سوره الحج (22) آیه 23

قرآن، سوره الحج (22) آیه 23

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 24
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 22

عربی

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ

بدون حرکات عربی

إنّ اللّه يدخل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير

خوانش

Inna Allaha yudkhilu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati jannatin tajree min tahtiha al-anharu yuhallawna feeha min asawira min thahabin walu/lu-an walibasuhum feeha hareerun

آیتی

خدا کساني را که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند به بهشتهايي که در آن نهرها جاري است داخل مي سازد در آنجا با دستبندهايي از طلا و مرواريد آراسته شوند و لباسشان از حرير است

خرمشاهی

بيگمان خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، به باغهايى درمى آورد كه جويباران از فرودست آن جارى است، در آنجا به دستبندهايى زرين و نيز مرواريد آراسته شوند، و لباسشان در آنجا ابريشم است.

کاویانپور

خدا كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و به بهشتهايى كه در آن نهرها جاريست داخل مينمايد و در آنجا زينت و آلات طلا و مرواريد براى آنان آزاد و حلال ميگردد و لباس آنها در بهشت، ابريشمى است.

انصاریان

بی تردید خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، در بهشت هایی درمی آورد که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید آرایش می شوند، و لباسشان در آنجا حریر است.

سراج

بيگمان خدا در آورد آنان را كه ايمان آورده‏اند و انجام داده‏اند كارهاى شايسته در بوستانهائى كه مى‏رود از زير (قصرها و درختان) آب جويهاى آب آرايش شوند در بهشت از دستبندهائى از زر و مرواريد و جامه ايشان در آنجا از ابريشم خالص است

فولادوند

خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است درمى‏آورد: در آنجا با دستبندهايى از طلا و مرواريد آراسته مى‏شوند، و لباسشان در آنجا از پرنيان است.

پورجوادی

خداوند كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند به باغهايى در مى‏آورد كه جويباران در آن جارى است، در آنجا با دستبندهاى زرين و مرواريد آراسته شوند و تن پوششان از حرير است.

حلبی

بى‏گمان خدا آن كسان را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند به بهشتهايى در آورد كه از زير آنها نهرها روان باشد، در آن آراسته شوند به دستبندهايى، از زر و مرواريد، و پوشاك آنها در آنجا از ديباى نرم باشد.

اشرفی

بدرستيكه خدا درمى‏آورد آنانرا كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها زيور ميكنند در آن از دست برنجنها از زر و مرواريد و پوشش ايشان در آن پرنيانست

خوشابر مسعود انصاري

بى شك خداوند آنان را كه ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند به باغهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران جارى است در آنجا به دستنبدهاى زرّين و مرواريد آراسته شوند و لباسشان در آنجا ابريشم است

مکارم

خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، در باغهایی از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ آنان با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می‌شوند؛ و در آنجا لباسهایشان از حریر است.

مجتبوی

همانا خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى نيك و شايسته كردند به بهشت‏هايى در آورد كه از زير آنها جويها روان است، در آنجا با دستبندهاى زرين و مرواريد آراسته شوند، و جامه‏شان در آنجا ديباست

مصباح زاده

بدرستى كه خدا در مياورد آنان را كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها زيور ميكنند در آن از دست برنجنها از زر و مرواريد و پوشش ايشان در آن پرنيانست

معزی

همانا خدا درآرد آنان را كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند باغهائى كه روان است زير آنها جويها زيب داده شوند در آن با دستبندهائى از زر و مرواريد و جامه ايشان است در آن حرير

قمشه ای

البته خداوند آنان را که ایمان آوردند و نیکوکار شدند همه را در بهشت‌هایی داخل گرداند که زیر درختانش نهرها جاری است و در آنجا طلا و مروارید بر دست زیور بندند و تن به جامه حریر بیارایند.

رشاد خليفه

خدا کساني را که ايمان آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش گيرند، به باغ هايي با نهرهاي روان داخل خواهد کرد. در آنجا به دستبند هايي از طلا و مرواريد آراسته خواهند شد و لباس هايشان از ابريشم خواهد بود.

Literal

That God enters those who believed and made/did the correct/righteous deeds, treed gardens/paradises, the rivers/waterways run/flow from beneath/below it, they be bejeweled/decorated in it from bracelets from gold, and pearls, and their cover/dress in it (is) silk.

