سوره النور (24) آیه 21

قرآن، سوره النور (24) آیه 21

آیه پسین: سوره النور (24) آیه 22
آیه پیشین: سوره النور (24) آیه 20

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّبعوا خطوات الشّيطان و من يتّبع خطوات الشّيطان فإنّه يأمر بالفحشاء و المنكر و لو لا فضل اللّه عليكم و رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا و لكنّ اللّه يزكّي من يشاء و اللّه سميع عليم

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo la tattabiAAoo khutuwati alshshaytani waman yattabiAA khutuwati alshshaytani fa-innahu ya/muru bialfahsha-i waalmunkari walawla fadlu Allahi AAalaykum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allaha yuzakkee man yashao waAllahu sameeAAun AAaleemun

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، پاي به جاي پاي شيطان مگذاريد و هر، که پاي به جاي پاي شيطان گذارد، بداند که او به فحشا و منکر فرمان مي دهد و اگر فضل و رحمتي که خدا بر شما ارزاني داشته است نمي بود ، هيچ يک از شما هرگز روي پاکي نمي ديد ولي خدا هر کس را که بخواهد پاکيزه مي سازد و خدا شنوا و داناست

خرمشاهی

اى مؤمنان از گامهاى شيطان پيروى مكنيد و هر كس از گامهاى شيطان پيروى كند [بداند كه] او به ناشايستى و نابكارى فرمان مى دهد، و اگر بخشايش و رحمت الهى در حق شما نبود، هيچ يك از شما هرگز پاكدل نمى شد، ولى خداوند است كه هر كس را بخواهد پاكدل مى سازد و خداوند شن

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از گامهاى (خطرناك) شيطان پيروى نكنيد و هر كه از گامهاى خطرناك شيطان پيروى كند قطعا او را بر انجام اعمال قبيح و ناپسند وادار ميسازد و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود، هيچكدام از شما از گناه و معصيت پاك و مبرا نميشديد و لكن خدا هر كه را بخواهد از گناهان پاك ميسازد و خدا شنواى داناست.

انصاریان

ای مؤمنان! از گام های شیطان پیروی نکنید؛ و هر که از گام های شیطان پیروی کند [هلاک می شود] زیرا شیطان به کار بسیار زشت و عمل ناپسند فرمان می دهد؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدی از شما [از عقاید باطل و اعمال و اخلاق ناپسند] پاک نمی شد، ولی خدا هر که را بخواهد پاک می کند؛ و خدا شنوا و داناست.

سراج

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد پيروى مكنيد گامهاى شيطان را و هر كه پيروى كند گامهاى شيطان را بيگمان او فرمان مى‏دهد بكارهاى زشت و ناپسند و اگر نبود كرم خدا بر شما و بخشايش وى پاك نمى‏گشت از شما هيچ يك هرگز و ليكن خدا پاك مى‏گرداند (بلطف خود) هر كه را بخواهد و خدا شنوا و داناست

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، پاى از پى گامهاى شيطان منهيد، و هر كس پاى بر جاى گامهاى شيطان نهد [بداند كه‏] او به زشتكارى و ناپسند وامى‏دارد، و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هيچ كس از شما پاك نمى‏شد، ولى [اين‏] خداست كه هر كس را بخواهد پاك مى‏گرداند و خدا[ست كه‏] شنواى داناست.

پورجوادی

اى مؤمنان از گامهاى شيطان پيروى نكنيد كه شيطان پيروانش را به كارهاى زشت و ناپسند وا مى‏دارد و اگر فضل و رحمت خدا نبود هرگز كسى از شما پاك نمى‏ماند، لكن خدا هر كس را بخواهد پاك مى‏كند و خدا شنواى داناست.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد گامهاى شيطان را پيروى مكنيد، و هر كس گامهاى شيطان را پيروى كرد بى‏گمان او را به زشتكارى و بدى امر مى‏كند، و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمت او، هيچيك از شما، هرگز، پاك نمى‏شد و ليكن خدا پاك گرداند هر كس را كه خواهد و خدا شنواى داناست.

اشرفی

اى آنان كه گرويديد پيرو نباشيد گامهاى شيطان را و كسى كه پيروى كند از گامهاى شيطان پس بدرستيكه او امر ميكند بزشتى و كار ناپسند و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش پاك نميشد از شما هيچ كس هرگز و ليكن خدا پاك مى‏گرداند آنرا كه ميخواهد و خدا شنواى دانا است

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان از گامهاى شيطان پيروى مكنيد و هر كس كه از گامهاى شيطان پيروى كند [بداند] كه او به [كارهاى‏] ناشايست و ناپسند، فرمان مى‏دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمى‏بود، هرگز هيچ كس از شما پاك نمى‏شد ولى خداوند هر كس را بخواهد پاك مى‏دارد و خداوند شنواى دانا است

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از گامهای شیطان پیروی نکنید! هر کس پیرو شیطان شود (گمراهش می‌سازد، زیرا) او به فحشا و منکر فرمان می‌دهد! و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی‌شد؛ ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می‌کند، و خدا شنوا و داناست!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از پى گامهاى شيطان مرويد، و هر كه گامهاى شيطان را پيروى كند [بداند كه‏] او به زشتكارى و كارهاى ناپسند فرمان مى‏دهد. و اگر فضل و بخشايش خدا بر شما نبود هيچ كس از شما هرگز پاك نمى‏شد، و ليكن خداوند هر كه را خواهد پاك مى‏سازد، و خدا شنوا و داناست.

