightly guided; but he whom He sends astray, for him you will find no Walee (guiding friend) to lead him (to the right Path).

Arthur John Arberry

And thou mightest have seen the sun, when it rose, inclining from their Cave towards the right, and, when it set, passing them by on the left, while they were in a broad fissure of the Cave. That was one of God’s signs; whomsoever God guides, he is rightly guided, and whomsoever He leads astray, thou wilt not find for him a protector to direct.

Asad

And [for many a year] thou might have seen the sun, on its rising, incline away from their cave on the right, and, on its setting, turn aside from them on the left, while they lived on in that spacious chamber,`

Dr. Salomo Keyzer

Gij zoudt de zon, toen zij opging, de spelonk rechts hebben zien voorbijgaan en, toen zij onderging, zich aan de linkerhand van hen verwijderen; en zij bevonden zich in het ruime gedeelte van de spelonk. Dit was een der teekens van God. Wie door God geleid zal worden, zal recht geleid zijn en degeen, dien hij zal doen dwalen, zal iemand vinden, om hem te verdedigen of te leiden.

Free Minds

And you see the sun when it rises, it visits their cave from the right, and when it sets, it touches them from the left, while they are in an enclosure from it. That is from God’s signs. Whomever God guides is the guided one, and whomever He misguides, you will not find for him any ally to lead.

Hamza Roberto Piccardo

Avresti visto il sole, al levarsi sfiorare a destra la loro caverna, e scostarsi a sinistra, al calare mentre loro erano in un ampio spazio. Questi sono i segni di Allah. Colui che Allah guida è ben guidato, ma per colui che Egli svia non troverai patrono alcuno che lo diriga.

Hilali Khan

And you might have seen the sun, when it rose, declining to the right from their Cave, and when it set, turning away from them to the left, while they lay in the midst of the Cave. That is (one) of the Ayat (proofs, evidences, signs) of Allah. He whom Allah guides, is rightly guided; but he whom He sends astray, for him you will find no Walee (guiding friend) to lead him (to the right Path).

Kuliev E.

Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника.

M.-N.O. Osmanov

Ты [, Мухаммад,] увидел бы, что [лучи] солнца на восходе минуют их пещеру, клонясь вправо, а на закате они уклонялись налево. Сами же они покоились в глубине пещеры. Все это – из знамений Аллаха. Тот, кого ведет Аллах, идет по прямому пути; тому же, кого Он вводит в заблуждение, ни за что не найти ни покровителя, ни [духовного] наставника.

Mohammad Habib Shakir

And you might see the sun when it rose, decline from their cave towards the right hand, and when it set, leave them behind on the left while they were in a wide space thereof. This is of the signs of Allah; whomsoever Allah guides, he is the rightly guided one, and whomsoever He causes to err, you shall not find for him any friend to lead (him) aright.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And thou mightest have seen the sun when it rose move away from their cave to the right, and when it set go past them on the left, and they were in the cleft thereof. That was (one) of the portents of Allah. He whom Allah guideth, he indeed is led aright, and he whom He sendeth astray, for him thou wilt not find a guiding friend.

Palmer

And thou mightst have seen the sun when it rose decline from their cave towards the right hand, and when it set leave them on the left hand, while they were in the spacious part thereof. That is one of the signs of God. Whom God guides he is guided indeed, and whom He leads astray thou shalt surely find for him no patron to guide aright.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Güneş’i görüyorsun: Doğduğu vakit mağaralarından sağ tarafa kayar, battığı vakit ise onları sol tarafa doğru makaslayıp geçer. Böylece onlar mağaranın geniş boşluğu içindedirler. Bu, Allah’ın mucizelerindendir. Allah’ın kılavuzluk ettiği, doğruyu bulmuştur. Şaşırttığına gelince, sen ona yol gösteren bir velî asla bulamazsın.