Al-Hilali Khan

Truly, Allah will admit those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to Gardens underneath which rivers flow (in Paradise), wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearls and their garments therein will be of silk.

Arthur John Arberry

God shall surely admit those who believe and do righteous deeds into gardens underneath which rivers flow; therein they shall be adorned with bracelets of gold and with pearls, and their apparel there shall be of silk;

Asad

[As against this,] behold, God will admit those who attain to faith and do righteous deeds into gardens through which running waters flow, wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearls, and where silk will be their raiment: [See 18:31 and the corresponding note.]

Dr. Salomo Keyzer

God zal hen die gelooven en rechtvaardig handelen, in tuinen voeren, waarin rivieren stroomen; zij zullen daar versierd worden met gouden armbanden en paarlen, en hunne kleederen zullen van zijde wezen.

Free Minds

God will admit those who believe and do good works to gardens with rivers flowing beneath them, wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearl, and their garments will be of silk.

Hamza Roberto Piccardo

In verità Allah introdurrà nei Giardini dove scorrono i ruscelli coloro che credono e operano il bene. Colà saranno adornati di bracciali d’oro e di perle e le loro vesti saranno di seta.

Hilali Khan

Truly, Allah will admit those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to Gardens underneath which rivers flow (in Paradise), wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearls and their garments therein will be of silk.

Kuliev E.

А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и же
мчугом, а их одеяния будут из шелка.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, тех, которые уверовали и творили добро, Аллах поместит в сады, где текут ручьи. Там будут они носить золотые браслеты и жемчуг, будут облачены в шелка,

Mohammad Habib Shakir

Surely Allah will make those who believe and do good deeds enter gardens beneath which rivers flow; they shall be adorned therein with bracelets of gold and (with) pearls, and their garments therein shall be of silk.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Allah will cause those who believe and do good works to enter Gardens underneath which rivers flow, wherein they will be allowed armlets of gold, and pearls, and their raiment therein will be silk.

Palmer

Verily, God will make those who believe and do right enter into gardens beneath which rivers flow; they shall be bedecked therein with bracelets of gold and with pearls, and their garments therein shall be of silk,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada, altından bilezikler ve inciyle süsleneceklerdir. Ve orada giysileri ipektir.

Qaribullah

Allah will admit those who believe and do good works to gardens underneath which rivers flow. They shall be adorned therein with bracelets of gold and with pearls, and their garments shall be of silk.

QXP

Whereas, behold, Allah will admit those who have attained belief and helped others, into the Gardens with rivers flowing beneath. Therein (like royals) they will be adorned with bracelets of gold and pearls, and where silk will be their garment. (18:31).

Reshad Khalifa

GOD will admit those who believe and lead a righteous life into gardens with flowing streams. They will be adorned therein with bracelets of gold, and pearls, and their garments therein will be silk.

Rodwell

But God will bring in those who shall have believed, and done the things that are right, into gardens ‹neath which the rivers flow. Adorned shall they be therein with golden bracelets and with pearls, and their raiment therein shall be of silk;

Sale

God will introduce those who shall believe, and act righteously, into gardens through which rivers flow: They shall be adorned therein with bracelets of gold, and pearls; and their vestures therein shall be silk.

Sher Ali

But ALLAH will cause those who believe and do righteous deeds to enter Gardens beneath which rivers flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and with pearls; and their raiment therein will be of silk.

Unknown German

Doch Allah wird jene, die gläubig sind und gute Werke tun, in Gärten führen, durch welche Ströme fließen. Sie sollen darin geschmückt sein mit Armspangen von Gold und Perlen, und ihre Gewänder darinnen sollen von Seide sein.

V. Porokhova

А тех, кто верует и доброе творит, ■ Аллах, поистине, введет в Сады, реками омовенны; ■ Они наряжены там будут ■ В запястья золотые, жемчуга, ■ А их одежды будут сделаны из шелка.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ, иман китереп изге гамәлләр кылган мөэминнәрне асларыннан татлы елгалар агучы җәннәтләргә кертер, алар анда алтын беләзекләр вә лүэ-лүэ (энҗе) ташлары белән бизәнерләр вә киемнәре яшел ефәктән булыр.

جالندہری

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہیں ہیں۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی۔ اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا

طاہرالقادری

بیشک اﷲ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.