مصباح زاده

اى آنان كه گرويديد پيرو نباشيد گامهاى شيطان را و كسى كه پيروى كند از گامهاى شيطان پس بدرستى كه او امر ميكند بزشتى و كار ناپسند و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش پاك نميشد از شما هيچ كس هرگز و ليكن خدا پاك ميگرداند آنرا كه مى‏خواهد و خدا شنواى دانا است

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد پيروى نكنيد گامهاى شيطان را و هركه پيروى كند گامهاى شيطان را همانا او امر كند به فحشاء و ناپسند و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش پاك نمى شد از شما كسى هيچگاه و ليكن خدا پاك سازد هر كه را كه خواهد و خدا است شنواى دانا

قمشه ای

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، زنهار پیروی شیطان مکنید، که هر کس قدم به قدم از پی شیطان رفت او به کار زشت منکر وامی‌دارد، و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود احدی از شما (از گناه و زشتی) پاک و پاکیزه نشدی، لیکن خدا هر کس را می‌خواهد منزه و پاک می‌گرداند، و خدا شنوا و داناست.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

Literal

You, you those who believed, do not follow the devil’s foot steps, and who follows the devil’s foot steps, so that he truly orders/commands with the enormous/atrocious deeds , and the defiance of God and His orders/obscenity , and where it not for God’s grace/favour/blessing on you and His mercy (there would) not (be) from one from you ever (E) (that) purified/corrected , and but God purifies/corrects whom He wills/wants/intends, and God (is) hearing/listening, knowledgeable.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Follow not the footsteps of Shaitan (Satan). And whosoever follows the footsteps of Shaitan (Satan), then, verily he commands Al-Fahsha (i.e. to commit indecency (illegal sexual intercourse, etc.)), and Al-Munkar (disbelief and polytheism (i.e. to do evil and wicked deeds; to speak or to do what is forbidden in Islam, etc.)). And had it not been for the Grace of Allah and His Mercy on you, not one of you would ever have been pure from sins. But Allah purifies (guides to Islam)

Arthur John Arberry

O believers, follow not the steps of Satan; for whosoever follows the steps of Satan, assuredly he bids to indecency and dishonour. But for God’s bounty to you and His mercy not one of you would have been pure ever; but God purifies whom He will; and God is All-hearing, All-knowing.

Asad

O You who have attained to faith! Follow not Satan’s footsteps: for he who follows Satan’s footsteps [will find that], behold, he enjoins but deeds of abomination and all that runs counter to reason. [In this context, the term al-munkar has apparently the same meaning as in 16:90 (explained in the corresponding note) since, as the sequence shows, it clearly relates to the unreasonable self-righteousness of so many people who «follow Satan’s footsteps» by imputing moral failings to others and forgetting that it is only
due to Gods grace that man, in his inborn weakness, can ever remain pure.] And were it not for God’s favour upon you and His grace, not one of you would ever have remained pure. For [thus it is:] God who causes whomever He wills to grow in purity: for God is all-hearing, all-knowing.

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! volgt de stappen van den duivel niet; want wie de stappen des duivels volgt, aan dien zal hij menigvuldige misdaden bevelen, en datgene wat niet geoorloofd is. Indien God niet zoo lankmoedig en genadig omtrent u ware, dan zouden er niet zoovelen uwer van hunne schuld zijn gezuiverd geworden; maar God zuivert wie hem behaagt; want God hoort en ziet alles.

Free Minds

O you who believe, do not follow the footsteps of the devil. And whosoever follows the footsteps of the devil should know that he advocates immorality and evil. And had in not been for God’s favour upon you and His mercy, not one of you would have ever been purified, but God purifies whom He wishes, and God is Hearer, Knower.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, non seguite le tracce di Satana. A chi segue le tracce di Satana egli comanda scandalo e disonore. Se non fosse per la grazia di Allah nei vostri confronti e la Sua misericordia, nessuno di voi sarebbe mai puro, ma Allah rende puro chi vuole Lui. Allah è audiente, sapiente.