Qaribullah

You might have seen the rising sun incline towards the right of their Cave, and, as it set go past them on the left, while they stayed within an open space in the Cave. That was one of the signs of Allah. He whom Allah guides is rightly guided; but he whom He leads astray you shall not find for him a guardian to guide him.

QXP

And you might have seen the sun rising on the right side of the Cave, and set, aside from them, on the left while they lived on in that spacious chamber. (The Cave lay North South and while it was roomy from inside its entrance was small). It is a sign of Allah that (He arranged for them excellent camouflage and) whom Allah guides is the rightly guided, and whom He lets go astray for violating the Divine Laws of guidance, for such, you will find no protector who would point out the right way.

Reshad Khalifa

You could see the sun when it rose coming from the right side of their cave, and when it set, it shone on them from the left, as they slept in the hollow thereof. This is one of GOD’s portents. Whomever GOD guides is the truly guided one, and whomever He sends astray, you will not find for him a guiding teacher.

Rodwell

And thou mightest have seen the sun when it arose, pass on the right of their cave, and when it set, leave them on the left, while they were in its spacious chamber. This is one of the signs of God. Guided indeed is he whom God guideth; but for him whom He misleadeth, thou shalt by no means find a patron, director.

Sale

And thou mightest have seen the sun, when it had risen, to decline from their cave towards the right hand; and when it went down, to leave them on the left hand: And they were in the spacious part of the cave. This was one of the signs of God. Whomsoever God shall direct, he shall be rightly directed; and whomsoever He shall cause to err, thou shalt not find any to defend or to direct.

Sher Ali

And thou couldst see the sun, as it rose, move away from their Cave on the right, and when it set, turn away from them on the left; and they were in a spacious hollow thereof. This is among the Signs of ALLAH. He whom ALLAH guides is alone rightly guided; but he whom HE leaves to go astray, for him thou wilt find no helper or guide.

Unknown German

Und du hättest sehen können, wie die Sonne, da sie aufging, sich von ihrer Höhle rechtshin wegneigte, und da sie unterging, sich von ihnen linkshin abwandte; und sie waren in einem Hohlraum inmitten. Das gehört zu den Zeichen Allahs. Wen Allah leitet, der ist rechtgeleitet; doch wen Er irregehen läßt, für den wirst du auf keine Weise einen Helfer (und) Führer finden.

V. Porokhova

И ты бы видеть мог, как солнце на восходе ■ Клонилось от пещеры вправо, ■ А на закате слева обходило их. ■ Они ж лежали на пространном месте посреди. ■ Это – (одно) из (множества) знамений Наших: ■ Кому Аллах указывает путь, ■ Тот следует прямой стезею; ■ Кого блуждать Он оставляет, ■ Тому не отыскать себе ■ Ни покровителя и ни вожатого (по жизни).

Yakub Ibn Nugman

Әгәр син аларның яткан тишекләрен күрсәң иде, кояш тау тишегенең уң тарафыннан үтеп, аларга кояш төшмәс табар идең, вә әгәр кояш батканда аларны сул тарафта калдырып, янә өсләренә төшмәс табар идең вә алар тау тишегенең киң җирендәләр, һава күп йөрер. Ошбу зекер ителгән тау тишеге ияләренең вакыйгасы Аллаһуның кодрәтенә дәлаләт кыла торган ґәҗәеб галәмәтләрдән. Аллаһ кемне хак юлга күндерсә, шул кеше хак юлга күнелгән булыр, вә Аллаһ адаштырган кешене хак юлга күндерүчене тапмассың.

جالندہری

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ (دھوپ) ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جس کو خدا ہدایت دے یا وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے

طاہرالقادری

اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں (لیٹے) ہیں، یہ (سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا) اﷲ کی (قدرت کی بڑی) نشانیوں میں سے ہے، جسے اﷲ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لئے کوئی ولی مرشد (یعنی راہ دکھانے والا مددگار) نہیں پائیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.