Hilali Khan

O you who believe! Follow not the footsteps of Shaitan (Satan). And whosoever follows the footsteps of Shaitan (Satan), then, verily he commands Al-Fahsha (i.e. to commit indecency (illegal sexual intercourse, etc.)), and Al-Munkar (disbelief and polytheism (i.e. to do evil and wicked deeds; to speak or to do what is forbidden in Islam, etc.)). And had it not been for the Grace of Allah and His Mercy on you, not one of you would ever have been pure from sins. But Allah purifies (guides to Islam) whom He wills, and Allah is All-Hearer, All-Knower.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Не следуйте по стопам сатаны. А если кто следует по стопам сатаны, то ведь он призывает к мерзости и предосудительному. И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Не следуйте по стопам шайтана: тот, кто следует по стопам шайтана, [пусть знает], что он зовет к мерзости и нечестию. И если бы не благоволение и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не искупил бы [греха]. Однако Аллах прощает того, кого пожелает. Аллах – слышащий, знающий.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! do not follow the footsteps of the Shaitan, and whoever follows the footsteps of the Shaitan, then surely he bids the doing of indecency and evil; and were it not for Allah’s grace upon you and His mercy, not one of you would have ever been pure, but Allah purifies whom He pleases; and Allah is Hearing, Knowing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Follow not the footsteps of the devil. Unto whomsoever followeth the footsteps of the devil, lo! he commandeth filthiness and wrong. Had it not been for the grace of Allah and His mercy unto you, not one of you would ever have grown pure. But Allah causeth whom He will to grow. And Allah is Hearer, Knower.

Palmer

O ye who believe! follow not the footsteps of Satan, for he who follows the footsteps of Satan, verily, he bids you sin and do wrong; and but for God’s grace upon you and His mercy, not one of you would be ever pure; but God purifies whom He will, for God both hears and knows.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Allah’ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinizden tek kişi bile asla temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini artırıp temizliyor. Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor.

Qaribullah

Believers, do not follow in the steps of satan, for those who follow the steps of satan, he bids to indecency and dishonor. But for the bounty of Allah to you, and His Mercy no one of you would ever have been purified; but Allah purifies whom He will; Allah is the Hearer, the Knower.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! Follow not the steps of satanic people in the community. Anyone who follows Satan’s steps, should know that he advocates evil and vice. Had it not been for the Favor of Allah, and His Grace unto you, none of you could have grown in goodness. Thus it is – but anyone can develop the «Self» (attain Self-actualization) by following Allah’s Laws (given in the Qur’an). Allah is Hearer, Knower (Most Perceptive of your psychosocial needs).

Reshad Khalifa

O you who believe, do not follow the steps of Satan. Anyone who follows the steps of Satan should know that he advocates evil and vice. If it were not for GOD’s grace towards you, and His mercy, none of you would have been purified. But GOD purifies whomever He wills. GOD is Hearer, Knower.

Rodwell

O ye who believe! follow not the steps of Satan, for whosoever shall follow the steps of Satan, he will enjoin on him what is base and blameworthy; and but for the goodness of God towards you, and His mercy, no one of you had been cleansed for ever: but God maketh whom He will to be clean, and God Heareth, Knoweth.

Sale

O true believers, follow not the steps of the devil: For whosoever shall follow the steps of the devil, he will command him filthy crimes, and that which is unlawful. If it were not for the indulgence of God, and his mercy towards you, there had not been so much as one of you cleansed from his guilt for ever: But God cleanseth whom he pleaseth; for God both heareth and knoweth.

Sher Ali

O ye who believe ! Follow not the footsteps of Satan, and whoso follows the footsteps of satan should know that he, surely, enjoins indecency and manifest evil. And but for the grace of ALLAH and HIS mercy upon you, not one of you would ever be pure; but ALLAH purifies whom HE pleases. And ALLAH is All-Hearing, All-Knowing.

Unknown German

O die ihr glaubt, folget nicht den Fußstapfen Satans. Und wer den Fußstapfen Satans folgt – er gebietet gewiß Schändliches und Unrechtes. Und wäre nicht Allahs Huld und Seine Barmherzigkeit über euch, nicht einer von euch wäre je rein geworden; doch Allah spricht rein, wen Er will. Und Allah ist allhörend, allwissend.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Не следуйте стопами Сатаны, – ■ Кто следует стопами Сатаны, ■ (Тому) повелевает он запретное и гнусность. ■ И если б не Аллаха благость к вам, ■ Не милосердие Его, ■ То никогда бы ни один из вас ■ Не был бы (от грехов) очищен, ■ Но очищает Он лишь тех, ■ Кого сочтет Своим желаньем, ■ (Своим всеведением изберет), – ■ Аллах (все) слышит, знает (обо всем)!

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр, шайтанның фәхеш гөнаһлы эшләрне яхшы итеп күрсәтүенә иярмәгез, берәү шайтан юлына керсә, шайтан үзенә ияргән кешене фәхеш вә гөнаһлы эшләрне эшләргә өндәр, шулай итеп үзенә ияргән кешене алдар. Әгәр сезгә Аллаһуның фазълы вә рәхмәте булмаса иде, Сезләрдән һичберегез гөнаһыннан мәңге пакьләнуче булмас иде, ләкин Аллаһ үзе теләгән кешесен тәүбәсен кабул итү белән гөнаһтан пакьләр Аллаһ сүзләрне ишетүче вә куңелләрне белүче.

جالندہری

اے مومنو! شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بےحیائی (کی باتیں) اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہوسکتا۔ مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کردیتا ہے۔ اور خدا سننے والا (اور) جاننے والا ہے

طاہرالقادری

اے ایمان والو! شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقوشِ قدم پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں (کے فروغ) کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی (اس گناہِ تہمت کے داغ سے) پاک نہ ہو سکتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.